HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B6       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "FJORDDROTT" 1939 - 1972   FOTOGRAFI   OPPDATERT 09.12.2019  
     
 
               
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1939 - 1972   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LKET   2  [P] "Skipet" 3/1981  
  3   IMO-nummer -   3  -  
  4   MMSI-nummer -   4  -  
  5   Navn "Fjorddrott" 1939 - 1940 5  [P] "Skipet" 3/1981  
  6   "Foxtrott" 1940 6  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  7   "Fjorddrott" 1940 - 1973 7  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  8   "Fjordsveis" 1973 - 1985 8  [P] "Skipet" 3/1981  
             
  9   Rederi / eierforhold Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1939 - 1972 9  [P] "Skipet" 2/1990  
  10   Lars Hovland & Co., Jørpeland 1972 - 1979 10  [P] "Den hvite flåte"  
  11   Båtlaget Fjordbussen "Fjorddrott" v/ Egil Bjelland og Fritz Morland, Stavanger 1979 - 1985 11  [P] "Den hvite flåte"  
 
  12   Byggeår 1939   12  [P] "Skipet" 3/1981  
  13   Byggenummer 147 [skrog], 3 [utrustning]   13  - / [P] "Den hvite flåte"  
  14   Skrog Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger   14  [P] "Skipet" 2/1990  
  15   Utrustning Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   15  [P] "Skipet" 2/1990  
  16   Type -   16  -  
  17   Skrogutforming Konvensjonelt, rigget som skonnert   17  [P] "Fjordabådane"  
  18   Klasse -   18  -  
  19   Materiale -   19  -  
  20   Maskinfabrikant Deutz AG, Köln, Vest-Tyskland   20  [P] "Skipet" 2/1990  
  21   Maskin produsert 1939   21  [P] "Skipet" 2/1990  
  22   Maskin 2 x 4TEV Klöckner-Humboldt-Deutz SBA8M 8 syl. diesel, maskinnr. 568744/51 [styrbord], 568752/59 [babord]   22  [P] "Den hvite flåte"  
  23   Effekt 750 bhk   23  [P] "Skipet" 2/1990  
  24   Fart 17.8 kn   24  [P] "Den hvite flåte"  
  25   Forbruk -   25  -  
  26   Lengde 40.94 m   26  [P] "Skipet" 2/1990  
  27   Bredde 6.71 m   27  [P] "Skipet" 2/1990  
  28   Dybde 2.26 m   28  [P] "Skipet" 2/1990  
  29   Brutto registertonnasje [1]  205.75 t 1939 29  [P] "Fjordabådane"  
  30   [2]  199.85 t 1939 - 1972 30  [P] "Fjordabådane"  
  31   Netto registertonnasje [1]  85.04 t 1939 31  [P] "Fjordabådane"  
  32   [2]  82.12 t 1939 - 1972 32  [P] "Fjordabådane"  
  33   Dødtvekttonnasje -   33  -  
  34   Biler 14   34  [P] "Den hvite flåte"  
  35   Trailere 0   35  Observasjon  
  36   Passasjerer 405 1939 - 1972 36  [P] "Fjordabåtene"  
  37   Mannskap Kaptein, styrmann, matros, maskinist 1939 - 1972 37  [P] "Den hvite flåte"  
  38   Passasjerlugarer 7   38  [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  39   Mannskapslugarer Ja   39  Observasjon  
  40   Dekkshøyde Fri   40  Observasjon  
  41   Akseltrykk -   41  -  
  42   Tilleggsinformasjon Vribare propeller. Maskiner montert på vibrasjonsdempende puter.   42  [P] "Skipet" 2/2017  
  43   Ferskvannskap.: 4 m³. Smøreoljekap.: 300 kg. Brennoljekap.: 8000 l + 750 l i dagtanker.   43  [P] "Den hvite flåte"  
  44   Høyde mast - vannlinje: 12,4 m.     44  [P] "Den hvite flåte"  
  45   Status Senket 1985 45  [A] Stavanger Aftenblad 05.10.1985  
   
  46 høst 1938   : Sjøsatt ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 46  [P] "Fjordabådane"  
  47 19.05.1939   : Målt [1]. 47  [P] "Fjordabådane"  
  48 primo 06.1939   : Levert fra Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Fjorddrott". 48  [P] "Fjordabådane"  
  49    : Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 49  [P] "Skipet" 2/1990  
  50    : Gikk prøvetur. Ved ankomst Sand gikk salutten fra fartøyet av og skadet ansiktet på en matros. 50  [P] "Fjordabådane"  
  51 12.06.1939   : Ny prøvetur til Sauda. 51  [P] "Fjordabådane"  
  52 15.06.1939   : Satt i trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Sauda. 52  [P] "Fjordabådane"  
  53 19.08.1939   : Ommålt [2]. 53  [P] "Fjordabådane"  
  54 26.04.1940   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. 54  [P] "Skipet" 2/1990  
  55    : Omdøpt "Foxtrott". 55  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  56    : I bruk som troppetransportfartøy Stavanger - Dirdal. 56  [P] "Skipet" 1/1991  
  57 05.1940   : Tilbakelevert. Omdøpt "Fjorddrott". Satt i trafikk Stavanger - Sauda. 57  [P] "Fjordabådane"  
  58 vinter 1941   : Ruten innkortet til Stavanger - Sand p.g.a. is i Saudafjorden. 58  [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  59 vår 1942   : Satt i trafikk Stavanger - Sauda. 59  [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  60 09.1943   : I opplag, Ølesund. 60  [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  61 03.1945   : Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. 61  [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  62 ultimo 05.1945   : Tilbakelevert. 62  [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  63 20.06.1945   : Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 63  [P] "Skipet" 1/1991  
  64 15.01.1947   : Satt i trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Sauda. 64  [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  65 24.07.1947   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Haugesund. 65  [P] "Fjordabåtene"  
  66 pr.06.1948   : I trafikk Stavanger - Yrke / Stavanger - Finnvik. 66  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1948"  
  67 pr.05.1953   : I trafikk Stavanger - Yrke / Stavanger - Skipevåg. 67  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1953"  
  68 pr.06.1964   : I trafikk Stavanger - Yrke / Stavanger - Kvaløy. 68  [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1964"  
  69 ultimo 12.1965   : Ombygget med større broparti for å få plass til radarutstyr. 69  [P] "Fjordabådane"  
  70 pr.09.1966   : I trafikk Stavanger - Åmsosen / Stavanger - Kvaløy. 70  [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1966-67"  
  71 14.02.1970   : I trafikk Stavanger - Ilsvåg p.g.a. is i Yrkjefjorden. 71  [A] Stavanger Aftenblad 19.02.1970  
  72 vår 1970   : I trafikk Stavanger - Åmsosen / Stavanger - Kvaløy. 72  Observasjon  
  73 pr.11.1971   : I trafikk Stavanger - Sandeid. 73  [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1971-72"  
  74 18.02.1972   : I opplag, Stavanger. 74  [P] "Fjordabåtene"  
  75 19.07.1972   : Solgt til Lars Hovland & Co., Jørpeland. Salgssum: 25 000 NOK. I bruk som lager og verksted, Barka. 75  [P] "Den hvite flåte"  
  76 02.07.1973   : Omdøpt "Fjordsveis". 76  [P] "Skipet" 1/1991  
  77 27.10.1979   : Solgt til Båtlaget Fjordbussen "Fjorddrott" v/ Egil Bjelland og Fritz Morland, Stavanger. Salgsum: 1 NOK. I opplag, Stavanger. 77  [P] "Den hvite flåte"  
  78 17.10.1982   : Slet seg fra fortøyningene i kraftig vind. 78  [A] Stavanger Aftenblad 18.10.1982  
  79 06.1985   : 20 000 NOK bevilget av Kulturrådet for slippsetting / besiktelse av skroget. 79  [P] "Den hvite flåte"  
  80 04.10.1985   : Senket, Nedstrandsfjorden. 80  [A] Stavanger Aftenblad 05.10.1985  
  81 ca.11.1985   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 81  [P] "Skipet" 4/1987  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau