H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "BOGNES" 1982 - 1983  
    Fortegnelse nr. B81  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     05.06.2020    
    PERIODE:     1982 - 1983 Status for fartøyet: I  TRAFIKK  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L F I J 1 1977 - 2019   1 [N] sdir.no  
  2     J 8 R B 2 2 2019 -   2 [N] marinetraffic.com  
  3 IMO-nummer   7608758 3 -   3 [N] sdir.no  
  4 MMSI-nummer   257277500 4 før 2019 - 2019   4 [N] marinetraffic.com  
  5     377901132 5 2019 -   5 [N] marinetraffic.com  
  6 Navn   "Bognes" 6 1977 - 2019   6 [N] sdir.no  
  7     "Bequia Express 2" 7 2019 -   7 [N] skipsfarts-forum.net 23.12.2019  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  8 Nord-Ferjer a/s, Narvik 8 1977 - 1990   8 [N] sdir.no  
  9 Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik 9 1990 - 2006   9 [N] sdir.no  
  10 Hurtigruten Group ASA, Narvik 10 2006 - 2007   10 [N] sdir.no  
  11 Hurtigruten ASA, Narvik 11 2007 - 2009   11 [N] sdir.no  
  12 Torghatten Nord a/s, Tromsø 12 2009 - 2012   12 [N] sdir.no  
  13 Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund 13 2012 - 2019   13 [N] sdir.no  
  14 Bequia Express Company Ltd., Kingstown, St. Vincent og Grenadinene. 14 2019 -   14 [P] "Skipet" 1/2020  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  15 Byggeår   1977 15 -   15 [N] sdir.no  
  16 Byggenummer   45 16 -   16 [N] sdir.no  
  17 Skrog   Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø 17 -   17 [N] sdir.no  
  18 Utrustning   Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø 18 -   18 [N] sdir.no  
  19 Type   FL 19 -   19 [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  20 Skrogutforming   Konvensjonelt 20 -   20 HMI  
  21 Klasse   Skipskontrollen 21 før 1989 - før 2000   21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22     NSC 22 før 2000 -   22 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23 Materiale   Stål 23 -   23 [N] sdir.no  
  24 Maskinfabrikant [ A ] Bergens Mekaniske Verksted a/s. Bergen 24 1977 - 1997   24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25 Maskin produsert [ A ] 1977 25 -   25 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26   [ C ] 1997 26 -   26 -  
  27 Maskin [ A ] 1 x 4T Normo DM 9 syl. diesel 27 1977 - 1997   27 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28   [ C ] 1 x Ulstein Bergen KRMB 8 syl. diesel  28 1997 -   28 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29 Effekt [ A ] 1700 bhk 29 1977 - 1997   29 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30   [ C ] 1950 bhk 30 1997 -   30 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31 Fart [ A ] 13.0 kn 31 1977 - 1997   31 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32   [ C ] 13.5 kn 32 1997 -   32 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  33 Forbruk [ A ] 330 l/t 33 1977 - 1997   33 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34   [ C ] 365 l/t 34 1997 -   34 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  35 Lengde [ A ] 55.87 m 35 1977 - 1983   35 [N] sdir.no  
  36   [ B ] 64.85 m 36 1983 -   36 [N] sdir.no  
  37 Bredde   11.61 m 37 -   37 [N] sdir.no  
  38 Dybde   4.20 m 38 -   38 [N] sdir.no  
  39 Brutto registertonnasje [ A ] 671 t 39 1977 - 1983   39 -  
  40   [ B ] 1568 t 40 1983 - 1998   40 [N] sdir.no  
  41   [ D ] 1591 t 41 1998 -   41 [N] sdir.no  
  42 Netto registertonnasje [ A ] 296 t 42 1977 - 1983   42 -  
  43   [ B ] 783 t 43 1983 - 1998   43 [N] sdir.no  
  44   [ D ] 751 t 44 1998 -   44 [N] sdir.no  
  45 Dødvekttonnasje [ A ] 200 t 45 1977 - 1983   45 [P] "Skipet" 4/1992  
  46   [ D ] 305 t 46 1998 -   46 [P] "Skipet" 4/1992  
  47 Bilkapasitet [ A ] 43 47 1977 - 1983   47 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  48   [ B ] 55 48 1983 - ca.2005   48 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49   [ E ] 36 49 ca.2005 -   49 -  
  50 Trailerkapasitet   Ja 50 -   50 HMI  
  51 Passasjersertifikat [ A ] 350 51 1977 - før 2000   51 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  52   [ F ] 299 52 før 2000 - ca.2005   52 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  53   [ E ] 245 53 ca.2005 -   53 -  
  54 Mannskap   Ja 54 -   54 HMI  
  55 Passasjerlugarer   0 55 -   55 HMI  
  56 Mannskapslugarer   Ja 56 -   56 HMI  
  57 Dekkshøyde   4.50 m 57 -   57 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  58 Akseltrykk   13 t 58 -   58 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  59 Tilleggsinformasjon   - 59 -   59 -  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  60 08.06.1977     Innført i Narvik Skipsregister som "Bognes". Hjemmehavn: Narvik. 60 [N] sdir.no  
  61 11.06.1977     Levert fra Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø til Nord-Ferjer a/s, Narvik [ A ]. Byggesum: 14.896 mill NOK. 61 [P] "Skipet" 4/1992  
  62       Kjenningssignal: LFIJ. 62 [N] sdir.no  
  63 06.1977     Satt i trafikk Bognes - Lødingen / Svolvær - Skutvik. 63 [P] "Skipet" 2/2009 / -  
  64 06.1977 ►     Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. Satt i trafikk Molde - Vestnes. 64 -  
  65 1978     Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Lødingen / Svolvær - Skutvik. 65 -  
  66 11.01.1982     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 66 [A] Stavanger Aftenblad 09.01.1982  
  67 13.02.1982     Tilbakelevert. 67 HMI  
  68 10.1982     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 68 [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1982  
  69 25.10.1982     Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 69 [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1982  
  70 26.11.1982     Til Rosenberg Verft a/s, Stavanger. 70 [A] Stavanger Aftenblad 18.12.1982  
  71 03.01.1983     Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 71 HMI  
  72 04.02.1983     Tilbakelevert. 72 -  
  73 03.1983     Ombygget ved Kaarbø Mekaniske Verksted a/s, Harstad: Forlenget [ B ]. Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 73 [P] "Skipet" 4/1992  
  74 19.12.1983     Ommålt [ B ]. 74 [N] sdir.no  
  75 07.1988     Tatt ut av trafikk Bognes - Lødingen. 75 -  
  76 ca.09.1988     Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 76 -  
  77 ca.04.1989     Tatt ut av trafikk Melbu - Fiskebøl. 77 -  
  78 ca.09.1989     Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 78 -  
  79 01.01.1990     Drift overført til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik. 79 [P] "Skipet" 4/1992  
  80 10.07.1990     Eierskap overført til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik. 80 [N] sdir.no  
  81 ca.04.1992     Tatt ut av trafikk Melbu - Fiskebøl. 81 -  
  82 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 82 [N] sdir.no  
  83 ca.09.1992     Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 83 -  
  84 ca.04.1993     Tatt ut av trafikk Melbu - Fiskebøl. 84 -  
  85 1993 ►     Satt i trafikk Ørnes - Bolga. 85 -  
  86 ► 07.1996     Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 86 [P] "Skipet" 3/1996  
  87 04.07.1996     Grunnstøtte i tett tåke ved Helligvær. Fikk en mindre lekkasje. 87 [P] "Skipet" 3/1996  
  88 12.07.1996     Maskinhavari. I opplag, Svolvær. 88 [P] "Skipet" 3/1996  
  89 primo 02.1997     Slept til Nymo Mekaniske Verksted a/s, Grimstad av slepefartøyet "Squalus". 89 [P] "Skipet" 1/1997  
  90 ultimo 05.1997     Ombygget med ny maskin ved Nymo Mekaniske Verksted a/s, Grimstad [ C ]. 90 [P] "Skipet" 2/1997  
  91 17.09.1997     Utleid til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund. 91 [P] "Skipet" 3/1997  
  92 primo 01.1998     Tilbakelevert. 92 -  
  93 06.01.1998     Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 93 [P] "Skipet" 1/1998  
  94 05.01.1998     Ommålt [ D ]. 94 [N] sdir.no  
  95 ca.17.04.1998     Tilbakelevert. 95 [P] "Skipet" 2/1998  
  96 01.1999     Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 96 -  
  97 06.01.1999     Kolliderte med kaien, Røst. Fikk skader i baugpartiet. 97 [P] "Skipet" 1/1999  
  98 27.04.1999     Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 98 [P] "Skipet" 2/1999  
  99 04.1999 ►     Tilbakelevert. 99 HMI  
  100 ► 2000     Sertifikat endret [ F ]. 100 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  101 07.03.2000     Satt i trafikk til Værøy og Røst. 101 [P] "Skipet" 2/2000  
  102 28.04.2000     Tatt ut av trafikk. 102 [P] "Skipet" 2/2000  
  103 01.11.2001     Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 103 [P] "Skipet" 1/2002  
  104 20.01.2002     Tatt ut av trafikk Bodø - Moskenes. 104 [P] "Skipet" 1/2002  
  105 11.2002     Satt i trafikk Kilboghamn - Jektevik. 105 [P] "Skipet" 1/2003  
  106 pr.06.2004     I trafikk Svolvær - Skutvik. 106 [P] "Skipet" 2/2004  
  107 ca.2005     Kapasitet og sertifikat endret [ E ]. 107 -  
  108 27.02.2005     Utleid til Helgelandske a/s, Sandnessjøen. 108 [P] "Skipet" 2/2005  
  109 primo 04.2005     Tilbakelevert. 109 [P] "Skipet" 2/2005  
  110 01.03.2006     Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 110 -  
  111 30.03.2006     Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 111 [N] sdir.no  
  112 06.2006     Satt i trafikk Svolvær - Skutvik. 112 -  
  113 08.2006     Tatt ut av trafikk Svolvær - Skutvik. 113 -  
  114 11.09.2007     Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik. 114 [N] sdir.no  
  115 12.2007     Opprustet. 115 -  
  116 01.01.2008     Satt i trafikk Kilboghamn - Jektevik. 116 [P] "Skipet" 1/2008  
  117 ca.03.2008     Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 117 -  
  118 27.04.2008     Maskinhavari. 118 [N] ranablad.no 27.04.2008  
  119       Til Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen for reparasjon. 119 -  
  120 07.2008     Ferdig reparert ved Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen. 120 -  
  121 05.01.2009     Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. 121 [N] sdir.no  
  122 12.2009     I opplag. 122 -  
  123 02.05.2010     Satt i trafikk Stokkvågen - Lovund. 123 -  
  124 11.06.2010     Satt i trafikk Vannøy - Hansnes. 124 -  
  125 09.09.2010     Maskinhavari. Til Tromsø Mekaniske a/s, Tromsø for reparasjon. 125 -  
  126 11.01.2011     Ferdig reparert ved Tromsø Mekaniske a/s, Tromsø. 126 -  
  127 18.01.2011     Satt i trafikk Hansnes - Skåningen. 127 -  
  128 27.03.2011     Stasjonert i Brønnøysund som reservefartøy. 128 [P] "Skipet" 2/2011  
  129 27.05.2011     Satt i trafikk Brensholmen - Botnhamn. 129 [P] "Skipet" 2/2011  
  130 24.06.2011     Satt i trafikk Vennesund - Holm. 130 [P] "Skipet" 2/2011  
  131 07.08.2011     Tatt ut av trafikk Vennesund - Holm. 131 [P] "Skipet" 2/2011  
  132 01.09.2011     Satt i trafikk Vennesund - Holm. 132 [P] "Skipet" 3/2011  
  133 13.11.2011     I opplag, Brønnøysund. 133 -  
  134 14.12.2011     Satt i trafikk Horn - Tjøtta. 134 -  
  135 10.03.2012     Tatt ut av trafikk Horn - Tjøtta. 135 -  
  136 15.04.2012     Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Stokkvågen - Lovund. 136 -  
  137 18.05.2012     Tilbakelevert. 137 -  
  138 22.06.2012     Satt i trafikk Vennesund - Holm. 138 -  
  139 05.08.2012     I opplag, Brønnøysund. 139 -  
  140 15.11.2012     Solgt til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund. Salgssum: 4 300 000 NOK. 140 [N] sdir.no  
  141 04.05.2013     Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Stokkvågen - Lovund. 141 [P] "Skipet" 2/2013  
  142 15.06.2013     Tilbakelevert. 142 [P] "Skipet" 2/2013  
  143 06.2013     Satt i trafikk Vennesund - Holm. 143 -  
  144 04.08.2013     I opplag, Brønnøysund. 144 -  
  145 10.2013     Satt i trafikk Vennesund - Holm. 145 -  
  146 23.11.2013     I opplag, Brønnøysund. 146 -  
  147 06.2014     Satt i trafikk Vennesund - Holm. 147 -  
  148 10.2014     I opplag, Brønnøysund. 148 -  
  149 08.02.2015     Satt i trafikk Horn - Igerøy. 149 -  
  150 01.03.2015     Maskinhavari ved Ylvingen. 150 [N] nrk.no/nordland 02.03.2015  
  151 02.03.2015     Slept til kai, Horn og senere til Brønnøysund for reparasjon. 151 [N] nrk.no/nordland 02.03.2015  
  152 06.11.2015     Satt i trafikk Vennesund - Holm. 152 [N] banett.no 17.11.2015  
  153 13.12.2015     I opplag, Brønnøysund. 153 HMI  
  154 29.03.2016     Satt i trafikk Horn - Igerøy. 154 [N] stp-norway.com 29.03.2016  
  155 16.06.2016     Satt i trafikk Vennesund - Holm. 155 [N] stp-norway.com 16.06.2016  
  156 21.11.2016     Grunnstøtte, Ylvingen. 156 [N] an.no 22.11.2016  
  157 16.01.2017     Satt i trafikk Tjøtta - Forvik [supplering]. 157 [N] tts.no  
  158 28.04.2017     Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 158 [N] tts.no  
  159 18.09.2017     Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 159 [N] tts.no  
  160 09.2017 ►     Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 160 HMI  
  161 11.06.2018     Satt i trafikk Vennesund - Holm [supplering]. 161 [N] tts.no  
  162 19.08.2018     Tatt ut av trafikk Vennesund - Holm. 162 [N] tts.no  
  163 10.06.2019     Satt i trafikk Vennesund - Holm [supplering]. 163 [N] tts.no  
  164 18.08.2019     Tatt ut av trafikk Vennesund - Holm. 164 [N] tts.no  
  165 12.09.2019     Satt i trafikk Horn - Igerøy. 165 [N] tts.no 12.09.2019  
  166 10.2019     Satt i trafikk Vennesund - Holm [supplering]. 166 HMI  
  167 02.11.2019     Tatt ut av trafikk Vennesund - Holm. 167 [P] "Skipet" 1/2020  
  168 primo 12.2019     Solgt til Bequia Express Company Ltd., Kingstown, St. Vincent og Grenadinene. 168 [P] "Skipet" 1/2020  
  169       Omdøpt "Bequia Express 2". 169 [N] banett.no 09.12.2019  
  170       Kjenningssignal: J8RB2. 170 [N] marinetraffic.com  
  171 20.12.2019     Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. Registrert i St. Vincent og Grenadinene. 171 [N] sdir.no  
  172 15.01.2020     I opplag, Kopervik p.g.a. manglende sertifikater. 172 [P] "Skipet" 1/2020  
  173 03.03.2020     Ankom St. Vincent. 173 [N] news784.com 03.03.2020  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau