HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B44       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "EIDFJORD" 1986 - 1987     M/Fe "UTSTEIN" 1987 - 2007   FOTOGRAFI   OPPDATERT 01.04.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1986 - 2007   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LAEL   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER 7434676   3  [N] sdir.no  
  4  MMSI-NUMMER 257022700   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN "Eidfjord" 1975 - 1987 5  [P] "Skipet" 1/1991  
  6   "Utstein" 1987 - 6  [N] sdir.no  
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1975 - 1987 7  [P] "Over fjord og fjell"      
  8   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1987 - 1991 8  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  9   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2000 9  [N] sdir.no  
  10   Stavangerske a/s, Stavanger 2003 - 2008 10  [N] sdir.no  
  11   Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 11  [N] sdir.no  
  12   Norled a/s, Stavanger 2012 - 12  [N] sdir.no  
 
  13  BYGGEÅR 1975   13  [N] sdir.no  
  14  BYGGENUMMER 18   14  [N] sdir.no  
  15  SKROG Haugesund Slip a/s, Haugesund   15  [N] sdir.no  
  16  UTRUSTNING Haugesund Slip a/s, Haugesund   16  [N] sdir.no  
  17  TYPE PS 50   17  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  18  SKROG Pendel   18  Observasjon  
  19  KLASSE Skipskontrollen før 1989 - før 2000 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20   NSC før 2000 - 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21  MATERIALE Stål   21  [N] sdir.no  
  22  MASKINFABRIKANT Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MASKIN PRODUSERT 1975   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  MASKIN 1 x 2TEV Wichmann DM 5 syl. diesel   24  [P] "Skipet" 2/1991  
  25  EFFEKT 1375 bhk   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  FART 13.3 kn   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  FORBRUK 4.5 t/dag   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  LENGDE [1]  64.31 m 1975 - 2008 28  [N] sdir.no  
  29   [8]  64.31 m 2009 - 29  [N] sdir.no  
  30  BREDDE 11.26 m   30  [N] sdir.no  
  31  DYBDE 3.44 m   31  [N] sdir.no  
  32  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  592.27 t 1975 - 1994 32  [N] sdir.no  
  33   [6]  825.00 t 1994 33  [N] sdir.no  
  34   [7]  821.00 t 1994 - 2008 34  [N] sdir.no  
  35   [8]  821.00 t 2009 - 2011 35  [N] sdir.no  
  36   [5]  827.00 t 2011 - 36  [N] sdir.no  
  37  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  307.25 t 1975 - 1994 37  [N] sdir.no  
  38   [6]  256.00 t 1994 38  [N] sdir.no  
  39   [7]  260.00 t 1994 - 2008 39  [N] sdir.no  
  40   [8]  260.00 t 2009 - 2011 40  [N] sdir.no  
  41   [5]  277.00 t 2011 - 41  [N] sdir.no  
  42  DØDVEKTTONNASJE [5]  277.00 t 2011 - 42  [N] marinetraffic.com  
  43  BILER [1]  50 1975 - 1990 43  [P] "Skipet" 2/1991  
  44   [2]  70 [50 dekk 2, 20 (henge)dekk 3] 1990 - 2005 44    
  45   [4]  47 [35 dekk 2, 12 (henge)dekk 3] 2005 - 2011 45    
  46   [5]  35 2011 - 46  Observasjon  
  47  TRAILERE Ja   47  Observasjon  
  48  PASSASJERER [1]  350 1975 - 1990 48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49   [2]  275 1990 - 2003 49    
  50   [3]  240 2003 - 2011 50    
  51   [5]  149 2011 - 51    
  52  MANNSKAP Kaptein, styrmann, maskinist, 2 matroser   52  [N] jonelaugaland.blogspot.com 01.04.2019  
  53  PASSASJERLUGARER 0   53  Observasjon  
  54  MANNSKAPSLUGARER 8   54  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  55  DEKKSHØYDE 4.48 m dekk 2   55  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  56   [2]  2.50 m dekk 3, 2.25 m/4.05 m u/ dekk 3 [senket/hevet] 1990 - 2011 56  Observasjon  
  57  AKSELTRYKK 13 t dekk 2   57  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  58   [2]  1.3 t dekk 3 1990 - 2011 58  Observasjon  
  59  TILLEGGSINFORMASJON     59    
  60  STATUS I trafikk 60    
       
  61 19.06.1975   : Døpt "Eidfjord", Haugesund. 61  [P] "Over fjord og fjell"  
  62 27.06.1975   : Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 62  [N] sdir.no  
  63 09.07.1975   : Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen [1]. 63  [P] "Over fjord og fjell"  
  64 ultimo 07.1975   : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 64  [A] Sunnhordland 13.08.1975  
  65 høst 1980   : I opplag. 65  [A] Sunnhordland 21.01.1981  
  66 vår 1981   : Tatt ut av opplag. 66  [A] Sunnhordland 21.01.1981  
  67 04.1985   : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 67  - / [N] jonelaugaland.blogspot.com 01.04.2019  
  68 23.06.1986   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 68    
  69 01.07.1986   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 69  [A] Stavanger Aftenblad 27.06.1986  
  70 19.12.1986   : Maskinhavari. Assistert av og slept til Stavanger av m/fe "Solbakk". 70  [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1986  
  71 12.03.1987   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Utstein". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 71  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  72    : Samme trafikk. 72  Observasjon  
  73 ca.06.1989   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 73  [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1989  
  74 12.1989   : Til opprustning og ombygging ved Trønderverftet a/s, Hommelvik. 74  [A] Stavanger Aftenblad 27.12.1989  
  75 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 75  [P] "Skipet" 2/1991  
  76 02.1990   : Ombygget og generelt opprustet ved Trønderverftet a/s, Hommelvik: hengedekk montert og sertifikat endret [2]. 76    
  77 16.02.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 77    
  78 05.04.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 78  [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990  
  79 24.05.1991   : Fikk stans på hovedmotoren, Stavanger. Lastet fullt og ble buksert av slepefartøyene "Haandy" og "Haabas" til Talgje, Fogn og Judaberg. Fortsatte for egen maskin etter reparasjon. 79  [N] jonelaugaland.blogspot.com 28.03.2019  
  80 17.06.1991   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau / Tau - Judaberg. 80    
  81 29.11.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 8 407 480 NOK. 81  [N] sdir.no  
  82 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 82  [N] sdir.no  
  83 16.12.1992   : Grunnstøtte ved Nord-Hidle. Dratt av grunn av h.båt "Clipper" og h.båt "Rygeraa". 83  [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1992  
  84 19.01.1993   : Kolliderte med lastefartøyet "Fob 7", Stavanger havn etter å ha brudt vikeplikten. Skade: En 20 cm dyp og 2 meter lang bulk. 84  [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1993  
  85 22.06.1993   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 85  [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993  
  86 29.08.1994   : Ommålt [6]. 86  [N] sdir.no  
  87 01.11.1994   : Satt i trafikk Judaberg - Jelsa. 87  [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1994  
  88 14.11.1994   : Ommålt [7]. 88  [N] sdir.no  
  89 01.05.1995   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 89  [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995  
  90 16.10.1995   : Grunnberøring, Nord-Hidle. Propell og ror skadet. 90  [A] Stavanger Aftenblad 17.10.1995  
  91 01.04.1996   : Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 91  [A] Stavanger Aftenblad 08.02.1996  
  92 31.12.1999   : I opplag, Stavanger. 92  [P] "Skipet" 1/2000  
  93 2000   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 93  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  94 20.03.2000   : Satt i trafikk Stavanger -Tau. 94  [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
  95 01.01.2003   : Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 95  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  96 31.01.2003   : Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 96  [N] sdir.no  
  97 2003   : Sertifikat endret [3]. 97    
  98 05.07.2003   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 98  [A] Stavanger Aftenblad 03.07.2003  
  99 18.08.2003   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 99    
  100 26.08.2003   : I opplag, Stavanger. 100  Observasjon  
  101 01.06.2004   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 101  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2004  
  102 31.08.2004   : I opplag, Stavanger. 102  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2004  
  103 2005   : Kapasitet endret [4]. 103    
  104 01.05.2005   : Satt i trafikk Stavanger -Tau. 104  [A] Stavanger Aftenblad 10.02.2005  
  105 01.06.2006   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 105  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.2006  
  106 27.08.2006   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 106    
  107 01.09.2006   : Satt i trafikk Stavanger -Tau. 107    
  108 30.04.2007   : I opplag, Stavanger. 108  [A] Stavanger Aftenblad 24.03.2007  
  109 01.06.2007   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 109  - / [A] Stavanger Aftenblad 07.07.2007  
  110 24.08.2007   : Maskinstans, Ådnøy. Slept til Stavanger av slepefartøy. 110  [A] Stavanger Aftenblad 25.08.2007  
  111 16.09.2007   : I opplag, Stavanger. 111    
  112 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 112  [N] sdir.no  
  113 20.10.2007   : Satt i trafikk Sande - Nesvik. 113    
  114 12.2007   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 114    
  115 12.01.2008   : Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 115    
  116 30.01.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 116  [N] sdir.no  
  117 uke 29 2008   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 117  [A] Sunnhordland 21.07.2008  
  118 ca.08.2008   : Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 118  Observasjon  
  119 18.10.2008   : Kolliderte med kaien, Jektevik. Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbeastadneset for reparasjon. 119  [N] nrk.no/hordaland 18.10.2008  
  120 05.12.2008   : Reparert / ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: aktervisir demontert. Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 120    
  121 14.03.2009   : Ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: aktervisir montert [8]. 121    
  122 16.07.2010   : Mannskapet reddet èn person da en fritidsbåt sank ved Jektevik. 122    
  123 01.09.2010   : Tatt ut av trafikk Hodnanes - Jektevik. 123    
  124 06.10.2010   : Til GMC Maritime a/s, Stavanger for ombygging. 124    
  125 11.08.2011   : Ombygget ved GMC Maritime a/s, Stavanger: oppgradert til farvann 3, hengedekk demontert og sertifikat endret [5]. 125    
  126 12.08.2011   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 126  [A] Bømlo-nytt 17.08.2011  
  127 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 127    
  128 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 128  [N] sdir.no  
  129 01.08.2013   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 129    
  130 06.09.2013   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 130    
  131 16.02.2014   : Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 131    
  132 19.03.2014   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 132    
  133 23.03.2015   : Assisterte en oppdrettsbåt fra å drive på land etter problemer med propell ved Buavåg. 133    
  134 14.05.2016   : Assisterte en sjark fra å drive på land i kraftig vind etter problemer med roret ved Langevåg. 134  [N] bomlo-nytt.no 15.05.2016  
  135 04.11.2017   : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 135  [P] "Skipet" 1/2018  
  136 13.12.2017   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 136  [P] "Skipet" 1/2018  
  137 08.07.2018   : Satt i trafikk Skjeltene - Haramsøya. 137  [P] "Skipet" 3/2018  
  138 14.08.2018   : Tatt ut av trafikk Skjeltene - Haramsøya. 138  [N] norled.no  
  139 23.08.2018   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 139  [P] "Skipet" 3/2018  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau