EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND                        
                                           
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "BRUVIK" 1989   FOTOGRAFI   OPPDATERT 17.01.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1989     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LJAA 1980 - 2005 2  [N] sjofartsdir.no  
  3   SKEG 2005 - 3  [N] marinetraffic.com  
  4  IMO-NUMMER       7812555   4  [N] sjofartsdir.no  
  5  MMSI-NUMMER       265549580   5  [N] marinetraffic.com  
  6  NAVN   "Bruvik" 1980 - 1995 6  [N] sjofartsdir.no  
  7   "Manger" 1995 - 2005 7  [N] sjofartsdir.no  
  8           "Ebba" 2005 - 8    
             
  9  REDERI / EIERFORHOLD Bergen Nordhordland Rutelag ASA, Bergen 1980 - 2002 9  [N] sjofartsdir.no  
  10   Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen 2002 - 2005 10  [N] sjofartsdir.no  
  11           Ornö Sjötrafik a/b, Ornö, Sverige 2005 - 11    
 
  12  BYGGEÅR       1980   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  BYGGENUMMER       44   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  SKROG       Trønderverftet a/s, Hommelvik   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  UTRUSTNING       Trønderverftet a/s, Hommelvik   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  TYPE       PS 50   16  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  17  SKROG       Pendel   17  Observasjon  
  18  KLASSE   DNV + 1A1-K, Shelt.Car Ferry B, +MV 1980 - før 1989 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19     Skipskontrollen før 1989 - før 2000 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20         NSC før 2000 - 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21  MATERIALE       Stål   21  [N] sjofartsdir.no  
  22  MASKINFABRIKANT   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MASKIN PRODUSERT       1979   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  MASKIN       1 x Bergen Normo LDM 8 diesel   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  EFFEKT       1300 bhk   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  FART       13.5 kn   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  FORBRUK       2.5 t/d   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  LENGDE       60.50 m   28  [N] sjofartsdir.no      
  29  BREDDE   ◄ 1 ► 11.27 m 1980 - 1994 29  [N] sjofartsdir.no      
  30         ◄ 2 ► 11.25 m 1994 - 30  [N] sjofartsdir.no      
  31  DYBDE   ◄ 1 ► 03.40 m 1980 - 1994 31  [N] sjofartsdir.no      
  32         ◄ 2 ► 04.20 m 1994 - 32  [N] sjofartsdir.no      
  33  BRUTTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 495.17 t 1980 - 1994 33  [N] sjofartsdir.no      
  34     ◄ 2 ► 779.00 t 1994 - 34  [N] sjofartsdir.no      
  35         ◄ 3 ► 782.00 t 1994 - 35  [N] sjofartsdir.no      
  36  NETTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 215.77 t 1980 - 1994 36  [N] sjofartsdir.no      
  37     ◄ 2 ► 256.00 t 1994 - 37  [N] sjofartsdir.no      
  38         ◄ 3 ► 254.00 t 1994 - 38  [N] sjofartsdir.no      
  39  DØDVEKTTONNASJE           39    
  40  BILER   50   40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  41  TRAILERE       4   41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  42  PASSASJERER       395   42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43  MANNSKAP           43    
  44  PASSASJERLUGARER       0   44  Observasjon  
  45  MANNSKAPSLUGARER       Ja   45  Observasjon  
  46  DEKKSHØYDE       4.40 m   46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47  AKSELTRYKK       13 t   47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48  TILLEGGSINFORMASJON       Sitterplasser dekk 1: 150.   48  [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1989  
  49  STATUS       I bruk 49    
 
  50 18.03.1980   : Levert fra Trønderverftet a/s, Hommelvik til Bergen Nordhordland Rutelag ASA, Bergen som "Bruvik" ◄ 1 ►. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 50  [N] sjofartsdir.no  
  51 03.1980   : Satt i trafikk Breistein -  Valestrandsfossen. 51  [P] "Skipet" 2/1980  
  52 1986   : Ombygget: baug- og aktervisir montert. Satt i trafikk Leirvåg - Skipavik. 52  [N] fjordfaehren.de  
  53 1987   : Satt i trafikk Garnes - Haus. 53    
  54 01.06.1989   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 54  [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1989  
  55 08.1989   : Tilbakelevert. 55  [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1989  
  56    : Satt i trafikk Garnes - Haus. 56    
  57 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 57  [N] sjofartsdir.no  
  58 25.07.1994   : Ommålt ◄ 2 ►. 58  [N] sjofartsdir.no  
  59 14.09.1994   : Ommålt ◄ 3 ►. 59  [N] sjofartsdir.no  
  60 07.06.1995   : Omdøpt "Manger". 60  [N] sjofartsdir.no  
  61 03.10.1997   : Satt i trafikk Breistein -  Valestrandsfossen. 61  [P] "Skipet" 4/1997  
  62 07.01.2002   : Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 62  [N] sjofartsdir.no  
  63    : Samme trafikk. 63  [N] fjordfaehren.de  
  64 2004   : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 64  [N] fjordfaehren.de  
  65 01.2005   : Tatt ut av trafikk Krokeide - Austevollshella. 65  [N] fjordfaehren.de  
  66 02.02.2005   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 66  [N] sjofartsdir.no  
  67    : Solgt til Ornö Sjötrafik a/b, Ornö, Sverige. Omdøpt "Edda". Innført i Fartygsregisteret. Hjemmehavn: Ornö, S. 67    
  68 16.01.2018   : Observert i Fiversättra, S. 68  [N] marinetraffic.com