H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "EID" 2017 -  
    Fortegnelse nr. B1  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     26.04.2020    
    PERIODE:     2017 - Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L G T M 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   7700403 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257239400 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Eid" 4 -   4 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  5 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Bergen 5 1973 - 1986   5 [N] sdir.no  
  6 Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø 6 1986 - 2005   6 [N] sdir.no  
  7 Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø 7 2005 - 2012   7 [N] wikipedia.no  
  8 Fjord1 a/s, Florø 8 2012 -   8 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Byggeår   1978 9 -   9 [N] sdir.no  
  10 Byggenummer   11 [skrog], 60 [utrustning] 10 -   10 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  11 Skrog   Eid Verft a/s. Nautdal 11 -   11 [P] "Skipet" 4/1983  
  12 Utrustning   Smedvik Mekaniske Verksted a/s, Tjørvåg 12 -   12 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  13 Type   PS 50 13 -   13 [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  14 Skrogutforming   Pendel 14 -   14 HMI  
  15 Klasse   Skipskontrollen 15 før 1989 - før 2000   15 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  16     NSC 16 før 2000 -   16 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17 Materiale   Stål 17 -   17 [N] sdir.no  
  18 Maskinfabrikant [ A ] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 18 1978 - 2005   18 [N] skipet.no  
  19 Maskin produsert [ A ] 1977 19 -   19 [N] skipet.no  
  20 Maskin [ A ] 2TEV DM 5 syl. diesel 20 1978 - 2005   20 [N] skipet.no  
  21   [ E ] 1 x Caterpillar diesel 21 2005 - 2019   21 [N] fjordfaehren.de / [N] skipet.no  
  22 Effekt [ A ] 1300 bhk 22 1978 - 2005   22 [N] skipet.no  
  23   [ E ] 1520 bhk 23 2005 - 2019   23 [N] fjordfaehren.de / [N] skipet.no  
  24 Fart [ A ] 12.0 kn 24 1978 - 2005   24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25 Forbruk   - 25 -   25 -  
  26 Lengde   64.49 m 26 -   26 [N] sdir.no  
  27 Bredde [ A ] 11.26 m 27 1978 - 1994   27 [N] sdir.no  
  28   [ B ] 11.25 m 28 1994 -   28 [N] sdir.no  
  29 Dybde [ A ] 3.51 m 29 1978 - 1994   29 [N] sdir.no  
  30   [ B ] 4.20 m 30 1994 -   30 [N] sdir.no  
  31 Brutto registertonnasje [ A ] 529.89 t 31 1978 - 1994   31 [N] sdir.no  
  32   [ B ] 839 t 32 1994   32 [N] sdir.no  
  33   [ C ] 858 t   33 1994   33 [N] sdir.no  
  34   [ D ] 838 t 34 1994 -   34 [N] sdir.no  
  35 Netto registertonnasje [ A ] 314.07 t 35 1978 - 1994   35 [N] sdir.no  
  36   [ B ] 249 t 36 1994   36 [N] sdir.no  
  37   [ C ] 258 t 37 1994 -   37 [N] sdir.no  
  38 Dødvekttonnasje   150 t 38 -   38 [N] marinetraffic.com  
  39 Bilkapasitet [ A ] 50 39 1977 - ca.2005   39 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  40   [ F ] 35 40 ca.2005 -   40 [N] fjord1.no  
  41 Trailerkapasitet   4 41 -   41 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42 Passasjersertifikat [ A ] 360 42 1978 - før 2016   42 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43   [ G ] 196 43 før 2016 - før 2017   43 [N] fjordfaehren.de  
  44   [ H ] 146 44 før 2017 -   44 [N] fjord1.no  
  45 Mannskap   5 45 -   45 [N] stavanger-aftenblad.no 17.08.2018  
  46     4 46 pr.02.2020   46 [N] morenytt.no 03.03.2020  
  47 Passasjerlugarer   0 47 -   47 HMI  
  48 Mannskapslugarer   8 48 -   48 [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  49 Dekkshøyde   4.50 m 49 -   49 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50 Akseltrykk   13 t 50 -   50 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  51 Tilleggsinformasjon   Lastemetre: 216. 51 -   51 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  52 14.04.1978   Målt [ A ]. 52 [N] sdir.no  
  53 04.1978     Levert fra Smedvik Mekaniske Verksted a/s, Tjørvåg til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Bergen som "Eid" [ A ]. Hjemmehavn: Måløy. 53 [N] skipet.no  
  54       Satt i trafikk Anda - Lote / Kaupanger - Revsnes. 54 [N] fjordfaehren.de  
  55 09.05.1978     Innført i Nordfjordeid Skipsregister. 55 [N] sdir.no  
  56 ca.høst 1978     Satt i trafikk Kaupanger - Gudvangen. 56 [N] fjordfaehren.de  
  57 1979     Satt i trafikk Kaupanger - Gudvangen / Kaupanger - Årdalstangen. 57 [N] fjordfaehren.de  
  58 1984     Reservefartøy, Kaupanger. 58 [N] fjordfaehren.de  
  59 1986     Rederiadresse endret til Florø. 59 [N] skipet.no  
  60 1994     Satt i trafikk Stårheim - Isane. 60 [N] fjordfaehren.de  
  61 12.07.1994     Ommålt [ B ]. 61 [N] sdir.no  
  62 20.09.1994     Ommålt [ C ]. 62 [N] sdir.no  
  63 07.11.1994     Ommålt [ D ]. 63 [N] sdir.no  
  64 ca.25.02.1996     Oppgradert ved Blaalid a/s, Raudeberg. 64 [P] "Skipet" 1/1996 / [N] fjordfaehren.de  
  65 08.05.1999     Kolliderte med kaien, Isane. 65 [P] "Skipet" 3/1999  
  66 04.02.2001     Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for oppgradering. 66 [P] "Skipet" 2/2001  
  67 24.03.2001     Ferdig oppgradert ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen: fikk montert tørrskodd evakueringssystem og brannslukkingsanlegg. Satt i trafikk Stårheim - Isane. 67 [P] "Skipet" 2/2001  
  68 2002     Satt i trafikk Måløy - Oldeide. 68 [N] fjordfaehren.de  
  69 15.11.2003     Satt i trafikk Stårheim - Isane. 69 [P] "Skipet" 1/2004  
  70 01.11.2004     Til Solund Verft a/s, Hardbakke for bytte av maskin. 70 [P] "Skipet" 1/2005  
  71 21.01.2005     Ombygget med ny maskin ved Solund Verft a/s, Hardbakke [ E ]. 71 [P] "Skipet" 1/2005  
  72 primo 2005     Drift og eierskap overført til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. 72 [N] wikipedia.no  
  73 ca.2005     Kapasitet endret [ F ]. 73 -  
  74 17.07.2009     Tatt ut av trafikk Stårheim - Isane. 74 [P] "Skipet" 3/2009  
  75 12.2009     Reservefartøy. 75 [N] fjordfaehren.de  
  76 ca.06.2010     Satt i trafikk Askvoll - Værlandet. 76 [N] fjordfaehren.de  
  77 ca.08.2010     Tatt ut av trafikk Askvoll - Værlandet. 77 [N] fjordfaehren.de  
  78 23.04.2012     Drift overført til Fjord1 a/s, Florø. 78 [P] Fjord1 Årsrapport 2012  
  79 04.10.2012     Eierskap overført til Fjord1 a/s, Florø. 79 [N] sdir.no  
  80 28.10.2014     Grunnstøtte, Fure. 80 [P] "Skipet" 4/2014  
  81       Årsak: Maskinhavari. 81 [N] stavanger-aftenblad.no 21.08.2018  
  82 ► 2015     Satt i trafikk Askvoll - Værlandet. 82 HMI  
  83 21.08.2015     Maskinstans, Værlandet. Tauet til land av en traktor. 83 [P] "Skipet" 3/2015  
  84 ► 2016     Sertifikat endret [ G ]. 84 [N] fjordfaehren.de  
  85 ► 2017     Sertifikat endret [ H ]. 85 [N] fjord1.no  
  86 09.06.2017     Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 86 [N] visitflam.com  
  87 17.09.2017     Tatt ut av trafikk Lauvvik - Lysebotn. 87 [N] visitflam.com  
  88 04.01.2018     I opplag, Bekkjarvik [reservefartøy for Husavik - Sandvikvåg]. 88 [P] "Skipet" 1/2018  
  89 01.06.2018     Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 89 [N] visitflam.com  
  90 17.08.2018     Kraftig røykutvikling i maskinrommet etter varmgang, Lysefjorden. Passasjerer og mannskap evakuert. Tauet til Forsand av m/fe "Finnøy" for slukking. 90 [N] stavanger-aftenblad.no 17.08.2018  
  91 19.08.2018     Tauet til GMC Maritime a/s, Stavanger. 91 [A] Strandbuen 22.08.2018  
  92 27.10.2018     Slept til Florvåg av slepefartøyet "Abbe". 92 [P] "Skipet" 4/2018  
  93 11.04.2019     Slept til Solund Verft a/s, Hardbakke for maskinbytte. 93 [P] "Skipet" 2/2019  
  94 05.2019     Ferdig ombygget med ny maskin ved Solund Verft a/s, Hardbakke. 94 HMI  
  95 01.06.2019     Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 95 [N] thefjords.no  
  96 15.09.2019     Tatt ut av trafikk Lauvvik - Lysebotn. 96 [A] Stavanger Aftenblad 08.10.2019  
  97 pr.01.2020     I trafikk Sæbø - Leknes. 97 [N] marinetraffic.com  
  98 03.03.2020     Kolliderte med kaien, Sæbø. 98 [N] morenytt.no 03.03.2020  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau