SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    M/Fe "EIDFJORD" 1986-1987     M/Fe "UTSTEIN" 1987-2007                      
         
 
1 -   PERIODE   : 1986-2007         1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : LAEL         2 -   [N] sjofartsdir.no      
  3 -   IMO-NUMMER   : 7434676         3 -   [N] sjofartsdir.no      
 
4 -   MMSI-NUMMER   : 257022700         4 -   [N] marinetraffic.com      
  5 -   NAVN   : [1975] "Eidfjord"     5 -   [P] Skipet 1/1991        
  6 -      : [1987] "Utstein"         6 -   [N] sjofartsdir.no      
  7 -                7 -           
  8 -                8 -           
OPPDATERT 9 -                9 -           
13.01.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Sølve Hatteland 13 -                13 -           
  Lokalisering: Ved Halsnøy, 23. mars 1991 14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1975                     15 -   [N] sjofartsdir.no      
  16  BYGGNUMMER   : 18                     16 -   [N] sjofartsdir.no      
  17  SKROG   : Haugesund Slip a/s, Haugesund                   17 -   [N] sjofartsdir.no      
  18  UTRUSTNING   : Haugesund Slip a/s, Haugesund                   18 -   [N] sjofartsdir.no      
  19  TYPE   : 50 PBE standard pendelferje     19 -   [P] NOU 1977 nr. 37: Riksvegferjer      
  20  SKROG   : Pendel                     20 -   [O]        
  21  KLASSE   : Skipskontrollen [før 1989], NSC [før 2000]                 21 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  22  MATERIALE   : Stål                     22 -   [N] sjofartsdir.no      
  23  MASKINFABRIKANT : Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset     23 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  24  MASKIN PRODUSERT : 1975                     24 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  25  MASKIN   : 1 x 2TEV Wichmann DM 5 syl. diesel                 25 -   [P] Skipet 2/1991      
  26  EFFEKT   : 1375 bhk                     26 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  27  FART   : 13.3 kn                     27 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  28  FORBRUK   : 4.5 t/dag                     28 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  29  LENGDE   : 64.31 m     29 -   [N] sjofartsdir.no      
  30  BREDDE   : 11.26 m                     30 -   [N] sjofartsdir.no      
  31  DYBDE   : 03.44 m                     31 -   [N] sjofartsdir.no      
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 592.27 t [1975] [6] 825 t [1994] [7] 821 t [1994] [5] 827 t [2011]               32 -   [N] sjofartsdir.no      
  33  NETTO REG. TONN : [1] 307.25 t [1975] [6] 256 t [1994] [7] 260 t [1994] [5] 277 t [2011]               33 -   [N] sjofartsdir.no      
  34  DØDVEKTTONN : 250 t                     34 -   [N] marinetraffic.com      
  35  BILER   : [1] 50 dekk 2, 0 dekk 3 [1975] [2] 20 dekk 3 [1990] [4] 35 dekk 2, 12 dekk 2 [2005] [5] 0 dekk 3 [2011]     35 -   [P] Skipet 2/1991      
  36  TRAILERE   : Ja                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : [1] 390 [1975] [2] 275 [1990] [3] 240 [2003] [5] 149 [2011]               37 -   [1] [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  38  PASSASJERLUGARER  : 0                     38 -   [O]        
  39  MANNSKAPSLUGARER : Ja                     39 -   [O]        
  40  DEKKSHØYDE   : [1] 4.48 m dekk 2 [1975] [2] 2.50 m dekk 3, 2.25 m/4.05 m u/ dekk 3 [senket/hevet] [1990-2011]           40 -   [1] [P] Illustrert Norsk Skipsliste [2] [O]    
  41  AKSELTRYKK   : [1] 13 t dekk 2 [1975] [2] 1.3 t dekk 3 [1990-2011]                 41 -   [1] [P] Illustrert Norsk Skipsliste [2] [O]    
  42  STATUS   I trafikk                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -           
     
                                   
     
     
                                   
19.06.1975  44 : Døpt "Eidfjord", Haugesund.                       44 -   [P] "Over fjord og fjell"      
27.06.1975  45 : Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen.                   45 -   [N] sjofartsdir.no      
09.07.1975  46 : Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen [1].             46 -   [P] "Over fjord og fjell"      
07.1975  47 : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal.                     47 -   [P] "Over fjord og fjell"      
04.1985  48 : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella.     48 -           
23.06.1986  49 : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger.                   49 -           
01.07.1986  50 : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg.                     50 -   [A] Stavanger Aftenblad 27.06.1986    
19.12.1986  51 : Maskinhavari. Assistert av og slept til Stavanger av m/fe "Solbakk".                   51 -   [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1986    
12.03.1987  52 : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Utstein". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Samme trafikk.         52 -   [P] Skipet 1-2/1987 | [O]      
ca.06.1989  53 : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand.                     53 -   [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1989    
12.1989  54 : Til opprustning og ombygging ved Trønderverftet a/s, Hommelvik.                   54 -   [A] Stavanger Aftenblad 27.12.1989    
01.01.1990  55 : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger.                   55 -   [P] Skipet 2/1991      
02.1990  56 : Ombygget og generelt opprustet ved Trønderverftet a/s, Hommelvik: Hengedekk montert og sertifikat endret [2].             56 -           
16.02.1990  57 : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg.     57 -           
05.04.1990  58 : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand.                     58 -   [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990    
17.06.1991  59 : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau / Tau - Judaberg.                 59 -           
29.11.1991  60 : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 8 407 480 NOK.               60 -   [N] sjofartsdir.no      
01.08.1992  61 : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.                     61 -   [N] sjofartsdir.no      
16.12.1992  62 : Grunnstøtte ved Nord-Hidle. Dratt av grunn av h.båt "Clipper" og h.båt "Rygeraa".                 62 -   [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1992    
19.01.1993  63 : Kolliderte med lastefartøyet "Fob 7", Stavanger havn etter å ha brudt vikeplikten. Skade: En 20 cm dyp og 2 meter lang bulk.           63 -   [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1993    
22.06.1993  64 : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa.                       64 -   [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993    
29.08.1994  65 : Ommålt [6].                         65 -   [N] sjofartsdir.no      
01.11.1994  66 : Satt i trafikk Judaberg - Jelsa.                       66 -   [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1994    
14.11.1994  67 : Ommålt [7].                         67 -   [N] sjofartsdir.no      
01.05.1995  68 : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa.                       68 -   [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995    
16.10.1995  69 : Grunnberøring, Nord-Hidle. Propell og ror skadet.                     69 -   [A] Stavanger Aftenblad 17.10.1995    
01.04.1996  70 : Satt i trafikk Holmastø - Jelsa.                       70 -   [A] Stavanger Aftenblad 08.02.1996    
31.12.1999  71 : I opplag, Stavanger.                       71 -   [P] Skipet 1/2000        
2000  72 : Drift og eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger.                 72 -           
20.03.2000  73 : Satt i trafikk Stavanger - Tau.                       73 -   [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000    
31.01.2003  74 : Drift og eierskap overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger.                   74 -   [N] sjofartsdir.no      
2003  75 : Sertifikat endret [3].                       75 -           
05.07.2003  76 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn.                     76 -   [A] Stavanger Aftenblad 03.07.2003    
18.08.2003  77 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn.                     77 -           
26.08.2003  78 : I opplag, Stavanger.                       78 -   [O]        
01.06.2004  79 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn.                     79 -   [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2004    
31.08.2004  80 : I opplag, Stavanger.                       80 -   [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2004    
2005  81 : Kapasitet endret [4].                       81 -           
01.05.2005  82 : Satt i trafikk Stavanger - Tau.                       82 -   [A] Stavanger Aftenblad 10.02.2005    
01.06.2006  83 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn.                     83 -           
27.08.2006  84 : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn.                     84 -           
01.09.2006  85 : Satt i trafikk Stavanger - Tau.                       85 -           
30.04.2007  86 : I opplag, Stavanger.                       86 -           
01.06.2007  87 : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn.                     87 -           
16.09.2007  88 : I opplag, Stavanger.                       88 -           
03.10.2007  89 : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen.                     89 -   [N] sjofartsdir.no      
20.10.2007  90 : Satt i trafikk Sande - Nesvik.                       90 -           
01.12.2007  91 : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold.     91 -           
12.01.2008  92 : Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik.                     92 -           
30.01.2008  93 : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen.                     93 -   [N] sjofartsdir.no      
18.10.2008  94 : Kolliderte med kaien, Jektevik. Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbeastadneset for reparasjon.               94 -   [N] nrk.no/hordaland 18.10.2008      
05.12.2008  95 : Reparert / ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: Aktervisir demontert. Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik.             95 -           
14.03.2009  96 : Ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: Aktervisir montert.                 96 -           
16.07.2010  97 : Mannskapet reddet livet til èn person da en fritidsbåt sank ved Jektevik.                 97 -           
01.09.2010  98 : Tatt ut av trafikk Hodnanes - Jektevik.                     98 -           
06.10.2010  99 : Til GMC Maritime a/s, Stavanger for ombygging.                     99 -           
11.08.2011  100 : Ombygget ved GMC Maritime a/s, Stavanger: Oppgradert til farvann 3, hengedekk demontert og sertifikat endret [5]. Satt i trafikk Langevåg - Buavåg.         100 -           
01.01.2012  101 : Drift overført til Norled a/s, Stavanger.                     101 -           
13.02.2012  102 : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger.                     102 -   [N] sjofartsdir.no      
01.08.2013  103 : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik.                   103 -           
06.09.2013  104 : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg.                       104 -           
16.02.2014  105 : Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold.                     105 -           
19.03.2014  106 : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg.                       106 -           
23.03.2015  107 : Assisterte en oppdrettsbåt fra å drive på land etter problemer med propell ved Buavåg.                 107 -           
14.05.2016  108 : Assisterte en sjark fra å drive på land i kraftig vind etter problemer med roret ved Langevåg.               108 -   [N] bomlo-nytt.no 15.05.2016