EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "EID" 2017-   FOTOGRAFI   OPPDATERT 16.01.2019  
                 
 
                       
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       2017 -     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LGTM   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       7700403   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257239400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Eid"   5  [N] sjofartsdir.no  
             
  6  REDERI / EIERFORHOLD       Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Bergen 1973 - 1996 6  [N] skipet.no        
  7     Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø 1986 - 2005 7  [N] skipet.no      
  8     Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø 2005 - 2012 8  [N] skipet.no  
  9           Fjord1 a/s, Florø 2012 - 9  [N] sjofartsdir.no  
 
  10  BYGGEÅR       1978   10  [N] sjofartsdir.no  
  11  BYGGENUMMER       11 [skrog], 60 [utrustning]   11  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  12  SKROG       Eid Verft a/s. Nautdal   12  [P] "Skipet" 4/1983  
  13  UTRUSTNING       Smedvik Mekaniske Verksted a/s, Tjørvåg   13  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  14  TYPE       PS 50   14  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  15  SKROG       Pendel   15  Observasjon  
  16  KLASSE   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  17         NSC før 2000 - 17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  18  MATERIALE       Stål   18  [N] sjofartsdir.no  
  19  MASKINFABRIKANT   [1] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1978 - 2004 19  [N] skipet.no  
  20  MASKIN PRODUSERT       [1] 1977   20  [N] skipet.no  
  21  MASKIN   [1] 2TEV DM 5 syl. diesel 1978 - 2004 21  [N] skipet.no  
  22           [5] 1 x Caterpillar diesel 2004 - 22  [N] fjordfaehren.de / [N] skipet.no    
  23  EFFEKT   [1] 1300 bhk 1978 - 2004 23  [N] skipet.no  
  24     [5] 1520 bhk 2004 - 24  [N] fjordfaehren.de / [N] skipet.no    
  25  FART       [1] 12.0 kn 1978 - 2004 25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  FORBRUK           26    
  27  LENGDE       64.49 m   27  [N] sjofartsdir.no  
  28  BREDDE   [1] 11.26 m 1978 - 1994 28  [N] sjofartsdir.no  
  29           [2] 11.25 m 1994 - 29  [N] sjofartsdir.no  
  30  DYBDE   [1] 03.51 m 1978 - 1994 30  [N] sjofartsdir.no  
  31           [2] 04.20 m 1994 - 31  [N] sjofartsdir.no  
  32  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 529.89 t 1978 - 1994 32  [N] sjofartsdir.no  
  33     [2] 839.00 t 1994 33  [N] sjofartsdir.no  
  34     [3] 858.00 t 1994 - 34  [N] sjofartsdir.no  
  35           [4] 838.00 t 1994 - 35  [N] sjofartsdir.no  
  36  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 314.07 t 1978 - 1994 36  [N] sjofartsdir.no  
  37     [2] 249.00 t 1994 37  [N] sjofartsdir.no  
  38           [3] 258.00 t 1994 - 38  [N] sjofartsdir.no  
  39  DØDVEKTTONNASJE       150 t   39  [N] marinetraffic.com  
  40  BILER   [1] 50 1978 - ca. 2005 40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41     [6] 35 ca.2005 - 41    
  42  TRAILERE       4   42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43  PASSASJERER   [1] 360 1978 - før 2017 43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44     [7] 196 før 2017 - 44  [N] fjordfaehren.de  
  45  MANNSKAP       5   45  [N] stavanger-aftenblad.no 17.08.2018  
  46  PASSASJERLUGARER       0   46  Observasjon  
  47  MANNSKAPSLUGARER       8   47  [P] NOU 1977:37 "Riksvegferjer"  
  48  DEKKSHØYDE       4.50 m   48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49  AKSELTRYKK       13 t   49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50  TILLEGGSINFORMASJON       Lastemere: 216.   50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  51  STATUS       På verksted 51    
 
  52 04.1978   : Levert fra Smedvik Mekaniske Verksted a/s, Tjørvåg til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Bergen som "Eid" [1]. Hjemmehavn: Måløy. 52  [N] skipet.no  
  53    : Satt i trafikk Anda - Lote / Kaupanger - Revsnes. 53  [N] fjordfaehren.de  
  54 09.05.1978   : Innført i Nordfjordeid Skipsregister. 54  [N] sjofartsdir.no  
  55 ca.høst 1978   : Satt i trafikk Kaupanger - Gudvangen. 55  [N] fjordfaehren.de  
  56 1979   : Satt i trafikk Kaupanger - Gudvangen / Kaupanger - Årdalstangen. 56  [N] fjordfaehren.de  
  57 1984   : Reservefartøy, Kaupanger. 57  [N] fjordfaehren.de  
  58 1986   : Rederiadresse endret til Florø. 58  [N] skipet.no  
  59 1994   : Satt i trafikk Stårheim - Isane. 59  [N] fjordfaehren.de  
  60 25.07.1994   : Ommålt [2]. 60  [N] sjofartsdir.no  
  61 28.09.1994   : Ommålt [3]. 61  [N] sjofartsdir.no  
  62 11.11.1994   : Ommålt [4]. 62  [N] sjofartsdir.no  
  63 ca.25.02.1996   : Oppgradert ved Blaalid a/s, Raudeberg. 63  [P] "Skipet" 1/1996 / [N] fjordfaehren.de  
  64 08.05.1999   : Kolliderte med kaien, Isane. 64  [P] "Skipet" 3/1999  
  65 04.02.2001   : Til Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for oppgradering. 65  [P] "Skipet" 2/2001  
  66 24.03.2001   : Ferdig oppgradert ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen: fikk montert tørrskodd evakueringssystem og brannslukkingsanlegg. Satt i trafikk Stårheim - Isane. 66  [P] "Skipet" 2/2001  
  67 09.05.2001   : Drift og eierskap overført til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. 67    
  68 2002   : Satt i trafikk Måløy - Oldeide. 68  [N] fjordfaehren.de  
  69 2003   : Satt i trafikk Stårheim - Isane. 69  [N] fjordfaehren.de  
  70 2004   : Ombygget med ny maskin [5]. 70  [N] skipet.no  
  71 ca.2005   : Kapasitet endret [6]. 71    
  72 07.2009   : Tatt ut av trafikk Stårheim - Isane. 72  [N] fjordfaehren.de  
  73 12.2009   : Reservefartøy. 73  [N] fjordfaehren.de  
  74 ca.06.2010   : Satt i trafikk Askvoll - Værlandet. 74  [N] fjordfaehren.de  
  75 ca.08.2010   : Tatt ut av trafikk Askvoll - Værlandet. 75  [N] fjordfaehren.de  
  76 04.10.2012   : Drift og eierskap overført til Fjord1 a/s, Florø. 76  [N] sjofartsdir.no  
  77 10.2014   : Grunnstøtte, Fure etter maskinhavari. 77  [N] stavanger-aftenblad.no 21.08.2018  
  78 ► 2015   : Satt i trafikk Askvoll - Værlandet. 78  Observasjon  
  79 21.08.2015   : Maskinstans, Værlandet. Tauet til land av en traktor. 79  [P] "Skipet" 3/2015      
  80 ► 2017   : Sertifikat endret [7]. 80    
  81 09.06.2017   : Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 81  [N] visitflam.com  
  82 17.09.2017   : Tatt ut av trafikk Lauvvik - Lysebotn. 82  [N] visitflam.com  
  83 04.01.2018   : I opplag, Bekkjarvik [reservefartøy for Husavik - Sandvikvåg]. 83  [P] "Skipet" 1/2018  
  84 01.06.2018   : Satt i trafikk Lauvvik - Lysebotn. 84  [N] visitflam.com  
  85 17.08.2018   : Kraftig røykutvikling i maskinrommet etter varmgang, Lysefjorden. Passasjerer og mannskap evakuert. Tauet til Forsand av m/fe "Finnøy" for slukking. 85  [N] stavanger-aftenblad.no 17.08.2018  
  86 19.08.2018   : Tauet til GMC Maritime a/s, Stavanger for reparasjon. 86  [A] Strandbuen 22.08.2018  
  87 27.10.2018   : Slept til Florvåg av slepefartøyet "Abbe". 87  [P] "Skipet" 4/2018