EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "FINNØY" 1971-1995     M/Fe "KVITSØY" 1995-2003   FOTOGRAFI   OPPDATERT 06.02.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1971 - 2003     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LAMM   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       7105005   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257249400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Finnøy" 1971 - 1995 5  [N] sjofartsdir.no  
  6   "Kvitsøy" 1995 - 2003 6  [N] sjofartsdir.no  
  7           "Austrheim" 2003 - 7  [N] sjofartsdir.no  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1971 - 1991 8  [P] "Skipet" 1/1991  
  9     Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2003 9  [N] sjofartsdir.no  
  10     Stavangerske a/s, Stavanger 2003 10  [N] sjofartsdir.no  
  11     HSD Sjø a/s, Bergen 2003 - 2006 11  [N] sjofartsdir.no  
  12     Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 12  [N] sjofartsdir.no  
  13           Comatrans S.A., Douala, Kamerun 2012 - 13    
 
  14  BYGGEÅR       1971   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  BYGGENUMMER       32   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  SKROG       Løland Verft a/s, Leirvik   16  [N] sjofartsdir.no  
  17  UTRUSTNING       Løland Verft a/s, Leirvik   17  [N] sjofartsdir.no  
  18  TYPE       FOF   18  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  19  SKROG       Konvensjonelt   19  Observasjon  
  20  KLASSE   Skipskontrollen før 1983 - før 2000 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21     NSC før 2000 - 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  MATERIALE       Stål   22  [N] sjofartsdir.no  
  23  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  MASKIN PRODUSERT       1971   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  MASKIN       1 x 6AX 2TEV DM 6 syl. diesel, maskinnr. 5352   25  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  26  EFFEKT       1500 bhk   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  FART       14.3 kn   27    
  28  FORBRUK           28    
  29  LENGDE   45.50 m   29  [N] sjofartsdir.no  
  30  BREDDE       10.60 m   30  [N] sjofartsdir.no  
  31  DYBDE       03.20 m   31  [N] sjofartsdir.no  
  32  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 490.99 t 1971 - 1994 32  [N] sjofartsdir.no  
  33           [3] 749.00 t 1994 - 33  [N] sjofartsdir.no  
  34  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 228.18 t 1971 - 1994 34  [N] sjofartsdir.no  
  35     [3] 240.00 t 1994 - 1996 35  [N] sjofartsdir.no  
  36           [4] 299.00 t 1996 - 36  [N] sjofartsdir.no  
  37  DØDVEKTTONNASJE           37    
  38  BILER   [1] 32 1971 - 1998 38  [P] "Skipet" 1/1991  
  39     [6] 27 1998 - 39  [P] Fylkesrådmannen i Rogaland, 99/00527-001  
  40  TRAILERE       Ja   40  Observasjon  
  41  PASSASJERER   [1] 399 1971 - 1992 41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42     [2] 250 1992 - 1999 42    
  43     [5] 240 1999 - 2003 43    
  44     [6] 195 2003 - 44    
  45  MANNSKAP           45    
  46  PASSASJERLUGARER       0   46  Observasjon  
  47  MANNSKAPSLUGARER       Ja   47  Observasjon  
  48  DEKKSHØYDE       4.20 m   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49  AKSELTRYKK       13 t   49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50  TILLEGGSINFORMASJON   [1] Baugpropell: 150 bhk. 1971 - 1996 50  [P] "Fjordabåtene"  
  51           [4] Baugpropell: 272 bhk type BOS 1996 - 51    
  52  STATUS       I bruk 52    
       
  53 28.04.1971   : Innført Stavanger Skipsregister som "Finnøy". Hjemmehavn: Stavanger. 53  [N] sjofartsdir.no  
  54 06.05.1971   : Levert fra Løland Verft a/s, Leirvik til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger [1]. 54  [P] "Skipet" 1/1991  
  55    : Døpt av Eva Bjelland, Stavanger. 55  [P] "Fjordabåtene"  
  56 07.05.1971   : Gikk presentasjontur til Judaberg og Nedstrand. 56  [P] "Fjordabåtene"  
  57 08.05.1971   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 57  [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993  
  58 01.06.1974   : Satt i trafikk Stavanger - Vikedal.    58    
  59 01.04.1975   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 59    
  60 15.08.1978   : Kolliderte med et annet fartøy. 60    
  61 10.10.1978   : Grunnstøtte. 61    
  62 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 62  [P] "Skipet" 1/1991  
  63 04.1990   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 63    
  64 30.09.1990   : I opplag, Stavanger. 64    
  65 ca.04.1991   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 65  [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990  
  66 ca.09.1991   : Til opprustning. 66  [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1991  
  67 12.12.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 1 NOK. 67  [N] sjofartsdir.no  
  68 ► 04.1992   : Salonger ferdig opprustet. Ny baugpropell. Livbåter byttet ut med flåter og MOB-båt. Høyere skansekledning akter. Kostnad: 5 mill NOK. Sertifikat endret [2]. 68  [A] Stavanger Aftenblad 11.04.1992  
  69 01.04.1992   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 69  [A] Stavanger Aftenblad 22.02.1992  
  70 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 70  [N] sjofartsdir.no  
  71 31.08.1992   : Til verksted for ombygging. 71    
  72 09.10.1992   : Ferdig ombygget. Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 72    
  73 05.1994   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 73    
  74 29.08.1994   : Ommålt [3]. 74  [N] sjofartsdir.no  
  75 1994   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 75    
  76 21.06.1994   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 76  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1994  
  77 19.08.1994   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 77  [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994  
  78 29.08.1994   : Grunnstøtte, Vollsøy etter at gearet røk. 78  [A] Stavanger Aftenblad 30.08.1994  
  79 09.09.1994   : Kolliderte med kaien, Vollsøy. En lysmast knekt. 79  [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1994  
  80 24.03.1995   : Omdøpt "Kvitsøy". 80  [N] sjofartsdir.no  
  81 09.1996   : Ombygget: generelt opprustet samt slingretank montert. Ny baugpropell [4]. 81    
  82 1998   : Kapasitet endret [7]. 82  [P] Fylkesrådmannen i Rogaland, 99/00527-001  
  83 04.1999   : Sertifikat endret [5]. 83    
  84 05.12.1999   : Grunnberøring, Vollsøy. 84  [A] Stavanger Aftenblad 06.12.1999  
  85 14.11.2000   : Assisterte fritidsbåt etter motorstans, Byfjorden. Slepte denne til Mekjarvik. 85  [A] Stavanger Aftenblad 15.11.2000  
  86 2000   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 86  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  87 10.08.2001   : I opplag, Stavanger. 87  [A] Stavanger Aftenblad 10.08.2001  
  88    : Reservefartøy. 88  [P] "Skipet" 3/2001  
  89 07.01.2002   : Utleid til HSD Sjø a/s, Bergen. Satt i trafikk Fedje - Sæverøy. 89  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  90 21.01.2002   : Gikk på en stake etter å ha mistet manøvreringsevnen, Sæverøy. 90  [P] "Skipet" 1/2002  
  91 27.03.2002   : Tilbakelevert. 91  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  92    : I opplag, Stavanger. 92  [P] "Skipet" 2/2002  
  93 01.06.2002   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 93    
  94 01.07.2002   : I opplag, Stavanger. 94    
  95 10.2002   : Utleid til HSD Sjø a/s, Bergen. Satt i trafikk Fedje - Sæverøy. 95  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  96 01.01.2003   : Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 96  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  97 31.01.2003   : Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 97  [N] sjofartsdir.no  
  98 10.02.2003   : Fikk skader på baugpropellen. 98  [P] "Skipet" 1/2003  
  99 03.2003   : I opplag, Stavanger. 99  Observasjon  
  100 01.06.2003   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 100  [A] Stavanger Aftenblad 02.07.2003  
  101 04.07.2003   : I opplag, Stavanger. 101  [A] Stavanger Aftenblad 03.07.2003  
  102 30.07.2003   : Utsatt for omfattende hærverk på inventar og flåter, Stavanger. 102  [A] Stavanger Aftenblad 30.07.2003  
  103 26.09.2003   : Solgt til HSD Sjø a/s, Bergen. Omdøpt "Austrheim" Hjemmehavn: Bergen. 103  [N] sjofartsdir.no  
  104 09.2003   : Sertifikat endret [6]. I opplag, Steinestø. 104    
  105 20.02.2004   : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Askvoll - Gjervik. 105    
  106 13.09.2004   : Tilbakelevert. 106    
  107 01.10.2004   : Satt i trafikk Fedje - Sævrøy. 107    
  108 23.11.2004   : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. 108    
  109    : Satt i trafikk Askvoll - Gjervik. 109  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  110 ► 09.2005   : Tilbakelevert. 110    
  111 21.09.2005   : Satt i trafikk Fedje - Sævrøy. 111    
  112 24.03.2006   : I opplag, Steinestø. 112    
  113 05.2006   : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Askvoll - Værlandet. 113    
  114 24.08.2006   : Tilbakelevert. 114    
  115 04.09.2006   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 115    
  116 23.10.2006   : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 116    
  117 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 117    
  118 12.11.2006   : I opplag, Steinestø. 118    
  119 12.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 119  [N] sjofartsdir.no  
  120 17.09.2007   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 120    
  121 29.11.2007   : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 121    
  122 12.2007   : I opplag, Steinestø. 122    
  123 27.04.2009   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 123    
  124 26.05.2009   : I opplag, Steinestø. 124    
  125 07.2009   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 125    
  126 31.08.2009   : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 126    
  127 09.2009   : I opplag, Steinestø. 127    
  128 20.04.2010   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 128    
  129 26.05.2010   : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 129    
  130 31.05.2010   : I opplag, Steinestø. 130    
  131 16.08.2010   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 131    
  132 30.09.2010   : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 132    
  133 30.10.2010   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 133    
  134 14.12.2010   : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 134    
  135 17.12.2010   : I opplag, Steinestø. 135    
  136 14.01.2011   : Tatt ut av opplag. 136    
  137 25.02.2011   : I opplag, Langevåg. 137    
  138 15.10.2011   : I opplag, Steinestø. 138    
  139 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 139    
  140 02.2012   : Solgt til Comatrans S.A., Douala, Kamerun. 140    
  141 21.03.2012   : Tatt ut av opplag. 141    
  142 02.04.2012   : I opplag, Portimão, Portugal. 142    
  143 10.04.2012   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. Flagg: Kamerun. 143  [N] sjofartsdir.no  
  144 28.08.2012   : Stasjonert i Douala, Kamerun. 144