SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    M/Fe "FINNØY" 1971-1995     M/Fe "KVITSØY" 1995-2003                      
         
 
1 -   PERIODE   : 1971-2003         1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : LAMM [siste kjente]       2 -   [N] sjofartsdir.no      
  3 -   IMO-NUMMER   : 7105005         3 -   [N] sjofartsdir.no      
 
4 -   MMSI-NUMMER   : 257249400         4 -   [N] marinetraffic.com      
  5 -   NAVN   : [1971] "Finnøy"     5 -   [N] sjofartsdir.no      
  6 -      : [1995] "Kvitsøy"       6 -   [N] sjofartsdir.no      
  7 -      : [2003] "Austrheim"       7 -   [N] sjofartsdir.no      
  8 -                8 -           
OPPDATERT 9 -                9 -           
04.05.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Sølve Hatteland 13 -                13 -           
  Lokalisering: Holmastø, 25. juni 1994 14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1971                     15 -   [N] sjofartsdir.no      
  16  BYGGNUMMER   : 32                     16 -   [N] sjofartsdir.no      
  17  SKROG   : Løland Verft a/s, Leirvik                   17 -   [N] sjofartsdir.no      
  18  UTRUSTNING   : Løland Verft a/s, Leirvik     18 -   [N] sjofartsdir.no      
  19  TYPE   : Standard 30 PBE fjordferge                   19 -   [P] Skipet 1/1982      
  20  SKROG   : Konvensjonelt                     20 -   [O]        
  21  KLASSE   : Skipskontrollen [før 1983], NSC [før 2000]                 21 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  22  MATERIALE   : Stål     22 -   [N] sjofartsdir.no      
  23  MASKINFABRIKANT : Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset                 23 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  24  MASKIN PRODUSERT : 1971                     24 -           
  25  MASKIN   : 1 x 6AX 2TEV DM 6 syl. diesel, maskinnr. 5352                 25 -           
  26  EFFEKT   : 1500 bhk                     26 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  27  FART   : 14.3 kn                     27 -           
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : 45.50 m     29 -   [N] sjofartsdir.no      
  30  BREDDE   : 10.60 m                     30 -   [N] sjofartsdir.no      
  31  DYBDE   : 03.20 m                     31 -   [N] sjofartsdir.no      
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 490.99 t [1971] [3] 749 t [1994]                   32 -   [N] sjofartsdir.no      
  33  NETTO REG. TONN : [1] 228.18 t [1971] [3] 240 t [1994] [4] 299 t [1996]                 33 -   [N] sjofartsdir.no      
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -           
  35  BILER   : [1] 32 [1971] [6] 25 [2003]                   35 -   [1] [P] Skipet 1/1991      
  36  TRAILERE   : Ja                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : [1] 399 [1971] [2] 250 [1992] [5] 240 [1999] [6] 195 [2003]               37 -   [1] [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  38  PASSASJERLUGARER  : 0                     38 -   [O]        
  39  MANNSKAPSLUGARER : Ja                     39 -   [O]        
  40  DEKKSHØYDE   : 4.20 m                     40 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  41  AKSELTRYKK   : 13 t                     41 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  42  STATUS   I bruk                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : [1] Baugpropell: 150 bhk [1971] [4] 272 bhk type BOS [1996]               43 -   [1] [P] "Fjordabåtene"      
     
                                   
     
     
                                   
28.04.1971  44 : Innført i Stavanger Skipsregister.                       44 -   [N] sjofartsdir.no      
06.05.1971  45 : Levert fra Løland Verft a/s, Leirvik til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Finnøy" [1]. Hjemmehavn: Stavanger. Døpt av Eva Bjelland, Stavanger.       45 -   [P] Skipet 1/1991 | [P] "Fjordabåtene"    
07.05.1971  46 : Gikk presentasjontur til Judaberg og Nedstrand.     46 -   [P] "Fjordabåtene"      
08.05.1971  47 : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand.                     47 -   [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993    
01.06.1974  48 : Satt i trafikk Stavanger - Vikedal.                       48 -           
01.04.1975  49 : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand.                     49 -           
15.08.1978  50 : Kolliderte med et annet fartøy.                       50 -           
10.10.1978  51 : Grunnstøtte.                         51 -           
01.01.1990  52 : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger.                   52 -   [P] Skipet 1/1991        
04.1990  53 : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy.                       53 -           
30.09.1990  54 : I opplag, Stavanger.                       54 -           
ca.04.1991  55 : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy.                       55 -   [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990    
ca.09.1991  56 : Til opprustning.                         56 -   [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1991    
12.12.1991  57 : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 1 NOK.                 57 -   [N] sjofartsdir.no      
04.1992  58 : Salonger ferdig opprustet. Ny baugpropell. Livbåter byttet ut med flåter og MOB-båt. Høyere skansekledning akter. Kostnad: 5 mill NOK. Sertifikat endret [2].         58 -   [A] Stavanger Aftenblad 11.04.1992    
01.04.1992  59 : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy.                       59 -   [A] Stavanger Aftenblad 22.02.1992    
01.08.1992  60 : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.                     60 -   [N] sjofartsdir.no      
31.08.1992  61 : Til verksted for ombygging.                       61 -           
09.10.1992  64 : Ferdig ombygget. Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy.                     64 -           
05.1994  65 : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand.                     65 -           
29.08.1994  66 : Ommålt [3].                         66 -           
1994  67 : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy.                       67 -           
21.06.1994  68 : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa.                       68 -   [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1994    
19.08.1994  69 : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy.                       69 -   [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994    
29.08.1994  70 : Grunnstøtte, Vollsøy etter at gearet røk.                     70 -   [A] Stavanger Aftenblad 30.08.1994    
09.09.1994  71 : Kolliderte med kaien, Vollsøy. En lysmast knekt.                     71 -   [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1994    
24.03.1995  72 : Omdøpt "Kvitsøy".                       72 -   [N] sjofartsdir.no      
09.1996  73 : Ombygget: Generelt opprustet samt slingretank montert. Ny baugpropell [4].                 73 -           
04.1999  74 : Sertifikat endret [5].                       74 -           
05.12.1999  75 : Grunnberøring, Vollsøy.                       75 -   [A] Stavanger Aftenblad 06.12.1999    
14.11.2000  76 : Assisterte fritidsbåt etter motorstans, Byfjorden. Slepte denne til Mekjarvik.                 76 -   [A] Stavanger Aftenblad 15.11.2000    
2000  77 : Drift og eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger.                 77 -           
10.08.2001  78 : I opplag, Stavanger.                       78 -   [A] Stavanger Aftenblad 10.08.2001    
07.01.2002  79 : Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. Satt i trafikk Fedje - Sæverøy.               79 -           
21.01.2002  80 : Gikk på en stake etter å ha mistet manøvreringsevnen, Sæverøy.                   80 -           
27.03.2002  81 : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger.     81 -           
01.06.2002  82 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn.                     82 -           
01.07.2002  83 : I opplag, Stavanger.                       83 -           
10.2002  84 : Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. Satt i trafikk Fedje - Sæverøy.               84 -           
31.01.2003  85 : Drift og eierskap overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger.                   85 -   [N] sjofartsdir.no      
03.2003  86 : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger.     86 -           
01.06.2003  87 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn.                     87 -   [A] Stavanger Aftenblad 02.07.2003    
04.07.2003  88 : I opplag, Stavanger.                       88 -   [A] Stavanger Aftenblad 03.07.2003    
30.07.2003  89 : Utsatt for omfattende hærverk på inventar og flåter, Stavanger.                   89 -   [A] Stavanger Aftenblad 30.07.2003    
26.09.2003  90 : Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. Omdøpt "Austrheim" Hjemmehavn: Bergen.     90 -   [N] sjofartsdir.no      
09.2003  91 : Kapasitet og sertifikat endret [6]. I opplag, Steinestø.                   91 -           
20.02.2004  92 : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Askvoll - Gjervik.               92 -           
13.09.2004  93 : Tilbakelevert.                         93 -           
01.10.2004  94 : Satt i trafikk Fedje - Sævrøy.                       94 -           
23.11.2004  95 : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø.                   95 -           
09.2005  96 : Tilbakelevert.                         96 -           
21.09.2005  97 : Satt i trafikk Fedje - Sævrøy.                       97 -           
24.03.2006  98 : I opplag, Steinestø.                       98 -           
05.2006  99 : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Askvoll - Værlandet.               99 -           
24.08.2006  100 : Tilbakelevert.                         100 -           
04.09.2006  101 : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg.                       101 -           
23.10.2006  102 : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg.                     102 -           
03.11.2006  103 : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen.                     103 -           
10.11.2006  104 : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen.                     104 -           
12.11.2006  105 : I opplag, Steinestø.                       105 -           
17.09.2007  106 : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg.                       106 -           
29.11.2007  107 : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg.                     107 -           
12.2007  108 : I opplag, Steinestø.                       108 -           
27.04.2009  109 : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg.                       109 -           
26.05.2009  110 : I opplag, Steinestø.                       110 -           
07.2009  111 : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand.                     111 -           
31.08.2009  112 : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand.                     112 -           
09.2009  113 : I opplag, Steinestø.                       113 -           
20.04.2010  114 : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg.                       114 -           
26.05.2010  115 : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg.                     115 -           
31.05.2010  116 : I opplag, Steinestø.                       116 -           
16.08.2010  117 : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg.                       117 -           
30.09.2010  118 : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg.                     118 -           
30.10.2010  119 : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg.                       119 -           
14.12.2010  120 : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg.                     120 -           
17.12.2010  121 : I opplag, Steinestø.                       121 -           
14.01.2011  122 : Tatt ut av opplag.                       122 -           
25.02.2011  123 : I opplag, Langevåg.                       123 -           
15.10.2011  124 : I opplag, Steinestø.                       124 -           
01.01.2012  125 : Drift overført til Norled a/s, Stavanger.                     125 -           
02.2012  126 : Solgt til Comatrans S.A., Douala, Kamerun.                     126 -           
21.03.2012  127 : Tatt ut av opplag.                       127 -           
02.04.2012  128 : I opplag, Portimão, Portugal.                       128 -           
10.04.2012  129 : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. Flagg: Kamerun.                   129 -   [N] sjofartsdir.no      
28.08.2012  130 : Stasjonert i Douala, Kamerun.                       130 -