HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/Fe "BOKN" 1976-1993 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 05.01.2018
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE     1976 - 1993   1  
2  KJENNINGSSIGNAL       LDIV 1976 - 2005 2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER       8424692   3  [N] sjofartsdir.no
4  MMSI-NUMMER           4  
5  NAVN   "Bokn" 1976 - 1993 5  [N] sjofartsdir.no
6   "Alu-Trans" 1993 - 1998 6  [N] sjofartsdir.no
8   "Chain Inspector" 1998 - 2004 8  [N] sjofartsdir.no
9   "Eide Inspector" 2004 - 2005 9  
10           "Psathi" 2005 - 2006 10  [N] marinetraffic.com
11  REDERI / EIERFORHOLD Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1976 - 1991 11  [P] "Fjordabåtene"    
12     Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 1991 - 1993 12  [N] sjofartsdir.no
13     Alu Tech a/s, Torvastad 1993 - 1997 13  [N] sjofartsdir.no
14     Chainco a/s, Haugesund 1997 - 2000 14  [N] sjofartsdir.no
15     Chainco Corp. International a/s, Avaldsnes 2000 - 2002 15  [N] sjofartsdir.no
16     Chainco International a/s, Haugesund 2002 - 2005 16  [N] sjofartsdir.no
17     Eide Marine Services a/s, Høylandsbygd 2005 17  [N] sjofartsdir.no
18           Porthmiaki Kimolou Shipping Company, Wonsan, Nord-Korea 2005 - 2006 18  
19  BYGGEÅR       1976   19  [N] sjofartsdir.no
20  BYGGENUMMER       368   20  [N] sjofartsdir.no
21  SKROG       Gravdal Skibsbyggeri a/s, Sunde      21  [N] sjofartsdir.no
22  UTRUSTNING       Gravdal Skibsbyggeri a/s, Sunde      22  [N] sjofartsdir.no
23  TYPE       FOF   23  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"
24  SKROG       Konvensjonelt   24  Observasjon
25  KLASSE       Skipskontrollen før 1983 25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
26  MATERIALE   Stål   26  [N] sjofartsdir.no
27  MASKINFABRIKANT       Aabenraa Motorfabrikk a/s, Åbenrå, Danmark   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
28  MASKIN PRODUSERT       1976   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
29  MASKIN       1 x Callesen 4TEV 4 syl. diesel   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
30  EFFEKT       460 bhk   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
31  FART       11.0 kn   31  [P] "Fjordabåtene"
32  FORBRUK           32  
33  LENGDE   30.81 m   33  [N] sjofartsdir.no
34  BREDDE       09.22 m   34  [N] sjofartsdir.no
35  DYBDE   1 02.67 m 1976 - 1993 35  [N] sjofartsdir.no
36           2 04.00 m 1993 - 2006 36  [N] sjofartsdir.no
37  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 169.71 t 1976 - 1993 37  [N] sjofartsdir.no
38     2 253.00 t 1993 - 1995 38  [N] sjofartsdir.no
39     3 260.00 t 1995 - 2006 39  [N] sjofartsdir.no
40  NETTO REGISTERTONNASJE       1 060.58 t 1976 - 1993 40  [N] sjofartsdir.no
41     2 076.00 t 1993 - 1995 41  [N] sjofartsdir.no
42           3 078.00 t 1995 - 2006 42  [N] sjofartsdir.no
43  DØDVEKTTONNASJE       43  
44  BILER       1 15 1976 - 1993 44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
45     2 0 1993 - 2005 45  Observasjon
46     4 Ja 2005 - 2006 46  Observasjon
47  TRAILERE       1 Ja 1976 - 1993 47  Observasjon
48     2 0 1993 - 2005 48  Observasjon
49           4 Ja 2005 - 2006 49  Observasjon
50  PASSASJERER   1 96 1976 - 1993 50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
51     2 0 1993 - 2005 51  Observasjon
52     4 Ja 2005 - 2006 52  Observasjon
53  MANNSKAP       Kaptein, 2 matroser, maskinist 1976 - 1993 53  [P] "Fjordabåtene"
54  PASSASJERLUGARER       0   54  Observasjon
55  MANNSKAPSLUGARER       6   55  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"
56  DEKKSHØYDE       4.20 m   56  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
57  AKSELTRYKK       12 t   57  Observasjon
58  TILLEGGSINFORMASJON           58  
59  STATUS       Opphogget 2006 59  
60 10.07.1976   : Levert fra Gravdal Skibsbyggeri a/s, Sunde til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Bokn" 1►. Hjemmehavn: Stavanger. Døpt av Mossi Aarreberg. 60  [P] "Fjordabåtene"
61 13.10.1976   : Innført i Stavanger Skipsregister. 61  [N] sjofartsdir.no
62 16.10.1976   : Satt i trafikk Kopervik - Tåganes. 62  
63 10.1980   : Til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for vedlikehold. 63  [A] Stavanger Aftenblad 25.11.1980
64 26.11.1980   : Satt i trafikk Kopervik - Tåganes. 64  [A] Stavanger Aftenblad 25.11.1980
65 06.1989   : Satt i trafikk Forsand - Lauvvik [supplering]. 65  [A] Stavanger Aftenblad 23.06.1989
66 08.1989   : Satt i trafikk Kopervik - Tåganes. 66  [A] Stavanger Aftenblad 23.06.1989
67 01.01.1990   : Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 67  [P] "Skipet" 2/1991
68 02.01.1990   : Satt i trafikk Føresvik - Tåganes. 68  [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1989
69 10.03.1990   : Gikk på en sandbanke etter forskyvning av bunnforholdene p.g.a. kraftig vind, Mekjarvik. 69  [A] Stavanger Aftenblad 12.03.1990
70 22.02.1991   : Tatt ut av trafikk Føresvik - Tåganes. 70  [P] Rogaland Trafikkselskap
71 03.1991   : Satt i trafikk Nedstrand - Jelsa. 71  Observasjon
72 12.12.1991   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Verdifastsettelse: 138 750 NOK. 72  [N] sjofartsdir.no
73 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 73  [N] sjofartsdir.no
74 22.06.1993   : I opplag, Stavanger. 74  
75 09.1993   : Utleid til Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vassøy. 75  [A] Stavanger Aftenblad 04.10.1993
76 10.1993    : Tilbakelevert. 76  Observasjon
77 09.11.1993   : Solgt til Alu Tech a/s, Torvastad. Omdøpt "Alu-Trans". Salgssum: 1.85 mill NOK 2►. 77  [N] sjofartsdir.no
78    : Omklassifisert til arbeidsfartøy samt ombygget: Vinsj montert. 78  
79 11.02.1994   : Hjemmehavn: Haugesund. 79  [N] sjofartsdir.no
80 24.04.1995   : Ommålt 3►. 80  [N] sjofartsdir.no
81 31.12.1997   : Solgt til Chainco a/s, Haugesund. Salgssum: 2.5 mill NOK. 81  [N] sjofartsdir.no
82 27.01.1998   : Omdøpt "Chain Inspector". 82  [N] sjofartsdir.no
83 23.11.2000   : Drift og eierskap overført til Chainco Corp. International a/s, Avaldsnes. 83  [N] sjofartsdir.no
84 31.05.2002   : Drift og eierskap overført til Chainco International a/s, Haugesund. 84  [N] sjofartsdir.no
85 04.2004   : I bruk som losji-skip under snuoperasjonen av m/s "Rocknes", Vatlestraumen. 85  [P] "Fjordabåtene"
86 10.2004   : Omdøpt "Eide Inspector". 86  
87 24.05.2005   : Solgt til Eide Marine Services a/s, Høylandsbygd. 87  [N] sjofartsdir.no
88 24.06.2005   : Solgt til Porthmiaki Kimolou Shipping Company, Wonsan, Nord-Korea for trafikk i Egeerhavet. Omdøpt "Psathi". Omklassifisert til bil– og passasjerferge 4►. Registrert på Marshalløyene. 88  
89    : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 89  [N] sjofartsdir.no
90 2006   : Solgt til opphogging, Aliaga, Tyrkia. 90