H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "BOKN" 1976 - 1993  
    Fortegnelse nr. B62  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     26.04.2020    
    PERIODE:     1976 - 1993 Status for fartøyet: OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L D I V 1 1976 - 2005   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   8424692 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Bokn" 4 1976 - 1993   4 [N] sdir.no  
  5     "Alu-Trans" 5 1993 - 1998   5 [N] sdir.no  
  6     "Chain Inspector" 6 1998 - 2004   6 [N] sdir.no  
  7     "Eide Inspector" 7 2004 - 2005   7 -  
  8     "Psathi" 8 2005 - 2006   8 [N] marinetraffic.com  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  9 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 9 1976 - 1991   9 [P] "Fjordabåtene"  
  10 Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger 10 1991 - 1993   10 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  11 Alu Tech a/s, Torvastad 11 1993 - 1997   11 [N] sdir.no  
  12 Chainco a/s, Haugesund 12 1997 - 2000   12 [N] sdir.no  
  13 Chainco Corp. International a/s, Avaldsnes 13 2000 - 2002   13 [N] sdir.no  
  14 Chainco International a/s, Haugesund 14 2002 - 2005   14 [N] sdir.no  
  15 Eide Marine Services a/s, Høylandsbygd 15 2005   15 [N] sdir.no  
  16 Porthmiaki Kimolou Shipping Company, Wonsan, Nord-Korea 16 2005 - 2006   16 -  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  17 Byggeår   1976 17 -   17 [N] sdir.no  
  18 Byggenummer   368 18 -   18 [N] sdir.no  
  19 Skrog   Gravdal Skibsbyggeri a/s, Sunde 19 -   19 [N] sdir.no  
  20 Utrustning   Gravdal Skibsbyggeri a/s, Sunde 20 -   20 [N] sdir.no  
  21 Type   FOF 21 -   21 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  22 Skrogutforming   Konvensjonelt 22 -   22 HMI  
  23 Klasse   Skipskontrollen 23 -   23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24 Materiale   Stål 24 -   24 [N] sdir.no  
  25 Maskinfabrikant   Aabenraa Motorfabrikk a/s, Åbenrå, Danmark 25 -   25 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26 Maskin produsert   1976 26 -   26 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27 Maskin   1 x Callesen 4TEV 4 syl. diesel  27 -   27 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28 Effekt   460 bhk 28 -   28 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29 Fart   11.0 kn 29 -   29 [P] "Fjordabåtene"  
  30 Forbruk   - 30 -   30 -  
  31 Lengde   30.81 m 31 -   31 [N] sdir.no  
  32 Bredde   9.22 m 32 -   32 [N] sdir.no  
  33 Dybde [ A ] 2.67 m 33 1976 - 1993   33 [N] sdir.no  
  34   [ B ] 4.00 m 34 1993 [målt 1994] - 2006   34 [N] sdir.no  
  35 Brutto registertonnasje [ A ] 169.71 t 35 1976 - 1993   35 [N] sdir.no  
  36   [ B ] 253 t 36 1993 [målt 1994] - 1995   36 [N] sdir.no  
  37   [ C ] 260 t 37 1995 - 2006   37 [N] sdir.no  
  38 Netto registertonnasje [ A ] 60.58 t 38 1976 - 1993   38 [N] sdir.no  
  39   [ B ] 76 t 39 1993 [målt 1994] - 1995   39 [N] sdir.no  
  40   [ C ] 78 t 40 1995 - 2006   40 [N] sdir.no  
  41 Dødvekttonnasje   - 41 -   41 -  
  42 Bilkapasitet [ A ] 15 42 -   42 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43   [ B ] 0 43 -   43 HMI  
  44   [ D ] Ja 44 -   44 HMI  
  45 Trailerkapasitet [ A ] Ja 45 -   45 HMI  
  46   [ B ] 0 46 -   46 HMI  
  47   [ D ] Ja 47 -   47 HMI  
  48 Passasjersertifikat [ A ] 96 48 -   48 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49   [ B ] 0 49 -   49 HMI  
  50   [ D ] Ja 50 -   50 HMI  
  51 Mannskap   Kaptein, 2 matroser, maskinist 51 1976 - 1993   51 [P] "Fjordabåtene"  
  52 Passasjerlugarer   0 52 -   52 HMI  
  53 Mannskapslugarer   6 53 -   53 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  54 Dekkshøyde   4.20 m 54 -   54 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  55 Akseltrykk   13 t 55 -   55 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1985-86"  
  56 Tilleggsinformasjon   - 56 -   56 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  57 10.07.1976     Levert fra Gravdal Skibsbyggeri a/s, Sunde til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Bokn" [ A ]. Hjemmehavn: Stavanger. Døpt av Mossi Aarreberg. 57 [P] "Fjordabåtene"  
  58 12.07.1976     Målt [ A ]. 58 [N] sdir.no  
  59 13.10.1976     Innført i Stavanger Skipsregister. 59 [N] sdir.no  
  60 16.10.1976     Satt i trafikk Kopervik - Tåganes. 60 [P] "Ferje-Rogaland"  
  61 10.1980     Til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for vedlikehold. 61 [A] Stavanger Aftenblad 25.11.1980  
  62 26.11.1980     Satt i trafikk Kopervik - Tåganes. 62 [A] Stavanger Aftenblad 25.11.1980  
  63 06.1989     Satt i trafikk Forsand - Lauvvik [supplering]. 63 [A] Stavanger Aftenblad 23.06.1989  
  64 08.1989     Satt i trafikk Kopervik - Tåganes. 64 [A] Stavanger Aftenblad 23.06.1989  
  65 pr.10.1989     Tatt ut av trafikk Kopervik - Tåganes. 65 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommerruter 1.10.89-30.4.90"  
  66 31.12.1990     Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 66 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990  
  67 02.01.1990     Satt i trafikk Føresvik - Tåganes. 67 [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1989  
  68 10.03.1990     Gikk på en sandbanke som reserverferge Mekjarvik - Vollsøy, etter forskyvning av bunnforholdene p.g.a. kraftig vind, Mekjarvik. 68 [A] Stavanger Aftenblad 12.03.1990  
  69 22.02.1991     Tatt ut av trafikk Føresvik - Tåganes. 69 [P] Rogaland Trafikkselskap  
  70 03.1991     Satt i trafikk Nedstrand - Jelsa. 70 HMI  
  71 01.10.1991     Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 71 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991  
  72       Verdifastsettelse: 138 750 NOK. 72 [N] sdir.no  
  73 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 73 [N] sdir.no  
  74 22.06.1993     I opplag, Stavanger. 74 [P] "Ferje-Rogaland" / HMI  
  75 09.1993     Utleid til Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vassøy. 75 [A] Stavanger Aftenblad 04.10.1993  
  76 10.1993 ►     Tilbakelevert. 76 HMI  
  77 09.11.1993     Solgt til Alu Tech a/s, Torvastad. Omdøpt "Alu-Trans". Salgssum: 1.85 mill NOK. 77 [N] sdir.no  
  78       Omklassifisert til arbeidsfartøy samt ombygget: Vinsj montert [ B ]. 78 -  
  79 11.02.1994     Hjemmehavn: Haugesund. 79 [N] sdir.no  
  80 28.09.1994     Ommålt [ C ]. 80 [N] sdir.no  
  81 21.04.1995     Ommålt [ C ]. 81 [N] sdir.no  
  82 31.12.1997     Solgt til Chainco a/s, Haugesund. Salgssum: 2.5 mill NOK. 82 [N] sdir.no  
  83 27.01.1998     Omdøpt "Chain Inspector". 83 [N] sdir.no  
  84 23.11.2000     Drift og eierskap overført til Chainco Corp. International a/s, Avaldsnes. 84 [N] sdir.no  
  85 31.05.2002     Drift og eierskap overført til Chainco International a/s, Haugesund. 85 [N] sdir.no  
  86 04.2004     I bruk som losji-skip under snuoperasjonen av m/s "Rocknes", Vatlestraumen. 86 [P] "Fjordabåtene"  
  87 10.2004     Omdøpt "Eide Inspector". 87 -  
  88 24.05.2005     Solgt til Eide Marine Services a/s, Høylandsbygd. 88 [N] sdir.no  
  89 24.06.2005     Solgt til Porthmiaki Kimolou Shipping Company, Wonsan, Nord-Korea for trafikk i Egeerhavet. Omdøpt "Psathi". Omklassifisert til bil– og passasjerferge [ D ]. 89 -  
  90       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 90 [N] sdir.no  
  91       Registrert på Marshalløyene. 91 [P] "Skipet" 3/2005  
  92 2006     Solgt til opphogging, Aliaga, Tyrkia. 92 -  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau