EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "FINNØY" 1971-1995     M/Fe "KVITSØY" 1995-2003   FOTOGRAFI   OPPDATERT 17.01.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1971 - 2003     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LAMM   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       7105005   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257249400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Finnøy" 1971 - 1995 5  [N] sjofartsdir.no  
  6   "Kvitsøy" 1995 - 2003 6  [N] sjofartsdir.no  
  7           "Austrheim" 2003 - 7  [N] sjofartsdir.no  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1971 - 1991 8  [P] "Skipet" 1/1991  
  9     Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2000 9  [N] sjofartsdir.no  
  10     Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger 2000 - 2003 10    
  11     Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger 2003 11  [N] sjofartsdir.no  
  12     HSD Sjø a/s, Bergen 2003 - 2006 12  [N] sjofartsdir.no  
  13     Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 13    
  14           Comatrans S.A., Douala, Kamerun 2012 - 14    
 
  15  BYGGEÅR       1971   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  BYGGENUMMER       32   16  [N] sjofartsdir.no  
  17  SKROG       Løland Verft a/s, Leirvik   17  [N] sjofartsdir.no  
  18  UTRUSTNING       Løland Verft a/s, Leirvik   18  [N] sjofartsdir.no  
  19  TYPE       FOF   19  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  20  SKROG       Konvensjonelt   20  Observasjon  
  21  KLASSE   Skipskontrollen før 1983 - før 2000 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22     NSC før 2000 - 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MATERIALE       Stål   23  [N] sjofartsdir.no  
  24  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  MASKIN PRODUSERT       1971   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  MASKIN       1 x 6AX 2TEV DM 6 syl. diesel, maskinnr. 5352   26  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  27  EFFEKT       1500 bhk   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  FART       14.3 kn   28    
  29  FORBRUK           29    
  30  LENGDE   45.50 m   30  [N] sjofartsdir.no  
  31  BREDDE       10.60 m   31  [N] sjofartsdir.no  
  32  DYBDE       03.20 m   32  [N] sjofartsdir.no  
  33  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 490.99 t 1971 - 1994 33  [N] sjofartsdir.no  
  34           [3] 749.00 t 1994 - 34  [N] sjofartsdir.no  
  35  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 228.18 t 1971 - 1994 35  [N] sjofartsdir.no  
  36     [3] 240.00 t 1994 - 1996 36  [N] sjofartsdir.no  
  37           [4] 299.00 t 1996 - 37  [N] sjofartsdir.no  
  38  DØDVEKTTONNASJE           38    
  39  BILER   [1] 32 1971 - 1998 39  [P] "Skipet" 1/1991  
  40     [6] 27 1998 - 40  [P] Fylkesrådmannen i Rogaland, 99/00527-001  
  41  TRAILERE       Ja   41  Observasjon  
  42  PASSASJERER   [1] 399 1971 - 1992 42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43     [2] 250 1992 - 1999 43    
  44     [5] 240 1999 - 2003 44    
  45     [6] 195 2003 - 45    
  46  MANNSKAP           46    
  47  PASSASJERLUGARER       0   47  Observasjon  
  48  MANNSKAPSLUGARER       Ja   48  Observasjon  
  49  DEKKSHØYDE       4.20 m   49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50  AKSELTRYKK       13 t   50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  51  TILLEGGSINFORMASJON   [1] Baugpropell: 150 bhk. 1971 - 1996 51  [P] "Fjordabåtene"  
  52           [4] Baugpropell: 272 bhk type BOS 1996 - 52    
  53  STATUS       I bruk 53    
       
  54 28.04.1971   : Innført Stavanger Skipsregister som "Finnøy". Hjemmehavn: Stavanger. 54  [N] sjofartsdir.no  
  55 06.05.1971   : Levert fra Løland Verft a/s, Leirvik til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [1]. 55  [P] "Skipet" 1/1991  
  56    : Døpt av Eva Bjelland, Stavanger. 56  [P] "Fjordabåtene"  
  57 07.05.1971   : Gikk presentasjontur til Judaberg og Nedstrand. 57  [P] "Fjordabåtene"  
  58 08.05.1971   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 58  [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993  
  59 01.06.1974   : Satt i trafikk Stavanger - Vikedal.    59    
  60 01.04.1975   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 60    
  61 15.08.1978   : Kolliderte med et annet fartøy. 61    
  62 10.10.1978   : Grunnstøtte. 62    
  63 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 63  [P] "Skipet" 1/1991  
  64 04.1990   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 64    
  65 30.09.1990   : I opplag, Stavanger. 65    
  66 ca.04.1991   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 66  [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990  
  67 ca.09.1991   : Til opprustning. 67  [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1991  
  68 12.12.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 1 NOK. 68  [N] sjofartsdir.no  
  69 ► 04.1992   : Salonger ferdig opprustet. Ny baugpropell. Livbåter byttet ut med flåter og MOB-båt. Høyere skansekledning akter. Kostnad: 5 mill NOK. Sertifikat endret [2]. 69  [A] Stavanger Aftenblad 11.04.1992  
  70 01.04.1992   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 70  [A] Stavanger Aftenblad 22.02.1992  
  71 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 71  [N] sjofartsdir.no  
  72 31.08.1992   : Til verksted for ombygging. 72    
  73 09.10.1992   : Ferdig ombygget. Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 73    
  74 05.1994   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 74    
  75 29.08.1994   : Ommålt [3]. 75  [N] sjofartsdir.no  
  76 1994   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 76    
  77 21.06.1994   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 77  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1994  
  78 19.08.1994   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 78  [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994  
  79 29.08.1994   : Grunnstøtte, Vollsøy etter at gearet røk. 79  [A] Stavanger Aftenblad 30.08.1994  
  80 09.09.1994   : Kolliderte med kaien, Vollsøy. En lysmast knekt. 80  [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1994  
  81 24.03.1995   : Omdøpt "Kvitsøy". 81  [N] sjofartsdir.no  
  82 09.1996   : Ombygget: generelt opprustet samt slingretank montert. Ny baugpropell [4]. 82    
  83 1998   : Kapasitet endret [7]. 83  [P] Fylkesrådmannen i Rogaland, 99/00527-001  
  84 04.1999   : Sertifikat endret [5]. 84    
  85 05.12.1999   : Grunnberøring, Vollsøy. 85  [A] Stavanger Aftenblad 06.12.1999  
  86 14.11.2000   : Assisterte fritidsbåt etter motorstans, Byfjorden. Slepte denne til Mekjarvik. 86  [A] Stavanger Aftenblad 15.11.2000  
  87 2000   : Drift og eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 87    
  88 10.08.2001   : I opplag, Stavanger. 88  [A] Stavanger Aftenblad 10.08.2001  
  89    : Reservefartøy. 89  [P] "Skipet" 3/2001  
  90 07.01.2002   : Utleid til HSD Sjø a/s, Bergen. Satt i trafikk Fedje - Sæverøy. 90  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  91 21.01.2002   : Gikk på en stake etter å ha mistet manøvreringsevnen, Sæverøy. 91  [P] "Skipet" 1/2002  
  92 27.03.2002   : Tilbakelevert. 92  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  93    : I opplag, Stavanger. 93    
  94 01.06.2002   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 94    
  95 01.07.2002   : I opplag, Stavanger. 95    
  96 10.2002   : Utleid til HSD Sjø a/s, Bergen. Satt i trafikk Fedje - Sæverøy. 96  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  97 31.01.2003   : Drift og eierskap overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 97    
  98 11.02.2003   : Fikk skader på baugpropellen. 98  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  99 03.2003   : I opplag, Stavanger. 99  Observasjon  
  100 01.06.2003   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 100  [A] Stavanger Aftenblad 02.07.2003  
  101 04.07.2003   : I opplag, Stavanger. 101  [A] Stavanger Aftenblad 03.07.2003  
  102 30.07.2003   : Utsatt for omfattende hærverk på inventar og flåter, Stavanger. 102  [A] Stavanger Aftenblad 30.07.2003  
  103 26.09.2003   : Solgt til HSD Sjø a/s, Bergen. Omdøpt "Austrheim" Hjemmehavn: Bergen. 103  [N] sjofartsdir.no  
  104 09.2003   : Sertifikat endret [6]. I opplag, Steinestø. 104    
  105 20.02.2004   : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Askvoll - Gjervik. 105    
  106 13.09.2004   : Tilbakelevert. 106    
  107 01.10.2004   : Satt i trafikk Fedje - Sævrøy. 107    
  108 23.11.2004   : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. 108    
  109    : Satt i trafikk Askvoll - Gjervik. 109  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  110 ► 09.2005   : Tilbakelevert. 110    
  111 21.09.2005   : Satt i trafikk Fedje - Sævrøy. 111    
  112 24.03.2006   : I opplag, Steinestø. 112    
  113 05.2006   : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Askvoll - Værlandet. 113    
  114 24.08.2006   : Tilbakelevert. 114    
  115 04.09.2006   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 115    
  116 23.10.2006   : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 116    
  117 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 117    
  118 12.11.2006   : I opplag, Steinestø. 118    
  119 12.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 119  [N] sjofartsdir.no  
  120 17.09.2007   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 120    
  121 29.11.2007   : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 121    
  122 12.2007   : I opplag, Steinestø. 122    
  123 27.04.2009   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 123    
  124 26.05.2009   : I opplag, Steinestø. 124    
  125 07.2009   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 125    
  126 31.08.2009   : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 126    
  127 09.2009   : I opplag, Steinestø. 127    
  128 20.04.2010   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 128    
  129 26.05.2010   : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 129    
  130 31.05.2010   : I opplag, Steinestø. 130    
  131 16.08.2010   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 131    
  132 30.09.2010   : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 132    
  133 30.10.2010   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 133    
  134 14.12.2010   : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 134    
  135 17.12.2010   : I opplag, Steinestø. 135    
  136 14.01.2011   : Tatt ut av opplag. 136    
  137 25.02.2011   : I opplag, Langevåg. 137    
  138 15.10.2011   : I opplag, Steinestø. 138    
  139 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 139    
  140 02.2012   : Solgt til Comatrans S.A., Douala, Kamerun. 140    
  141 21.03.2012   : Tatt ut av opplag. 141    
  142 02.04.2012   : I opplag, Portimão, Portugal. 142    
  143 10.04.2012   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. Flagg: Kamerun. 143  [N] sjofartsdir.no  
  144 28.08.2012   : Stasjonert i Douala, Kamerun. 144