H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
       
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "FOLGEFONN" 1973  
    Fortegnelse nr. B114  
     
    FOTOGRAFI:     Nei    
    OPPDATERT:     02.09.2020    
    PERIODE:     1973 Status for fartøyet: VETERANFARTØY  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L J B X 1 1938 - 1979   1 [P] "Skipet" 2/1979  
  2     L C N E 2 2014 -   2 [N] sdir.no  
  3 IMO-nummer   5117389 3 -   3 [N] sdir.no  
  4 MMSI-nummer   - 4 -   4 -  
  5 Navn   "Folgefonn" 5 1938 - 2014   5 [N] sdir.no  
  6     "Folgefonn I" 6 2014 -   6 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 7 1938 - 1979   7 [P] "Over fjord og fjell"  
  8 Dixon World Wide Travel Ltd., Merseyside, Storbritannia 8 1979 - 1981   8 [P] "Skipet" 2/1981  
  9 Erith Yacht Club, Erith, Storbritannia 9 1981 - 2010   9 [P] "Dei fine ferjene"  
  10 Stiftinga Hardanger og Voss Museum, Utne 10 2010 -   10 [P] "Skipet" 2/2011  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  11 Byggeår   1938 11 -   11 [P] "Over fjord og fjell"  
  12 Byggenummer   370 12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Skrog   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 13 -   13 [P] "Over fjord og fjell"  
  14 Utrustning   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 14 -   14 [P] "Over fjord og fjell"  
  15 Type   - 15 -   15 -  
  16 Skrogutforming   Konvensjonelt 16 -   16 HMI  
  17 Klasse   DNV 17 -   17 [N] sjohistorie.no  
  18 Materiale   Stål 18 -   18 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  19 Maskinfabrikant [ A ] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 19 1938 - 1965   19 [P] "Over fjord og fjell"  
  20   [ B ] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 20 1965 -   20 [P] "Over fjord og fjell"  
  21 Maskin produsert [ A ] 1938 21 1938 - 1965   21 [P] "Over fjord og fjell"  
  22   [ B ] 1965 22 1965 -   22 [P] "Over fjord og fjell"  
  23 Maskin [ A ] 1 x Wichmann 2TEV 4 syl. 23 1938 - 1965   23 [P] "Over fjord og fjell"  
  24   [ B ] 1 x Wichmann 2TEV 4 syl. diesel 24 1965 -   24 [P] "Over fjord og fjell"  
  25 Effekt [ A ] 300 bhk 25 1938 - 1965   25 [P] "Over fjord og fjell"  
  26   [ B ] 400 bhk 26 1965 -   26 [P] "Over fjord og fjell"  
  27 Fart   - 27 -   27 -  
  28 Forbruk   - 28 -   28 -  
  29 Lengde   36.49 m 29 -   29 [N] sdir.no  
  30 Bredde   8.11 m 30 -   30 [N] sdir.no  
  31 Dybde   2.96 m 31 -   31 [N] sdir.no  
  32 Brutto registertonnasje   196.52 t 32 -   32 [N] sdir.no  
  33 Netto registertonnasje   65.83 t 33 -   33 [N] sdir.no  
  34 Dødvekttonnasje   - 34 -   34 -  
  35 Bilkapasitet   20 35 -   35 [P] "Over fjord og fjell"  
  36 Trailerkapasitet   Ja 36 -   36 HMI  
  37 Passasjersertifikat [ A ] 300 37 1938 - etter 1979   37 [P] "Over fjord og fjell"  
  38   [ C ] 0 38 etter 1979 -   38 HMI  
  39 Mannskap   Ja 39 -   39 HMI  
  40 Passasjerlugarer   0 40 -   40 HMI  
  41 Mannskapslugarer   Ja 41 -   41 HMI  
  42 Dekkshøyde   2.95 m 42 -   42 [ P ] "HSD-båtane"  
  43 Akseltrykk   - 43 -   43 -  
  44 Tilleggsinformasjon   - 44 -   44 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  45 19.05.1938     Målt [ A ]. 45 [P] "Over fjord og fjell"  
  46 01.06.1938     Levert fra Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Folgefonn" [ A ]. Byggesum: 350 000 NOK. 46 [P] "Over fjord og fjell"  
  47 02.06.1938     Satt i trafikk Ålvik - Kinsarvik. 47 [P] "Over fjord og fjell"  
  48 høst 1938     Tatt ut av trafikk Ålvik - Kinsarvik. 48 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  49 sommer 1939     Satt i trafikk Ålvik - Kinsarvik. 49 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  50 høst 1939     I opplag, Bergen 50 [P] "Fram og tilbake over fjorden" / [P] "Skipet" 2/1981  
  51 april 1940     Rekvirert til troppetransport. 51 [ P ] "HSD-båtane"  
  52 primo 05.1940     Stasjonert i Eidfjord. 52 [ P ] "HSD-båtane"  
  53 sommer 1940     Satt i trafikk Ålvik - Kinsarvik. 53 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  54 høst 1940     Satt i trafikk Kvanndal - Kinsarvik. 54 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  55 1945     Utstyrt med sideporter for tverrskips lasting av kjøretøy. 55 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  56 21.06.1953     Satt i trafikk Ulvik - Brimnes samt supplerings- og reservefartøy for Kinsarvik - Kvanndal. 56 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  57 01.06.1957     Satt i trafikk Leirvik - Sunde / Leirvik - Mosterhamn. 57 [P] "Over fjord og fjell" / [P] "Dei fine ferjene"  
  58 1965     Ombygget med ny maskin [ B ]. 58 [P] "Over fjord og fjell"  
  59 sommer 1966     Satt i trafikk Kvanndal - Kinsarvik. 59 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  60 sommer 1968     Satt i trafikk Leirvik - Sunde / Leirvik - Mosterhamn. 60 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  61 sommer 1970     I trafikk Kvanndal - Kinsarvik [supplering]. 61 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  62 30.01.1973     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 62 [A] Stavanger Aftenblad 27.01.1973  
  63 11.04.1973     Tilbakelevert. 63 [A] Stavanger Aftenblad 11.04.1973  
  64 1973     Satt i trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Leivik. 64 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  65 1974     Tatt ut av trafikk Utbjoa - Borgundøy / Utbjoa - Leivik. 65 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  66 pr.1977     I trafikk Hatvik - Fusa. 66 [P] "Fram og tilbake over fjorden"  
  67 04.1979     Solgt til Dixon World Wide Travel Ltd., Merseyside, Storbritannia. 67 [P] "Skipet" 2/1979 / [P] "Skipet" 2/1981  
  68 1979     Sertifikat endret [ C ]. 68 HMI  
  69 1981     Solgt til Erith Yacht Club, Erith, GB. I bruk som klubbhus. 69 [P] "Dei fine ferjene"  
  70 05.2010     Solgt til Hardanger og Voss Museum, Utne. 70 [N] wikipedia.no / [P] "Skipet" 2/2011  
  71 15.05.2010     Forlot Erith, GB som dekkslast på transportfartøyet "Eide Trader". 71 [ P ] "HSD-båtane"  
  72 05.2010     Til Dåfjorden Slipp, Sagvåg for restaurering. 72 [P] "Skipet" 1/2011  
  73 25.04.2011     Lagt ved Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund. 73 [P] "Skipet" 2/2011  
  74 15.05.2011     Fredet av Riksantikvaren. 74 [N] wikipedia.no  
  75 28.02.2014     Innført i Norsk Ordinært Skpsregister som "Folgefonn I". 75 [N] sdir.no  
  76 høst 2016     Til Bredalsholmen Fartøyvernsenter, Kristianand for restaurering. 76 [ P ] "HSD-båtane"  
  77 pr.2019     Museumsfertøy ved Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund. 77 [N] wikipedia.no  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau