EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "BRUVIK" 1989   FOTOGRAFI   OPPDATERT 13.01.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1989     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LJAA 1980 - 2005 2  [N] sjofartsdir.no  
  3   SKEG 2005 - 3  [N] marinetraffic.com  
  4  IMO-NUMMER       7812555   4  [N] sjofartsdir.no  
  5  MMSI-NUMMER       265549580   5  [N] marinetraffic.com  
  6  NAVN   "Bruvik" 1980 - 1995 6  [N] sjofartsdir.no  
  7   "Manger" 1995 - 2005 7  [N] sjofartsdir.no  
  8           "Ebba" 2005 - 8  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
             
  9  REDERI / EIERFORHOLD Bergen Nordhordland Rutelag ASA, Bergen 1980 - 2002 9  [N] sjofartsdir.no  
  10   HSD Sjø a/s, Bergen 2002 - 2005 10  [N] sjofartsdir.no  
  11           Ornö Sjötrafik a/b, Ornö, Sverige 2005 - 11  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
 
  12  BYGGEÅR       1980   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  BYGGENUMMER       44   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  SKROG       Trønderverftet a/s, Hommelvik   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  UTRUSTNING       Trønderverftet a/s, Hommelvik   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  TYPE       PS 50   16  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  17  SKROG       Pendel   17  Observasjon  
  18  KLASSE   DNV + 1A1-K, Shelt.Car Ferry B, +MV 1980 - før 1989 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19     Skipskontrollen før 1989 - før 2000 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20         NSC før 2000 - 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21  MATERIALE       Stål   21  [N] sjofartsdir.no  
  22  MASKINFABRIKANT   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MASKIN PRODUSERT       1979   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24  MASKIN       1 x Normo LDM 8 4-takts diesel   24  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  25  EFFEKT       1300 bhk   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  FART       13.5 kn   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27  FORBRUK       2.5 t/d   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  LENGDE   [1] 60.50 m 1980 - 1986 28  [N] sjofartsdir.no  
  29     [2] 64.37 m 1986 - 2001 29  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  30     [4] 60.50 m 2001 - 2004 30  [N] sjofartsdir.no  
  31           [5] 64.37 m 2004 - 31  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  32  BREDDE   [1] 11.27 m 1980 - 1994 32  [N] sjofartsdir.no  
  33         [2] 11.25 m 1994 - 33  [N] sjofartsdir.no  
  34  DYBDE   [1] 03.40 m 1980 - 1986 34  [N] sjofartsdir.no  
  35         [2] 04.20 m 1986, ommålt 1994 - 35  [N] sjofartsdir.no  
  36  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 495.17 t 1980 - 1986 36  [N] sjofartsdir.no  
  37     [2] 779.00 t 1986, ommålt 1994 37  [N] sjofartsdir.no  
  38         [3] 782.00 t 1994 - 2001 38  [N] sjofartsdir.no  
  39  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 215.77 t 1980 - 1986 39  [N] sjofartsdir.no  
  40     [2] 256.00 t 1986, ommålt 1994 40  [N] sjofartsdir.no  
  41         [3] 255.00 t 1994 - 2001 41  [N] sjofartsdir.no  
  42  DØDVEKTTONNASJE           42    
  43  BILER   [1] 50 1980 - 2005 43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44           [6] 36 2005 - 44  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  45  TRAILERE       4   45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46  PASSASJERER   [1] 395 1980 - 2005 46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  47           [6] 194 2005 - 47  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  48  MANNSKAP           48    
  49  PASSASJERLUGARER       0   49  Observasjon  
  50  MANNSKAPSLUGARER       Ja   50  Observasjon  
  51  DEKKSHØYDE       4.40 m   51  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  52  AKSELTRYKK       13 t   52  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  53  TILLEGGSINFORMASJON       Sitterplasser dekk 1: 150.   53  [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1989  
  54  STATUS       I bruk 54    
 
  55 15.03.1980   : Levert fra Trønderverftet a/s, Hommelvik til Bergen Nordhordland Rutelag ASA, Bergen som "Bruvik" [1]. 55  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  56 18.03.1980   : Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 56  [N] sjofartsdir.no  
  57 26.03.1980   : Satt i trafikk Breistein -  Valestrandsfossen. 57  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  58 02.1986   : Ombygget ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen: baug- og aktervisir montert [2]. 58  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  59 15.03.1986   : Satt i trafikk Leirvåg - Gråvik. 59  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  60 1987   : Satt i trafikk Garnes - Haus. 60  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  61 01.06.1989   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 61  [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1989  
  62 10.09.1989   : Tilbakelevert. 62  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  63 10.09.1989    : Satt i trafikk Garnes - Haus. 63  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  64 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 64  [N] sjofartsdir.no  
  65 25.07.1994   : Ommålt [2]. 65  [N] sjofartsdir.no  
  66 14.09.1994   : Ommålt [3]. 66  [N] sjofartsdir.no  
  67 07.06.1995   : Omdøpt "Manger". 67  [N] sjofartsdir.no  
  68 31.12.1995   : Drift og eierskap overført til Bergen-Nordhordland Rutelag ASA, Bergen. 68  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  69 09.03.1996   : Tatt ut av trafikk Garnes - Haus. 69  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  70 30.03.1996   : I opplag, Steinestø. 70  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  71 07.06.1996   : Satt i trafikk Garnes - Haus. 71  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  72 18.08.1996   : Tatt ut av trafikk Garnes - Haus. 72  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  73 1997   : Satt i trafikk Garnes - Haus. 73  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  74 03.10.1997   : Satt i trafikk Breistein -  Valestrandsfossen. 74  [P] "Skipet" 4/1997  
  75 03.2001   : Ombygget ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen: baug- og aktervisir demontert [4]. 75  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  76 31.12.2001   : Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 76  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  77 07.01.2002   : Solgt til HSD Sjø a/s, Bergen. 77  [N] sjofartsdir.no  
  78    : Samme trafikk. 78  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  79 04.2004   : Ombygget: baug- og aktervisir montert [5]. 79  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  80 01.05.2004   : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 80  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  81 01.2005   : Tatt ut av trafikk Krokeide - Austevollshella. 81  [N] fjordfaehren.de  
  82 25.01.2005   : Solgt til Ornö Sjötrafik a/b, Ornö, Sverige. Omdøpt "Edda". 82  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  83 02.02.2005   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 83  [N] sjofartsdir.no  
  84    : Innført i Fartygsregisteret. Hjemmehavn: Ornö, S. 84    
  85 03.2005   : Ombygget. Kapasitet og sertifitkat endret [6]. 85  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  86 04.2005   : Satt i trafikk Ornö - Dalarnö, S. 86  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  87 16.01.2018   : Observert i Fiversättra, S. 87  [N] marinetraffic.com