HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B87       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "BØMLO" 2012   FOTOGRAFI   OPPDATERT 08.02.2020  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1   Periode 2012   1  HMI  
  2   Kjenningssignal LIWK   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 7228194   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257302400   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Herdla" 1972 - 1984 5  [P] "Skipet" 4/1984  
  6   "Ladejarl" 1984 - 1996 6  [N] sdir.no  
  7   "Bømlo" 1996 - 2014 7  [N] sdir.no  
             
  8   Rederi / eierforhold Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø 1972 - 1984 8  -  
  9   Fosen Trafikklag a/s, Trondheim 1984 - 1996 9  [N] sdir.no  
  10   Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1996 - 2001 10  [N] sdir.no  
  11   HSD Sjø a/s, Bergen 2001 - 2006 11  [N] sdir.no  
  12   Tide Sjø a/s, Bergen 2006 - 2012 12  -  
  13   Norled a/s, Stavanger 2012 - 2014 13  [N] sdir.no  
  14   Smedegaarden a/s, Esbjerg, Danmark 2014 14  [P] "Skipet" 4/2014  
 
  15   Byggeår 1972   15  [N] sdir.no  
  16   Byggenummer 31   16  [N] sdir.no  
  17   Skrog Løland Verft a/s, Leirvik   17  [N] sdir.no  
  18   Utrustning Løland Verft a/s, Leirvik   18  [N] sdir.no  
  19   Type -   19  -  
  20   Skrogutforming Pendel   20  Observasjon  
  21   Klasse Skipskontrollen før 1989 - før 2000 21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  22   NSC før 2000 - 22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  23   Materiale Stål   23  [N] sdir.no  
  24   Maskinfabrikant Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  25   Maskin produsert 1972   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26   1 x 2T DM 6 syl. diesel   26  -  
  27   Effekt 1500 bhk   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28   Fart 13.0 kn   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29   Forbruk -   29  -  
  30   Lengde 66.02 m   30  [N] sdir.no  
  31   Bredde 12.25 m 1979 - 1994 31  [N] sdir.no  
  32   Dybde 5.05 m 1979 - 1994 32  [N] sdir.no  
  33   Brutto registertonnasje [1]  871.05 t 1972 - 1994 33  [N] sdir.no  
  34   [3]  860.00 t 1994 - 1996 34  [N] sdir.no  
  35   [4]  1206.00 t 1996 - 2014 35  [N] sdir.no  
  36   Netto registertonnasje [1]  496.10 t 1972 - 1994 36  [N] sdir.no  
  37   [3]  258.00 t 1994 - 1996 37  [N] sdir.no  
  38   [4]  356.00 t 1996 - 2014 38  [N] sdir.no  
  39   Dødtvekttonnasje [4]  356.00 t 1996 - 2014 39  [N] marinetraffic.com  
  40   Biler [1]  85 [24 dekk 2, 61 dekk 3] 1972 - ca.2005 40  -  
  41   [5]  73 [19 dekk 2, 54 dekk 3] ca.2005 - 2014 41  [P] Tide - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2010-30.april 2011" / -  
  42   Trailere Ja   42  Observasjon  
  43   Passasjerer [1]  660 1972 - 1984 43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  44   [2]  399 1984 - før 2000 44  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  45   [6]  360 før 2000 - ca.2005 45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  46   [5]  260 ca.2005 - 2014 46  [P] Norled - "Ferjer Rogaland fra 1.mai 2013-30.april 2014"  
  47   Mannskap -   47  -  
  48   Passasjerlugarer 0   48  Observasjon  
  49   Mannskapslugarer Ja   49  Observasjon  
  50   Dekkshøyde 4.75 m dekk 3   50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  51   Akseltrykk 13 t dekk 3   51  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  52   Tilleggsinformasjon Første innenriksferge i Norge med underliggende bildekk.   52  -  
  53   Status Opphogget 2014 53  [P] "Skipet" 4/2014  
       
  54 26.08.1972   : Sjøsatt ved Løland Verft a/s, Leirvik. Døpt av Emma Eriksen. 54  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  55 15.11.1972   : Levert fra Løland Verft a/s, Leirvik til Rutelaget Askøy-Bergen a/s, Kleppestø som "Herdla" [1]. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 55  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  56    : Byggekostnad: 8 mill NOK. 56  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  57 24.12.1972   : Satt i trafikk Kleppestø - Bergen. 57  [P] "Tolv på hel og tolv på halv"  
  58 ca.06.1975   : Utleid til Bergen-Nordhordland Trafikklag a/s. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 58  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  59 ca.08.1975   : Tilbakelevert. 59  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  60    : Satt i trafikk Kleppestø - Bergen. 60  Observasjon  
  61 14.06.1984   : Solgt til Fosen Trafikklag a/s, Trondheim. Salgssum: 8.3 mill NOK. 61  [N] sdir.no  
  62 10.1984   : Omdøpt "Ladejarl". 62  [P] "Skipet" 4/1984  
  63    : Overført til Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. Sertifikat endret [2]. Satt i trafikk Sunde - Jøsnøy. 63  -  
  64 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 64  [N] sdir.no  
  65 19.07.1994   : Ommålt [3]. 65  [N] sdir.no  
  66 08.12.1994   : Tatt ut av trafikk Sunde - Jøsnøy. 66  -  
  67 10.01.1996   : Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 67  [P] "Skipet" 1/1996  
  68 11.03.1996   : Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Omdøpt "Bømlo". Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 7 mill NOK. 68  [N] sdir.no  
  69 03.1996   : Til oppgradering ved Halsnøy Verft a/s, Høylandsbygd. 69  [A] Sunnhordland 14.03.1996  
  70 ultimo 04.1996   : Oppgradert ved Halsnøy Verft a/s, Høylandsbygd. 70  [A] Sunnhordland 14.03.1996  
  71 03.09.1996   : Ommålt [4]. 71  [N] sjofartsdir.no  
  72 05.11.1996   : Satt i trafikk Kvanndal - Utne. 72  [P] "Skipet" 1/1997  
  73 03.12.1996   : Tatt ut av trafikk Kvanndal - Utne. 73  [P] "Skipet" 1/1997  
  74    : Reservefartøy. 74  [A] Sunnhordland 25.03.1997  
  75 16.12.1996   : Til Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset for oppgradering av maskin. 75  [P] "Skipet" 1/1997  
  76 27.01.1997   : Maskin ferdig overhalt ved Wärtsilä Propulsion a/s, Rubbestadneset. 76  [P] "Skipet" 1/1997  
  77 sommer 1997   : I trafikk Bruravik - Brimnes [supplering]. 77  [A] Sunnhordland 25.03.1997  
  78 1997   : Satt i trafikk Langevåg - Buavåg. 78  -  
  79 ► 2000   : Sertifikat endret [6]. 79  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  80 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 80  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  81 ca.06.2000   : Satt i trafikk Kinsarvik - Kvanndal. 81  -  
  82 08.2000 ►   : I opplag, Kleppestø. 82  [P] "Skipet" 2/2001  
  83 05.2001   : Utleid til Bergen-Nordhordland Rutelag ASA, Bergen. Satt i trafikk Leirvåg - Skipavik. 83  [P] "Skipet" 2/2001  
  84 15.06.2001   : Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 84  [N] sdir.no  
  85 22.12.2001   : Tilbakelevert. 85  Observasjon  
  86 2002   : Satt i trafikk Hatvik - Venjaneset. 86  -  
  87 2003   : Satt i trafikk Halhjem - Våge. 87  - / [A] Sunnhordland 11.10.2004  
  88 16.06.2003   : Kolliderte med kaien, Halhjem. 88  [P] "Skipet" 3/2003  
  89 ca.2005   : Kapasitet og sertifikat endret [5]. 89  -  
  90 03.11.2006   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 90  [P] "Skipet" 4/2006  
  91 04.12.2006   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 91  [N] sdir.no  
  92 29.12.2006   : Tatt ut av trafikk Halhjem - Våge. 92  [P] "Skipet" 1/2007  
  93 10.01.2007   : Satt i trafikk Bruravik - Brimsnes. 93  [P] "Skipet" 1/2007  
  94 ► 06.2007   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 94  -  
  95 01.06.2007   : Satt i trafikk Bruravik - Brimsnes. 95  -  
  96 01.09.2007   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 96  -  
  97 01.06.2008   : Satt i trafikk Bruravik - Brimsnes. 97  -  
  98 01.09.2008   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 98  -  
  99 01.06.2009   : Satt i trafikk Bruravik - Brimsnes. 99  -  
  100 31.08.2009   : Tatt ut av trafikk Bruravik - Brimsnes. 100  -  
  101 06.09.2009   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 101  -  
  102 22.10.2009   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik. 102  -  
  103 12.02.2010   : Satt i trafikk Halhjem - Våge. 103  -  
  104 18.03.2010   : Satt i trafikk Bruravik - Brimsnes. 104  -  
  105 31.08.2010   : Tatt ut av trafikk Bruravik - Brimsnes. 105  -  
  106 12.2010   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 106  -  
  107 2011   : I opplag. 107  -  
  108 01.01.2012   : Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 108  [P] "Skipet" 1/2012  
  109 13.02.2012   : Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 109  [N] sdir.no  
  110 18.02.2012   : I opplag, Stavanger [reservefartøy]. 110  -  
  111 23.04.2012   : Tatt ut av opplag. 111  -  
  112 03.06.2012   : Satt i trafikk Jondal - Tørvikbygd. 112  -  
  113 29.04.2013   : Tatt ut av trafikk Jondal - Tørvikbygd. 113  -  
  114 20.05.2013   : I opplag, Ålesund med gearhavari. 114  - / [P] "Skipet" 3/2013  
  115 14.09.2013   : Satt i trafikk Kvanndal - Utne. 115  [P] "Skipet" 3/2013  
  116 24.11.2013   : Tatt ut av trafikk Kvanndal - Utne. 116  -  
  117 11.12.2013   : I opplag, Sunde. 117  -  
  118 16.02.2014   : Satt i trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 118  -  
  119 22.03.2014   : Tatt ut trafikk Skjersholmane - Ranavik / Ranavik - Jektevik. 119  -  
  120 11.04.2014   : I opplag, Sunde. 120  -  
  121 27.06.2014   : Røykutvikling i maskinrommet. 121  [P] "Skipet" 3/2014  
  122    : Årsak: oljemangel i maskinen. Slept til Wärtsilä Norway a/s, Rubbestadneset. Lagt i opplag. 122  -  
  123 29.09.2014   : Solgt til Smedegaarden a/s, Esbjerg, Danmark for opphogging. 123  - / [P] "Skipet" 4/2014  
  124    : Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 124  [N] sdir.no  
  125 11.10.2014   : Forlot Rubbestadneset under slep. 125  [P] "Skipet" 4/2014 / -  
  126 13.10.2014   : Ankom Esbjerg, Danmark. 126  Observasjon  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau