EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND                        
                                           
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "BØMLO" 2012   FOTOGRAFI   OPPDATERT 05.08.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       2012     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LIWK   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       7228194   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257302400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Herdla" 1972 - 1984 5  [P] "Skipet" 4/1984  
  6       "Ladejarl" 1984 - 1996 6  [N] sjofartsdir.no  
  7           "Bømlo" 1996 - 2014 7  [N] sjofartsdir.no  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø 1972 - 1984 8    
  9     Fosen Trafikklag a/s, Trondheim 1984 - 1996 9  [N] sjofartsdir.no  
  10     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1996 - 2001 10  [N] sjofartsdir.no  
  11     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 11  [N] sjofartsdir.no  
  12     Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 12        
  13     Norled a/s, Stavanger 2012 - 2014 13  [N] sjofartsdir.no  
  14           Smedegaarden a/s, Esbjerg, Danmark 2014 14    
 
  15  BYGGEÅR       1972   15  [N] sjofartsdir.no  
  16  BYGGENUMMER       31   16  [N] sjofartsdir.no  
  17  SKROG       Løland Verft a/s, Leirvik   17  [N] sjofartsdir.no  
  18  UTRUSTNING       Løland Verft a/s, Leirvik   18  [N] sjofartsdir.no  
  19  TYPE           19    
  20  SKROG       Pendel   20  Observasjon  
  21  KLASSE   Skipskontrollen før 1989 - før 2000 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22         NSC før 2000 - 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23  MATERIALE       Stål   23  [N] sjofartsdir.no  
  24  MASKINFABRIKANT   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25  MASKIN PRODUSERT       1972   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26  MASKIN       1 x 2T DM 6 syl. diesel   26    
  27  EFFEKT       1500 bhk   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  FART       13.0 kn   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29  FORBRUK           29    
  30  LENGDE   66.02 m   30  [N] sjofartsdir.no  
  31  BREDDE       12.25 m 1979 - 1994 31  [N] sjofartsdir.no  
  32  DYBDE       05.05 m 1979 - 1994 32  [N] sjofartsdir.no  
  33  BRUTTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 0871.05 t 1972 - 1994 33  [N] sjofartsdir.no  
  34     ◄ 3 ► 0860.00 t 1994 - 1996 34  [N] sjofartsdir.no  
  35         ◄ 4 ► 1206.00 t 1996 - 2014 35  [N] sjofartsdir.no  
  36  NETTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 0496.10 t 1972 - 1994 36  [N] sjofartsdir.no  
  37     ◄ 3 ► 0258.00 t 1994 - 1996 37  [N] sjofartsdir.no  
  38         ◄ 4 ► 0356.00 t 1996 - 2014 38  [N] sjofartsdir.no  
  39  DØDVEKTTONNASJE       ◄ 4 ► 0356.00 t 1996 - 2014 39  [N] marinetraffic.com  
  40  BILER   ◄ 1 ► 24 dekk 2, 61 dekk 3 1972 - ca.2005 40    
  41     ◄ 5 ► 18 dekk 2, 54 dekk 3 ca.2005 - 2014 41    
  42  TRAILERE       Ja   42  Observasjon  
  43  PASSASJERER   ◄ 1 ► 660 1972 - 1984 43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44     ◄ 2 ► 399 1984 - før 2000 44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  45     ◄ 6 ► 360 før 2000 - ca.2005 45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46     ◄ 5 ► 260 ca.2005 - 2014 46    
  47  MANNSKAP           47    
  48  PASSASJERLUGARER       0   48  Observasjon  
  49  MANNSKAPSLUGARER       Ja   49  Observasjon  
  50  DEKKSHØYDE       4.75 m dekk 3   50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  51  AKSELTRYKK       13 t dekk 3   51  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  52  TILLEGGSINFORMASJON       Første innenriksferge i Norge med underliggende bildekk.   52    
  53  STATUS       Opphogget 2014 53    
       
  54 19.11.1972   : Levert fra Løland Verft a/s, Leirvik til Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø som "Herdla" ◄ 1 ►. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 54    
  55 11.1972   : Satt i trafikk Kleppestø - Bergen. 55    
  56 14.06.1984   : Solgt til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Salgssum: 8.3 mill NOK. 56  [N] sjofartsdir.no  
  57 10.1984   : Omdøpt "Ladejarl". 57  [P] "Skipet" 4/1984  
  58    : Overført til Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. Sertifikat endret ◄ 2 ►. Satt i trafikk Sunde - Jøsnøy. 58    
  59 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 59  [N] sjofartsdir.no  
  60 19.07.1994   : Ommålt ◄ 3 ►. 60  [N] sjofartsdir.no  
  61 08.12.1994   : Tatt ut av trafikk Sunde - Jøsnøy. 61    
  62 10.01.1996   : Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 62  [P] "Skipet" 1/1996  
  63 11.03.1996   : Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Omdøpt "Bømlo". Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 7 mill NOK. 63  [N] sjofartsdir.no  
  64 03.1996   : Til oppgradering ved Halsnøy Verft a/s, Høylandsbygd. 64  [A] Sunnhordland 14.03.1996  
  65 ultimo 04.1996   : Oppgradert ved Halsnøy Verft a/s, Høylandsbygd. 65  [A] Sunnhordland 14.03.1996  
  66 03.09.1996   : Ommålt ◄ 4 ►. 66  [N] sjofartsdir.no  
  67 05.11.1996   : Satt i trafikk Kvanndal - Utne. 67  [P] "Skipet" 1/1997  
  68 03.12.1996   : Tatt ut av trafikk Kvanndal - Utne. 68  [P] "Skipet" 1/1997  
  69    : Reservefartøy. 69  [A] Sunnhordland 25.03.1997  
  70 16.12.1996   : Til Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset for oppgradering av maskin. 70  [P] "Skipet" 1/1997  
  71 27.01.1997   : Maskin ferdig overhalt ved Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset. 71  [P] "Skipet" 1/1997  
  72 sommer 1997   : I trafikk Bruravik - Brimnes [supplering]. 72  [A] Sunnhordland 25.03.1997  
  73 1997   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 73    
  74 2000   : Sertifikat endret ◄ 6 ►. 74  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  75 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 75  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  76 ca.06.2000   : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 76    
  77 08.2000    : I opplag, Kleppestø. 77    
  78 06.2001   : Satt i trafikk Masfjorden - Duesund. 78    
  79 15.06.2001   : Eierskap overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 79  [N] sjofartsdir.no  
  80 2002   : Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 80    
  81 2003   : Satt i trafikk Halhjem - Våge. 81  - / [A] Sunnhordland 11.10.2004  
  82 ca.2005   : Kapasitet og sertifikat endret ◄ 5 ►. 82    
  83 04.12.2006   : Drift og eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 83  [N] sjofartsdir.no  
  84 29.12.2006   : Tatt ut av trafikk Halhjem - Våge. 84    
  85 06.2007   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 85    
  86 01.06.2007   : Satt i trafikk Bruravik - Brimsnes. 86    
  87 01.09.2007   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 87    
  88 01.06.2008   : Satt i trafikk Bruravik - Brimsnes. 88    
  89 01.09.2008   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 89    
  90 01.06.2009   : Satt i trafikk Bruravik - Brimsnes. 90    
  91 31.08.2009   : Tatt ut av trafikk Bruravik - Brimsnes. 91    
  92 06.09.2009   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 92    
  93 22.10.2009   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 93    
  94 12.02.2010   : Satt i trafikk Halhjem - Våge. 94    
  95 18.03.2010   : Satt i trafikk Bruravik - Brimsnes. 95    
  96 31.08.2010   : Tatt ut av trafikk Bruravik - Brimsnes. 96    
  97 12.2010   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 97    
  98 2011   : I opplag. 98    
  99 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 99    
  100 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 100  [N] sjofartsdir.no  
  101 18.02.2012   : I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 101    
  102 23.04.2012   : Tatt ut av opplag. 102    
  103 03.06.2012   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 103    
  104 29.04.2013   : Tatt ut av trafikk Jondal - Tørvikbygd. 104    
  105 20.05.2013   : I opplag, Ålesund med gearhavari. 105    
  106 14.09.2013   : Satt i trafikk Kvanndal - Utne. 106    
  107 24.11.2013   : Tatt ut av trafikk Kvanndal - Utne. 107    
  108 11.12.2013   : I opplag, Sunde. 108    
  109 16.02.2014   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 109    
  110 22.03.2014   : Tatt ut trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 110    
  111 11.04.2014   : I opplag, Sunde. 111    
  112 27.06.2014   : Røykutvikling i maskinrommet p.g.a. oljemangel i maskinen. Slept til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Lagt i opplag. 112    
  113 29.09.2014   : Solgt til Smedegaarden a/s, Esbjerg, Danmark for opphogging. 113    
  114    : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 114  [N] sjofartsdir.no  
  115 11.10.2014   : Forlot Rubbestadneset under slep. 115      
  116 13.10.2014   : Ankom Esbjerg, Danmark. 116  Observasjon