HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B81       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "BOGNES" 1982 - 1983   FOTOGRAFI   OPPDATERT 02.11.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
           
  1   Periode 1982 - 1983   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LFIJ   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 7608758   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257277500   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Bognes"   5  [N] sdir.no  
           
  6   Rederi / eierforhold Nord-Ferjer a/s, Narvik 1977 - 1990 6  [N] sdir.no  
  7   Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik 1990 - 2006 7  [N] sdir.no  
  8   Hurtigruten Group ASA, Narvik 2006 - 2007 8  [N] sdir.no  
  9   Hurtigruten ASA, Narvik 2007 - 2009 9  [N] sdir.no  
  10   Torghatten Nord a/s, Tromsø 2009 - 2012 10  [N] sdir.no  
  11   Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund 2012 - 11  [N] sdir.no  
 
  12   Byggeår 1977   12  [N] sdir.no  
  13   Byggenummer 45   13  [N] sdir.no  
  14   Skrog Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   14  [N] sdir.no  
  15   Utrustning Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   15  [N] sdir.no  
  16   Type FL   16  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  17   Skrogutforming Konvensjonelt   17  Observasjon  
  18   Klasse Skipskontrollen før 1989 - før 2000 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19   NSC før 2000 - 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20   Materiale Stål   20  [N] sdir.no  
  21   Maskinfabrikant [1]  Bergens Mekaniske Verksted a/s. Bergen 1977 - 1997 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22   Maskin produsert [1]  1977   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   [3]  1997   23  -  
  24   Maskin [1]  1 x 4T Normo DM 9 syl. diesel 1977 - 1997 24  -  
  25   [3]  1 x Ulstein Bergen KRMB 8 syl. diesel 1997 - 25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26   Effekt [1]  1700 bhk 1977 - 1997 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27   [3]  1950 bhk 1997 - 27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28   Fart [1]  13.0 kn 1977 - 1997 28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29   [3]  13.5 kn 1997 - 29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30   Forbruk [1]  330 l/t 1977 - 1997 30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31   [3]  365 l/t 1997 - 31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32   Lengde [1]  55.87 m 1977 - 1983 32  -  
  33   [2]  64.85 m 1983 - 33  [N] sdir.no  
  34   Bredde 11.61 m   34  [N] sdir.no  
  35   Dybde 4.20 m   35  [N] sdir.no  
  36   Brutto registertonnasje [1]  671 t 1977 - 1983 36  -  
  37   [2]  1568 t 1983 - 1998 37  [N] sdir.no  
  38   [4]  1591 t 1998 - 38  [N] sdir.no  
  39   Netto registertonnasje [1]  296 t 1977 - 1983 39  -  
  40   [2]  783 t 1983 - 1998 40  [N] sdir.no  
  41   [4]  751 t 1998 - 41  [N] sdir.no  
  42   Dødtvekttonnasje [1]  200 t 1977 - 1983 42  [P] "Skipet" 4/1992  
  43   [4]  305 t 1998 - 43  [P] "Skipet" 4/1992  
  44   Biler [1]  43 1977 - 1983 44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  45   [2]  55 1983 - ca.2005 45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46   [5]  36 ca.2005 - 46  -  
  47   Trailere Ja   47  Observasjon  
  48   Passasjerer [1]  350 1977 - før 2000 48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49   [6]  299 før 2000 - ca.2005 49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50   [5]  245 ca.2005 - 50  -  
  51   Mannskap -   51  -  
  52   Passasjerlugarer 0   52  Observasjon  
  53   Mannskapslugarer Ja   53  Observasjon  
  54   Dekkshøyde 4.50 m   54  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  55   Akseltrykk 13 t   55  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  56   Tilleggsinformasjon -   56  -  
  57   Status I trafikk 57  [N] tts.no 12.09.2019  
 
  58 08.06.1977   : Innført i Narvik Skipsregister som "Bognes" [1]. Hjemmehavn: Narvik. 58  [N] sdir.no  
  59 11.06.1977   : Levert fra Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø til Nord-Ferjer a/s, Narvik. Byggesum: 14.896 mill NOK. 59  [P] "Skipet" 4/1992  
  60 06.1977   : Satt i trafikk Bognes - Lødingen / Svolvær - Skutvik. 60  [P] "Skipet" 2/2009 / -  
  61 06.1977 ►   : Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. Satt i trafikk Molde - Vestnes. 61  -  
  62 1978   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Lødingen / Svolvær - Skutvik. 62  -  
  63 11.01.1982   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 63  [A] Stavanger Aftenblad 09.01.1982  
  64 13.02.1982   : Tilbakelevert. 64  Observasjon  
  65 10.1982   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 65  [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1982  
  66 25.10.1982   : Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 66  [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1982  
  67 26.11.1982   : Til Rosenberg Verft a/s, Stavanger. 67  [A] Stavanger Aftenblad 18.12.1982  
  68 03.01.1983   : Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 68  Observasjon  
  69 04.02.1983   : Tilbakelevert. 69  -  
  70 03.1983   : Ombygget ved Kaarbø Mekaniske Verksted a/s, Harstad: Forlenget [2]. Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 70  [P] "Skipet" 4/1992  
  71 07.1988   : Tatt ut av trafikk Bognes - Lødingen. 71  -  
  72 ca.09.1988   : Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 72  -  
  73 ca.04.1989   : Tatt ut av trafikk Melbu - Fiskebøl. 73  -  
  74 ca.09.1989   : Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 74  -  
  75 01.01.1990   : Drift overført til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik. 75  [P] "Skipet" 4/1992  
  76 10.07.1990   : Eierskap overført til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik. 76  [N] sdir.no  
  77 ca.04.1992   : Tatt ut av trafikk Melbu - Fiskebøl. 77  -  
  78 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 78  [N] sdir.no  
  79 ca.09.1992   : Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 79  -  
  80 ca.04.1993   : Tatt ut av trafikk Melbu - Fiskebøl. 80  -  
  81 1993 ►   : Satt i trafikk Ørnes - Bolga. 81  -  
  82 ► 07.1996   : Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 82  [P] "Skipet" 3/1996  
  83 04.07.1996   : Grunnstøtte i tett tåke ved Helligvær. Fikk en mindre lekkasje. 83  [P] "Skipet" 3/1996  
  84 12.07.1996   : Maskinhavari. I opplag, Svolvær. 84  [P] "Skipet" 3/1996  
  85 primo 02.1997   : Slept til Nymo Mekaniske Verksted a/s, Grimstad av slepefartøyet "Squalus". 85  [P] "Skipet" 1/1997  
  86 ultimo 05.1997   : Ombygget med ny maskin ved Nymo Mekaniske Verksted a/s, Grimstad [3]. 86  [P] "Skipet" 2/1997  
  87 17.09.1997   : Utleid til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund. 87  [P] "Skipet" 3/1997  
  88 01.1998   : Tilbakelevert. Ommålt [4]. 88  -  
  89 06.01.1998   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 89  [P] "Skipet" 1/1998  
  90 ca.17.04.1998   : Tilbakelevert. 90  [P] "Skipet" 2/1998  
  91 01.1999   : Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 91  -  
  92 06.01.1999   : Kolliderte med kaien, Røst. Fikk skader i baugpartiet. 92  [P] "Skipet" 1/1999  
  93 27.04.1999   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 93  [P] "Skipet" 2/1999  
  94 04.1999 ►   : Tilbakelevert. 94  Observasjon  
  95 ► 2000   : Sertifikat endret [6]. 95  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  96 07.03.2000   : Satt i trafikk til Værøy og Røst. 96  [P] "Skipet" 2/2000  
  97 28.04.2000   : Tatt ut av trafikk. 97  [P] "Skipet" 2/2000  
  98 01.11.2001   : Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 98  [P] "Skipet" 1/2002  
  99 20.01.2002   : Tatt ut av trafikk Bodø - Moskenes. 99  [P] "Skipet" 1/2002  
  100 11.2002   : Satt i trafikk Kilboghamn - Jektevik. 100  [P] "Skipet" 1/2003  
  101 pr.06.2004   : I trafikk Svolvær - Skutvik. 101  [P] "Skipet" 2/2004  
  102 ca.2005   : Kapasitet og sertifikat endret [5]. 102  -  
  103 27.02.2005   : Utleid til Helgelandske a/s, Sandnessjøen. 103  [P] "Skipet" 2/2005  
  104 primo 04.2005   : Tilbakelevert. 104  [P] "Skipet" 2/2005  
  105 01.03.2006   : Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 105  -  
  106 30.03.2006   : Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 106  [N] sdir.no  
  107 06.2006   : Satt i trafikk Svolvær - Skutvik. 107  -  
  108 08.2006   : Tatt ut av trafikk Svolvær - Skutvik. 108  -  
  109 11.09.2007   : Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik. 109  [N] sdir.no  
  110 12.2007   : Opprustet. 110  -  
  111 01.01.2008   : Satt i trafikk Kilboghamn - Jektevik. 111  [P] "Skipet" 1/2008  
  112 ca.03.2008   : Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 112  -  
  113 27.04.2008   : Maskinhavari. 113  [N] ranablad.no 27.04.2008  
  114    : Til Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen for reparasjon. 114  -  
  115 07.2008   : Ferdig reparert ved Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen. 115  -  
  116 05.01.2009   : Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. 116  [N] sdir.no  
  117 12.2009   : I opplag. 117  -  
  118 02.05.2010   : Satt i trafikk Stokkvågen - Lovund. 118  -  
  119 11.06.2010   : Satt i trafikk Vannøy - Hansnes. 119  -  
  120 09.09.2010   : Maskinhavari. Til Tromsø Mekaniske a/s, Tromsø for reparasjon. 120  -  
  121 11.01.2011   : Ferdig reparert ved Tromsø Mekaniske a/s, Tromsø. 121  -  
  122 18.01.2011   : Satt i trafikk Hansnes - Skåningen. 122  -  
  123 27.03.2011   : Stasjonert i Brønnøysund som reservefartøy. 123  [P] "Skipet" 2/2011  
  124 27.05.2011   : Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 124  [P] "Skipet" 2/2011  
  125 24.06.2011   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 125  [P] "Skipet" 2/2011  
  126 07.08.2011   : Tatt ut av trafikk Vennesund - Holm. 126  [P] "Skipet" 2/2011  
  127 01.09.2011   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 127  [P] "Skipet" 3/2011  
  128 13.11.2011   : I opplag, Brønnøysund. 128  -  
  129 14.12.2011   : Satt i trafikk Horn - Tjøtta. 129  -  
  130 10.03.2012   : Tatt ut av trafikk Horn - Tjøtta. 130  -  
  131 15.04.2012   : Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Stokkvågen - Lovund. 131  -  
  132 18.05.2012   : Tilbakelevert. 132  -  
  133 22.06.2012   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 133  -  
  134 05.08.2012   : I opplag, Brønnøysund. 134  -  
  135 15.11.2012   : Solgt til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund. Salgssum: 4 300 000 NOK. 135  [N] sdir.no  
  136 04.05.2013   : Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Stokkvågen - Lovund. 136  [P] "Skipet" 2/2013  
  137 15.06.2013   : Tilbakelevert. 137  [P] "Skipet" 2/2013  
  138 06.2013   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 138  -  
  139 04.08.2013   : I opplag, Brønnøysund. 139  -  
  140 10.2013   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 140  -  
  141 23.11.2013   : I opplag, Brønnøysund. 141  -  
  142 06.2014   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 142  -  
  143 10.2014   : I opplag, Brønnøysund. 143  -  
  144 08.02.2015   : Satt i trafikk Horn - Igerøy. 144  -  
  145 01.03.2015   : Maskinhavari ved Ylvingen. 145  -  
  146 02.03.2015   : Slept til kai, Horn og senere til Brønnøysund for reparasjon. 146  -  
  147 06.11.2015   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 147  [N] banett.no 17.11.2015  
  148 13.12.2015   : I opplag, Brønnøysund. 148  Observasjon  
  149 29.03.2016   : Satt i trafikk Horn - Igerøy. 149  [N] stp-norway.com 29.03.2016  
  150 16.06.2016   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 150  [N] stp-norway.com 16.06.2016  
  151 21.11.2016   : Grunnstøtte, Ylvingen. 151  [N] an.no 22.11.2016  
  152 16.01.2017   : Satt i trafikk Tjøtta - Forvik [supplering]. 152  [N] tts.no  
  153 28.04.2017   : Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 153  [N] tts.no  
  154 18.09.2017   : Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 154  [N] tts.no  
  155 09.2017 ►   : Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 155  Observasjon  
  156 11.06.2018   : Satt i trafikk Vennesund - Holm [supplering]. 156  [N] tts.no / [N] marinetraffic.com  
  157 19.08.2018   : Tatt ut av trafikk Vennesund - Holm. 157  [N] tts.no  
  158 10.06.2019   : Satt i trafikk Vennesund - Holm [supplering]. 158  [N] tts.no / [N] marinetraffic.com  
  159 18.08.2019   : Tatt ut av trafikk Vennesund - Holm. 159  [N] tts.no  
  160 12.09.2019   : Satt i trafikk Horn - Igerøy. 160  [N] tts.no 12.09.2019  
  161 10.2019   : Tatt ut av trafikk Horn - Igerøy. 161  Observasjon  
       
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau