HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B1       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "EID" 2017 -   FOTOGRAFI   OPPDATERT 02.01.2020  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
 
  1   Periode 2017 -   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LGTM   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 7700403   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257239400   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Eid"   5  [N] sdir.no  
             
  6   Rederi / eierforhold Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Bergen 1973 - 1996 6  [N] skipet.no  
  7   Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø 1986 - 2005 7  [N] skipet.no  
  8   Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø 2005 - 2012 8  [N] wikipedia.no  
  9   Fjord1 a/s, Florø 2012 - 9  [N] sdir.no  
 
  10   Byggeår 1978   10  [N] sdir.no  
  11   Byggenummer 11 [skrog], 60 [utrustning]   11  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  12   Skrog Eid Verft a/s. Nautdal   12  [P] "Skipet" 4/1983  
  13   Utrustning Smedvik Mekaniske Verksted a/s, Tjørvåg   13  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  14   Type PS 50   14  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  15   Skrogutforming Pendel   15  Observasjon  
  16   Klasse Skipskontrollen før 1989 - før 2000 16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17   NSC før 2000 - 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18   Materiale Stål   18  [N] sdir.no  
  19   Maskinfabrikant [1]  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1978 - 2005 19  [N] skipet.no  
  20   Maskin produsert [1]  1977   20  [N] skipet.no  
  21   Maskin [1]  2TEV DM 5 syl. diesel 1978 - 2005 21  [N] skipet.no  
  22   [5]  1 x Caterpillar diesel 2005 - 2019 22  [N] fjordfaehren.de / [N] skipet.no  
  23   Effekt [1]  1300 bhk 1978 - 2005 23  [N] skipet.no  
  24   [5]  1520 bhk 2005 - 2019 24  [N] fjordfaehren.de / [N] skipet.no  
  25   Fart [1]  12.0 kn 1978 - 2005 25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26   Forbruk -   26  -  
  27   Lengde 64.49 m   27  [N] sdir.no  
  28   Bredde [1]  11.26 m 1978 - 1994 28  [N] sdir.no  
  29   [2]  11.25 m 1994 - 29  [N] sdir.no  
  30   Dybde [1]  3.51 m 1978 - 1994 30  [N] sdir.no  
  31   [2]  4.20 m 1994 - 31  [N] sdir.no  
  32   Brutto registertonnasje [1]  529.89 t 1978 - 1994 32  [N] sdir.no  
  33   [2]  839.00 t 1994 33  [N] sdir.no  
  34   [3]  858.00 t 1994 - 34  [N] sdir.no  
  35   [4]  838.00 t 1994 - 35  [N] sdir.no  
  36   Netto registertonnasje [1]  314.07 t 1978 - 1994 36  [N] sdir.no  
  37   [2]  249.00 t 1994 37  [N] sdir.no  
  38   [3]  258.00 t 1994 - 38  [N] sdir.no  
  39   Dødtvekttonnasje 150 t   39  [N] marinetraffic.com  
  40   Biler [1]  50 1978 - ca. 2005 40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41   [6]  35 ca.2005 - 41  -  
  42   Trailere 4   42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43   Passasjerer [1]  360 1978 - før 2017 43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44   [7]  196 før 2017 - 44  [N] fjordfaehren.de  
  45   Mannskap 5   45  [N] stavanger-aftenblad.no 17.08.2018  
  46   Passasjerlugarer 0   46  Observasjon  
  47   Mannskapslugarer 8   47  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  48   Dekkshøyde 4.50 m   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49   Akseltrykk 13 t   49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50   Tilleggsinformasjon Lastemere: 216.   50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  51   Status Reservefartøy 51  HMI  
 
  52 04.1978   : Levert fra Smedvik Mekaniske Verksted a/s, Tjørvåg til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Bergen som "Eid" [1]. Hjemmehavn: Måløy. 52  [N] skipet.no  
  53    : Satt i trafikk Anda - Lote / Kaupanger - Revsnes. 53  [N] fjordfaehren.de  
  54 09.05.1978   : Innført i Nordfjordeid Skipsregister. 54  [N] sdir.no  
  55 ca.høst 1978   : Satt i trafikk Kaupanger - Gudvangen. 55  [N] fjordfaehren.de  
  56 1979   : Satt i trafikk Kaupanger - Gudvangen / Kaupanger - Årdalstangen. 56  [N] fjordfaehren.de  
  57 1984   : Reservefartøy, Kaupanger. 57  [N] fjordfaehren.de  
  58 1986   : Rederiadresse endret til Florø. 58  [N] skipet.no  
  59 1994   : Satt i trafikk Stårheim - Isane. 59  [N] fjordfaehren.de  
  60 25.07.1994   : Ommålt [2]. 60  [N] sdir.no  
  61 28.09.1994   : Ommålt [3]. 61  [N] sdir.no  
  62 11.11.1994   : Ommålt [4]. 62  [N] sdir.no  
  63 ca.25.02.1996   : Oppgradert ved Blaalid a/s, Raudeberg. 63  [P] "Skipet" 1/1996 / [N] fjordfaehren.de  
  64 08.05.1999   : Kolliderte med kaien, Isane. 64  [P] "Skipet" 3/1999  
  65 04.02.2001   : Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for oppgradering. 65  [P] "Skipet" 2/2001  
  66 24.03.2001   : Ferdig oppgradert ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen: fikk montert tørrskodd evakueringssystem og brannslukkingsanlegg. Satt i trafikk Stårheim - Isane. 66  [P] "Skipet" 2/2001  
  67 2002   : Satt i trafikk Måløy - Oldeide. 67  [N] fjordfaehren.de  
  68 15.11.2003   : Satt i trafikk Stårheim - Isane. 68  [P] "Skipet" 1/2004  
  69 01.11.2004   : Til Solund Verft a/s, Hardbakke for bytte av maskin. 69  [P] "Skipet" 1/2005  
  70 21.01.2005   : Ombygget med ny maskin ved Solund Verft a/s, Hardbakke [5]. 70  [P] "Skipet" 1/2005  
  71 primo 2005   : Drift og eierskap overført til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. 71  [N] wikipedia.no  
  72 ca.2005   : Kapasitet endret [6]. 72  -  
  73 17.07.2009   : Tatt ut av trafikk Stårheim - Isane. 73  [P] "Skipet" 3/2009  
  74 12.2009   : Reservefartøy. 74  [N] fjordfaehren.de  
  75 ca.06.2010   : Satt i trafikk Askvoll - Værlandet. 75  [N] fjordfaehren.de  
  76 ca.08.2010   : Tatt ut av trafikk Askvoll - Værlandet. 76  [N] fjordfaehren.de  
  77 23.04.2012   : Drift overført til Fjord1 a/s, Florø. 77  [P] Fjord1 Årsrapport 2012  
  78 04.10.2012   : Eierskap overført til Fjord1 a/s, Florø. 78  [N] sdir.no  
  79 28.10.2014   : Grunnstøtte, Fure etter maskinhavari. 79  [P] "Skipet" 4/2014 / [N] stavanger-aftenblad.no 21.08.2018  
  80 ► 2015   : Satt i trafikk Askvoll - Værlandet. 80  Observasjon  
  81 21.08.2015   : Maskinstans, Værlandet. Tauet til land av en traktor. 81  [P] "Skipet" 3/2015  
  82 ► 2017   : Sertifikat endret [7]. 82  -  
  83 09.06.2017   : Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 83  [N] visitflam.com  
  84 17.09.2017   : Tatt ut av trafikk Lauvvik - Lysebotn. 84  [N] visitflam.com  
  85 04.01.2018   : I opplag, Bekkjarvik [reservefartøy for Husavik - Sandvikvåg]. 85  [P] "Skipet" 1/2018  
  86 01.06.2018   : Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 86  [N] visitflam.com  
  87 17.08.2018   : Kraftig røykutvikling i maskinrommet etter varmgang, Lysefjorden. Passasjerer og mannskap evakuert. Tauet til Forsand av m/fe "Finnøy" for slukking. 87  [N] stavanger-aftenblad.no 17.08.2018  
  88 19.08.2018   : Tauet til GMC Maritime a/s, Stavanger. 88  [A] Strandbuen 22.08.2018  
  89 27.10.2018   : Slept til Florvåg av slepefartøyet "Abbe". 89  [P] "Skipet" 4/2018  
  90 11.04.2019   : Slept til Solund Verft a/s, Hardbakke for maskinbytte. 90  [P] "Skipet" 2/2019  
  91 05.2019   : Ferdig ombygget med ny maskin ved Solund Verft a/s, Hardbakke. 91  Observasjon  
  92 01.06.2019   : Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 92  [N] thefjords.no  
  93 15.09.2019   : Tatt ut av trafikk Lauvvik - Lysebotn. 93  [A] Stavanger Aftenblad 08.10.2019  
  94 pr.01.2020   : I trafikk Sæbø - Leknes. 94  [N] marinetraffic.com  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau