EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "EIDFJORD" 1986-1987     M/Fe "UTSTEIN" 1987-2007   FOTOGRAFI   OPPDATERT 21.12.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1986 - 2007     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LAEL   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       7434676   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257022700   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Eidfjord" 1975 - 1987 5  [P] "Skipet" 1/1991  
  6           "Utstein" 1987 - 6  [N] sjofartsdir.no  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD       Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1975 - 1987 7  [P] "Over fjord og fjell"      
  8     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1987 - 1991 8  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  9     Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2000 9  [N] sjofartsdir.no  
  10     Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger 2000 - 2003 10    
  11     Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger 2003 - 2008 11  [N] sjofartsdir.no  
  12     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 12  [N] sjofartsdir.no  
  13           Norled a/s, Stavanger 2012 - 13  [N] sjofartsdir.no  
 
  14  BYGGEÅR       1975   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  BYGGENUMMER       18   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  SKROG       Haugesund Slip a/s, Haugesund   16  [N] sjofartsdir.no  
  17  UTRUSTNING       Haugesund Slip a/s, Haugesund   17  [N] sjofartsdir.no  
  18  TYPE       PS 50   18  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  19  SKROG       Pendel   19  Observasjon  
  20  KLASSE   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21         NSC før 2000 - 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  MATERIALE       Stål   22  [N] sjofartsdir.no  
  23  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  MASKIN PRODUSERT       1975   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  MASKIN       1 x 2TEV Wichmann DM 5 syl. diesel   25  [P] "Skipet" 2/1991  
  26  EFFEKT       1375 bhk   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  FART       13.3 kn   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  FORBRUK       4.5 t/dag   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29  LENGDE   64.31 m   29  [N] sjofartsdir.no  
  30  BREDDE       11.26 m   30  [N] sjofartsdir.no  
  31  DYBDE       03.44 m   31  [N] sjofartsdir.no  
  32  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 592.27 t 1975 - 1994 32  [N] sjofartsdir.no  
  33     [6] 825.00 t 1994 33  [N] sjofartsdir.no  
  34     [7] 821.00 t 1994 - 2011 34  [N] sjofartsdir.no  
  35           [5] 827.00 t 2011 - 35  [N] sjofartsdir.no  
  36  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 307.25 t 1975 - 1994 36  [N] sjofartsdir.no  
  37     [6] 256.00 t 1994 37  [N] sjofartsdir.no  
  38     [7] 260.00 t 1994 - 2011 38  [N] sjofartsdir.no  
  39           [5] 277.00 t 2011 - 39  [N] sjofartsdir.no  
  40  DØDVEKTTONNASJE       [5] 277.00 t 2011 - 40  [N] marinetraffic.com  
  41  BILER   [1] 50 dekk 2, 0 dekk 3 1975 - 1990 41  [P] "Skipet" 2/1991  
  42     [2] 20 dekk 3 [hengedekk] 1990 - 2005 42    
  43     [4] 35 dekk 2, 12 dekk 3 [hengedekk] 2005 - 2011 43    
  44     [5] 0 dekk 3 2011 - 44  Observasjon  
  45  TRAILERE       Ja   45  Observasjon  
  46  PASSASJERER   [1] 350 1975 - 1990 46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47     [2] 275 1990 - 2003 47    
  48     [3] 240 2003 - 2011 48    
  49     [5] 149 2011 - 49    
  50  MANNSKAP           50    
  51  PASSASJERLUGARER       0   51  Observasjon  
  52  MANNSKAPSLUGARER       8   52  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  53  DEKKSHØYDE   4.48 m dekk 2   53  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  54           [2] 2.50 m dekk 3, 2.25 m/4.05 m u/ dekk 3 [senket/hevet] 1990 - 2011 54  Observasjon  
  55  AKSELTRYKK   13 t dekk 2   55  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  56           [2] 1.3 t dekk 3 1990 - 2011 56  Observasjon  
  57  TILLEGGSINFORMASJON           57    
  58  STATUS       I trafikk 58    
       
  59 19.06.1975   : Døpt "Eidfjord", Haugesund. 59  [P] "Over fjord og fjell"  
  60 27.06.1975   : Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 60  [N] sjofartsdir.no  
  61 09.07.1975   : Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen [1]. 61  [P] "Over fjord og fjell"  
  62 ultimo 07.1975   : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 62  [A] Sunnhordland 13.08.1975  
  63 høst 1980   : I opplag. 63  [A] Sunnhordland 21.01.1981  
  64 vår 1981   : Tatt ut av opplag. 64  [A] Sunnhordland 21.01.1981  
  65 04.1985   : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 65    
  66 23.06.1986   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 66    
  67 01.07.1986   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 67  [A] Stavanger Aftenblad 27.06.1986  
  68 19.12.1986   : Maskinhavari. Assistert av og slept til Stavanger av m/fe "Solbakk". 68  [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1986  
  69 12.03.1987   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Utstein". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 69  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  70    : Samme trafikk. 70  Observasjon  
  71 ca.06.1989   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 71  [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1989  
  72 12.1989   : Til opprustning og ombygging ved Trønderverftet a/s, Hommelvik. 72  [A] Stavanger Aftenblad 27.12.1989  
  73 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 73  [P] "Skipet" 2/1991  
  74 02.1990   : Ombygget og generelt opprustet ved Trønderverftet a/s, Hommelvik: hengedekk montert og sertifikat endret [2]. 74    
  75 16.02.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 75    
  76 05.04.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 76  [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990  
  77 17.06.1991   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau / Tau - Judaberg. 77    
  78 29.11.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 8 407 480 NOK. 78  [N] sjofartsdir.no  
  79 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 79  [N] sjofartsdir.no  
  80 16.12.1992   : Grunnstøtte ved Nord-Hidle. Dratt av grunn av h.båt "Clipper" og h.båt "Rygeraa". 80  [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1992  
  81 19.01.1993   : Kolliderte med lastefartøyet "Fob 7", Stavanger havn etter å ha brudt vikeplikten. Skade: En 20 cm dyp og 2 meter lang bulk. 81  [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1993  
  82 22.06.1993   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 82  [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993  
  83 29.08.1994   : Ommålt [6]. 83  [N] sjofartsdir.no  
  84 01.11.1994   : Satt i trafikk Judaberg - Jelsa. 84  [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1994  
  85 14.11.1994   : Ommålt [7]. 85  [N] sjofartsdir.no  
  86 01.05.1995   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 86  [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995  
  87 16.10.1995   : Grunnberøring, Nord-Hidle. Propell og ror skadet. 87  [A] Stavanger Aftenblad 17.10.1995  
  88 01.04.1996   : Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 88  [A] Stavanger Aftenblad 08.02.1996  
  89 31.12.1999   : I opplag, Stavanger. 89  [P] "Skipet" 1/2000  
  90 2000   : Drift og eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 90    
  91 20.03.2000   : Satt i trafikk Stavanger -Tau. 91  [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
  92 31.01.2003   : Drift og eierskap overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 92  [N] sjofartsdir.no  
  93 2003   : Sertifikat endret [3]. 93    
  94 05.07.2003   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 94  [A] Stavanger Aftenblad 03.07.2003  
  95 18.08.2003   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 95    
  96 26.08.2003   : I opplag, Stavanger. 96  Observasjon  
  97 01.06.2004   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 97  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2004  
  98 31.08.2004   : I opplag, Stavanger. 98  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2004  
  99 2005   : Kapasitet endret [4]. 99    
  100 01.05.2005   : Satt i trafikk Stavanger -Tau. 100  [A] Stavanger Aftenblad 10.02.2005  
  101 01.06.2006   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 101  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.2006  
  102 27.08.2006   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 102    
  103 01.09.2006   : Satt i trafikk Stavanger -Tau. 103    
  104 30.04.2007   : I opplag, Stavanger. 104  [A] Stavanger Aftenblad 24.03.2007  
  105 01.06.2007   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 105  - / [A] Stavanger Aftenblad 07.07.2007  
  106 24.08.2007   : Maskinstans, Ådnøy. Slept til Stavanger av slepefartøy. 106  [A] Stavanger Aftenblad 25.08.2007  
  107 16.09.2007   : I opplag, Stavanger. 107    
  108 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 108  [N] sjofartsdir.no  
  109 20.10.2007   : Satt i trafikk Sande - Nesvik. 109    
  110 12.2007   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 110    
  111 12.01.2008   : Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 111    
  112 30.01.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 112  [N] sjofartsdir.no  
  113 uke 29 2008   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 113  [A] Sunnhordland 21.07.2008      
  114 ca.08.2008   : Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 114  Observasjon  
  115 18.10.2008   : Kolliderte med kaien, Jektevik. Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbeastadneset for reparasjon. 115  [N] nrk.no/hordaland 18.10.2008  
  116 05.12.2008   : Reparert / ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: aktervisir demontert. Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 116    
  117 14.03.2009   : Ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: aktervisir montert. 117    
  118 16.07.2010   : Mannskapet reddet èn person da en fritidsbåt sank ved Jektevik. 118    
  119 01.09.2010   : Tatt ut av trafikk Hodnanes - Jektevik. 119    
  120 06.10.2010   : Til GMC Maritime a/s, Stavanger for ombygging. 120    
  121 11.08.2011   : Ombygget ved GMC Maritime a/s, Stavanger: oppgradert til farvann 3, hengedekk demontert og sertifikat endret [5]. 121    
  122 12.08.2011   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 122  [A] Bømlo-nytt 17.08.2011      
  123 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 123    
  124 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 124  [N] sjofartsdir.no  
  125 01.08.2013   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 125    
  126 06.09.2013   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 126    
  127 16.02.2014   : Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 127    
  128 19.03.2014   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 128    
  129 23.03.2015   : Assisterte en oppdrettsbåt fra å drive på land etter problemer med propell ved Buavåg. 129    
  130 14.05.2016   : Assisterte en sjark fra å drive på land i kraftig vind etter problemer med roret ved Langevåg. 130  [N] bomlo-nytt.no 15.05.2016  
  131 04.11.2017   : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 131  [P] "Skipet" 1/2018  
  132 13.12.2017   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 132  [P] "Skipet" 1/2018  
  133 08.07.2018   : Satt i trafikk Skjeltene - Haramsøya. 133  [P] "Skipet" 3/2018  
  134 14.08.2018   : Tatt ut av trafikk Skjeltene - Haramsøya. 134  [N] norled.no  
  135 23.08.2018   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 135  [P] "Skipet" 3/2018