HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. B37       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/Fe "AUSTRHEIM" 1993     M/Fe "BJØRNEFJORD" 1996     M/Fe "BOKNAFJORD" 2001 - 2010     M/Fe "SULAFJORD" 2017   FOTOGRAFI   OPPDATERT 17.08.2019  
 
 
           
  Linje   Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
           
  1   Periode 1993 / 1996 / 2001 - 2010 / 2017   1  HMI  
  2   Kjenningssignal JWYV   2  [N] sdir.no  
  3   IMO-nummer 8512114   3  [N] sdir.no  
  4   MMSI-nummer 257212400   4  [N] marinetraffic.com  
  5   Navn "Austrheim" 1986 - 1995 5  [N] sdir.no  
  6   "Bjørnefjord" 1995 - 2001 6  [N] sdir.no  
  7   "Boknafjord" 2001 - 2010 7  [N] sdir.no  
  8   "Bastø IV" 2010 - 2016 8  [N] sdir.no  
  9   "Bastø VII" 2016 - 2017 9  [N] sdir.no  
  10   "Sulafjord" 2017 - 10  [N] sdir.no  
           
  11   Rederi / eierforhold Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen 1986 - 1995 11  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  12   Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1995 - 2001 12  [N] sdir.no  
  13   Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger 2001 - 2002 13  [N] sdir.no  
  14   Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger 2002 - 2003 14  -  
  15   Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger 2003 - 2008 15  -  
  16   Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2010 16  [N] sdir.no  
  17   Bastø-Fosen a/s, Horten 2010 - 2013 17  [N] sdir.no  
  18   T-finans a/s, Sandvika 2013 - 2017 18  [N] sdir.no  
  19   Fjord 1 a/s, Florø 2017 - 19  [N] sdir.no  
 
  20   Byggeår 1986   20  [N] sdir.no  
  21   Byggenummer 57   21  [N] sdir.no  
  22   Skrog Trønderverftet a/s, Hommelvik   22  [N] sdir.no  
  23   Utrustning Trønderverftet a/s, Hommelvik   23  [N] sdir.no  
  24   Type PS2D140   24   [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"  
  25   Skrogutforming Pendel   25  Observasjon  
  26   Klasse Skipskontrollen 1986 - før 2000 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27   NSC før 2000 - 27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28   Materiale Stål   28  [N] sdir.no  
  29   Maskinfabrikant Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30   Maskin produsert 1985   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  31   Maskin 1 x Normo KVMB-12 4TDM 12 syl. diesel   31  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  32   Effekt 2640 bhk   32  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  33   Fart 14.0 kn   33  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34   Forbruk 380 l/t [tungolje v/ 15.0 kn]   34  [A] Sunnhordland 21.10.1987  
  35   Lengde [1]  80.10 m 1986 - 1995 35  [N] sdir.no  
  36   [3]  86.24 m 1995 - 36  [N] sdir.no  
  37   Bredde 14.50 m   37  [N] sdir.no  
  38   Dybde [1]  4.50 m 1986 - 1995 38  [N] sdir.no  
  39   [3]  4.22 m 1995 - 39  [N] sdir.no  
  40   Brutto registertonnasje [1]  2835 t 1986 - 2001 40  [N] sdir.no  
  41   [4]  3692 t 2001 - 41  [N] sdir.no  
  42   Netto registertonnasje [1]  1231 t 1986 42  [N] sdir.no  
  43   [2]  1199 t 1986 - 2001 43  [P] Skipet 4/1986  
  44   [4]  1906 t 2001 - 44  [N] sdir.no  
  45   Dødtvekttonnasje [4]  785 t 2001 - 45  [N] marinetraffic.com  
  46   Biler [1]  140 [50 dekk 2, 90 dekk 3] 1986 - 2004 46  -  
  47   [5]  106 [36 dekk 2, 70 dekk 3] 2004 - 47  -  
  48   Trailere 12   48  [A] Sunnhordland 25.03.1996  
  49   Passasjerer [1]  650 1986 - før 2000 49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50   [6]  500 før 2000 - 2001 50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  51   [4]  450 2001 - før 2015 51  -  
  52   [7]  399 før 2015 - 52  [N] j-gran.no  
  53   Mannskap -   53  -  
  54   Passasjerlugarer 0   54  Observasjon  
  55   Mannskapslugarer Ja   55  Observasjon  
  56   Dekkshøyde 2.25 m dekk 2, 4.50 m dekk 3   56  [A] Sunnhordland 13.03.1995 / [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  57   Akseltrykk 15 t dekk 3   57  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  58   Tilleggsinformasjon Bredde på fallemmer: 8 m.   58  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  59   Lastekapasitet: 650 t.   59  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  60   Ror: 2 x Becker.   60  [A] Sunnhordland 13.03.1995  
  61   Sitteplasser: 279.   61  [A] Sunnhordland 13.03.1995  
  62   Status I opplag 62  [P] "Skipet" 3/2018  
 
  63 01.04.1986   : Innført i Bergen Skipsregister. 63  [N] sdir.no  
  64 15.04.1986   : Levert fra Trønderverftet a/s. Hommelvik til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen som "Austrheim" [1]. Hjemmehavn: Bergen. Byggesum: 41 mill NOK. 64  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  65    : Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 65  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  66 08.1996   : Ommålt [2]. 66  [N] sdir.no  
  67 26.05.1991   : Maskinhavari med personellskade. Senere reparert for ca. 2 mill NOK. 67  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  68 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 68  [N] sdir.no  
  69 23.05.1993   : Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 69  -  
  70 27.08.1993   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 70  -  
  71 22.09.1994   : I opplag, Steinestø. 71  [A] Stavanger Aftenblad 05.11.1994  
  72 28.02.1995   : Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Salgssum: 47,4 mill NOK. Omdøpt "Bjørnefjord". 72  [N] sdir.no  
  73 10.03.1995   : Ombygget ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen: Baug– og aktervisir montert [3]. Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 73  [A] Sunnhordland 07.03.1995  
  74 04.06.1996   : Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 74  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  75    : Kostnad: 3 000 NOK/dag. 75  [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1996  
  76 15.08.1996   : Tilbakelevert. 76  [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1996  
  77    : Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 77  [A] Sunnhordland 11.06.1996  
  78 27.12.1996   : Vogntog trillet ned i gjennom fallem og ble stoppet av visiret, Valevåg. 78  [A] Sunnhordland 03.01.1997  
  79 ► 2000   : Sertifikat endret [6]. 79  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  80 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 80  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  81 27.12.2000   : I opplag, Skjersholmane. 81  [P] "Skipet" 1/2000  
  82 11.02.2001   : Avtale om salg inngått. 82  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  83    : Til Båtbygg a/s, Raudeberg for ombygging. 83  [P] "Skipet" 2/2001  
  84 06.03.2001   : Solgt til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Salgssum: 43 mill NOK. Omdøpt "Boknafjord". Hjemmehavn: Stavanger. 84  [N] sdir.no  
  85 07.2001   : Sertifikat endret [4]. 85  -  
  86    : Ombygget ved Båtbygg a/s, Raudeberg: Bildekk overbygget og slingretank montert [4]. 86  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  87 14.07.2001   : Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 87  [P] "Skipet" 3/2001  
  88 2002   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. Drift: Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. 88  -  
  89 01.01.2003   : Eierskap overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 89  -  
  90 04.2004   : Kapasitet endret [5]. 90  -  
  91 01.01.2007   : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk. 91  [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  92 22.01.2007   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 92  [P] "Skipet" 1/2007  
  93 02.04.2007   : Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. 93  [P] "Skipet" 2/2007  
  94 15.04.2007   : Satt i trafikk Horten - Moss. 94  [P] "Skipet" 2/2007  
  95 06.07.2007   : Tilbakelevert. 95  [P] "Skipet" 3/2008  
  96 høst 2007   : Stasjonert i Horten som reservefartøy. 96  [P] "Skipet" 4/2007  
  97 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 97  [N] sdir.no  
  98 08.12.2007   : Tilbakelevert. 98  -  
  99 10.12.2007   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 99  -  
  100 02.02.2008   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 100  -  
  101 10.02.2008   : Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. Satt i trafikk Horten - Moss. 101  -  
  102 21.02.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 102  [N] sdir.no  
  103 14.03.2008   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 103  -  
  104 30.04.2008   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 104  -  
  105 05.06.2008   : I opplag, Stavanger. 105  -  
  106 08.09.2008   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 106  -  
  107 18.03.2009   : I opplag, Stavanger. 107  -  
  108 04.03.2010   : Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. 108  [P] "Skipet" 2/2010  
  109 06.03.2010   : Satt i trafikk Horten - Moss. 109  [P] "Skipet" 2/2010  
  110 25.04.2010   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 110  [P] "Skipet" 2/2010  
  111 18.06.2010   : Utleid til Torghatten Nord a/s, Tromsø. 111  -  
  112 21.06.2010   : Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn. 112  [P] "Skipet" 3/2010  
  113 08.08.2010   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 113  [P] "Skipet" 3/2010  
  114 20.12.2010   : Solgt til Bastø-Fosen a/s, Horten. Drift: Torghatten ASA, Brønnøysund. Omdøpt "Bastø IV". Hjemmehavn: Horten. 114  [N] sdir.no  
  115 28.12.2010   : I opplag, Horten. 115  [P] "Skipet" 1/2011  
  116 07.02.2011   : Til Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen for vedlikehold. 116  [P] "Skipet" 1/2011  
  117 21.02.2011   : Drift overført til Bastø-Fosen a/s, Horten. 117  [N] sdir.no  
  118 08.03.2011   : Ferdig ved Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, PL. 118  -  
  119 14.03.2011   : Satt i trafikk Horten - Moss. 119  [P] "Skipet" 2/2011  
  120 04.03.2013   : Solgt til Bastø Fosen Ferjer a/s, Oslo. Drift: Bastø-Fosen a/s, Horten. 120  [N] sdir.no  
  121    : Samme trafikk. 121  Observasjon  
  122 16.05.2013   : Solgt til T-finans a/s, Sandvika. Drift: Bastø-Fosen a/s, Horten. 122  [N] sdir.no  
  123    : Samme trafikk. 123  Observasjon  
  124 ► 2015   : Sertifikat endret [7]. 124  [N] j-gran.no  
  125 22.02.2016   : Omdøpt "Bastø VII". 125  [N] sdir.no  
  126 09.01.2017   : Tatt ut av trafikk Horten - Moss. 126  [N] aisnorge.aisonline.com  
  127 11.01.2017   : Solgt til Fjord 1 a/s, Florø. Omdøpt "Sulafjord". Hjemmehavn: Florø. 127  [N] sdir.no  
  128 15.01.2017   : Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 128  [N] marinetraffic.com  
  129 24.03.2017   : Tatt ut av trafikk Mortavika - Arsvågen. 129  Observasjon  
  130 28.06.2017   : Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 130  [P] "Skipet" 3/2017  
  131 01.08.2017   : I opplag, Ålesund. 131  [P] "Skipet" 3/2017  
  132 02.01.2018   : Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 132  [P] "Skipet" 1/2018  
  133 01.08.2018   : I opplag, Torangsvåg. 133  [P] "Skipet" 3/2018  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau