HJEM KONTAKT KILDER FORKLARING PASSASJERFARTØY HURTIGBÅTER BILFERGER
  M/Fe "AUSTRHEIM" 1993     M/Fe "BJØRNEFJORD" 1996     M/Fe "BOKNAFJORD" 2001-2010     M/Fe "SULAFJORD" 2017- 0 FOTOGRAFI OPPDATERT 09.03.2018
Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde
1  PERIODE     1993 / 1996 / 2001 - 2010 / 2017 -   1  
2  KJENNINGSSIGNAL       JWYV   2  [N] sjofartsdir.no
3  IMO-NUMMER       8512114   3  [N] sjofartsdir.no
4  MMSI-NUMMER       257212400   4  [N] marinetraffic.com
5  NAVN   "Austrheim" 1986 - 1995 5  [N] sjofartsdir.no
6   "Bjørnefjord" 1995 - 2001 6  [N] sjofartsdir.no
7   "Boknafjord" 2001 - 2010 7  [N] sjofartsdir.no
8   "Bastø IV" 2010 - 2016 8  [N] sjofartsdir.no
9   "Bastø VII" 2016 - 2017 9  [N] sjofartsdir.no
10           "Sulafjord" 2017 - 10  [N] sjofartsdir.no
11  REDERI / EIERFORHOLD Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen 1986 - 1995 11        
12     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1995 - 2001 12  [N] sjofartsdir.no
13     Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger 2001 - 2002 13  [N] sjofartsdir.no
14     Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger 2002 - 2003 14        
15     Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger 2003 - 2008 15        
16     Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2010 16  [N] sjofartsdir.no
17     Bastø-Fosen a/s, Horten 2010 - 2013 17  [N] sjofartsdir.no
18     T-finans a/s, Sandvika 2013 - 2017 18  [N] sjofartsdir.no
19           Fjord 1 a/s, Florø 2017 - 19  [N] sjofartsdir.no
20  BYGGEÅR       1986   20  [N] sjofartsdir.no
21  BYGGENUMMER       57   21  [N] sjofartsdir.no
22  SKROG       Trønderverftet a/s, Hommelvik   22  [N] sjofartsdir.no
23  UTRUSTNING       Trønderverftet a/s, Hommelvik   23  [N] sjofartsdir.no
24  TYPE       PS2D140   24   [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"
25  SKROG       Pendel   25  Observasjon
26  KLASSE   Skipskontrollen 1986 - før 2000 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
27         NSC før 2000 - 27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
28  MATERIALE   Stål   28  [N] sjofartsdir.no
29  MASKINFABRIKANT       Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
30  MASKIN PRODUSERT       1985   30  
31  MASKIN       1 x Normo KVMB-12 4TDM 12 syl. diesel   31  
32  EFFEKT       2640 bhk   32  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
33  FART       14.0 kn   33  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
34  FORBRUK           34  
35  LENGDE   1 80.10 m 1986 - 1995 35  [N] sjofartsdir.no
36       3 86.24 m 1995 - 36  [N] sjofartsdir.no
37  BREDDE       14.50 m   37  [N] sjofartsdir.no
38  DYBDE   1 04.50 m 1986 - 1995 38  [N] sjofartsdir.no
39           3 04.22 m 1995 - 39  [N] sjofartsdir.no
40  BRUTTO REGISTERTONNASJE   1 2835 t 1986 - 2001 40  [N] sjofartsdir.no
41     4 3692 t 2001 - 41  [N] sjofartsdir.no
42  NETTO REGISTERTONNASJE       1 1231 t 1986 42  [N] sjofartsdir.no
43     2 1199 t 1986 - 2001 43  [P] Skipet 4/1986      
44           4 1906 t 2001 - 44  [N] sjofartsdir.no
45  DØDVEKTTONNASJE   4 785 t 2001 - 45  [N] marinetraffic.com
46  BILER       1 50 dekk 2, 90 dekk 3 1986 - 2004 46  
47     5 36 dekk 2, 70 dekk 3 2004 - 47  
48  TRAILERE       10 [18m]   48  [N] j-gran.no
49  PASSASJERER   1 650 1986 - før 2000 49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
50     6 500 før 2000 - 2001 50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
51     4 450 2001 - før 2015 51  
52     7 399 før 2015 - 52  [N] j-gran.no
53  MANNSKAP           53  
54  PASSASJERLUGARER       0   54  Observasjon
55  MANNSKAPSLUGARER       Ja   55  Observasjon
56  DEKKSHØYDE       2.50 m dekk 2, 4.50 m dekk 3   56  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
57  AKSELTRYKK       15 t dekk 3   57  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
58  TILLEGGSINFORMASJON   Bredde på fallemmer: 8 m.   58  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
59           Sitteplasser: 250.   59  [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1992
60  STATUS       I trafikk 60  
61 18.03.1986   : Levert fra Trønderverftet a/s. Hommelvik til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen som "Austrheim" 1►. Hjemmehavn: Bergen. Byggesum: 41 mill NOK. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 61  
62 01.04.1986   : Innført i Bergen Skipsregister. 62  [N] sjofartsdir.no
63 08.1996   : Ommålt 2►. 63  [N] sjofartsdir.no
64 26.05.1991   : Maskinhavari med personellskade. Senere reparert for ca. 2 mill NOK. 64  
65 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 65  [N] sjofartsdir.no
66 23.05.1993   : Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 66  
67 27.08.1993   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 67  
68 22.09.1994   : I opplag, Steinestø. 68  [A] Stavanger Aftenblad 05.11.1994
69 28.02.1995   : Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Salgssum: 47,4 mill NOK. Omdøpt "Bjørnefjord". 69  [N] sjofartsdir.no
70 10.03.1995   : Ombygget: baug– og aktervisir montert 3►. Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 70  [P] "Fram og tilbake over fjorden"
71 02.06.1996   : Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. Kostnad: 3 000 NOK/dag. 71  Observasjon / [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1996
72 15.08.1996   : Tilbakelevert. 72  [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1996
73    : Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 73  [P] "Skipet" 3/1996
74 2000   : Sertifikat endret 6►. 74  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
75 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 75  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000
76 27.12.2000   : I opplag, Skjersholmane. 76  [P] "Skipet" 1/2000
77 06.03.2001   : Solgt til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Salgssum: 43 mill NOK. Omdøpt "Boknafjord". Hjemmehavn: Stavanger. 77  [N] sjofartsdir.no
78 07.2001   : Sertifikat endret, samt ombygget ved Båtbygg a/s, Raudeberg: Bildekk overbygget og slingretank montert 4►. 78  
79 13.07.2001   : Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 79  
80 2002   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. Drift: Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. 80  
81 01.01.2003   : Eierskap overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 81  
82 04.2004   : Kapasitet endret 5►. 82  
83 01.01.2007   : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk. 83  Observasjon
84 16.02.2007   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 84  Observasjon
85 02.04.2007   : Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. 85  
86 15.04.2007   : Satt i trafikk Horten - Moss. 86  
87 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 87  [N] sjofartsdir.no
88 08.12.2007   : Tilbakelevert. 88  
89 10.12.2007   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 89  
90 02.02.2008   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 90  
91 10.02.2008   : Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. Satt i trafikk Horten - Moss. 91  
92 21.02.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 92  [N] sjofartsdir.no
93 14.03.2008   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 93  
94 30.04.2008   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 94  
95 05.06.2008   : I opplag, Stavanger. 95  
96 08.09.2008   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 96  
97 18.03.2009   : I opplag, Stavanger. 97  
98 04.03.2010   : Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. Satt i trafikk Horten - Moss. 98  
99 25.04.2010   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 99  
100 18.06.2010   : Utleid til Torghatten Nord a/s, Tromsø. 100  
101 23.06.2010   : Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn. 101  
102 08.08.2010   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 102  
103 20.12.2010   : Solgt til Bastø-Fosen a/s, Horten. Drift: Bastø-Fosen a/s, Horten. Omdøpt "Bastø IV". Hjemmehavn: Horten. 103  [N] sjofartsdir.no
104 28.12.2010   : I opplag, Horten. 104  
105 07.02.2011   : Til Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen for vedlikehold. 105  
106 08.03.2011   : Ferdig ved Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, PL. 106  
107 14.03.2011   : Satt i trafikk Horten - Moss. 107  
108 04.03.2013   : Solgt til T-finans a/s, Sandvika. Drift: Bastø-Fosen a/s, Horten. 108  [N] sjofartsdir.no
109    : Samme trafikk. 109  Observasjon
110 16.05.2013   : Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. Samme trafikk. 110        
111 2015   : Sertifikat endret 7►. 111  [N] j-gran.no
112 22.02.2016   : Omdøpt "Bastø VII". 112  [N] sjofartsdir.no
113 09.01.2017   : Tatt ut av trafikk Horten - Moss. 113  [N] aisnorge.aisonline.com
114 11.01.2017   : Solgt til Fjord 1 a/s, Florø. Omdøpt "Sulafjord". Hjemmehavn: Florø. 114  [N] sjofartsdir.no
115 15.01.2017   : Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 115  [N] marinetraffic.com
116 24.03.2017   : Tatt ut av trafikk Mortavika - Arsvågen. 116  Observasjon
117 28.06.2017   : Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 117  [P] "Skipet" 3/2017
118 01.08.2017   : I opplag, Ålesund. 118  [P] "Skipet" 3/2017
119 02.01.2018   : Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 119  [P] "Skipet" 1/2018