H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "EIDFJORD" 1986 - 1987          M/Fe "UTSTEIN" 1987 - 2007  
    Fortegnelse nr. B44  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     15.09.2020    
    PERIODE:     1986 - 2007 Status for fartøyet: PÅ VERKSTED  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L A E L 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   7434676 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257022700 3 -   3 [P] "Skipet" 1/1991  
  4 Navn   "Eidfjord" 4 1975 - 1987   4 [N] sdir.no  
  5     "Utstein" 5 1987 -   5 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  6 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 6 1975 - 1987   6 [P] "Over fjord og fjell"  
  7 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 7 1987 - 1991   7 [P] "Skipet" 1-2/1987  
  8 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 8 1991 - 2003   8 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  9 Stavangerske a/s, Stavanger 9 2003 - 2008   9 [N] sdir.no  
  10 Tide Sjø a/s, Bergen 10 2008 - 2012   10 [N] sdir.no  
  11 Norled a/s, Stavanger 11 2012 -   11 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  12 Byggeår   1975 12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Byggenummer   18 13 -   13 [N] sdir.no  
  14 Skrog   Haugesund Slip a/s, Haugesund 14 -   14 [N] sdir.no  
  15 Utrustning   Haugesund Slip a/s, Haugesund 15 -   15 [N] sdir.no  
  16 Type   PS 50 16 -   16 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  17 Skrogutforming   Pendel 17 -   17 HMI  
  18 Klasse   DNV, 1A1 18 1975 - før 1989   18 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19     Skipskontrollen 19 før 1989 - før 2000   19 [P] "Vi bygget skipene"  
  20     NSC 20 før 2000 -   20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21 Materiale   Stål 21 -   21 [N] sdir.no  
  22 Maskinfabrikant   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 22 -   22 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23 Maskin produsert   1975 23 -   23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24 Maskin   1 x 2TEV Wichmann DM 5 syl. diesel 24 -   24 [P] "Skipet" 2/1991  
  25 Effekt   1375 bhk 25 -   25 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26 Fart   13.3 kn 26 -   26 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27 Forbruk   4.5 t/d 27 -   27 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28 Lengde [ A ] 64.31 m 28 1975 - 2008   28 [N] sdir.no  
  29   [ H ] 64.31 m 29 2009 -   29 [N] sdir.no  
  30 Bredde   11.26 m 30 -   30 [N] sdir.no  
  31 Dybde   3.44 m 31 -   31 [N] sdir.no  
  32 Brutto registertonnasje [ A ] 592.27 t 32 1975 - 1994   32 [N] sdir.no  
  33   [ F ] 825 t 33 1994   33 [N] sdir.no  
  34   [ G ] 821 t 34 1994 - 2008   34 [N] sdir.no  
  35   [ H ] 821 t 35 2009 - 2011   35 [N] sdir.no  
  36   [ E ] 827 t 36 2011 -   36 [N] sdir.no  
  37 Netto registertonnasje [ A ] 307.25 t 37 1975 - 1994   37 [N] sdir.no  
  38   [ F ] 256 t 38 1994   38 [N] sdir.no  
  39   [ G ] 260 t 39 1994 - 2008   39 [N] sdir.no  
  40   [ H ] 260 t 40 2009 - 2011   40 [N] sdir.no  
  41   [ E ] 277 t 41 2011 -   41 [N] sdir.no  
  42 Dødvekttonnasje [ E ] 277 t 42 2011 -   42 [N] marinetraffic.com  
  43 Bilkapasitet [ A ] 50 43 1975 - 1990   43 [P] "Skipet" 2/1991  
  44   [ B ] 70 [50 dekk 2, 20 (henge)dekk 3] 44 1990 - 2005   44 HMI  
  45   [ E ] 47 [36 dekk 2, 11 (henge)dekk 3] 45 2005 - 2011   45 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  46   [ F ] 36 46 2011 -   46 [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2014-30.april 2015"  
  47 Trailerkapasitet   4 47 -   47 [N] folkebladet.no 28.04.2020  
  48 Passasjersertifikat [ A ] 350 48 1975 - 1990   48 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49   [ B ] 275 49 1990 - 2003   49 -  
  50   [ C ] 240 50 2003 - 2011   50 -  
  51   [ E ] 144 51 2011 -   51 [N] folkebladet.no 28.04.2020  
  52 Mannskap   Kaptein, styrmann, maskinist, 2 matroser 52 -   52 [N] jonelaugaland.blogspot.com 01.04.2019  
  53 Passasjerlugarer   0 53 -   53 HMI  
  54 Mannskapslugarer   8 54 -   54 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  55 Dekkshøyde   4.48 m dekk 2 55 -   55 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  56   [ B ] 2.25 m/4.05 m u/ (henge)dekk 3 [senket/hevet], 1.85 m (henge)dekk 3 56 1990 - 2011   56 HMI  
  57 Akseltrykk   13 t dekk 2 57 -   57 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  58   [ B ] 1.3 t (henge)dekk 3 58 1990 - 2011   58 HMI  
  59 Tilleggsinformasjon   - 59 -   59 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  60 18.06.1975   Målt [ A ]. 60 [N] sdir.no  
  61 19.06.1975     Sjøsatt ved Haugesund Slip a/s, Haugesund og døpt "Eidfjord" av Gunvor Langesæther, Haugesund. 61 [P] "Vi bygget skipene"  
  62 27.06.1975     Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 62 [N] sdir.no  
  63 09.07.1975     Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen [ A ]. 63 [P] "Over fjord og fjell"  
  64 ultimo 07.1975     Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 64 [A] Sunnhordland 13.08.1975  
  65 høst 1980     I opplag. 65 [A] Sunnhordland 21.01.1981  
  66 vår 1981     Tatt ut av opplag. 66 [A] Sunnhordland 21.01.1981  
  67 04.1985     Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 67 - / [N] jonelaugaland.blogspot.com 01.04.2019  
  68 23.06.1986     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 68 HMI  
  69 03.07.1986     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 69 [P] DSD årsberetning og regnskap 1986  
  70 12.03.1987     Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Utstein". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 70 [P] "Skipet" 1-2/1987  
  71       Samme trafikk. 71 HMI  
  72 ca.06.1989     Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 72 [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1989  
  73 12.1989     Til opprustning og ombygging ved Trønderverftet a/s, Hommelvik. 73 [A] Stavanger Aftenblad 27.12.1989  
  74 31.12.1989     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 74 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  75 02.1990     Ombygget og generelt opprustet ved Trønderverftet a/s, Hommelvik: Hengedekk montert og sertifikat endret [ B ]. 75 -  
  76 16.02.1990     Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 76 -  
  77 05.04.1990     Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 77 [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990  
  78 24.05.1991     Fikk stans på hovedmotoren, Stavanger. Lastet fullt og ble buksert av slepefartøyene "Haandy" og "Haabas" til Talgje, Fogn og Judaberg. Fortsatte for egen maskin etter reparasjon. 78 [N] jonelaugaland.blogspot.com 28.03.2019  
  79 01.10.1991     Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 79 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  80       Verdifastsettelse: 8 407 480 NOK. 80 [N] sdir.no  
  81 01.11.1991     Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau / Tau - Judaberg. 81 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.11.91-31.3.92"  
  82 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 82 [N] sdir.no  
  83 16.12.1992     Grunnstøtte ved Nord-Hidle. Dratt av grunn av h.båt "Clipper" og h.båt "Rygeraa". 83 [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1992  
  84 19.01.1993     Kolliderte med lastefartøyet "Fob 7", Stavanger havn etter å ha brudt vikeplikten. Skade: En 20 cm dyp og 2 meter lang bulk. 84 [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1993  
  85 22.06.1993     Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 85 [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993  
  86 17.08.1994     Ommålt [ F ]. 86 [N] sdir.no  
  87 01.11.1994     Satt i trafikk Judaberg - Jelsa. 87 [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1994  
  88 11.11.1994     Ommålt [ G ]. 88 [N] sdir.no  
  89 01.05.1995     Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 89 [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995  
  90 16.10.1995     Grunnberøring, Nord-Hidle. Propell og ror skadet. 90 [A] Stavanger Aftenblad 17.10.1995  
  91 01.04.1996     Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 91 [A] Stavanger Aftenblad 08.02.1996  
  92 31.12.1999     I opplag, Stavanger. 92 [P] "Skipet" 1/2000  
  93 2000     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 93 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  94 20.03.2000     Satt i trafikk Stavanger -Tau. 94 [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
  95 01.01.2003     Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 95 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  96 31.01.2003     Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 96 [N] sdir.no  
  97 2003     Sertifikat endret [ C ]. 97 -  
  98 05.07.2003     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 98 [A] Stavanger Aftenblad 03.07.2003  
  99 18.08.2003     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 99 -  
  100 26.08.2003     I opplag, Stavanger. 100 HMI  
  101 01.06.2004     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 101 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2004  
  102 31.08.2004     I opplag, Stavanger. 102 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2004  
  103 2005     Kapasitet endret [ D ]. 103 -  
  104 01.05.2005     Satt i trafikk Stavanger -Tau. 104 [A] Stavanger Aftenblad 10.02.2005  
  105 01.06.2006     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 105 [A] Stavanger Aftenblad 22.06.2006  
  106 27.08.2006     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 106 -  
  107 01.09.2006     Satt i trafikk Stavanger -Tau. 107 -  
  108 30.04.2007     I opplag, Stavanger. 108 [A] Stavanger Aftenblad 24.03.2007  
  109 01.06.2007     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 109 - / [A] Stavanger Aftenblad 07.07.2007  
  110 24.08.2007     Maskinstans, Ådnøy. Slept til Stavanger av slepefartøy. 110 [A] Stavanger Aftenblad 25.08.2007  
  111 16.09.2007     I opplag, Stavanger. 111 -  
  112 03.10.2007     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 112 [N] sdir.no  
  113 20.10.2007     Satt i trafikk Sande - Nesvik. 113 -  
  114 12.2007     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 114 -  
  115 12.01.2008     Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 115 -  
  116 30.01.2008     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 116 [N] sdir.no  
  117 uke 29 2008     Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 117 [A] Sunnhordland 21.07.2008  
  118 ca.08.2008     Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 118 HMI  
  119 18.10.2008     Kolliderte med kaien, Jektevik. Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbeastadneset for reparasjon. 119 [N] nrk.no/hordaland 18.10.2008  
  120 05.12.2008     Reparert / ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: Aktervisir demontert. Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 120 -  
  121 14.03.2009     Ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: Aktervisir montert [ H ]. 121 -  
  122 16.06.2010     Mannskapet reddet èn person da en fritidsbåt sank ved Jektevik. 122 [N] aftenposten.no 16.06.2010  
  123 01.09.2010     Tatt ut av trafikk Hodnanes - Jektevik. 123 -  
  124 06.10.2010     Til GMC Maritime a/s, Stavanger for ombygging. 124 -  
  125 01.08.2011     Ombygget ved GMC Maritime a/s, Stavanger: Oppgradert til farvann 3, hengedekk demontert og sertifikat endret [ E ]. 125 - / [N] sdir.no  
  126 12.08.2011     Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 126 [A] Bømlo-nytt 17.08.2011  
  127 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 127 [P] "Skipet" 1/2012  
  128 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 128 [N] sdir.no  
  129 01.08.2013     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 129 -  
  130 06.09.2013     Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 130 -  
  131 16.02.2014     Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 131 -  
  132 19.03.2014     Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 132 -  
  133 23.03.2015     Assisterte en oppdrettsbåt fra å drive på land etter problemer med propell ved Buavåg. 133 -  
  134 14.05.2016     Assisterte en sjark fra å drive på land i kraftig vind etter problemer med roret ved Langevåg. 134 [N] bomlo-nytt.no 15.05.2016  
  135 04.11.2017     Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 135 [P] "Skipet" 1/2018  
  136 13.12.2017     Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 136 [P] "Skipet" 1/2018  
  137 08.07.2018     Satt i trafikk Skjeltene - Haramsøya. 137 [P] "Skipet" 3/2018  
  138 14.08.2018     Tatt ut av trafikk Skjeltene - Haramsøya. 138 [N] norled.no  
  139 23.08.2018     Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 139 [P] "Skipet" 3/2018  
  140 01.01.2020     Utleid til Fjord1 ASA, Florø. Samme trafikk. 140 [N] fjord1.no  
  141 04.02.2020     Tilbakelevert. 141 [P] "Skipet" 1/2020  
  142 02.2020     Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. 142 HMI  
  143 30.04.2020     Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 143 [N] folkebladet.no 28.04.2020  
  144 06.09.2020     I opplag, Harstad. 144 [N] tromskortet.no / HMI  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau