HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B81       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "BOGNES" 1982 - 1983   FOTOGRAFI   OPPDATERT 23.12.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
           
  1   Periode 1982 - 1983   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LFIJ 1977 - 2019 2  [N] sdir.no  
  3   J8RB2 2019 - 3  [N] marinetraffic.com  
  4   IMO-nummer 7608758   4  [N] sdir.no  
  5   MMSI-nummer 257277500 før 2019 - 2019 5  [N] marinetraffic.com  
  6   377901132 2019 - 6  [N] marinetraffic.com  
  7   Navn "Bognes" 1977 - 2019 7  [N] sdir.no  
  8   "Bequia Express 2" 2019 - 8  [N] skipsfarts-forum.net 23.12.2019  
           
  9   Rederi / eierforhold Nord-Ferjer a/s, Narvik 1977 - 1990 9  [N] sdir.no  
  10   Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik 1990 - 2006 10  [N] sdir.no  
  11   Hurtigruten Group ASA, Narvik 2006 - 2007 11  [N] sdir.no  
  12   Hurtigruten ASA, Narvik 2007 - 2009 12  [N] sdir.no  
  13   Torghatten Nord a/s, Tromsø 2009 - 2012 13  [N] sdir.no  
  14   Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund 2012 - 2019 14  [N] sdir.no  
 
  15   Byggeår 1977   15  [N] sdir.no  
  16   Byggenummer 45   16  [N] sdir.no  
  17   Skrog Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   17  [N] sdir.no  
  18   Utrustning Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   18  [N] sdir.no  
  19   Type FL   19  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  20   Skrogutforming Konvensjonelt   20  Observasjon  
  21   Klasse Skipskontrollen før 1989 - før 2000 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22   NSC før 2000 - 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   Materiale Stål   23  [N] sdir.no  
  24   Maskinfabrikant [1]  Bergens Mekaniske Verksted a/s. Bergen 1977 - 1997 24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25   Maskin produsert [1]  1977   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26   [3]  1997   26  -  
  27   Maskin [1]  1 x 4T Normo DM 9 syl. diesel 1977 - 1997 27  -  
  28   [3]  1 x Ulstein Bergen KRMB 8 syl. diesel 1997 - 28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29   Effekt [1]  1700 bhk 1977 - 1997 29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30   [3]  1950 bhk 1997 - 30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31   Fart [1]  13.0 kn 1977 - 1997 31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32   [3]  13.5 kn 1997 - 32  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  33   Forbruk [1]  330 l/t 1977 - 1997 33  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34   [3]  365 l/t 1997 - 34  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  35   Lengde [1]  55.87 m 1977 - 1983 35  -  
  36   [2]  64.85 m 1983 - 36  [N] sdir.no  
  37   Bredde 11.61 m   37  [N] sdir.no  
  38   Dybde 4.20 m   38  [N] sdir.no  
  39   Brutto registertonnasje [1]  671 t 1977 - 1983 39  -  
  40   [2]  1568 t 1983 - 1998 40  [N] sdir.no  
  41   [4]  1591 t 1998 - 41  [N] sdir.no  
  42   Netto registertonnasje [1]  296 t 1977 - 1983 42  -  
  43   [2]  783 t 1983 - 1998 43  [N] sdir.no  
  44   [4]  751 t 1998 - 44  [N] sdir.no  
  45   Dødtvekttonnasje [1]  200 t 1977 - 1983 45  [P] "Skipet" 4/1992  
  46   [4]  305 t 1998 - 46  [P] "Skipet" 4/1992  
  47   Biler [1]  43 1977 - 1983 47  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48   [2]  55 1983 - ca.2005 48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49   [5]  36 ca.2005 - 49  -  
  50   Trailere Ja   50  Observasjon  
  51   Passasjerer [1]  350 1977 - før 2000 51  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  52   [6]  299 før 2000 - ca.2005 52  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  53   [5]  245 ca.2005 - 53  -  
  54   Mannskap -   54  -  
  55   Passasjerlugarer 0   55  Observasjon  
  56   Mannskapslugarer Ja   56  Observasjon  
  57   Dekkshøyde 4.50 m   57  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  58   Akseltrykk 13 t   58  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  59   Tilleggsinformasjon -   59  -  
  60   Status I trafikk 60  [N] tts.no 12.09.2019  
 
  61 08.06.1977   : Innført i Narvik Skipsregister som "Bognes" [1]. Hjemmehavn: Narvik. 61  [N] sdir.no  
  62 11.06.1977   : Levert fra Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø til Nord-Ferjer a/s, Narvik. Byggesum: 14.896 mill NOK. 62  [P] "Skipet" 4/1992  
  63 06.1977   : Satt i trafikk Bognes - Lødingen / Svolvær - Skutvik. 63  [P] "Skipet" 2/2009 / -  
  64 06.1977 ►   : Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. Satt i trafikk Molde - Vestnes. 64  -  
  65 1978   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Lødingen / Svolvær - Skutvik. 65  -  
  66 11.01.1982   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 66  [A] Stavanger Aftenblad 09.01.1982  
  67 13.02.1982   : Tilbakelevert. 67  Observasjon  
  68 10.1982   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 68  [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1982  
  69 25.10.1982   : Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 69  [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1982  
  70 26.11.1982   : Til Rosenberg Verft a/s, Stavanger. 70  [A] Stavanger Aftenblad 18.12.1982  
  71 03.01.1983   : Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 71  Observasjon  
  72 04.02.1983   : Tilbakelevert. 72  -  
  73 03.1983   : Ombygget ved Kaarbø Mekaniske Verksted a/s, Harstad: Forlenget [2]. Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 73  [P] "Skipet" 4/1992  
  74 07.1988   : Tatt ut av trafikk Bognes - Lødingen. 74  -  
  75 ca.09.1988   : Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 75  -  
  76 ca.04.1989   : Tatt ut av trafikk Melbu - Fiskebøl. 76  -  
  77 ca.09.1989   : Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 77  -  
  78 01.01.1990   : Drift overført til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik. 78  [P] "Skipet" 4/1992  
  79 10.07.1990   : Eierskap overført til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik. 79  [N] sdir.no  
  80 ca.04.1992   : Tatt ut av trafikk Melbu - Fiskebøl. 80  -  
  81 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 81  [N] sdir.no  
  82 ca.09.1992   : Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 82  -  
  83 ca.04.1993   : Tatt ut av trafikk Melbu - Fiskebøl. 83  -  
  84 1993 ►   : Satt i trafikk Ørnes - Bolga. 84  -  
  85 ► 07.1996   : Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 85  [P] "Skipet" 3/1996  
  86 04.07.1996   : Grunnstøtte i tett tåke ved Helligvær. Fikk en mindre lekkasje. 86  [P] "Skipet" 3/1996  
  87 12.07.1996   : Maskinhavari. I opplag, Svolvær. 87  [P] "Skipet" 3/1996  
  88 primo 02.1997   : Slept til Nymo Mekaniske Verksted a/s, Grimstad av slepefartøyet "Squalus". 88  [P] "Skipet" 1/1997  
  89 ultimo 05.1997   : Ombygget med ny maskin ved Nymo Mekaniske Verksted a/s, Grimstad [3]. 89  [P] "Skipet" 2/1997  
  90 17.09.1997   : Utleid til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund. 90  [P] "Skipet" 3/1997  
  91 01.1998   : Tilbakelevert. Ommålt [4]. 91  -  
  92 06.01.1998   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 92  [P] "Skipet" 1/1998  
  93 ca.17.04.1998   : Tilbakelevert. 93  [P] "Skipet" 2/1998  
  94 01.1999   : Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 94  -  
  95 06.01.1999   : Kolliderte med kaien, Røst. Fikk skader i baugpartiet. 95  [P] "Skipet" 1/1999  
  96 27.04.1999   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 96  [P] "Skipet" 2/1999  
  97 04.1999 ►   : Tilbakelevert. 97  Observasjon  
  98 ► 2000   : Sertifikat endret [6]. 98  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  99 07.03.2000   : Satt i trafikk til Værøy og Røst. 99  [P] "Skipet" 2/2000  
  100 28.04.2000   : Tatt ut av trafikk. 100  [P] "Skipet" 2/2000  
  101 01.11.2001   : Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 101  [P] "Skipet" 1/2002  
  102 20.01.2002   : Tatt ut av trafikk Bodø - Moskenes. 102  [P] "Skipet" 1/2002  
  103 11.2002   : Satt i trafikk Kilboghamn - Jektevik. 103  [P] "Skipet" 1/2003  
  104 pr.06.2004   : I trafikk Svolvær - Skutvik. 104  [P] "Skipet" 2/2004  
  105 ca.2005   : Kapasitet og sertifikat endret [5]. 105  -  
  106 27.02.2005   : Utleid til Helgelandske a/s, Sandnessjøen. 106  [P] "Skipet" 2/2005  
  107 primo 04.2005   : Tilbakelevert. 107  [P] "Skipet" 2/2005  
  108 01.03.2006   : Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 108  -  
  109 30.03.2006   : Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 109  [N] sdir.no  
  110 06.2006   : Satt i trafikk Svolvær - Skutvik. 110  -  
  111 08.2006   : Tatt ut av trafikk Svolvær - Skutvik. 111  -  
  112 11.09.2007   : Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik. 112  [N] sdir.no  
  113 12.2007   : Opprustet. 113  -  
  114 01.01.2008   : Satt i trafikk Kilboghamn - Jektevik. 114  [P] "Skipet" 1/2008  
  115 ca.03.2008   : Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 115  -  
  116 27.04.2008   : Maskinhavari. 116  [N] ranablad.no 27.04.2008  
  117    : Til Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen for reparasjon. 117  -  
  118 07.2008   : Ferdig reparert ved Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen. 118  -  
  119 05.01.2009   : Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. 119  [N] sdir.no  
  120 12.2009   : I opplag. 120  -  
  121 02.05.2010   : Satt i trafikk Stokkvågen - Lovund. 121  -  
  122 11.06.2010   : Satt i trafikk Vannøy - Hansnes. 122  -  
  123 09.09.2010   : Maskinhavari. Til Tromsø Mekaniske a/s, Tromsø for reparasjon. 123  -  
  124 11.01.2011   : Ferdig reparert ved Tromsø Mekaniske a/s, Tromsø. 124  -  
  125 18.01.2011   : Satt i trafikk Hansnes - Skåningen. 125  -  
  126 27.03.2011   : Stasjonert i Brønnøysund som reservefartøy. 126  [P] "Skipet" 2/2011  
  127 27.05.2011   : Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 127  [P] "Skipet" 2/2011  
  128 24.06.2011   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 128  [P] "Skipet" 2/2011  
  129 07.08.2011   : Tatt ut av trafikk Vennesund - Holm. 129  [P] "Skipet" 2/2011  
  130 01.09.2011   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 130  [P] "Skipet" 3/2011  
  131 13.11.2011   : I opplag, Brønnøysund. 131  -  
  132 14.12.2011   : Satt i trafikk Horn - Tjøtta. 132  -  
  133 10.03.2012   : Tatt ut av trafikk Horn - Tjøtta. 133  -  
  134 15.04.2012   : Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Stokkvågen - Lovund. 134  -  
  135 18.05.2012   : Tilbakelevert. 135  -  
  136 22.06.2012   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 136  -  
  137 05.08.2012   : I opplag, Brønnøysund. 137  -  
  138 15.11.2012   : Solgt til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund. Salgssum: 4 300 000 NOK. 138  [N] sdir.no  
  139 04.05.2013   : Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Stokkvågen - Lovund. 139  [P] "Skipet" 2/2013  
  140 15.06.2013   : Tilbakelevert. 140  [P] "Skipet" 2/2013  
  141 06.2013   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 141  -  
  142 04.08.2013   : I opplag, Brønnøysund. 142  -  
  143 10.2013   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 143  -  
  144 23.11.2013   : I opplag, Brønnøysund. 144  -  
  145 06.2014   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 145  -  
  146 10.2014   : I opplag, Brønnøysund. 146  -  
  147 08.02.2015   : Satt i trafikk Horn - Igerøy. 147  -  
  148 01.03.2015   : Maskinhavari ved Ylvingen. 148  -  
  149 02.03.2015   : Slept til kai, Horn og senere til Brønnøysund for reparasjon. 149  -  
  150 06.11.2015   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 150  [N] banett.no 17.11.2015  
  151 13.12.2015   : I opplag, Brønnøysund. 151  Observasjon  
  152 29.03.2016   : Satt i trafikk Horn - Igerøy. 152  [N] stp-norway.com 29.03.2016  
  153 16.06.2016   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 153  [N] stp-norway.com 16.06.2016  
  154 21.11.2016   : Grunnstøtte, Ylvingen. 154  [N] an.no 22.11.2016  
  155 16.01.2017   : Satt i trafikk Tjøtta - Forvik [supplering]. 155  [N] tts.no  
  156 28.04.2017   : Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 156  [N] tts.no  
  157 18.09.2017   : Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 157  [N] tts.no  
  158 09.2017 ►   : Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 158  Observasjon  
  159 11.06.2018   : Satt i trafikk Vennesund - Holm [supplering]. 159  [N] tts.no / [N] marinetraffic.com  
  160 19.08.2018   : Tatt ut av trafikk Vennesund - Holm. 160  [N] tts.no  
  161 10.06.2019   : Satt i trafikk Vennesund - Holm [supplering]. 161  [N] tts.no / [N] marinetraffic.com  
  162 18.08.2019   : Tatt ut av trafikk Vennesund - Holm. 162  [N] tts.no  
  163 12.09.2019   : Satt i trafikk Horn - Igerøy. 163  [N] tts.no 12.09.2019  
  164 10.2019   : Tatt ut av trafikk Horn - Igerøy. 164  Observasjon  
  165 primo 12.2019   : Solgt. Omdøpt "Bequia Express 2". 165  [N] banett.no 09.12.2019  
  166 20.12.2019   : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. Registrert i St. Vincent og Grenadinene. 166  [N] sdir.no  
       
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau