HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B44       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "EIDFJORD" 1986 - 1987     M/Fe "UTSTEIN" 1987 - 2007   FOTOGRAFI   OPPDATERT 05.02.2020  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 1986 - 2007   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LAEL   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 7434676   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257022700   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Eidfjord" 1975 - 1987 5  [P] "Skipet" 1/1991  
  6   "Utstein" 1987 - 6  [N] sdir.no  
             
  7   Rederi / eierforhold Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1975 - 1987 7  [P] "Over fjord og fjell"      
  8   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1987 - 1991 8  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  9   Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 2000 9  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  10   Stavangerske a/s, Stavanger 2003 - 2008 10  [N] sdir.no  
  11   Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2012 11  [N] sdir.no  
  12   Norled a/s, Stavanger 2012 - 12  [N] sdir.no  
 
  13   Byggeår 1975   13  [N] sdir.no  
  14   Byggenummer 18   14  [N] sdir.no  
  15   Skrog Haugesund Slip a/s, Haugesund   15  [N] sdir.no  
  16   Utrustning Haugesund Slip a/s, Haugesund   16  [N] sdir.no  
  17   Type PS 50   17  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  18   Skrogutforming Pendel   18  Observasjon  
  19   Klasse DNV, 1A1 1975 - før 1989 19  [P] "Vi bygget skipene"  
  20   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21   NSC før 2000 - 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22   Materiale Stål   22  [N] sdir.no  
  23   Maskinfabrikant Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24   Maskin produsert 1975   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25   Maskin 1 x 2TEV Wichmann DM 5 syl. diesel   25  [P] "Skipet" 2/1991  
  26   Effekt 1375 bhk   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27   Fart 13.3 kn   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28   Forbruk 4.5 t/dag   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29   Lengde [1]  64.31 m 1975 - 2008 29  [N] sdir.no  
  30   [8]  64.31 m 2009 - 30  [N] sdir.no  
  31   Bredde 11.26 m   31  [N] sdir.no  
  32   Dybde 3.44 m   32  [N] sdir.no  
  33   Brutto registertonnasje [1]  592.27 t 1975 - 1994 33  [N] sdir.no  
  34   [6]  825.00 t 1994 34  [N] sdir.no  
  35   [7]  821.00 t 1994 - 2008 35  [N] sdir.no  
  36   [8]  821.00 t 2009 - 2011 36  [N] sdir.no  
  37   [5]  827.00 t 2011 - 37  [N] sdir.no  
  38   Netto registertonnasje [1]  307.25 t 1975 - 1994 38  [N] sdir.no  
  39   [6]  256.00 t 1994 39  [N] sdir.no  
  40   [7]  260.00 t 1994 - 2008 40  [N] sdir.no  
  41   [8]  260.00 t 2009 - 2011 41  [N] sdir.no  
  42   [5]  277.00 t 2011 - 42  [N] sdir.no  
  43   Dødtvekttonnasje [5]  277.00 t 2011 - 43  [N] marinetraffic.com  
  44   Biler [1]  50 1975 - 1990 44  [P] "Skipet" 2/1991  
  45   [2]  70 [50 dekk 2, 20 (henge)dekk 3] 1990 - 2005 45  -  
  46   [4]  47 [36 dekk 2, 11 (henge)dekk 3] 2005 - 2011 46  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011"  
  47   [5]  36 2011 - 47  [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2014-30.april 2015"  
  48   Trailere Ja   48  Observasjon  
  49   Passasjerer [1]  350 1975 - 1990 49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50   [2]  275 1990 - 2003 50  -  
  51   [3]  240 2003 - 2011 51  -  
  52   [5]  149 2011 - 52  -  
  53   Mannskap Kaptein, styrmann, maskinist, 2 matroser   53  [N] jonelaugaland.blogspot.com 01.04.2019  
  54   Passasjerlugarer 0   54  Observasjon  
  55   Mannskapslugarer 8   55  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  56   Dekkshøyde 4.48 m dekk 2   56  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  57   [2]  2.50 m dekk 3, 2.25 m/4.05 m u/ dekk 3 [senket/hevet] 1990 - 2011 57  Observasjon  
  58   Akseltrykk 13 t dekk 2   58  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  59   [2]  1.3 t dekk 3 1990 - 2011 59  Observasjon  
  60   Tilleggsinformasjon -   60  -  
  61   Status I trafikk 61  [P] "Skipet" 3/2018  
       
  62 19.06.1975   : Sjøsatt ved Haugesund Slip a/s, Haugesund og døpt "Eidfjord" av Gunvor Langesæther, Haugesund. 62  [P] "Vi bygget skipene"  
  63 27.06.1975   : Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 63  [N] sdir.no  
  64 09.07.1975   : Levert fra Haugesund Slip a/s, Haugesund til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen [1]. 64  [P] "Over fjord og fjell"  
  65 ultimo 07.1975   : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 65  [A] Sunnhordland 13.08.1975  
  66 høst 1980   : I opplag. 66  [A] Sunnhordland 21.01.1981  
  67 vår 1981   : Tatt ut av opplag. 67  [A] Sunnhordland 21.01.1981  
  68 04.1985   : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 68  - / [N] jonelaugaland.blogspot.com 01.04.2019  
  69 23.06.1986   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 69  -  
  70 03.07.1986   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 70  [P] DSD årsberetning og regnskap 1986  
  71 19.12.1986   : Maskinhavari. Assistert av og slept til Stavanger av m/fe "Solbakk". 71  [A] Stavanger Aftenblad 20.12.1986  
  72 12.03.1987   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Utstein". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 72  [P] "Skipet" 1-2/1987  
  73    : Samme trafikk. 73  Observasjon  
  74 ca.06.1989   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 74  [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1989  
  75 12.1989   : Til opprustning og ombygging ved Trønderverftet a/s, Hommelvik. 75  [A] Stavanger Aftenblad 27.12.1989  
  76 31.12.1989   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 76  [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  77 02.1990   : Ombygget og generelt opprustet ved Trønderverftet a/s, Hommelvik: hengedekk montert og sertifikat endret [2]. 77  -  
  78 16.02.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 78  -  
  79 05.04.1990   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand. 79  [A] Stavanger Aftenblad 04.04.1990  
  80 24.05.1991   : Fikk stans på hovedmotoren, Stavanger. Lastet fullt og ble buksert av slepefartøyene "Haandy" og "Haabas" til Talgje, Fogn og Judaberg. Fortsatte for egen maskin etter reparasjon. 80  [N] jonelaugaland.blogspot.com 28.03.2019  
  81 01.10.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 81  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  82    : Verdifastsettelse: 8 407 480 NOK. 82  [N] sdir.no  
  83 01.11.1991   : Satt i trafikk Stavanger - Nedstrand / Stavanger - Tau / Tau - Judaberg. 83  [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.11.91-31.3.92"  
  84 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 84  [N] sdir.no  
  85 16.12.1992   : Grunnstøtte ved Nord-Hidle. Dratt av grunn av h.båt "Clipper" og h.båt "Rygeraa". 85  [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1992  
  86 19.01.1993   : Kolliderte med lastefartøyet "Fob 7", Stavanger havn etter å ha brudt vikeplikten. Skade: En 20 cm dyp og 2 meter lang bulk. 86  [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1993  
  87 22.06.1993   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 87  [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1993  
  88 29.08.1994   : Ommålt [6]. 88  [N] sdir.no  
  89 01.11.1994   : Satt i trafikk Judaberg - Jelsa. 89  [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1994  
  90 14.11.1994   : Ommålt [7]. 90  [N] sdir.no  
  91 01.05.1995   : Satt i trafikk Hanasand - Jelsa. 91  [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995  
  92 16.10.1995   : Grunnberøring, Nord-Hidle. Propell og ror skadet. 92  [A] Stavanger Aftenblad 17.10.1995  
  93 01.04.1996   : Satt i trafikk Holmastø - Jelsa. 93  [A] Stavanger Aftenblad 08.02.1996  
  94 31.12.1999   : I opplag, Stavanger. 94  [P] "Skipet" 1/2000  
  95 2000   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. 95  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  96 20.03.2000   : Satt i trafikk Stavanger -Tau. 96  [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
  97 01.01.2003   : Drift overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 97  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
  98 31.01.2003   : Eierskap overført til Stavangerske a/s, Stavanger. 98  [N] sdir.no  
  99 2003   : Sertifikat endret [3]. 99  -  
  100 05.07.2003   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 100  [A] Stavanger Aftenblad 03.07.2003  
  101 18.08.2003   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 101  -  
  102 26.08.2003   : I opplag, Stavanger. 102  Observasjon  
  103 01.06.2004   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 103  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2004  
  104 31.08.2004   : I opplag, Stavanger. 104  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2004  
  105 2005   : Kapasitet endret [4]. 105  -  
  106 01.05.2005   : Satt i trafikk Stavanger -Tau. 106  [A] Stavanger Aftenblad 10.02.2005  
  107 01.06.2006   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 107  [A] Stavanger Aftenblad 22.06.2006  
  108 27.08.2006   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 108  -  
  109 01.09.2006   : Satt i trafikk Stavanger -Tau. 109  -  
  110 30.04.2007   : I opplag, Stavanger. 110  [A] Stavanger Aftenblad 24.03.2007  
  111 01.06.2007   : Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 111  - / [A] Stavanger Aftenblad 07.07.2007  
  112 24.08.2007   : Maskinstans, Ådnøy. Slept til Stavanger av slepefartøy. 112  [A] Stavanger Aftenblad 25.08.2007  
  113 16.09.2007   : I opplag, Stavanger. 113  -  
  114 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 114  [N] sdir.no  
  115 20.10.2007   : Satt i trafikk Sande - Nesvik. 115  -  
  116 12.2007   : Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset for vedlikehold. 116  -  
  117 12.01.2008   : Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 117  -  
  118 30.01.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 118  [N] sdir.no  
  119 uke 29 2008   : Satt i trafikk Gjermundshamn - Løfallstrand. 119  [A] Sunnhordland 21.07.2008  
  120 ca.08.2008   : Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 120  Observasjon  
  121 18.10.2008   : Kolliderte med kaien, Jektevik. Til Wärtsilä Norway a/s, Rubbeastadneset for reparasjon. 121  [N] nrk.no/hordaland 18.10.2008  
  122 05.12.2008   : Reparert / ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: aktervisir demontert. Satt i trafikk Hodnanes - Jektevik. 122  -  
  123 14.03.2009   : Ombygget ved Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset: aktervisir montert [8]. 123  -  
  124 16.07.2010   : Mannskapet reddet èn person da en fritidsbåt sank ved Jektevik. 124  -  
  125 01.09.2010   : Tatt ut av trafikk Hodnanes - Jektevik. 125  -  
  126 06.10.2010   : Til GMC Maritime a/s, Stavanger for ombygging. 126  -  
  127 11.08.2011   : Ombygget ved GMC Maritime a/s, Stavanger: oppgradert til farvann 3, hengedekk demontert og sertifikat endret [5]. 127  -  
  128 12.08.2011   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 128  [A] Bømlo-nytt 17.08.2011  
  129 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 129  [P] "Skipet" 1/2012  
  130 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 130  [N] sdir.no  
  131 01.08.2013   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 131  -  
  132 06.09.2013   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 132  -  
  133 16.02.2014   : Til Westcon Yard a/s, Ølensvåg for vedlikehold. 133  -  
  134 19.03.2014   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 134  -  
  135 23.03.2015   : Assisterte en oppdrettsbåt fra å drive på land etter problemer med propell ved Buavåg. 135  -  
  136 14.05.2016   : Assisterte en sjark fra å drive på land i kraftig vind etter problemer med roret ved Langevåg. 136  [N] bomlo-nytt.no 15.05.2016  
  137 04.11.2017   : Satt i trafikk Larsnes - Kvamsøya. 137  [P] "Skipet" 1/2018  
  138 13.12.2017   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 138  [P] "Skipet" 1/2018  
  139 08.07.2018   : Satt i trafikk Skjeltene - Haramsøya. 139  [P] "Skipet" 3/2018  
  140 14.08.2018   : Tatt ut av trafikk Skjeltene - Haramsøya. 140  [N] norled.no  
  141 23.08.2018   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 141  [P] "Skipet" 3/2018  
  142 01.01.2020   : Utleid til Fjord1 ASA, Florø. Samme trafikk. 142  [N] fjord1.no  
  143 04.02.2020   : Tilbakelevert. 143  [N] bomlo-nytt.no 04.02.2020  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau