HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/Fe "EID" 2017- 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 09.03.2018
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       2017 -     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LGTM   2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER       7700403   3  [N] sjofartsdir.no
4  MMSI-NUMMER       257239400   4  [N] marinetraffic.com
5  NAVN   "Eid"   5  [N] sjofartsdir.no
6  REDERI / EIERFORHOLD       Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Bergen 1973 - 1996 6  [N] skipet.no      
7     Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø 1986 - 2005 7  [N] skipet.no      
8     Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø 2005 - 2012 8  [N] skipet.no
9           Fjord1 a/s, Florø 2012 - 9  [N] sjofartsdir.no
10  BYGGEÅR       1978   10  [N] sjofartsdir.no
11  BYGGENUMMER       11 [skrog], 60 [utrustning]   11  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
12  SKROG       Eid Verft a/s. Nautdal   12  [P] "Skipet" 4/1983
13  UTRUSTNING       Smedvik Mekaniske Verksted a/s, Tjørvåg   13  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
14  TYPE       PS 50   14  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"
15  SKROG       Pendel   15  Observasjon
16  KLASSE   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
17         NSC før 2000 - 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
18  MATERIALE       Stål   18  [N] sjofartsdir.no
19  MASKINFABRIKANT   1 Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1978 - 2004 19  [N] skipet.no
20  MASKIN PRODUSERT       1 1977   20  [N] skipet.no
21  MASKIN       1 2TEV DM 5 syl. diesel 1978 - 2004 21  [N] skipet.no
22           5 1 x Caterpillar diesel 2004 - 22  [N] fjordfaehren.de / [N] skipet.no    
23  EFFEKT       1 1300 bhk 1978 - 2004 23  [N] skipet.no
24           5 1520 bhk 2004 - 24  [N] fjordfaehren.de / [N] skipet.no    
25  FART       1 12.0 kn 1978 - 2004 25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
26  FORBRUK           26  
27  LENGDE   64.49 m   27  [N] sjofartsdir.no
28  BREDDE       1 11.26 m 1978 - 1994 28  [N] sjofartsdir.no
29           2 11.25 m 1994 - 29  [N] sjofartsdir.no
30  DYBDE   1 03.51 m 1978 - 1994 30  [N] sjofartsdir.no
31           2 04.20 m 1994 - 31  [N] sjofartsdir.no
32  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 529.89 t 1978 - 1994 32  [N] sjofartsdir.no
33     2 839.00 t 1994 33  [N] sjofartsdir.no
34     3 858.00 t 1994 - 34  [N] sjofartsdir.no
35     4 838.00 t 1994 - 35  [N] sjofartsdir.no
36  NETTO REGISTERTONNASJE       1 314.07 t 1978 - 1994 36  [N] sjofartsdir.no
37     2 249.00 t 1994 37  [N] sjofartsdir.no
38           3 258.00 t 1994 - 38  [N] sjofartsdir.no
39  DØDVEKTTONNASJE       150 t   39  [N] marinetraffic.com
40  BILER   1 50 1978 - ca. 2005 40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
41     6 35 ca.2005 - 41  
42  TRAILERE       4   42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
43  PASSASJERER   1 360 1978 - før 2017 43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
44     7 196 før 2017 - 44  [N] fjordfaehren.de
45  MANNSKAP           45  
46  PASSASJERLUGARER       0   46  Observasjon
47  MANNSKAPSLUGARER       8   47  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"
48  DEKKSHØYDE       4.50 m   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
49  AKSELTRYKK       13 t   49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
50  TILLEGGSINFORMASJON       Lastemere: 216.   50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
51  STATUS       I trafikk 51  
52 04.1978   : Levert fra Smedvik Mekaniske Verksted a/s, Tjørvåg til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Bergen som "Eid" 1►. Hjemmehavn: Måløy. 52  [N] skipet.no
53    : Satt i trafikk Anda - Lote / Kaupanger - Revsnes. 53  [N] fjordfaehren.de
54 09.05.1978   : Innført i Nordfjordeid Skipsregister. 54  [N] sjofartsdir.no
55 ca.høst 1978   : Satt i trafikk Kaupanger - Gudvangen. 55  [N] fjordfaehren.de
56 1979   : Satt i trafikk Kaupanger - Gudvangen / Kaupanger - Årdalstangen. 56  [N] fjordfaehren.de
57 1984   : Reservefartøy, Kaupanger. 57  [N] fjordfaehren.de
58 1986   : Rederiadresse endret til Florø. 58  [N] skipet.no
59 1994   : Satt i trafikk Stårheim - Isane. 59  [N] fjordfaehren.de
60 25.07.1994   : Ommålt 2►. 60  [N] sjofartsdir.no
61 28.09.1994   : Ommålt 3►. 61  [N] sjofartsdir.no
62 11.11.1994   : Ommålt 4►. 62  [N] sjofartsdir.no
63 ca.25.02.1996   : Oppgradert ved Blaalid a/s, Raudeberg. 63  [P] "Skipet" 1/1996 / [N] fjordfaehren.de
64 08.05.1999   : Kolliderte med kaien, Isane. 64  [P] "Skipet" 3/1999
65 09.05.2001   : Drift og eierskap overført til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. 65  
66 2002   : Satt i trafikk Måløy - Oldeide. 66  [N] fjordfaehren.de
67 2003   : Satt i trafikk Stårheim - Isane. 67  [N] fjordfaehren.de
68 2004   : Ombygget med ny maskin 5►. 68  [N] skipet.no
69 ca.2005   : Kapasitet endret 6►. 69  
70 07.2009   : Tatt ut av trafikk Stårheim - Isane. 70  [N] fjordfaehren.de
71 12.2009   : Reservefartøy. 71  [N] fjordfaehren.de
72 ca.06.2010   : Satt i trafikk Askvoll - Værlandet. 72  [N] fjordfaehren.de
73 ca.08.2010   : Tatt ut av trafikk Askvoll - Værlandet. 73  [N] fjordfaehren.de
74 04.10.2012   : Drift og eierskap overført til Fjord1 a/s, Florø. 74  [N] sjofartsdir.no
75 2015   : Satt i trafikk Askvoll - Værlandet. 75  Observasjon
76 21.08.2015   : Maskinstans, Værlandet. Tauet til land av en traktor. 76  [P] "Skipet" 3/2015    
77 2017   : Sertifikat endret 7►. 77  
78 09.06.2017   : Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 78  [N] visitflam.com
79 17.09.2017   : Tatt ut av trafikk Lauvvik - Lysebotn. 79  [N] visitflam.com
80 04.01.2018   : I opplag, Bekkjarvik [reservefartøy for Husavik - Sandvikvåg]. 80  [P] "Skipet" 1/2018