HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B81       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "BOGNES" 1982 - 1983   FOTOGRAFI   OPPDATERT 22.07.2019  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
           
  1  PERIODE 1982 - 1983   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL LFIJ   2  [N] sdir.no  
  3  IMO-NUMMER 7608758   3  [N] sdir.no  
  4  MMSI-NUMMER 257277500   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN "Bognes"   5  [N] sdir.no  
           
  6  REDERI / EIERFORHOLD Nord-Ferjer a/s, Narvik 1977 - 1990 6  [N] sdir.no  
  7   Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik 1990 - 2006 7  [N] sdir.no  
  8    Hurtigruten Group ASA, Narvik 2006 - 2007 8    
  9   Hurtigruten ASA, Narvik 2007 - 2009 9    
  10   Torghatten Nord a/s, Tromsø 2009 - 2012 10  [N] sdir.no  
  11   Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund 2012 - 11  [N] sdir.no  
 
  12  BYGGEÅR 1977   12  [N] sdir.no  
  13  BYGGENUMMER 45   13  [N] sdir.no  
  14  SKROG Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   14  [N] sdir.no  
  15  UTRUSTNING Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   15  [N] sdir.no  
  16  TYPE FL   16  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  17  SKROG Konvensjonelt   17  Observasjon  
  18  KLASSE Skipskontrollen før 1989 - før 2000 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19   NSC før 2000 - 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20  MATERIALE Stål   20  [N] sdir.no  
  21  MASKINFABRIKANT [1]  Bergens Mekaniske Verksted a/s. Bergen 1977 - 1997 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  MASKIN PRODUSERT [1]  1977   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   [3]  1997     23          
  24  MASKIN [1]  1 x 4T Normo DM 9 syl. diesel 1977 - 1997 24    
  25   [3]  1 x Ulstein Bergen KRMB 8 syl. diesel 1997 - 25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  EFFEKT [1]  1700 bhk 1977 - 1997 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27   [3]  1950 bhk 1997 - 27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  FART [1]  13.0 kn 1977 - 1997 28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29   [3]  13.5 kn 1997 - 29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30  FORBRUK [1]  330 l/t 1977 - 1997 30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31   [3]  365 l/t 1997 - 31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32  LENGDE [1]  55.87 m 1977 - 1983 32    
  33   [2]  64.85 m 1983 - 33  [N] sdir.no  
  34  BREDDE 11.61 m   34  [N] sdir.no  
  35  DYBDE 4.20 m   35  [N] sdir.no  
  36  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  671 t 1977 - 1983 36    
  37   [2]  1568 t 1983 - 1998 37  [N] sdir.no  
  38   [4]  1591 t 1998 - 38  [N] sdir.no  
  39  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  296 t 1977 - 1983 39    
  40   [2]  783 t 1983 - 1998 40  [N] sdir.no  
  41   [4]  751 t 1998 - 41  [N] sdir.no  
  42  DØDVEKTTONNASJE [1]  200 t 1977 - 1983 42  [P] "Skipet" 4/1992  
  43   [4]  305 t 1998 - 43  [P] "Skipet" 4/1992  
  44  BILER [1]  43 1977 - 1983 44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  45   [2]  55 1983 - ca.2005 45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46   [5]  36 ca.2005 - 46    
  47  TRAILERE Ja   47  Observasjon  
  48  PASSASJERER [1]  350 1977 - før 2000 48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49   [6]  299 før 2000 - ca.2005 49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50   [5]  245 ca.2005 - 50    
  51  MANNSKAP -   51    
  52  PASSASJERLUGARER 0   52  Observasjon  
  53  MANNSKAPSLUGARER Ja   53  Observasjon  
  54  DEKKSHØYDE 4.50 m   54  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  55  AKSELTRYKK 13 t   55  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  56  TILLEGGSINFORMASJON -   56    
  57  STATUS I trafikk 57    
 
  58 08.06.1977   : Innført i Narvik Skipsregister som "Bognes" [1]. Hjemmehavn: Narvik. 58  [N] sdir.no  
  59 11.06.1977   : Levert fra Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø til Nord-Ferjer a/s, Narvik. Byggesum: 14.896 mill NOK. 59  [P] "Skipet" 4/1992  
  60 06.1977   : Satt i trafikk Bognes - Lødingen / Svolvær - Skutvik. 60    
  61 06.1977 ►   : Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. Satt i trafikk Molde - Vestnes. 61    
  62 1978   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Lødingen / Svolvær - Skutvik. 62    
  63 11.01.1982   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 63  [A] Stavanger Aftenblad 09.01.1982  
  64 13.02.1982   : Tilbakelevert. 64  Observasjon  
  65 10.1982   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 65  [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1982  
  66 25.10.1982   : Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 66  [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1982  
  67 26.11.1982   : Til Rosenberg Verft a/s, Stavanger. 67  [A] Stavanger Aftenblad 18.12.1982  
  68 03.01.1983   : Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 68  Observasjon  
  69 04.02.1983   : Tilbakelevert. 69    
  70 03.1983   : Ombygget ved Kaarbø Mekaniske Verksted a/s, Harstad: Forlenget [2]. Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 70  [P] "Skipet" 4/1992  
  71 07.1988   : Tatt ut av trafikk Bognes - Lødingen. 71    
  72 ca.09.1988   : Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 72    
  73 ca.04.1989   : Tatt ut av trafikk Melbu - Fiskebøl. 73    
  74 ca.09.1989   : Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 74    
  75 01.01.1990   : Drift overført til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik. 75  [P] "Skipet" 4/1992  
  76 10.07.1990   : Eierskap overført til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik. 76  [N] sdir.no  
  77 ca.04.1992   : Tatt ut av trafikk Melbu - Fiskebøl. 77    
  78 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 78  [N] sdir.no  
  79 ca.09.1992   : Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 79    
  80 ca.04.1993   : Tatt ut av trafikk Melbu - Fiskebøl. 80    
  81 1993 ►   : Satt i trafikk Ørnes - Bolga. 81    
  82 ► 07.1996   : Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 82  [P] "Skipet" 3/1996  
  83 04.07.1996   : Grunnstøtte i tett tåke ved Helligvær. Fikk en mindre lekkasje. 83  [P] "Skipet" 3/1996  
  84 12.07.1996   : Maskinhavari. I opplag, Svolvær. 84  [P] "Skipet" 3/1996  
  85 primo 02.1997   : Slept til Nymo Mekaniske Verksted a/s, Grimstad av slepefartøyet "Squalus". 85  [P] "Skipet" 1/1997  
  86 ultimo 05.1997   : Ombygget med ny maskin ved Nymo Mekaniske Verksted a/s, Grimstad [3]. 86  [P] "Skipet" 2/1997  
  87 17.09.1997   : Utleid til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund. 87  [P] "Skipet" 3/1997  
  88 01.1998   : Tilbakelevert. Ommålt [4]. 88    
  89 06.01.1998   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 89  [P] "Skipet" 1/1998  
  90 ca.17.04.1998   : Tilbakelevert. 90  [P] "Skipet" 2/1998  
  91 01.1999   : Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 91    
  92 06.01.1999   : Kolliderte med kaien, Røst. Fikk skader i baugpartiet. 92  [P] "Skipet" 1/1999  
  93 27.04.1999   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 93  [P] "Skipet" 2/1999  
  94 04.1999 ►   : Tilbakelevert. 94  Observasjon  
  95 ► 2000   : Sertifikat endret [6]. 95  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  96 07.03.2000   : Satt i trafikk til Værøy og Røst. 96  [P] "Skipet" 2/2000  
  97 28.04.2000   : Tatt ut av trafikk. 97  [P] "Skipet" 2/2000  
  98 01.11.2001   : Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 98  [P] "Skipet" 1/2002  
  99 20.01.2002   : Tatt ut av trafikk Bodø - Moskenes. 99  [P] "Skipet" 1/2002  
  100 11.2002   : Satt i trafikk Kilboghamn - Jektevik. 100  [P] "Skipet" 1/2003  
  101 pr.06.2004   : I trafikk Svolvær - Skutvik. 101  [P] "Skipet" 2/2004  
  102 ca.2005   : Kapasitet og sertifikat endret [5]. 102    
  103 01.03.2006   : Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 103    
  104 30.03.2006   : Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 104  [N] sdir.no  
  105 06.2006   : Satt i trafikk Svolvær - Skutvik. 105    
  106 08.2006   : Tatt ut av trafikk Svolvær - Skutvik. 106    
  107 11.09.2007   : Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik. 107  [N] sdir.no  
  108 12.2007   : Opprustet. 108    
  109 01.01.2008   : Satt i trafikk Kilboghamn - Jektevik. 109    
  110 ca.03.2008   : Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 110    
  111 27.04.2008   : Maskinhavari. 111  [N] ranablad.no 27.04.2008  
  112    : Til Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen for reparasjon. 112    
  113 07.2008   : Ferdig reparert ved Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen. 113    
  114 05.01.2009   : Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. 114  [N] sdir.no  
  115 12.2009   : I opplag. 115    
  116 02.05.2010   : Satt i trafikk Stokkvågen - Lovund. 116    
  117 11.06.2010   : Satt i trafikk Vannøy - Hansnes. 117    
  118 09.09.2010   : Maskinhavari. Til Tromsø Mekaniske a/s, Tromsø for reparasjon. 118    
  119 11.01.2011   : Ferdig reparert ved Tromsø Mekaniske a/s, Tromsø. 119    
  120 18.01.2011   : Satt i trafikk Hansnes - Skåningen. 120    
  121 28.03.2011   : Satt i trafikk Horn - Igerøy. 121    
  122 15.05.2011   : Tatt ut av trafikk Horn - Igerøy. 122    
  123 27.06.2011   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 123    
  124 08.08.2011   : Tatt ut av trafikk Vennesund - Holm. 124    
  125 13.11.2011   : I opplag, Brønnøysund. 125    
  126 14.12.2011   : Satt i trafikk Horn - Tjøtta. 126    
  127 10.03.2012   : Tatt ut av trafikk Horn - Tjøtta. 127    
  128 15.04.2012   : Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Stokkvågen - Lovund. 128    
  129 18.05.2012   : Tilbakelevert. 129    
  130 22.06.2012   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 130    
  131 05.08.2012   : I opplag, Brønnøysund. 131    
  132 15.11.2012   : Solgt til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund. Salgssum: 4 300 000 NOK. 132  [N] sdir.no  
  133 04.04.2013   : Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Stokkvågen - Lovund. 133    
  134 15.06.2013   : Tilbakelevert. 134    
  135 06.2013   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 135    
  136 04.08.2013   : I opplag, Brønnøysund. 136    
  137 10.2013   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 137    
  138 23.11.2013   : I opplag, Brønnøysund. 138    
  139 06.2014   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 139    
  140 10.2014   : I opplag, Brønnøysund. 140    
  141 08.02.2015   : Satt i trafikk Horn - Igerøy. 141    
  142 01.03.2015   : Maskinhavari ved Ylvingen. 142    
  143 02.03.2015   : Slept til kai, Horn og senere til Brønnøysund for reparasjon. 143    
  144 06.11.2015   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 144  [N] banett.no 17.11.2015  
  145 13.12.2015   : I opplag, Brønnøysund. 145  Observasjon  
  146 29.03.2016   : Satt i trafikk Horn - Igerøy. 146  [N] stp-norway.com 29.03.2016  
  147 16.06.2016   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 147  [N] stp-norway.com 16.06.2016  
  148 21.11.2016   : Grunnstøtte, Ylvingen. 148  [N] an.no 22.11.2016  
  149 16.01.2017   : Satt i trafikk Tjøtta - Forvik [supplering]. 149  [N] tts.no  
  150 28.04.2017   : Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 150  [N] tts.no  
  151 18.09.2017   : Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 151  [N] tts.no  
  152 09.2017 ►   : Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 152  Observasjon  
  153 11.06.2018   : Satt i trafikk Vennesund - Holm [supplering]. 153  [N] tts.no / [N] marinetraffic.com  
  154 19.08.2018   : Tatt ut av trafikk Vennesund - Holm. 154  [N] tts.no  
  155 10.06.2019   : Satt i trafikk Vennesund - Holm [supplering]. 155  [N] tts.no / [N] marinetraffic.com  
  156 18.08.2019   : Tatt ut av trafikk Vennesund - Holm. 156  [N] tts.no  
       
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau