HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/Fe "BRUVIK" 1989 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 17.01.2018
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE       1989     1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LJAA 1980 - 2005 2  [N] sjofartsdir.no
3           SKEG 2005 - 3  [N] marinetraffic.com
4  IMO-NUMMER       7812555   4  [N] sjofartsdir.no
5  MMSI-NUMMER       265549580   5  [N] marinetraffic.com
6  NAVN   "Bruvik" 1980 - 1995 6  [N] sjofartsdir.no
7   "Manger" 1995 - 2005 7  [N] sjofartsdir.no
8           "Ebba" 2005 - 8  
9  REDERI / EIERFORHOLD Bergen Nordhordland Rutelag ASA, Bergen 1980 - 2002 9  [N] sjofartsdir.no
10   Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen 2002 - 2005 10  [N] sjofartsdir.no
11           Ornö Sjötrafik a/b, Ornö, Sverige 2005 - 11  
12  BYGGEÅR       1980   12  [N] sjofartsdir.no
13  BYGGENUMMER       44   13  [N] sjofartsdir.no
14  SKROG       Trønderverftet a/s, Hommelvik   14  [N] sjofartsdir.no
15  UTRUSTNING       Trønderverftet a/s, Hommelvik   15  [N] sjofartsdir.no
16  TYPE       PS 50   16  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"
17  SKROG       Pendel   17  Observasjon
18  KLASSE   DNV + 1A1-K, Shelt.Car Ferry B, +MV 1980 - før 1989 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
19     Skipskontrollen før 1989 - før 2000 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
20         NSC før 2000 - 20  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
21  MATERIALE       Stål   21  [N] sjofartsdir.no
22  MASKINFABRIKANT   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
23  MASKIN PRODUSERT       1979   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
24  MASKIN       1 x Bergen Normo LDM 8 diesel   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
25  EFFEKT       1300 bhk   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
26  FART       13.5 kn   26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
27  FORBRUK       2.5 t/d   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
28  LENGDE   60.50 m   28  [N] sjofartsdir.no      
29  BREDDE       1 11.27 m 1980 - 1994 29  [N] sjofartsdir.no      
30           2 11.25 m 1994 - 30  [N] sjofartsdir.no      
31  DYBDE   1 03.40 m 1980 - 1994 31  [N] sjofartsdir.no      
32           2 04.20 m 1994 - 32  [N] sjofartsdir.no      
33  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 495.17 t 1980 - 1994 33  [N] sjofartsdir.no      
34     2 779.00 t 1994 - 34  [N] sjofartsdir.no      
35     3 782.00 t 1994 - 35  [N] sjofartsdir.no      
36  NETTO REGISTERTONNASJE       1 215.77 t 1980 - 1994 36  [N] sjofartsdir.no      
37     2 256.00 t 1994 - 37  [N] sjofartsdir.no      
38     3 254.00 t 1994 - 38  [N] sjofartsdir.no      
39  DØDVEKTTONNASJE           39  
40  BILER   50   40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
41  TRAILERE       4   41  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
42  PASSASJERER   395   42  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
43  MANNSKAP           43  
44  PASSASJERLUGARER       0   44  Observasjon
45  MANNSKAPSLUGARER       Ja   45  Observasjon
46  DEKKSHØYDE       4.40 m   46  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
47  AKSELTRYKK       13 t   47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
48  TILLEGGSINFORMASJON       Sitterplasser dekk 1: 150.   48  [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1989
49  STATUS       I bruk 49  
50 18.03.1980   : Levert fra Trønderverftet a/s, Hommelvik til Bergen Nordhordland Rutelag ASA, Bergen som "Bruvik" 1►. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 50  [N] sjofartsdir.no
51 03.1980   : Satt i trafikk Breistein -  Valestrandsfossen. 51  [P] "Skipet" 2/1980
52 1986   : Ombygget: baug- og aktervisir montert. Satt i trafikk Leirvåg - Skipavik. 52  [N] fjordfaehren.de
53 1987   : Satt i trafikk Garnes - Haus. 53  
54 01.06.1989   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg. 54  [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1989
55 08.1989   : Tilbakelevert. 55  [A] Stavanger Aftenblad 16.06.1989
56    : Satt i trafikk Garnes - Haus. 56  
57 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 57  [N] sjofartsdir.no
58 25.07.1994   : Ommålt 2►. 58  [N] sjofartsdir.no
59 14.09.1994   : Ommålt 3►. 59  [N] sjofartsdir.no
60 07.06.1995   : Omdøpt "Manger". 60  [N] sjofartsdir.no
61 03.10.1997   : Satt i trafikk Breistein -  Valestrandsfossen. 61  [P] "Skipet" 4/1997
62 07.01.2002   : Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 62  [N] sjofartsdir.no
63    : Samme trafikk. 63  [N] fjordfaehren.de
64 2004   : Satt i trafikk Krokeide - Austevollshella. 64  [N] fjordfaehren.de
65 01.2005   : Tatt ut av trafikk Krokeide - Austevollshella. 65  [N] fjordfaehren.de
66 02.02.2005   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 66  [N] sjofartsdir.no
67    : Solgt til Ornö Sjötrafik a/b, Ornö, Sverige. Omdøpt "Edda". Innført i Fartygsregisteret. Hjemmehavn: Ornö, S. 67  
68 16.01.2018   : Observert i Fiversättra, S. 68  [N] marinetraffic.com