HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/Fe "EIDFJORD" 1986-1987     M/Fe "UTSTEIN" 1987-2007 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 10.03.2018
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1986 - 2007     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LAEL   2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER       7434676   3  [N] sjofartsdir.no
4  MMSI-NUMMER       257022700   4  [N] marinetraffic.com
5  NAVN   "Eidfjord" 1975 - 1987 5  [P] "Skipet" 1/1991
6           "Utstein" 1987 - 6  [N] sjofartsdir.no
7  REDERI / EIERFORHOLD       Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1975 - 1987 7  [P] "Over fjord og fjell"    
8     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1987 - 1991 8  [P] "Skipet" 1-2/1987
9     Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2000 9  [N] sjofartsdir.no
10     Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger 2000 - 2003 10  
11     Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger 2003 - 2008 11  [N] sjofartsdir.no
12     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 12  [N] sjofartsdir.no
13           Norled a/s, Stavanger 2012 - 13  [N] sjofartsdir.no
14  BYGGEÅR       1975   14  [N] sjofartsdir.no
15  BYGGENUMMER       18   15  [N] sjofartsdir.no
16  SKROG       Haugesund Slip a/s, Haugesund   16  [N] sjofartsdir.no
17  UTRUSTNING       Haugesund Slip a/s, Haugesund   17  [N] sjofartsdir.no
18  TYPE       PS 50   18  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"
19  SKROG       Pendel   19  Observasjon
20  KLASSE   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
21         NSC før 2000 - 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
22  MATERIALE       Stål   22  [N] sjofartsdir.no
23  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
24  MASKIN PRODUSERT       1975   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
25  MASKIN       1 x 2TEV Wichmann DM 5 syl. diesel   25  [P] "Skipet" 2/1991
26  EFFEKT       1375 bhk   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
27  FART       13.3 kn   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
28  FORBRUK       4.5 t/dag   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
29  LENGDE   64.31 m   29  [N] sjofartsdir.no
30  BREDDE       11.26 m   30  [N] sjofartsdir.no
31  DYBDE   03.44 m   31  [N] sjofartsdir.no
32  BRUTTO REGISTERTONNASJE       1 592.27 t 1975 - 1994 32  [N] sjofartsdir.no
33     6 825.00 t 1994 33  [N] sjofartsdir.no
34     7 821.00 t 1994 - 2011 34  [N] sjofartsdir.no
35     5 827.00 t 2011 - 35  [N] sjofartsdir.no
36  NETTO REGISTERTONNASJE       1 307.25 t 1975 - 1994 36  [N] sjofartsdir.no
37     6 256.00 t 1994 37  [N] sjofartsdir.no
38     7 260.00 t 1994 - 2011 38  [N] sjofartsdir.no
39     5 277.00 t 2011 - 39  [N] sjofartsdir.no
40  DØDVEKTTONNASJE       250 t   40  [N] marinetraffic.com
41  BILER   1 50 dekk 2, 0 dekk 3 1975 - 1990 41  [P] "Skipet" 2/1991
42     2 20 dekk 3 [hengedekk] 1990 - 2005 42  
43     4 35 dekk 2, 12 dekk 3 [hengedekk] 2005 - 2011 43  
44     5 0 dekk 3 2011 - 44  Observasjon
45  TRAILERE       Ja   45  Observasjon
46  PASSASJERER   1 350 1975 - 1990 46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
47     2 275 1990 - 2003 47  
48     3 240 2003 - 2011 48  
49     5 149 2011 - 49  
50  MANNSKAP           50  
51  PASSASJERLUGARER       0   51  Observasjon
52  MANNSKAPSLUGARER       8   52  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"
53  DEKKSHØYDE   4.48 m dekk 2   53  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
54           2 2.50 m dekk 3, 2.25 m/4.05 m u/ dekk 3 [senket/hevet] 1990 - 2011 54  Observasjon
55  AKSELTRYKK   13 t dekk 2   55  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
56           2 1.3 t dekk 3 1990 - 2011 56  Observasjon
57  TILLEGGSINFORMASJON           57  
58  STATUS       I trafikk 58  
 
59 19.06.1975   : Døpt "Eidfjord", Haugesund. 59  [P] "Over fjord og fjell"
60 27.06.1975   : Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 60  [N] sjofartsdir.no
61 09.07.1975   : Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1►. 61  [P] "Over fjord og fjell"
62 07.1975   : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 62  [P] "Over fjord og fjell"
63 04.1985   : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 63  
64 23.06.1986   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 64  
65 01.07.1986   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 65  [A] Stavanger Aftenblad 27.06.1986
66 19.12.1986   : Maskinhavari. Assistert av og slept til Stavanger av m/fe "Solbakk". 66  [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1986
67 12.03.1987   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Utstein". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 67  [P] "Skipet" 1-2/1987
68    : Samme trafikk. 68  Observasjon
69 ca.06.1989   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 69  [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1989
70 12.1989   : Til opprustning og ombygging ved Trønderverftet a/s, Hommelvik. 70  [A] Stavanger Aftenblad 27.12.1989
71 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 71  [P] "Skipet" 2/1991
72 02.1990   : Ombygget og generelt opprustet ved Trønderverftet a/s, Hommelvik: hengedekk montert og sertifikat endret 2►. 72  
73 16.02.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 73  
74 05.04.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 74  [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990
75 17.06.1991   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau / Tau - Judaberg. 75  
76 29.11.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 8 407 480 NOK. 76  [N] sjofartsdir.no
77 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 77  [N] sjofartsdir.no
78 16.12.1992   : Grunnstøtte ved Nord-Hidle. Dratt av grunn av h.båt "Clipper" og h.båt "Rygeraa". 78  [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1992
79 19.01.1993   : Kolliderte med lastefartøyet "Fob 7", Stavanger havn etter å ha brudt vikeplikten. Skade: En 20 cm dyp og 2 meter lang bulk. 79  [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1993
80 22.06.1993   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 80  [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993
81 29.08.1994   : Ommålt 6►. 81  [N] sjofartsdir.no
82 01.11.1994   : Satt i trafikk Judaberg - Jelsa. 82  [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1994
83 14.11.1994   : Ommålt 7►. 83  [N] sjofartsdir.no
84 01.05.1995   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 84  [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995
85 16.10.1995   : Grunnberøring, Nord-Hidle. Propell og ror skadet. 85  [A] Stavanger Aftenblad 17.10.1995
86 01.04.1996   : Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 86  [A] Stavanger Aftenblad 08.02.1996
87 31.12.1999   : I opplag, Stavanger. 87  [P] "Skipet" 1/2000
88 2000   : Drift og eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 88  
89 20.03.2000   : Satt i trafikk Stavanger -Tau. 89  [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000
90 31.01.2003   : Drift og eierskap overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 90  [N] sjofartsdir.no
91 2003   : Sertifikat endret 3►. 91  
92 05.07.2003   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 92  [A] Stavanger Aftenblad 03.07.2003
93 18.08.2003   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 93  
94 26.08.2003   : I opplag, Stavanger. 94  Observasjon
95 01.06.2004   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 95  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2004
96 31.08.2004   : I opplag, Stavanger. 96  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2004
97 2005   : Kapasitet endret 4►. 97  
98 01.05.2005   : Satt i trafikk Stavanger -Tau. 98  [A] Stavanger Aftenblad 10.02.2005
99 01.06.2006   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 99  
100 27.08.2006   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 100  
101 01.09.2006   : Satt i trafikk Stavanger -Tau. 101  
102 30.04.2007   : I opplag, Stavanger. 102  
103 01.06.2007   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 103  
104 16.09.2007   : I opplag, Stavanger. 104  
105 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 105  [N] sjofartsdir.no
106 20.10.2007   : Satt i trafikk Sande - Nesvik. 106  
107 01.12.2007   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 107  
108 12.01.2008   : Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 108  
109 30.01.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 109  [N] sjofartsdir.no
110 18.10.2008   : Kolliderte med kaien, Jektevik. Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbeastadneset for reparasjon. 110  [N] nrk.no/hordaland 18.10.2008
111 05.12.2008   : Reparert / ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: aktervisir demontert. Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 111  
112 14.03.2009   : Ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: aktervisir montert. 112  
113 16.07.2010   : Mannskapet reddet èn person da en fritidsbåt sank ved Jektevik. 113  
114 01.09.2010   : Tatt ut av trafikk Hodnanes - Jektevik. 114  
115 06.10.2010   : Til GMC Maritime a/s, Stavanger for ombygging. 115  
116 11.08.2011   : Ombygget ved GMC Maritime a/s, Stavanger: oppgradert til farvann 3, hengedekk demontert og sertifikat endret 5►. Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 116  
117 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 117  
118 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 118  [N] sjofartsdir.no
119 01.08.2013   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 119  
120 06.09.2013   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 120  
121 16.02.2014   : Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 121  
122 19.03.2014   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 122  
123 23.03.2015   : Assisterte en oppdrettsbåt fra å drive på land etter problemer med propell ved Buavåg. 123  
124 14.05.2016   : Assisterte en sjark fra å drive på land i kraftig vind etter problemer med roret ved Langevåg. 124  [N] bomlo-nytt.no 15.05.2016
125 04.11.2017   : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 125  [P] "Skipet" 1/2018
126 13.12.2017   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 126  [P] "Skipet" 1/2018