H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "FJORDDROTT" 1939 - 1972  
    Fortegnelse nr. B6  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     31.08.2020    
    PERIODE:     1939 - 1972 Status for fartøyet: SENKET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L K E T 1 -   1 [P] "Skipet" 3/1981  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Fjorddrott" 4 1939 - 1940   4 [P] "Skipet" 3/1981  
  5     "Foxtrott" 5 1940   5 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  6     "Fjorddrott" 6 1940 - 1973   6 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  7     "Fjordsveis" 7 1973 - 1985   7 [P] "Skipet" 3/1981  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  8 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 8 1939 - 1972   8 [P] "Skipet" 2/1990  
  9 Lars Hovland & Co., Jørpeland 9 1972 - 1979   9 [P] "Den hvite flåte"  
  10 Båtlaget Fjordbussen "Fjorddrott" v/ Egil Bjelland og Fritz Morland, Stavanger 10 1979 - 1985   10 [P] "Den hvite flåte"  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  11 Byggeår   1939 11 -   11 [P] "Skipet" 3/1981  
  12 Byggenummer   147 [skrog], 3 [utrustning] 12 -   12 - / [P] "Den hvite flåte"  
  13 Skrog   Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger 13 -   13 [P] "Skipet" 2/1990  
  14 Utrustning   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 14 -   14 [P] "Skipet" 2/1990  
  15 Type   - 15 -   15 -  
  16 Skrogutforming   Konvensjonelt, rigget som skonnert 16 -   16 [P] "Fjordabådane"  
  17 Klasse   DNV1A1-It Ferje 17 -   17 [N] sjohistorie.no  
  18 Materiale   Stål 18 -   18 [N] warsailors.com  
  19 Maskinfabrikant   Kloeckner Humboldt Deutz a/g, Köln, Vest-Tyskland 19 -   19 [N] sjohistorie.no  
  20 Maskin produsert   1939 20 -   20 [P] "Skipet" 2/1990  
  21 Maskin   2 x 4TEV Klöckner-Humboldt-Deutz SBA8M 8 syl. diesel 21 -   21 [P] "Den hvite flåte"  
  22     maskinnr. 568744/51 [styrbord], 568752/59 [babord] 22 -   22 [P] "Den hvite flåte"  
  23 Effekt   750 bhk 23 -   23 [P] "Skipet" 2/1990  
  24 Fart   17.8 kn 24 -   24 [P] "Den hvite flåte"  
  25 Forbruk   - 25 -   25 -  
  26 Lengde   40.94 m 26 -   26 [P] "Skipet" 1/1991  
  27 Bredde   6.71 m 27 -   27 [P] "Skipet" 1/1991  
  28 Dybde   2.26 m 28 -   28 [P] "Skipet" 1/1991  
  29 Brutto registertonnasje [ A ] 205.75 t 29 1939   29 [P] "Fjordabådane"  
  30   [ B ] 199.85 t 30 1939 - 1972   30 [P] "Fjordabådane"  
  31 Netto registertonnasje [ A ] 85.04 t 31 1939   31 [P] "Fjordabådane"  
  32   [ B ] 82.12 t 32 1939 - 1972   32 [P] "Fjordabådane"  
  33 Dødvekttonnasje   - 33 -   33 -  
  34 Bilkapasitet   14 34 -   34 [P] "Den hvite flåte"  
  35 Trailerkapasitet   0 35 -   35 HMI  
  36 Passasjersertifikat   405 36 1939 - 1972   36 [P] "Fjordabåtene"  
  37 Mannskap   Kaptein, styrmann, matros, maskinist 37 1939 - 1972   37 [P] "Den hvite flåte"  
  38 Passasjerlugarer   7 38 -   38 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  39 Mannskapslugarer   Ja 39 -   39 HMI  
  40 Dekkshøyde   - 40 -   40 -  
  41 Akseltrykk   - 41 -   41 -  
  42 Tilleggsinformasjon   Vribare propeller. Maskiner montert på vibrasjonsdempende puter. 42 -   42 [P] "Skipet" 2/2017  
  43     Ferskvannskap.: 4 m³. Smøreoljekap.: 300 kg. Brennoljekap.: 8000 l + 750 l i dagtanker. 43 -   43 [P] "Den hvite flåte"  
  44     Høyde mast - vannlinje: 12,4 m. 44 -   44 [P] "Den hvite flåte"  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  45 høst 1938     Sjøsatt ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 45 [P] "Fjordabådane"  
  46 19.05.1939     Målt [ A ]. 46 [P] "Fjordabådane"  
  47 12.06.1939     Levert fra Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Fjorddrott". 47 [N] warsailors.com  
  48       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 48 [P] "Skipet" 2/1990  
  49       Gikk prøvetur. Ved ankomst Sand gikk salutten fra fartøyet av og skadet ansiktet på en matros. 49 [P] "Fjordabådane"  
  50 12.06.1939     Ny prøvetur til Sauda. 50 [P] "Fjordabådane"  
  51 15.06.1939     Satt i trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Sauda. 51 [P] "Fjordabådane"  
  52 19.08.1939     Ommålt [ B ]. 52 [P] "Fjordabådane"  
  53 26.04.1940     Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. 53 [P] "Skipet" 2/1990  
  54       Omdøpt "Foxtrott". 54 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  55       I bruk som troppetransportfartøy Stavanger - Dirdal. 55 [P] "Skipet" 1/1991  
  56 05.1940     Tilbakelevert. Omdøpt "Fjorddrott". Satt i trafikk Stavanger - Sauda. 56 [P] "Fjordabådane"  
  57 vinter 1941     Ruten innkortet til Stavanger - Sand p.g.a. is i Saudafjorden. 57 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  58 vår 1942     Satt i trafikk Stavanger - Sauda. 58 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  59 09.1943     I opplag, Ølesund. 59 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  60 03.1945     Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. 60 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  61 ultimo 05.1945     Tilbakelevert. 61 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  62 20.06.1945     Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 62 [P] "Skipet" 1/1991  
  63 15.01.1947     Satt i trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Sauda. 63 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
  64 24.07.1947     Tatt ut av trafikk Stavanger - Haugesund. 64 [P] "Fjordabåtene"  
  65 pr.06.1948     I trafikk Stavanger - Yrke / Stavanger - Finnvik. 65 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1948"  
  66 pr.05.1953     I trafikk Stavanger - Yrke / Stavanger - Skipevåg. 66 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1953"  
  67 pr.06.1964     I trafikk Stavanger - Yrke / Stavanger - Kvaløy. 67 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1964"  
  68 ultimo 12.1965     Ombygget med større broparti for å få plass til radarutstyr. 68 [P] "Fjordabådane"  
  69 pr.09.1966     I trafikk Stavanger - Åmsosen / Stavanger - Kvaløy. 69 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1966-67"  
  70 14.02.1970     I trafikk Stavanger - Ilsvåg p.g.a. is i Yrkjefjorden. 70 [A] Stavanger Aftenblad 19.02.1970  
  71 vår 1970     I trafikk Stavanger - Åmsosen / Stavanger - Kvaløy. 71 HMI  
  72 01.11.1971     Satt i trafikk Stavanger - Sandeid. 72 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1971-72"  
  73 18.02.1972     I opplag, Stavanger. 73 [P] "Fjordabåtene"  
  74 19.07.1972     Solgt til Lars Hovland & Co., Jørpeland. Salgssum: 25 000 NOK. I bruk som lager og verksted, Barka. 74 [P] "Den hvite flåte"  
  75 02.07.1973     Omdøpt "Fjordsveis". 75 [P] "Skipet" 1/1991  
  76 27.10.1979     Solgt til Båtlaget Fjordbussen "Fjorddrott" v/ Egil Bjelland og Fritz Morland, Stavanger. Salgsum: 1 NOK. I opplag, Stavanger. 76 [P] "Den hvite flåte"  
  77 17.10.1982     Slet seg fra fortøyningene i kraftig vind. 77 [A] Stavanger Aftenblad 18.10.1982  
  78 06.1985     20 000 NOK bevilget av Kulturrådet for slippsetting / besiktelse av skroget. 78 [P] "Den hvite flåte"  
  79 04.10.1985     Senket, Nedstrandsfjorden. 79 [A] Stavanger Aftenblad 05.10.1985  
  80 ca.11.1985     Slettet fra Stavanger Skipsregister. 80 [P] "Skipet" 4/1987  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau