HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B45       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "FINNØY" 1971 - 1995     M/Fe "KVITSØY" 1995 - 2003   FOTOGRAFI   OPPDATERT 27.08.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1971 - 2003   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LAMM   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 7105005   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257249400   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Finnøy" 1971 - 1995 5  [N] sdir.no  
  6   "Kvitsøy" 1995 - 2003 6  [N] sdir.no  
  7   "Austrheim" 2003 - 7  [N] sdir.no  
             
  8   Rederi / eierforhold Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1971 - 1991 8  [P] "Skipet" 1/1991  
  9   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2003 9  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  10   Stavangerske a/s, Stavanger 2003 10  [N] sdir.no  
  11   HSD Sjø a/s, Bergen 2003 - 2006 11  [N] sdir.no  
  12   Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 12  [N] sdir.no  
  13   Comatrans S.A., Douala, Kamerun 2012 - 13  [P] "Skipet" 2/2012  
 
  14   Byggeår 1971   14  [N] sdir.no  
  15   Byggenummer 32   15  [N] sdir.no  
  16   Skrog Løland Verft a/s, Leirvik   16  [N] sdir.no  
  17   Utrustning Løland Verft a/s, Leirvik   17  [N] sdir.no  
  18   Type FOF   18  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  19   Skrogutforming Konvensjonelt   19  Observasjon  
  20   Klasse Skipskontrollen før 1983 - før 2000 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21   NSC før 2000 - 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22   Materiale Stål   22  [N] sdir.no  
  23   Maskinfabrikant Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24   Maskin produsert 1971   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25   Maskin 1 x 6AX 2TEV DM 6 syl. diesel, maskinnr. 5352   25  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  26   Effekt 1500 bhk   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27   Fart 14.3 kn   27    
  28   Forbruk -   28    
  29   Lengde 45.50 m   29  [N] sdir.no  
  30   Bredde 10.60 m   30  [N] sdir.no  
  31   Dybde 3.20 m   31  [N] sdir.no  
  32   Brutto registertonnasje [1]  490.99 t 1971 - 1994 32  [N] sdir.no  
  33   [3]  749.00 t 1994 - 33  [N] sdir.no  
  34   Netto registertonnasje [1]  228.18 t 1971 - 1994 34  [N] sdir.no  
  35   [3]  240.00 t 1994 - 1996 35  [N] sdir.no  
  36   [4]  299.00 t 1996 - 36  [N] sdir.no  
  37   Dødtvekttonnasje -   37    
  38   Biler [1]  32 1971 - 1998 38  [P] "Skipet" 1/1991  
  39   [6]  27 1998 - 39  [P] Fylkesrådmannen i Rogaland, 99/00527-001  
  40   Trailere Ja   40  Observasjon  
  41   Passasjerer [1]  399 1971 - 1992 41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42   [2]  250 1992 - 1999 42    
  43   [5]  240 1999 - 2003 43    
  44   [6]  195 2003 - 44    
  45   Mannskap -   45    
  46   Passasjerlugarer 0   46  Observasjon  
  47   Mannskapslugarer Ja   47  Observasjon  
  48   Dekkshøyde 4.20 m   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49   Akseltrykk 13 t   49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50   Tilleggsinformasjon [1]  Baugpropell: 150 bhk. 1971 - 1996 50  [P] "Fjordabåtene"  
  51   [4]  Baugpropell: 272 bhk type BOS 1996 - 51    
  52   Status Forlist 2019 52  [N] stavanger-aftenblad 26.08.2019  
       
  53 28.04.1971   : Innført Stavanger Skipsregister som "Finnøy". Hjemmehavn: Stavanger. 53  [N] sdir.no  
  54 06.05.1971   : Levert fra Løland Verft a/s, Leirvik til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [1]. 54  [P] "Skipet" 1/1991  
  55    : Døpt av Eva Bjelland, Stavanger. 55  [P] "Fjordabåtene"  
  56 07.05.1971   : Gikk presentasjontur til Judaberg og Nedstrand. 56  [P] "Fjordabåtene"  
  57 08.05.1971   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 57  [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993  
  58 01.06.1974   : Satt i trafikk Stavanger - Vikedal.    58  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  59 01.04.1975   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 59  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  60 15.08.1978   : Kolliderte med et annet fartøy. 60  -  
  61 10.10.1978   : Grunnstøtte. 61  -  
  62 31.12.1991   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 62  [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  63 04.1990   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 63  -  
  64 30.09.1990   : I opplag, Stavanger. 64  -  
  65 ca.04.1991   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 65  [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990  
  66 ca.09.1991   : Til opprustning. 66  [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1991  
  67 01.10.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 67  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  68    : Verdifastsettelse: 1 NOK. 68  [N] sdir.no  
  69 ► 04.1992   : Salonger ferdig opprustet. Ny baugpropell. Livbåter byttet ut med flåter og MOB-båt. Høyere skansekledning akter. Kostnad: 5 mill NOK. Sertifikat endret [2]. 69  [A] Stavanger Aftenblad 11.04.1992  
  70 01.04.1992   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 70  [A] Stavanger Aftenblad 22.02.1992  
  71 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 71  [N] sdir.no  
  72 31.08.1992   : Til verksted for ombygging. 72  -  
  73 09.10.1992   : Ferdig ombygget. Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 73  -  
  74 05.1994   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 74  -  
  75 29.08.1994   : Ommålt [3]. 75  [N] sdir.no  
  76 1994   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 76  -  
  77 21.06.1994   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 77  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1994  
  78 19.08.1994   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 78  [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994  
  79 29.08.1994   : Grunnstøtte, Vollsøy etter at gearet røk. 79  [A] Stavanger Aftenblad 30.08.1994  
  80 09.09.1994   : Kolliderte med kaien, Vollsøy. En lysmast knekt. 80  [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1994  
  81 24.03.1995   : Omdøpt "Kvitsøy". 81  [N] sdir.no  
  82 09.1996   : Ombygget: generelt opprustet samt slingretank montert. Ny baugpropell [4]. 82  -  
  83 04.1999   : Sertifikat endret [5]. 83  -  
  84 05.12.1999   : Grunnberøring, Vollsøy. 84  [A] Stavanger Aftenblad 06.12.1999  
  85 14.11.2000   : Assisterte fritidsbåt etter motorstans, Byfjorden. Slepte denne til Mekjarvik. 85  [A] Stavanger Aftenblad 15.11.2000  
  86 2000   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 86  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  87 10.08.2001   : I opplag, Stavanger. 87  [A] Stavanger Aftenblad 10.08.2001  
  88    : Reservefartøy. 88  [P] "Skipet" 3/2001  
  89 07.01.2002   : Utleid til HSD Sjø a/s, Bergen. Satt i trafikk Fedje - Sæverøy. 89  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  90 21.01.2002   : Gikk på en stake etter å ha mistet manøvreringsevnen, Sæverøy. 90  [P] "Skipet" 1/2002  
  91 27.03.2002   : Tilbakelevert. 91  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  92    : I opplag, Stavanger. 92  [P] "Skipet" 2/2002  
  93 01.06.2002   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 93  -  
  94 01.07.2002   : I opplag, Stavanger. 94  -  
  95 10.2002   : Utleid til HSD Sjø a/s, Bergen. Satt i trafikk Fedje - Sæverøy. 95  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  96 01.01.2003   : Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 96  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  97 31.01.2003   : Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 97  [N] sdir.no  
  98 10.02.2003   : Fikk skader på baugpropellen. 98  [P] "Skipet" 1/2003  
  99 03.2003   : I opplag, Stavanger. 99  Observasjon  
  100 01.06.2003   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 100  [A] Stavanger Aftenblad 02.07.2003  
  101 04.07.2003   : I opplag, Stavanger. 101  [A] Stavanger Aftenblad 03.07.2003  
  102 30.07.2003   : Utsatt for omfattende hærverk på inventar og flåter, Stavanger. 102  [A] Stavanger Aftenblad 30.07.2003  
  103 26.09.2003   : Solgt til HSD Sjø a/s, Bergen. Omdøpt "Austrheim" Hjemmehavn: Bergen. 103  [N] sdir.no  
  104 09.2003   : Sertifikat endret [6]. I opplag, Steinestø. 104  -  
  105 20.02.2004   : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Askvoll - Gjervik. 105  -  
  106 13.09.2004   : Tilbakelevert. 106  [P] "Skipet" 4/2004  
  107 01.10.2004   : Satt i trafikk Fedje - Sævrøy. 107  [P] "Skipet" 4/2004  
  108 01.11.2004   : Tatt ut av trafikk Fedje - Sæverøy. 108  [P] "Skipet" 4/2004  
  109 23.11.2004   : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. 109  -  
  110    : Satt i trafikk Askvoll - Gjervik. 110  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  111 ► 09.2005   : Tilbakelevert. 111  -  
  112 21.09.2005   : Satt i trafikk Fedje - Sævrøy. 112  -  
  113 24.03.2006   : I opplag, Steinestø. 113  -  
  114 05.2006   : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Askvoll - Værlandet. 114  -  
  115 24.08.2006   : Tilbakelevert. I opplag, Steinestø. 115  [P] "Skipet" 3/2006  
  116 04.09.2006   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 116  -  
  117 23.10.2006   : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 117  -  
  118 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 118  [P] "Skipet" 4/2006  
  119 12.11.2006   : I opplag, Steinestø. 119  -  
  120 12.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 120  [N] sdir.no  
  121 17.09.2007   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 121  -  
  122 29.11.2007   : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 122  -  
  123 12.2007   : I opplag, Steinestø. 123  -  
  124 27.04.2009   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 124  -  
  125 26.05.2009   : I opplag, Steinestø. 125  -  
  126 07.2009   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 126  -  
  127 31.08.2009   : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 127  -  
  128 09.2009   : I opplag, Steinestø. 128  -  
  129 20.04.2010   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 129  -  
  130 26.05.2010   : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 130  -  
  131 31.05.2010   : I opplag, Steinestø. 131  -  
  132 16.08.2010   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 132  -  
  133 30.09.2010   : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 133  -  
  134 30.10.2010   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 134  -  
  135 14.12.2010   : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 135  -  
  136 17.12.2010   : I opplag, Steinestø. 136  -  
  137 14.01.2011   : Tatt ut av opplag. 137  -  
  138 25.02.2011   : I opplag, Langevåg. 138  -  
  139 15.10.2011   : I opplag, Steinestø. 139  -  
  140 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 140  -  
  141 02.2012   : Solgt til Comatrans S.A., Douala, Kamerun. 141  [P] "Skipet" 2/2012  
  142 21.03.2012   : Forlot Steinestø med kurs sørover. 142  [P] "Skipet" 2/2012  
  143 02.04.2012   : I opplag, Portimão, Portugal. 143  -  
  144 10.04.2012   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. Flagg: Kamerun. 144  [N] sdir.no  
  145 28.08.2012   : Stasjonert i Douala, Kamerun. 145  -  
  146 26.08.2019   : Kantret og sank, Guinea-gulfen. Ca. 100 passasjerer trolig omkommet. 146  [N] stavanger-aftenblad 26.08.2019  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau