SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    M/Fe "BØMLO" 2012                            
         
 
1 -   PERIODE   : 2012         1 -   [O]        
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : LIWK         2 -   [N] sjofartsdir.no      
  3 -   IMO-NUMMER   : 7228194         3 -   [N] sjofartsdir.no      
 
4 -   MMSI-NUMMER   : 257302400         4 -   [N] marinetraffic.com      
  5 -   NAVN   : [1972] "Herdla"     5 -   [P] Skipet 4/1984      
  6 -      : [1984] "Ladejarl"       6 -   [N] sjofartsdir.no      
  7 -      : [1996] "Bømlo"         7 -   [N] sjofartsdir.no      
  8 -                8 -           
OPPDATERT 9 -                9 -           
12.02.2017 10 -                10 -           
  11 -                11 -           
  12 -                12 -           
  © Fotografi: Sølve Hatteland 13 -                13 -           
  Lokalisering: Stavanger, 11. mai 2012 14 -                14 -           
             
  15  BYGGET    : 1972                     15 -   [N] sjofartsdir.no      
  16  BYGGNUMMER   : 31                     16 -   [N] sjofartsdir.no      
  17  SKROG   : Løland Verft a/s, Leirvik                   17 -   [N] sjofartsdir.no      
  18  UTRUSTNING   : Løland Verft a/s, Leirvik     18 -   [N] sjofartsdir.no      
  19  TYPE   : -                     19 -           
  20  SKROG   : Pendel                     20 -   [O]        
  21  KLASSE   : Skipskontrollen [før 1989], NSC [før 2000]                 21 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  22  MATERIALE   : Stål     22 -   [N] sjofartsdir.no      
  23  MASKINFABRIKANT : Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset                 23 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  24  MASKIN PRODUSERT : 1972                     24 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  25  MASKIN   : 1 x 2T DM 6 syl. diesel                   25 -           
  26  EFFEKT   : 1500 bhk                     26 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  27  FART   : 13.0 kn                     27 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  28  FORBRUK   : -                     28 -           
  29  LENGDE   : 66.02 m     29 -   [N] sjofartsdir.no      
  30  BREDDE   : 12.25 m                     30 -   [N] sjofartsdir.no      
  31  DYBDE   : 05.05 m                     31 -   [N] sjofartsdir.no      
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 871.05 t [1972] [3] 860 t [1994] [4] 1206 t [1996]                 32 -   [N] sjofartsdir.no      
  33  NETTO REG. TONN : [1] 496.10 t [1972] [3] 258 t [1994] [4] 0356 t [1996]                 33 -   [N] sjofartsdir.no      
  34  DØDVEKTTONN : 0356 t     34 -   [N] marinetraffic.com      
  35  BILER   : [1] 24 dekk 2, 61 dekk 3 [1972] [5] 18 dekk 2, 54 dekk 3 [ca. 2005]               35 -           
  36  TRAILERE   : Ja                     36 -   [O]        
  37  PASSASJERER   : [1] 660 [1972] [2] 399 [1984] [6] 360 [før 2000] [5] 260 [ca. 2005]               37 -   [1] [2] [6] [P] Illustrert Norsk Skipsliste    
  38  PASSASJERLUGARER  : 0                     38 -           
  39  MANNSKAPSLUGARER : Ja                     39 -           
  40  DEKKSHØYDE   : 4.75 m dekk 3                     40 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  41  AKSELTRYKK   : 13 t dekk 3                     41 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
  42  STATUS   Opphogget                     42 -           
             
  43  TILLEGGSINFORMASJON : Første innenriksferge i Norge med underliggende bildekk.               43 -           
     
                                   
     
     
                                   
16.11.1972  44 : Levert fra Løland Verft a/s, Leirvik til Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø som "Herdla" [1]. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen.         44 -           
11.1972  45 : Satt i trafikk Kleppestø - Bergen.                       45 -           
14.06.1984  46 : Solgt til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Salgssum: 8.3 mill NOK.                   46 -   [N] sjofartsdir.no      
10.1984  47 : Omdøpt "Ladejarl". Overført til Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. Sertifikat endret [2]. Satt i trafikk Sunde - Jøsnøy.           47 -   [P] Skipet 4/1984 | - | - | - | -      
01.08.1992  48 : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.                     48 -           
19.07.1994  49 : Ommålt [3].                         49 -           
08.12.1994  50 : Tatt ut av trafikk Sunde - Jøsnøy.                       50 -           
10.01.1996  51 : Satt i trafikk Flakk - Rørvik.                       51 -   [P] Skipet 1/1996      
11.03.1996  52 : Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Omdøpt "Bømlo". Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 7 mill NOK.           52 -   [N] sjofartsdir.no      
13.03.1996  53 : Til Halsnøy Verft a/s, Høylandsbygd for oppgradering.                   53 -   [P] Skipet 2/1996      
03.09.1996  54 : Oppgradert ved Halsnøy Verft a/s, Høylandsbygd. Ommålt [4].                   54 -   - | [N] sjofartsdir.no      
05.11.1996  55 : Satt i trafikk Kvanndal - Utne.                       55 -   [P] Skipet 1/1997      
03.12.1996  56 : Tatt ut av trafikk Kvanndal - Utne.                     56 -   [P] Skipet 1/1997      
16.12.1996  57 : Til Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset for oppgradering av maskin.                 57 -   [P] Skipet 1/1997      
27.01.1997  58 : Maskin ferdig overhalt ved Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset.                   58 -   [P] Skipet 1/1997      
1997  59 : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg.                       59 -           
2000  60 : Sertifikat endret [6].                       60 -   [P] Illustrert Norsk Skipsliste      
02.05.2000  61 : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen.                 61 -   [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000    
ca.06.2000  62 : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal.                     62 -           
08.2000   63 : I opplag, Kleppestø.                       63 -           
06.2001  64 : Satt i trafikk Masfjorden - Duesund.                     64 -           
15.06.2001  65 : Eierskap overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen.                 65 -   [N] sjofartsdir.no      
2002  66 : Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset.                       66 -           
2003  67 : Satt i trafikk Halhjem - Våge.                       67 -           
ca.2005  68 : Kapasitet og sertifikat endret [5].                       68 -           
04.12.2006  69 : Drift og eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen.                     69 -           
29.12.2006  70 : Tatt ut av trafikk Halhjem - Våge.                       70 -           
06.2007  71 : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd.                       71 -           
01.06.2007  72 : Satt i trafikk Bruravik - Brimsnes.                       72 -           
01.09.2007  73 : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd.                       73 -           
01.06.2008  74 : Satt i trafikk Bruravik - Brimsnes.                       74 -           
01.09.2008  75 : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd.                       75 -           
01.06.2009  76 : Satt i trafikk Bruravik - Brimsnes.                       76 -           
31.08.2009  77 : Tatt ut av trafikk Bruravik - Brimsnes.                     77 -           
06.09.2009  78 : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd.                       78 -           
22.10.2009  79 : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik.                     79 -           
12.02.2010  80 : Satt i trafikk Halhjem - Våge.                       80 -           
18.03.2010  81 : Satt i trafikk Bruravik - Brimsnes.                       81 -           
31.08.2010  82 : Tatt ut av trafikk Bruravik - Brimsnes.                     82 -           
12.2010  83 : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd.                       83 -           
2011  84 : I opplag.                         84 -           
01.01.2012  85 : Drift overført til Norled a/s, Stavanger.                     85 -           
13.02.2012  86 : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger.                     86 -   [N] sjofartsdir.no      
18.02.2012  87 : I opplag, Stavanger.                       87 -           
23.04.2012  88 : Tatt ut av opplag.                       88 -           
03.06.2012  89 : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd.     89 -           
29.04.2013  90 : Tatt ut av trafikk Jondal - Tørvikbygd.                     90 -           
20.05.2013  91 : I opplag, Ålesund med gearhavari.                     91 -           
14.09.2013  92 : Satt i trafikk Kvanndal - Utne.                       92 -           
24.11.2013  93 : Tatt ut av trafikk Kvanndal - Utne.                     93 -           
11.12.2013  94 : I opplag, Sunde.                       94 -           
16.02.2014  95 : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik.                   95 -           
22.03.2014  96 : Tatt ut trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik.                   96 -           
11.04.2014  97 : I opplag, Sunde.                       97 -           
27.06.2014  98 : Røykutvikling i maskinrommet p.g.a. oljemangel i maskinen. Slept til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset.             98 -           
29.09.2014  99 : Solgt til Smedegaarden a/s, Esbjerg, Danmark for opphogging.                   99 -           
  100 : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister.                     100 -   [N] sjofartsdir.no      
11.10.2014  101 : Forlot Rubbestadneset under slep.                     101 -           
13.10.2014  102 : Ankom Esbjerg, Danmark.                       102 -