H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/Fe "AUSTRHEIM" 1993          M/Fe "BJØRNEFJORD" 1996          M/Fe "BOKNAFJORD" 2001 - 2010          M/Fe "SULAFJORD" 2017  
    Fortegnelse nr. B37  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     26.04.2020    
    PERIODE:     1993 / 1996 / 2001 - 2010 / 2017 Status for fartøyet: I  OPPLAG  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   J W Y V 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   8512114 2 -   2 [N] sdir.no  
  3 MMSI-nummer   257212400 3 -   3 [N] marinetraffic.com  
  4 Navn   "Austrheim" 4 1986 - 1995   4 [N] sdir.no  
  5     "Bjørnefjord" 5 1995 - 2001   5 [N] sdir.no  
  6     "Boknafjord" 6 2001 - 2010   6 [N] sdir.no  
  7     "Bastø IV" 7 2010 - 2016   7 [N] sdir.no  
  8     "Bastø VII" 8 2016 - 2017   8 [N] sdir.no  
  9     "Sulafjord" 9 2017 -   9 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  10 Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen 10 1986 - 1995   10 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  11 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 11 1995 - 2001   11 [N] sdir.no  
  12 Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger 12 2001 - 2002   12 [N] sdir.no  
  13 Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger 13 2002 - 2003   13 [N] faktaomfartyg.se  
  14 Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger 14 2003 - 2008   14 [N] faktaomfartyg.se  
  15 Tide Sjø a/s, Bergen 15 2008 - 2010   15 [N] sdir.no  
  16 Bastø-Fosen a/s, Horten 16 2010 - 2013   16 [N] sdir.no  
  17 T-finans a/s, Sandvika 17 2013 - 2017   17 [N] sdir.no  
  18 Fjord1 a/s, Florø 18 2017 -   18 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  19 Byggeår   1986 19 -   19 [N] sdir.no  
  20 Byggenummer   57 20 -   20 [N] sdir.no  
  21 Skrog   Trønderverftet a/s, Hommelvik 21 -   21 [N] sdir.no  
  22 Utrustning   Trønderverftet a/s, Hommelvik 22 -   22 [N] sdir.no  
  23 Type   PS2D140 23 -   23 [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"  
  24 Skrogutforming   Pendel 24 -   24 HMI  
  25 Klasse   Skipskontrollen 25 1986 - før 2000   25 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  26     NSC 26 før 2000 -   26 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27 Materiale   Stål 27 -   27 [N] sdir.no  
  28 Maskinfabrikant   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 28 -   28 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  29 Maskin produsert   1985 29 -   29 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30 Maskin   1 x Normo KVMB-12 4TDM 12 syl. diesel 30 -   30 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  31 Effekt   2640 bhk 31 -   31 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  32 Fart   14.0 kn 32 -   32 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  33 Forbruk   380 l/t [dieselolje v/ 15.0 kn] 33 -   33 [P] "I rute"  
  34 Lengde [ A ] 80.10 m 34 1986 - 1995   34 [N] sdir.no  
  35   [ C ] 86.24 m 35 1995 -   35 [N] sdir.no  
  36 Bredde   14.50 m 36 -   36 [N] sdir.no  
  37 Dybde [ A ] 4.50 m 37 1986 - 1995   37 [N] sdir.no  
  38   [ C ] 4.22 m 38 1995 -   38 [N] sdir.no  
  39 Brutto registertonnasje [ A ] 2835 t 39 1986 - 2001   39 [N] sdir.no  
  40   [ D ] 3692 t 40 2001 -   40 [N] sdir.no  
  41 Netto registertonnasje [ A ] 1231 t 41 1986   41 [N] sdir.no  
  42   [ B ] 1199 t 42 1986 - 2001   42 [P] "Skipet" 4/1986  
  43   [ D ] 1906 t 43 2001 -   43 [N] sdir.no  
  44 Dødvekttonnasje [ D ] 785 t 44 2001 -   44 [N] marinetraffic.com  
  45 Bilkapasitet [ A ] 140 [50 dekk 2, 90 dekk 3] 45 1986 - 2004   45 -  
  46   [ E ] 106 [36 dekk 2, 70 dekk 3] 46 2004 -   46 -  
  47 Trailerkapasitet   12 47 -   47 [A] Sunnhordland 25.03.1996  
  48 Passasjersertifikat [ A ] 650 48 1986 - før 2000   48 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  49   [ F ] 500 49 før 2000 - 2001   49 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50   [ D ] 450 50 2001 - før 2015   50 -  
  51   [ G ] 399 51 før 2015 -   51 [N] j-gran.no  
  52 Mannskap   Ja 52 -   52 HMI  
  53 Passasjerlugarer   0 53 -   53 HMI  
  54 Mannskapslugarer   Ja 54 -   54 HMI  
  55 Dekkshøyde   2.25 m dekk 2, 4.50 m dekk 3 55 -   55 [A] Sunnhordland 13.03.1995 / [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  56 Akseltrykk   15 t dekk 3 56 -   56 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  57 Tilleggsinformasjon   Bredde på fallemmer: 8 m. 57 -   57 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  58     Lastekapasitet: 650 t. 58 -   58 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  59     Ror: 2 x Becker. 59 -   59 [A] Sunnhordland 13.03.1995  
  60     Sitteplasser: 279. 60 -   60 [A] Sunnhordland 13.03.1995  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  61 18.03.1986   Målt [ A ]. 61 [N] sdir.no  
  62 01.04.1986     Innført i Bergen Skipsregister som "Austrheim". 62 [N] sdir.no  
  63 15.04.1986     Levert fra Trønderverftet a/s. Hommelvik til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen [ A ]. Hjemmehavn: Bergen. Byggesum: 41 mill NOK. 63 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  64       Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 64 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  65 08.1996     Ommålt [ B ]. 65 [N] sdir.no  
  66 26.05.1991     Maskinhavari med personellskade. Senere reparert for ca. 2 mill NOK. 66 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  67 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 67 [N] sdir.no  
  68 23.05.1993     Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 68 [N] faktaomfartyg.se  
  69 27.08.1993     Tilbakelevert. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 69 [N] faktaomfartyg.se  
  70 22.09.1994     I opplag, Steinestø. 70 [A] Stavanger Aftenblad 05.11.1994  
  71 28.02.1995     Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Salgssum: 47.4 mill NOK. Omdøpt "Bjørnefjord". 71 [N] sdir.no  
  72 10.03.1995     Ombygget ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen: Baug– og aktervisir montert [ C ]. Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 72 [A] Sunnhordland 07.03.1995  
  73 04.06.1996     Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 73 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  74       Kostnad: 3 000 NOK/dag. 74 [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1996  
  75 15.08.1996     Tilbakelevert. 75 [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1996  
  76       Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 76 [A] Sunnhordland 11.06.1996  
  77 27.12.1996     Vogntog trillet gjennom fallem og ble stoppet av visiret, Valevåg. 77 [A] Sunnhordland 03.01.1997  
  78 ► 2000     Sertifikat endret [ F ]. 78 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  79 02.05.2000     Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 79 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  80 27.12.2000     I opplag, Skjersholmane. 80 [P] "Skipet" 1/2000  
  81 11.02.2001     Avtale om salg inngått. 81 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  82       Til Båtbygg a/s, Raudeberg for ombygging. 82 [P] "Skipet" 2/2001  
  83 06.03.2001     Solgt til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Salgssum: 43 mill NOK. Omdøpt "Boknafjord". Hjemmehavn: Stavanger. 83 [N] sdir.no  
  84 06.07.2001     Sertifikat endret [ D ]. 84 -  
  85       Ombygget ved Båtbygg a/s, Raudeberg: Bildekk overbygget og slingretank montert [ D ]. 85 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  86 14.07.2001     Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 86 [P] "Skipet" 3/2001  
  87 2002     Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. Drift: Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. 87 [N] faktaomfartyg.se  
  88 01.01.2003     Eierskap overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 88 [N] faktaomfartyg.se  
  89 04.2004     Kapasitet endret [ E ]. 89 -  
  90 01.01.2007     Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk. 90 [P] "Bil, fira vaksne og sju ungar"  
  91 22.01.2007     Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 91 [P] "Skipet" 1/2007  
  92 02.04.2007     Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. 92 [P] "Skipet" 2/2007  
  93 15.04.2007     Satt i trafikk Horten - Moss. 93 [P] "Skipet" 2/2007  
  94 06.07.2007     Tatt ut av trafikk Horten - Moss. 94 [P] "Skipet" 3/2008  
  95 høst 2007     Stasjonert i Horten som reservefartøy. 95 [P] "Skipet" 4/2007  
  96 03.10.2007     Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 96 [N] sdir.no  
  97 08.12.2007     Tilbakelevert. 97 [N] faktaomfartyg.se  
  98 10.12.2007     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 98 [N] faktaomfartyg.se  
  99 01.02.2008     Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 99 [N] faktaomfartyg.se  
  100 10.02.2008     Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. Satt i trafikk Horten - Moss. 100 [N] faktaomfartyg.se  
  101 21.02.2008     Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 101 [N] sdir.no  
  102 14.03.2008     Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 102 [N] faktaomfartyg.se  
  103 30.04.2008     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 103 -  
  104 05.06.2008     I opplag, Stavanger. 104 -  
  105 08.09.2008     Satt i trafikk Stavanger - Tau. 105 [N] faktaomfartyg.se  
  106 18.03.2009     I opplag, Stavanger. 106 [N] faktaomfartyg.se  
  107 04.03.2010     Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. 107 [P] "Skipet" 2/2010  
  108 06.03.2010     Satt i trafikk Horten - Moss. 108 [P] "Skipet" 2/2010  
  109 25.04.2010     Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 109 [P] "Skipet" 2/2010  
  110 18.06.2010     Utleid til Torghatten Nord a/s, Tromsø. 110 -  
  111 21.06.2010     Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn. 111 [P] "Skipet" 3/2010  
  112 08.08.2010     Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 112 [P] "Skipet" 3/2010  
  113 20.12.2010     Solgt til Bastø-Fosen a/s, Horten. Drift: Torghatten ASA, Brønnøysund. Omdøpt "Bastø IV". Hjemmehavn: Horten. 113 [N] sdir.no  
  114 28.12.2010     I opplag, Horten. 114 [P] "Skipet" 1/2011  
  115 07.02.2011     Til Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen for vedlikehold. 115 [P] "Skipet" 1/2011  
  116 21.02.2011     Drift overført til Bastø-Fosen a/s, Horten. 116 [N] sdir.no  
  117 08.03.2011     Ferdig ved Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen. 117 [N] faktaomfartyg.se  
  118 14.03.2011     Satt i trafikk Horten - Moss. 118 [P] "Skipet" 2/2011  
  119 04.03.2013     Solgt til Bastø Fosen Ferjer a/s, Oslo. Drift: Bastø-Fosen a/s, Horten. 119 [N] sdir.no  
  120       Samme trafikk. 120 HMI  
  121 16.05.2013     Solgt til T-finans a/s, Sandvika. Drift: Bastø-Fosen a/s, Horten. 121 [N] sdir.no  
  122       Samme trafikk. 122 HMI  
  123 ► 2015     Sertifikat endret [ G ]. 123 [N] j-gran.no  
  124 22.02.2016     Omdøpt "Bastø VII". 124 [N] sdir.no  
  125 09.01.2017     Tatt ut av trafikk Horten - Moss. 125 [N] aisnorge.aisonline.com  
  126 11.01.2017     Solgt til Fjord 1 a/s, Florø. Omdøpt "Sulafjord". Hjemmehavn: Florø. 126 [N] sdir.no  
  127 15.01.2017     Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 127 [N] marinetraffic.com  
  128 24.03.2017     Tatt ut av trafikk Mortavika - Arsvågen. 128 HMI  
  129 28.06.2017     Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 129 [P] "Skipet" 3/2017  
  130 01.08.2017     I opplag, Ålesund. 130 [P] "Skipet" 3/2017  
  131 02.01.2018     Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 131 [P] "Skipet" 1/2018  
  132 01.08.2018     I opplag, Torangsvåg. 132 [P] "Skipet" 3/2018  
     
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau