H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "FINNØY" 1971 - 1995          M/Fe "KVITSØY" 1995 - 2003  
    Fortegnelse nr. B45  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     07.08.2020    
    PERIODE:     1971 - 2003 Status for fartøyet: FORLIST  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L A M M 1 1971 - 2012   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   7105005 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257249400 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Finnøy" 4 1971 - 1995   4 [N] sdir.no  
  5     "Kvitsøy" 5 1995 - 2003   5 [N] sdir.no  
  6     "Austrheim" 6 2003 - 2019   6 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 7 1971 - 1991   7 [P] "Skipet" 1/1991  
  8 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 8 1991 - 2003   8 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  9 Stavangerske a/s, Stavanger 9 2003   9 [N] sdir.no  
  10 HSD Sjø a/s, Bergen 10 2003 - 2006   10 [N] sdir.no  
  11 Tide Sjø a/s, Bergen 11 2006 - 2012   11 [N] sdir.no  
  12 Comatrans S.A., Douala, Kamerun 12 2012 - 2019   12 [P] "Skipet" 2/2012  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  13 Byggeår   1971 13 -   13 [N] sdir.no  
  14 Byggenummer   32 14 -   14 [N] sdir.no  
  15 Skrog   Løland Verft a/s, Leirvik 15 -   15 [N] sdir.no  
  16 Utrustning   Løland Verft a/s, Leirvik 16 -   16 [N] sdir.no  
  17 Type   FOF 17 -   17 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  18 Skrogutforming   Konvensjonelt 18 -   18 HMI  
  19 Klasse   Skipskontrollen 19 før 1983 - før 2000   19 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20     NSC 20 før 2000 - 2019   20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21 Materiale   Stål 21 -   21 [N] sdir.no  
  22 Maskinfabrikant   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 22 -   22 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23 Maskin produsert   1971 23 -   23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24 Maskin   1 x 6AX 2TEV DM 6 syl. diesel, maskinnr. 5352 24 -   24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25 Effekt   1500 bhk 25 -   25 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26 Fart   14.3 kn 26 -   26 -  
  27 Forbruk   - 27 -   27 -  
  28 Lengde   45.50 m 28 -   28 [N] sdir.no  
  29 Bredde   10.60 m 29 -   29 [N] sdir.no  
  30 Dybde   3.20 m 30 -   30 [N] sdir.no  
  31 Brutto registertonnasje [ A ] 490.99 t 31 1971 - 1994   31 [N] sdir.no  
  32   [ C ] 749 t 32 1994 - 2019   32 [N] sdir.no  
  33 Netto registertonnasje [ A ] 228.18 t 33 1971 - 1994   33 [N] sdir.no  
  34   [ C ] 240 t 34 1994 - 1996   34 [N] sdir.no  
  35   [ D ] 299 t 35 1996 - 2019   35 [N] sdir.no  
  36 Dødvekttonnasje   - 36 -   36 -  
  37 Bilkapasitet [ A ] 32 37 1971 - 1998   37 [P] "Skipet" 1/1991  
  38   [ F ] 27 38 1998 - pr.2010   38 [P] Fylkesrådmannen i Rogaland, 99/00527-001  
  39   [ G ] 21 39 pr.2010 - 2019   39 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  40 Trailerkapasitet   Ja 40 -   40 HMI  
  41 Passasjersertifikat [ A ] 399 41 1971 - 1992   41 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42   [ B ] 250 42 1992 - 1999   42 -  
  43   [ E ] 240 43 1999 - 2003   43 [N] faktaomfartyg.se  
  44   [ F ] 195 44 2003 - 2019   44 [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2013-30.april 2014"  
  45 Mannskap   Ja 45 -   45 HMI  
  46 Passasjerlugarer   0 46 -   46 HMI  
  47 Mannskapslugarer   Ja 47 -   47 HMI  
  48 Dekkshøyde   4.20 m 48 -   48 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49 Akseltrykk   13 t 49 -   49 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50 Tilleggsinformasjon [ A ] Baugpropell: 150 bhk. 50 1971 - 1996   50 [P] "Fjordabåtene"  
  51   [ D ] Baugpropell: 272 bhk type BOS. 51 1996 - 2019   51 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  52 13.02.1971     Sjøsatt. 52 [A] Stavanger Aftenblad 13.02.1971  
  53 14.04.1971     Målt [ A ]. 53 [N] sdir.no  
  54 28.04.1971     Innført Stavanger Skipsregister som "Finnøy". Hjemmehavn: Stavanger. 54 [N] sdir.no  
  55 06.05.1971     Levert fra Løland Verft a/s, Leirvik til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [ A ]. 55 [P] "Skipet" 1/1991  
  56       Døpt av Eva Bjelland, Stavanger. 56 [P] "Fjordabåtene"  
  57 07.05.1971     Gikk presentasjontur til Judaberg og Nedstrand. 57 [P] "Fjordabåtene"  
  58 08.05.1971     Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 58 [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993  
  59 13.06.1971     Assisterte fritidsbåt etter motorstans, Hidlefjorden. Slepte denne til Lindøy. 59 [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1971  
  60 05.05.1973     Pårent av en passbåt etter at føreren av denne hadde sovnet, Hidlefjorden. 60 [A] Stavanger Aftenblad 07.05.1973  
  61 08.05.1973     Kolliderte med rampen, Talgje etter maskinstans. Fikk mindre skader i baugen. 61 [A] Stavanger Aftenblad 09.05.1973  
  62 01.06.1974     Satt i trafikk Stavanger - Vikedal. 62 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  63 01.04.1975     Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 63 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  64 15.08.1978     Kolliderte med et annet fartøy. 64 -  
  65 10.10.1978     Grunnstøtte. 65 -  
  66 31.12.1991     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 66 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  67 pr.10.1989     I trafikk Kopervik - Tåganes. 67 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1.10.89-30.4.90"  
  68 01.01.1990     Tatt ut av trafikk Kopervik - Tåganes. 68 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1.10.89-30.4.90"  
  69 pr.05.1990     I trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 69 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Sommerruter 1.5.90-30.9.90"  
  70 30.09.1990     I opplag, Stavanger som reservefartøy. 70 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Vinterruter 1.10-31.12.90"  
  71 ca.04.1991     Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 71 [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990  
  72 ca.09.1991     Til opprustning. 72 [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1991  
  73 01.10.1991     Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 73 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  74       Verdifastsettelse: 1 NOK. 74 [N] sdir.no  
  75 ► 04.1992     Salonger ferdig opprustet. Ny baugpropell. Livbåter byttet ut med flåter og MOB-båt. Høyere skansekledning akter. Kostnad: 5 mill NOK. Sertifikat endret [ B ]. 75 [A] Stavanger Aftenblad 11.04.1992  
  76 01.04.1992     Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 76 [A] Stavanger Aftenblad 22.02.1992  
  77 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 77 [N] sdir.no  
  78 31.08.1992     Til verksted for ombygging. 78 [N] faktaomfartyg.se  
  79 09.10.1992     Ferdig ombygget. Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 79 [N] faktaomfartyg.se  
  80 05.1994     Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 80 -  
  81 10.08.1994     Ommålt [ C ]. 81 [N] sdir.no  
  82 1994     Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 82 -  
  83 21.06.1994     Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 83 [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1994  
  84 19.08.1994     Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 84 [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994  
  85 29.08.1994     Grunnstøtte, Vollsøy etter at gearet røk. 85 [A] Stavanger Aftenblad 30.08.1994  
  86 09.09.1994     Kolliderte med kaien, Vollsøy. En lysmast knekt. 86 [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1994  
  87 24.03.1995     Omdøpt "Kvitsøy". 87 [N] sdir.no  
  88 06.09.1996     Ombygget: Generelt opprustet samt slingretank montert. Ny baugpropell [ D ]. 88 [N] sdir.no / [N] faktaomfartyg.se / -  
  89 04.1999     Sertifikat endret [ E ]. 89 -  
  90 05.12.1999     Grunnberøring, Vollsøy. 90 [A] Stavanger Aftenblad 06.12.1999  
  91 14.11.2000     Assisterte fritidsbåt etter motorstans, Byfjorden. Slepte denne til Mekjarvik. 91 [A] Stavanger Aftenblad 15.11.2000  
  92 2000     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 92 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  93 10.08.2001     I opplag, Stavanger. 93 [A] Stavanger Aftenblad 10.08.2001  
  94       Reservefartøy. 94 [P] "Skipet" 3/2001  
  95 07.01.2002     Utleid til HSD Sjø a/s, Bergen. Satt i trafikk Fedje - Sæverøy. 95 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  96 21.01.2002     Gikk på en stake etter å ha mistet manøvreringsevnen, Sæverøy. 96 [P] "Skipet" 1/2002  
  97 27.03.2002     Tilbakelevert. 97 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  98       I opplag, Stavanger. 98 [P] "Skipet" 2/2002  
  99 01.06.2002     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 99 [N] faktaomfartyg.se  
  100 01.07.2002     I opplag, Stavanger. 100 [N] faktaomfartyg.se  
  101 10.2002     Utleid til HSD Sjø a/s, Bergen. Satt i trafikk Fedje - Sæverøy. 101 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  102 01.01.2003     Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 102 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  103 31.01.2003     Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 103 [N] faktaomfartyg.se  
  104 10.02.2003     Fikk skader på baugpropellen. 104 [P] "Skipet" 1/2003  
  105 03.2003     I opplag, Stavanger. 105 HMI  
  106 01.06.2003     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 106 [A] Stavanger Aftenblad 02.07.2003  
  107 04.07.2003     I opplag, Stavanger. 107 [A] Stavanger Aftenblad 03.07.2003  
  108 30.07.2003     Utsatt for omfattende hærverk på inventar og flåter, Stavanger. 108 [A] Stavanger Aftenblad 30.07.2003  
  109 26.09.2003     Solgt til HSD Sjø a/s, Bergen. Omdøpt "Austrheim" Hjemmehavn: Bergen. 109 [N] sdir.no  
  110 09.2003     Sertifikat endret [ F ]. 110 -  
  111       I opplag, Steinestø. 111 [N] faktaomfartyg.se  
  112 20.02.2004     Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Askvoll - Gjervik. 112 -  
  113 13.09.2004     Tilbakelevert. 113 [P] "Skipet" 4/2004  
  114 01.10.2004     Satt i trafikk Fedje - Sævrøy. 114 [P] "Skipet" 4/2004  
  115 01.11.2004     Tatt ut av trafikk Fedje - Sæverøy. 115 [P] "Skipet" 4/2004  
  116 23.11.2004     Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. 116 -  
  117       Satt i trafikk Askvoll - Gjervik. 117 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  118 ► 09.2005     Tilbakelevert. 118 -  
  119 21.09.2005     Satt i trafikk Fedje - Sævrøy. 119 [N] faktaomfartyg.se  
  120 24.03.2006     I opplag, Steinestø. 120 [N] faktaomfartyg.se  
  121 05.2006     Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Askvoll - Værlandet. 121 [N] faktaomfartyg.se  
  122 24.08.2006     Tilbakelevert. I opplag, Steinestø. 122 [P] "Skipet" 3/2006  
  123 04.09.2006     Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 123 [N] faktaomfartyg.se  
  124 23.10.2006     Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 124 [N] faktaomfartyg.se  
  125 03.11.2006     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 125 [P] "Skipet" 4/2006  
  126 12.11.2006     I opplag, Steinestø. 126 [N] faktaomfartyg.se  
  127 12.12.2006     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 127 [N] sdir.no  
  128 17.09.2007     Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 128 [N] faktaomfartyg.se  
  129 29.11.2007     Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 129 [N] faktaomfartyg.se  
  130 12.2007     I opplag, Steinestø. 130 -  
  131 27.04.2009     Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 131 [N] faktaomfartyg.se  
  132 26.05.2009     Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 132 [N] faktaomfartyg.se  
  133 07.2009     Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 133 -  
  134 31.08.2009     Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 134 -  
  135 09.2009     I opplag, Steinestø. 135 -  
  136 pr.2010     Kapasitet endret [ G ]. 136 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  137 20.04.2010     Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 137 -  
  138 26.05.2010     Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 138 -  
  139 31.05.2010     I opplag, Steinestø. 139 -  
  140 16.08.2010     Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 140 -  
  141 30.09.2010     Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 141 -  
  142 30.10.2010     Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 142 -  
  143 14.12.2010     Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 143 -  
  144 17.12.2010     I opplag, Steinestø. 144 -  
  145 14.01.2011     Tatt ut av opplag. 145 -  
  146 25.02.2011     I opplag, Langevåg. 146 -  
  147 15.10.2011     I opplag, Steinestø. 147 -  
  148 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 148 -  
  149 02.2012     Solgt til Comatrans S.A., Douala, Kamerun. 149 [P] "Skipet" 2/2012  
  150 21.03.2012     Forlot Steinestø med kurs sørover. 150 [P] "Skipet" 2/2012  
  151 02.04.2012     I opplag, Portimão, Portugal. 151 -  
  152 10.04.2012     Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. Flagg: Kamerun. 152 [N] sdir.no  
  153 28.08.2012     Stasjonert i Douala, Kamerun. 153 -  
  154 26.08.2019     Kantret og sank, Guinea-bukten på overfart Douala, CAM - Calabar, Nigeria. 154 [P] "Skipet" 4/2019  
  155       Ca. 100 passasjerer trolig omkommet. 155 [N] stavanger-aftenblad 26.08.2019  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau