H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "BØMLO" 2012  
    Fortegnelse nr. B87  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     26.04.2020    
    PERIODE:     2012 Status for fartøyet: OPPHOGGET  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L I W K 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   7228194 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257302400 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Herdla" 4 1972 - 1984   4 [P] "Skipet" 4/1984  
  5     "Ladejarl" 5 1984 - 1996   5 [N] sdir.no  
  6     "Bømlo" 6 1996 - 2014   6 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø 7 1972 - 1984   7 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  8 Fosen Trafikklag a/s, Trondheim 8 1984 - 1996   8 [N] sdir.no  
  9 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 9 1996 - 2001   9 [N] sdir.no  
  10 HSD Sjø a/s, Bergen 10 2001 - 2006   10 [N] sdir.no  
  11 Tide Sjø a/s, Bergen 11 2006 - 2012   11 -  
  12 Norled a/s, Stavanger 12 2014 - 2014   12 [N] sdir.no  
  13 Smedegaarden a/s, Esbjerg, Danmark 13 2014   13 [P] "Skipet" 4/2014  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  14 Byggeår   1972 14 -   14 [N] sdir.no  
  15 Byggenummer   31 15 -   15 [N] sdir.no  
  16 Skrog   Løland Verft a/s, Leirvik 16 -   16 [N] sdir.no  
  17 Utrustning   Løland Verft a/s, Leirvik 17 -   17 [N] sdir.no  
  18 Type   - 18 -   18 -  
  19 Skrogutforming   Pendel 19 -   19 HMI  
  20 Klasse   Skipskontrollen 20 før 1989 - før 2000   20 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  21     NSC 21 før 2000 - 2014   21 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22 Materiale   Stål 22 -   22 [N] sdir.no  
  23 Maskinfabrikant   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 23 -   23 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  24 Maskin produsert   1972 24 -   24 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25 Maskin   1 x 2T DM 6 syl. diesel 25 -   25 -  
  26 Effekt   1500 bhk 26 -   26 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27 Fart   13.0 kn 27 -   27 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28 Forbruk   - 28 -   28 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29 Lengde   66.02 m 29 -   29 -  
  30 Bredde   12.25 m 30 -   30 -  
  31 Dybde   5.05 m 31 -   31 -  
  32 Brutto registertonnasje [ A ] 871.05 t 32 1972 - 1994   32 [N] sdir.no  
  33   [ C ] 860 t 33 1994 - 1996   33 [N] sdir.no  
  34   [ D ] 1206 t 34 1996 - 2014   34 [N] sdir.no  
  35 Netto registertonnasje [ A ] 496.10 t 35 1972 - 1994   35 [N] sdir.no  
  36   [ C ] 258 t 36 1994 - 1996   36 [N] sdir.no  
  37   [ D ] 356 t 37 1996 - 2014   37 [N] sdir.no  
  38 Dødvekttonnasje [ D ] 356 t 38 1996 - 2014   38 [N] marinetraffic.com  
  39 Bilkapasitet [ A ] 85 [24 dekk 2, 61 dekk 3] 39 1972 - ca.2005   39 -  
  40   [ E ] 73 [19 dekk 2, 54 dekk 3] 40 ca.2005 - 2014   40 [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" / -  
  41 Trailerkapasitet   Ja 41 -   41 HMI  
  42 Passasjersertifikat [ A ] 660 42 1972 - 1984   42 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  43   [ B ] 399 43 1984 - før 2000   43 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44   [ F ] 360 44 før 2000 - ca.2005   44 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  45   [ E ] 260 45 ca.2005 - 2014   45 [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2013-30.april 2014"  
  46 Mannskap   Ja 46 -   46 HMI  
  47 Passasjerlugarer   0 47 -   47 HMI  
  48 Mannskapslugarer   Ja 48 -   48 HMI  
  49 Dekkshøyde   4.75 m dekk 3 49 -   49 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50 Akseltrykk   13 t dekk 3 50 -   50 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  51 Tilleggsinformasjon   Første innenriksferge i Norge med underliggende bildekk. 51 -   51 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  52 26.08.1972     Sjøsatt ved Løland Verft a/s, Leirvik. Døpt "Herdla" av Emma Eriksen. 52 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  53 10.10.1972     Målt [ A ]. 53 [N] sdir.no  
  54 15.11.1972     Levert fra Løland Verft a/s, Leirvik til Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø [ A ]. Hjemmehavn: Bergen. Byggekostnad: 8 mill NOK. 54 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  55 16.11.1972     Innført i Bergen Skipsregister. 55 [N] sdir.no  
  56 24.12.1972     Satt i trafikk Kleppestø - Bergen. 56 [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  57 ca.06.1975     Utleid til Bergen-Nordhordland Trafikklag a/s. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 57 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  58 ca.08.1975     Tilbakelevert. 58 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  59       Satt i trafikk Kleppestø - Bergen. 59 HMI  
  60 14.06.1984     Solgt til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Salgssum: 8.3 mill NOK. 60 [N] sdir.no  
  61 10.1984     Omdøpt "Ladejarl". 61 [P] "Skipet" 4/1984  
  62       Overført til Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. Sertifikat endret [ B ]. Satt i trafikk Sunde - Jøsnøy. 62 -  
  63 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 63 [N] sdir.no  
  64 13.07.1994     Ommålt [ C ]. 64 [N] sdir.no  
  65 08.12.1994     Tatt ut av trafikk Sunde - Jøsnøy. 65 -  
  66 10.01.1996     Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 66 [P] "Skipet" 1/1996  
  67 11.03.1996     Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Omdøpt "Bømlo". Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 7 mill NOK. 67 [N] sdir.no  
  68 03.1996     Til oppgradering ved Halsnøy Verft a/s, Høylandsbygd. 68 [A] Sunnhordland 14.03.1996  
  69 ultimo 04.1996     Oppgradert ved Halsnøy Verft a/s, Høylandsbygd. 69 [A] Sunnhordland 14.03.1996  
  70 30.08.1996     Ommålt [ D ]. 70 [N] sdir.no  
  71 05.11.1996     Satt i trafikk Kvanndal - Utne. 71 [P] "Skipet" 1/1997  
  72 03.12.1996     Tatt ut av trafikk Kvanndal - Utne. 72 [P] "Skipet" 1/1997  
  73       Reservefartøy. 73 [A] Sunnhordland 25.03.1997  
  74 16.12.1996     Til Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset for oppgradering av maskin. 74 [P] "Skipet" 1/1997  
  75 27.01.1997     Maskin ferdig overhalt ved Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset. 75 [P] "Skipet" 1/1997  
  76 sommer 1997     I trafikk Bruravik - Brimnes [supplering]. 76 [A] Sunnhordland 25.03.1997  
  77 1997     Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 77 -  
  78 2000     Sertifikat endret [ F ]. 78 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  79 02.05.2000     Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 79 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  80 ca.06.2000     Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 80 -  
  81 08.2000     I opplag, Kleppestø. 81 [P] "Skipet" 2/2001  
  82 05.2001     Utleid til Bergen-Nordhordland Rutelag ASA, Bergen. Satt i trafikk Leirvåg - Skipavik. 82 [P] "Skipet" 2/2001  
  83 15.06.2001     Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 83 [N] sdir.no  
  84 22.12.2001     Tilbakelevert. 84 HMI  
  85 2002     Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 85 -  
  86 2003     Satt i trafikk Halhjem - Våge. 86 - / [A] Sunnhordland 11.10.2004  
  87 16.06.2003     Kolliderte med kaien, Halhjem. 87 [P] "Skipet" 3/2003  
  88 ca.2005     Kapasitet og sertifikat endret [ E ]. 88 -  
  89 03.11.2006     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 89 [P] "Skipet" 4/2006  
  90 04.12.2006     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 90 [N] sdir.no  
  91 29.12.2006     Tatt ut av trafikk Halhjem - Våge. 91 [P] "Skipet" 1/2007  
  92 10.01.2007     Satt i trafikk Bruravik - Brimsnes. 92 [P] "Skipet" 1/2007  
  93 06.2007     Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 93 -  
  94 01.06.2007     Satt i trafikk Bruravik - Brimsnes. 94 -  
  95 01.09.2007     Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 95 -  
  96 01.06.2008     Satt i trafikk Bruravik - Brimsnes. 96 -  
  97 01.09.2008     Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 97 -  
  98 01.06.2009     Satt i trafikk Bruravik - Brimsnes. 98 -  
  99 31.08.2009     Tatt ut av trafikk Bruravik - Brimsnes. 99 -  
  100 06.09.2009     Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 100 -  
  101 22.10.2009     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 101 -  
  102 12.02.2010     Satt i trafikk Halhjem - Våge. 102 -  
  103 18.03.2010     Satt i trafikk Bruravik - Brimsnes. 103 -  
  104 31.08.2010     Tatt ut av trafikk Bruravik - Brimsnes. 104 -  
  105 12.2010     Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 105 -  
  106 2011     I opplag. 106 -  
  107 01.01.2012     Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 107 [P] "Skipet" 1/2012  
  108 13.02.2012     Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 108 [N] sdir.no  
  109 18.02.2012     I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 109 HMI  
  110 23.04.2012     Tatt ut av opplag. 110 HMI  
  111 03.06.2012     Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 111 -  
  112 29.04.2013     Tatt ut av trafikk Jondal - Tørvikbygd. 112 -  
  113 20.05.2013     I opplag, Ålesund med gearhavari. 113  - / [P] "Skipet" 3/2013  
  114 14.09.2013     Satt i trafikk Kvanndal - Utne. 114 [P] "Skipet" 3/2013  
  115 24.11.2013     Tatt ut av trafikk Kvanndal - Utne. 115 -  
  116 11.12.2013     I opplag, Sunde. 116 -  
  117 16.02.2014     Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 117 -  
  118 22.03.2014     Tatt ut trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 118 -  
  119 11.04.2014     I opplag, Sunde. 119 -  
  120 27.06.2014     Røykutvikling i maskinrommet. 120 [P] "Skipet" 3/2014  
  121       Årsak: Oljemangel i maskinen. Slept til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Lagt i opplag. 121 -  
  122 29.09.2014     Solgt til Smedegaarden a/s, Esbjerg, Danmark for opphogging. 122  - / [P] "Skipet" 4/2014  
  123       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 123 [N] sdir.no  
  124 11.10.2014     Forlot Rubbestadneset under slep. 124 [P] "Skipet" 4/2014 / HMI  
  125 13.10.2014     Ankom Esbjerg, Danmark. 125 HMI  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau