HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/Fe "FINNØY" 1971-1995     M/Fe "KVITSØY" 1995-2003 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 04.02.2018
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1971 - 2003     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LAMM   2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER       7105005   3  [N] sjofartsdir.no
4  MMSI-NUMMER       257249400   4  [N] marinetraffic.com
5  NAVN   "Finnøy" 1971 - 1995 5  [N] sjofartsdir.no
6   "Kvitsøy" 1995 - 2003 6  [N] sjofartsdir.no
7           "Austrheim" 2003 - 7  [N] sjofartsdir.no
8  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1971 - 1991 8  [P] "Skipet" 1/1991
9     Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2000 9  [N] sjofartsdir.no
10     Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger 2000 - 2003 10  
11     Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger 2003 11  [N] sjofartsdir.no
12     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen 2003 - 2006 12  [N] sjofartsdir.no
13     Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 13  
14           Comatrans S.A., Douala, Kamerun 2012 - 14  
15  BYGGEÅR       1971   15  [N] sjofartsdir.no
16  BYGGENUMMER       32   16  [N] sjofartsdir.no
17  SKROG       Løland Verft a/s, Leirvik   17  [N] sjofartsdir.no
18  UTRUSTNING       Løland Verft a/s, Leirvik   18  [N] sjofartsdir.no
19  TYPE       FOF   19  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"
20  SKROG       Konvensjonelt   20  Observasjon
21  KLASSE   Skipskontrollen før 1983 - før 2000 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
22         NSC før 2000 - 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
23  MATERIALE       Stål   23  [N] sjofartsdir.no
24  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
25  MASKIN PRODUSERT       1971   25  
26  MASKIN       1 x 6AX 2TEV DM 6 syl. diesel, maskinnr. 5352   26  
27  EFFEKT       1500 bhk   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
28  FART       14.3 kn   28  
29  FORBRUK           29  
30  LENGDE   45.50 m   30  [N] sjofartsdir.no
31  BREDDE       10.60 m   31  [N] sjofartsdir.no
32  DYBDE   03.20 m   32  [N] sjofartsdir.no
33  BRUTTO REGISTERTONNASJE       1 490.99 t 1971 - 1994 33  [N] sjofartsdir.no
34     3 749.00 t 1994 - 34  [N] sjofartsdir.no
35  NETTO REGISTERTONNASJE       1 228.18 t 1971 - 1994 35  [N] sjofartsdir.no
36     3 240.00 t 1994 - 1996 36  [N] sjofartsdir.no
37     4 299.00 t 1996 - 37  [N] sjofartsdir.no
38  DØDVEKTTONNASJE           38  
39  BILER   1 32 1971 - 1998 39  [P] "Skipet" 1/1991
40     6 27 1998 - 40  [P] Fylkesrådmannen i Rogaland, 99/00527-001
41  TRAILERE       Ja   41  Observasjon
42  PASSASJERER   1 399 1971 - 1992 42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
43     2 250 1992 - 1999 43  
44     5 240 1999 - 2003 44  
45     6 195 2003 - 45  
46  MANNSKAP           46  
47  PASSASJERLUGARER       0   47  Observasjon
48  MANNSKAPSLUGARER       Ja   48  Observasjon
49  DEKKSHØYDE       4.20 m   49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
50  AKSELTRYKK       13 t   50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
51  TILLEGGSINFORMASJON   1 Baugpropell: 150 bhk. 1971 - 1996 51  [P] "Fjordabåtene"
52           4 Baugpropell: 272 bhk type BOS 1996 - 52  
53  STATUS       I bruk 53  
 
54 28.04.1971   : Innført Stavanger Skipsregister som "Finnøy". Hjemmehavn: Stavanger. 54  [N] sjofartsdir.no
55 06.05.1971   : Levert fra Løland Verft a/s, Leirvik til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1►. 55  [P] "Skipet" 1/1991
56    : Døpt av Eva Bjelland, Stavanger. 56  [P] "Fjordabåtene"
57 07.05.1971   : Gikk presentasjontur til Judaberg og Nedstrand. 57  [P] "Fjordabåtene"
58 08.05.1971   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 58  [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993
59 01.06.1974   : Satt i trafikk Stavanger - Vikedal.    59  
60 01.04.1975   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 60  
61 15.08.1978   : Kolliderte med et annet fartøy. 61  
62 10.10.1978   : Grunnstøtte. 62  
63 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 63  [P] "Skipet" 1/1991
64 04.1990   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 64  
65 30.09.1990   : I opplag, Stavanger. 65  
66 ca.04.1991   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 66  [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990
67 ca.09.1991   : Til opprustning. 67  [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1991
68 12.12.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 1 NOK. 68  [N] sjofartsdir.no
69 04.1992   : Salonger ferdig opprustet. Ny baugpropell. Livbåter byttet ut med flåter og MOB-båt. Høyere skansekledning akter. Kostnad: 5 mill NOK. Sertifikat endret 2►. 69  [A] Stavanger Aftenblad 11.04.1992
70 01.04.1992   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 70  [A] Stavanger Aftenblad 22.02.1992
71 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 71  [N] sjofartsdir.no
72 31.08.1992   : Til verksted for ombygging. 72  
73 09.10.1992   : Ferdig ombygget. Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 73  
74 05.1994   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 74  
75 29.08.1994   : Ommålt 3►. 75  [N] sjofartsdir.no
76 1994   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 76  
77 21.06.1994   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 77  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.1994
78 19.08.1994   : Satt i trafikk Mekjarvik - Vollsøy. 78  [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1994
79 29.08.1994   : Grunnstøtte, Vollsøy etter at gearet røk. 79  [A] Stavanger Aftenblad 30.08.1994
80 09.09.1994   : Kolliderte med kaien, Vollsøy. En lysmast knekt. 80  [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1994
81 24.03.1995   : Omdøpt "Kvitsøy". 81  [N] sjofartsdir.no
82 09.1996   : Ombygget: generelt opprustet samt slingretank montert. Ny baugpropell 4►. 82  
83 1998   : Kapasitet endret 7►. 83  [P] Fylkesrådmannen i Rogaland, 99/00527-001
84 04.1999   : Sertifikat endret 5►. 84  
85 05.12.1999   : Grunnberøring, Vollsøy. 85  [A] Stavanger Aftenblad 06.12.1999    
86 14.11.2000   : Assisterte fritidsbåt etter motorstans, Byfjorden. Slepte denne til Mekjarvik. 86  [A] Stavanger Aftenblad 15.11.2000    
87 2000   : Drift og eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 87        
88 10.08.2001   : I opplag, Stavanger. 88  [A] Stavanger Aftenblad 10.08.2001    
89 07.01.2002   : Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. Satt i trafikk Fedje - Sæverøy. 89        
90 21.01.2002   : Gikk på en stake etter å ha mistet manøvreringsevnen, Sæverøy. 90        
91 27.03.2002   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 91        
92 01.06.2002   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 92        
93 01.07.2002   : I opplag, Stavanger. 93        
94 10.2002   : Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. Satt i trafikk Fedje - Sæverøy. 94        
95 31.01.2003   : Drift og eierskap overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 95        
96 03.2003   : I opplag, Stavanger. 96        
97 01.06.2003   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 97  [A] Stavanger Aftenblad 02.07.2003    
98 04.07.2003   : I opplag, Stavanger. 98  [A] Stavanger Aftenblad 03.07.2003    
99 30.07.2003   : Utsatt for omfattende hærverk på inventar og flåter, Stavanger. 99  [A] Stavanger Aftenblad 30.07.2003    
100 26.09.2003   : Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. Omdøpt "Austrheim" Hjemmehavn: Bergen. 100  [N] sjofartsdir.no      
101 09.2003   : Sertifikat endret 6►. I opplag, Steinestø. 101  
102 20.02.2004   : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Askvoll - Gjervik. 102  
103 13.09.2004   : Tilbakelevert. 103  
104 01.10.2004   : Satt i trafikk Fedje - Sævrøy. 104  
105 23.11.2004   : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. 105  
106 09.2005   : Tilbakelevert. 106  
107 21.09.2005   : Satt i trafikk Fedje - Sævrøy. 107  
108 24.03.2006   : I opplag, Steinestø. 108  
109 05.2006   : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk Askvoll - Værlandet. 109  
110 24.08.2006   : Tilbakelevert. 110  
111 04.09.2006   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 111  
112 23.10.2006   : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 112  
113 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 113  
114 12.11.2006   : I opplag, Steinestø. 114  
115 12.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 115  [N] sjofartsdir.no
116 17.09.2007   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 116  
117 29.11.2007   : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 117  
118 12.2007   : I opplag, Steinestø. 118  
119 27.04.2009   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 119  
120 26.05.2009   : I opplag, Steinestø. 120  
121 07.2009   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 121  
122 31.08.2009   : Tatt ut av trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 122  
123 09.2009   : I opplag, Steinestø. 123  
124 20.04.2010   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 124  
125 26.05.2010   : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 125  
126 31.05.2010   : I opplag, Steinestø. 126  
127 16.08.2010   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 127  
128 30.09.2010   : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 128  
129 30.10.2010   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 129  
130 14.12.2010   : Tatt ut av trafikk Langevåg - Buavåg. 130  
131 17.12.2010   : I opplag, Steinestø. 131  
132 14.01.2011   : Tatt ut av opplag. 132  
133 25.02.2011   : I opplag, Langevåg. 133  
134 15.10.2011   : I opplag, Steinestø. 134  
135 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 135  
136 02.2012   : Solgt til Comatrans S.A., Douala, Kamerun. 136  
137 21.03.2012   : Tatt ut av opplag. 137  
138 02.04.2012   : I opplag, Portimão, Portugal. 138  
139 10.04.2012   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. Flagg: Kamerun. 139  [N] sjofartsdir.no
140 28.08.2012   : Stasjonert i Douala, Kamerun. 140