EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND                        
                                           
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "BOGNES" 1982-1983   FOTOGRAFI   OPPDATERT 16.09.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE     1982 - 1983   1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LFIJ   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       7608758   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257277500   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Bognes"   5  [N] sjofartsdir.no  
           
  6  REDERI / EIERFORHOLD Nord-Ferjer a/s, Narvik 1977 - 1990 6  [N] sjofartsdir.no  
  7   Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik 1990 - 2006 7  [N] sjofartsdir.no  
  8    Hurtigruten Group ASA, Narvik 2006 - 2007 8    
  9   Hurtigruten ASA, Narvik 2007 - 2009 9    
  10   Torghatten Nord a/s, Tromsø 2009 - 2012 10  [N] sjofartsdir.no  
  11           Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund 2012 - 11  [N] sjofartsdir.no  
 
  12  BYGGEÅR       1977   12  [N] sjofartsdir.no  
  13  BYGGENUMMER       45   13  [N] sjofartsdir.no  
  14  SKROG       Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   14  [N] sjofartsdir.no  
  15  UTRUSTNING       Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  TYPE       FL   16  [P] NOU 1974:50 "Standardisering av ferjer"  
  17  SKROG       Konvensjonelt   17  Observasjon  
  18  KLASSE   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  19         NSC før 2000 - 19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  20  MATERIALE       Stål   20  [N] sjofartsdir.no  
  21  MASKINFABRIKANT       ◄ 1 ► Bergens Mekaniske Verksted a/s. Bergen 1977 - 1997 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22  MASKIN PRODUSERT   ◄ 1 ► 1977   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23           ◄ 3 ► 1997     23      
  24  MASKIN   ◄ 1 ► 1 x 4T Normo DM 9 syl. diesel 1977 - 1997 24    
  25           ◄ 3 ► 1 x Ulstein Bergen KRMB 8 syl. diesel 1997 - 25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  EFFEKT   ◄ 1 ► 1700 1977 - 1997 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27           ◄ 3 ► 1950 1997 - 27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  FART   ◄ 1 ► 13.0 kn 1977 - 1997 28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29           ◄ 3 ► 13.5 kn 1997 - 29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30  FORBRUK     ◄ 1 ► 330 l/t 1977 - 1997 30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31     ◄ 3 ► 365 l/t 1997 - 31  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32  LENGDE       ◄ 1 ► 55.87 m 1977 - 1983 32    
  33     ◄ 2 ► 64.85 m 1983 - 33  [N] sjofartsdir.no  
  34  BREDDE       11.61 m   34  [N] sjofartsdir.no  
  35  DYBDE       04.20 m   35  [N] sjofartsdir.no  
  36  BRUTTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 0671 t 1977 - 1983 36    
  37     ◄ 2 ► 1568 t 1983 - 1998 37  [N] sjofartsdir.no  
  38           ◄ 4 ► 1591 t 1998 - 38  [N] sjofartsdir.no  
  39  NETTO REGISTERTONNASJE       ◄ 1 ► 0296 t 1977 - 1983 39    
  40     ◄ 2 ► 0783 t 1983 - 1998 40  [N] sjofartsdir.no  
  41           ◄ 4 ► 0751 t 1998 - 41  [N] sjofartsdir.no  
  42  DØDVEKTTONNASJE   ◄ 1 ► 0200 t 1977 - 1983 42  [P] "Skipet" 4/1992  
  43         ◄ 4 ► 0305 t 1998 - 43  [P] "Skipet" 4/1992  
  44  BILER   ◄ 1 ► 43 1977 - 1983 44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  45     ◄ 2 ► 55 1983 - ca.2005 45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46     ◄ 5 ► 36 ca.2005 - 46    
  47  TRAILERE       Ja   47  Observasjon  
  48  PASSASJERER   ◄ 1 ► 350 1977 - før 2000 48  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49     ◄ 6 ► 299 før 2000 - ca.2005 49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50     ◄ 5 ► 245 ca.2005 - 50    
  51  MANNSKAP           51    
  52  PASSASJERLUGARER       0   52  Observasjon  
  53  MANNSKAPSLUGARER       Ja   53  Observasjon  
  54  DEKKSHØYDE       4.50 m   54  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  55  AKSELTRYKK   13 t   55  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  56  TILLEGGSINFORMASJON           56    
  57  STATUS       I trafikk 57    
 
  58 08.06.1977   : Innført i Narvik Skipsregister som "Bognes" ◄ 1 ►. Hjemmehavn: Narvik. 58  [N] sjofartsdir.no  
  59 11.06.1977   : Levert fra Tromsø Skibsverft & Mekaniske Verksted a/s, Tromsø til Nord-Ferjer a/s, Narvik. Byggesum: 14.896 mill NOK. 59  [P] "Skipet" 4/1992  
  60 06.1977   : Satt i trafikk Bognes - Lødingen / Svolvær - Skutvik. 60    
  61 06.1977 ►   : Utleid til Møre og Romsdal Fylkesbåtar a/s, Molde. Satt i trafikk Molde - Vestnes. 61    
  62 1978   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Bognes - Lødingen / Svolvær - Skutvik. 62    
  63 11.01.1982   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 63  [A] Stavanger Aftenblad 09.01.1982  
  64 13.02.1982   : Tilbakelevert. 64  Observasjon  
  65 10.1982   : Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 65  [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1982  
  66 25.10.1982   : Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 66  [A] Stavanger Aftenblad 23.10.1982  
  67 26.11.1982   : Til Rosenberg Verft a/s, Stavanger. 67  [A] Stavanger Aftenblad 18.12.1982  
  68 03.01.1983   : Satt i trafikk Mekjarvik - Skudeneshavn. 68  Observasjon  
  69 04.02.1983   : Tilbakelevert. 69    
  70 03.1983   : Ombygget ved Kaarbø Mekaniske Verksted a/s, Harstad: Forlenget◄ 2 ►. Satt i trafikk Bognes - Lødingen. 70  [P] "Skipet" 4/1992  
  71 07.1988   : Tatt ut av trafikk Bognes - Lødingen. 71    
  72 ca.09.1988   : Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 72    
  73 ca.04.1989   : Tatt ut av trafikk Melbu - Fiskebøl. 73    
  74 ca.09.1989   : Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 74    
  75 01.01.1990   : Drift overført til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik. 75  [P] "Skipet" 4/1992  
  76 10.07.1990   : Eierskap overført til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA, Narvik. 76  [N] sjofartsdir.no  
  77 ca.04.1992   : Tatt ut av trafikk Melbu - Fiskebøl. 77    
  78 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 78  [N] sjofartsdir.no  
  79 ca.09.1992   : Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 79    
  80 ca.04.1993   : Tatt ut av trafikk Melbu - Fiskebøl. 80    
  81 1993 ►   : Satt i trafikk Ørnes - Bolga. 81    
  82 ► 07.1996   : Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 82  [P] "Skipet" 3/1996  
  83 04.07.1996   : Grunnstøtte i tett tåke ved Helligvær. Fikk en mindre lekkasje. 83  [P] "Skipet" 3/1996  
  84 12.07.1996   : Maskinhavari. I opplag, Svolvær. 84  [P] "Skipet" 3/1996  
  85 primo 02.1997   : Slept til Nymo Mekaniske Verksted a/s, Grimstad av slepefartøyet "Squalus". 85  [P] "Skipet" 1/1997  
  86 ultimo 05.1997   : Ombygget med ny maskin ved Nymo Mekaniske Verksted a/s, Grimstad ◄ 3 ►. 86  [P] "Skipet" 2/1997  
  87 17.09.1997   : Utleid til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund. 87  [P] "Skipet" 3/1997  
  88 01.1998   : Tilbakelevert. Ommålt ◄ 4 ►. 88    
  89 06.01.1998   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 89  [P] "Skipet" 1/1998  
  90 ca.17.04.1998   : Tilbakelevert. 90  [P] "Skipet" 2/1998  
  91 01.1999   : Satt i trafikk Bodø - Moskenes. 91    
  92 06.01.1999   : Kolliderte med kaien, Røst. Fikk skader i baugpartiet. 92  [P] "Skipet" 1/1999  
  93 27.04.1999   : Utleid til Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Øksfjord - Hasvik. 93  [P] "Skipet" 2/1999  
  94 04.1999 ►   : Tilbakelevert. 94  Observasjon  
  95 ► 2000  : Sertifikat endret ◄ 6 ►. 95  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  96 07.03.2000   : Satt i trafikk til Værøy og Røst. 96  [P] "Skipet" 2/2000  
  97 28.04.2000   : Tatt ut av trafikk. 97  [P] "Skipet" 2/2000  
  98 2002   : Satt i trafikk Kilboghamn - Jektevik. 98    
  99 ca.2005   : Kapasitet og sertifikat endret ◄ 5 ►. 99    
  100 01.03.2006   : Drift overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 100    
  101 30.03.2006   : Eierskap overført til Hurtigruten Group ASA, Narvik. 101  [N] sjofartsdir.no  
  102 06.2006   : Satt i trafikk Svolvær - Skutvik. 102    
  103 08.2006   : Tatt ut av trafikk Svolvær - Skutvik. 103    
  104 11.09.2007   : Drift og eierskap overført til Hurtigruten ASA, Narvik. 104  [N] sjofartsdir.no  
  105 12.2007   : Opprustet. 105    
  106 01.01.2008   : Satt i trafikk Kilboghamn - Jektevik. 106    
  107 ca.03.2008   : Satt i trafikk Melbu - Fiskebøl. 107    
  108 27.04.2008   : Maskinhavari. 108  [N] ranablad.no 27.04.2008  
  109    : Til Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen for reparasjon. 109    
  110 07.2008   : Ferdig reparert ved Slipen Mekaniske Verksted a/s, Sandnessjøen. 110    
  111 05.01.2009   : Solgt til Torghatten Nord a/s, Tromsø. 111  [N] sjofartsdir.no  
  112 12.2009   : I opplag. 112    
  113 02.05.2010   : Satt i trafikk Stokkvågen - Lovund. 113    
  114 11.06.2010   : Satt i trafikk Vannøy - Hansnes. 114    
  115 09.09.2010   : Maskinhavari. Til Tromsø Mekaniske a/s, Tromsø for reparasjon. 115    
  116 11.01.2011   : Ferdig reparert ved Tromsø Mekaniske a/s, Tromsø. 116    
  117 18.01.2011   : Satt i trafikk Hansnes - Skåningen. 117    
  118 28.03.2011   : Satt i trafikk Horn - Igerøy. 118    
  119 15.05.2011   : Tatt ut av trafikk Horn - Igerøy. 119    
  120 27.06.2011   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 120    
  121 08.08.2011   : Tatt ut av trafikk Vennesund - Holm. 121    
  122 13.11.2011   : I opplag, Brønnøysund. 122    
  123 14.12.2011   : Satt i trafikk Horn - Tjøtta. 123    
  124 10.03.2012   : Tatt ut av trafikk Horn - Tjøtta. 124    
  125 15.04.2012   : Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Stokkvågen - Lovund. 125    
  126 18.05.2012   : Tilbakelevert. 126    
  127 22.06.2012   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 127    
  128 05.08.2012   : I opplag, Brønnøysund. 128    
  129 15.11.2012   : Solgt til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund. Salgssum: 4 300 000 NOK. 129  [N] sjofartsdir.no  
  130 04.04.2013   : Utleid til Boreal Transport Nord a/s, Hammerfest. Satt i trafikk Stokkvågen - Lovund. 130    
  131 15.06.2013   : Tilbakelevert. 131    
  132 06.2013   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 132    
  133 04.08.2013   : I opplag, Brønnøysund. 133    
  134 10.2013   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 134    
  135 23.11.2013   : I opplag, Brønnøysund. 135    
  136 06.2014   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 136    
  137 10.2014   : I opplag, Brønnøysund. 137    
  138 08.02.2015   : Satt i trafikk Horn - Igerøy. 138    
  139 01.03.2015   : Maskinhavari ved Ylvingen. 139    
  140 02.03.2015   : Slept til kai, Horn og senere til Brønnøysund for reparasjon. 140    
  141 06.11.2015   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 141  [N] banett.no 17.11.2015  
  142 13.12.2015   : I opplag, Brønnøysund. 142  Observasjon  
  143 29.03.2016   : Satt i trafikk Horn - Igerøy. 143  [N] stp-norway.com 29.03.2016  
  144 16.06.2016   : Satt i trafikk Vennesund - Holm. 144  [N] stp-norway.com 16.06.2016  
  145 21.11.2016   : Grunnstøtte, Ylvingen. 145  [N] an.no 22.11.2016  
  146 16.01.2017   : Satt i trafikk Tjøtta - Forvik [supplering]. 146  [N] tts.no  
  147 28.04.2017   : Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 147  [N] tts.no  
  148 18.09.2017   : Satt i trafikk Tjøtta - Forvik. 148  [N] tts.no  
  149 09.2017 ►   : Tatt ut av trafikk Tjøtta - Forvik. 149  Observasjon  
  150 11.06.2018   : Satt i trafikk Vennesund - Holm [supplering]. 150  [N] tts.no / [N] marinetraffic.com  
  151 19.08.2018   : Tatt ut av trafikk Vennesund - Holm. 151  [N] tts.no