EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND                        
                                           
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/Fe "AUSTRHEIM" 1993     M/Fe "BJØRNEFJORD" 1996     M/Fe "BOKNAFJORD" 2001-2010     M/Fe "SULAFJORD" 2017   FOTOGRAFI   OPPDATERT 03.11.2018  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE     1993 / 1996 / 2001 - 2010 / 2017   1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       JWYV   2  [N] sjofartsdir.no  
  3  IMO-NUMMER       8512114   3  [N] sjofartsdir.no  
  4  MMSI-NUMMER       257212400   4  [N] marinetraffic.com  
  5  NAVN   "Austrheim" 1986 - 1995 5  [N] sjofartsdir.no  
  6   "Bjørnefjord" 1995 - 2001 6  [N] sjofartsdir.no  
  7   "Boknafjord" 2001 - 2010 7  [N] sjofartsdir.no  
  8   "Bastø IV" 2010 - 2016 8  [N] sjofartsdir.no  
  9   "Bastø VII" 2016 - 2017 9  [N] sjofartsdir.no  
  10           "Sulafjord" 2017 - 10  [N] sjofartsdir.no  
           
  11  REDERI / EIERFORHOLD Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen 1986 - 1995 11          
  12     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1995 - 2001 12  [N] sjofartsdir.no  
  13     Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger 2001 - 2002 13  [N] sjofartsdir.no  
  14     Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger 2002 - 2003 14      
  15     Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger 2003 - 2008 15      
  16     Tide Sjø a/s, Bergen 2008 - 2010 16  [N] sjofartsdir.no  
  17     Bastø-Fosen a/s, Horten 2010 - 2013 17  [N] sjofartsdir.no  
  18     T-finans a/s, Sandvika 2013 - 2017 18  [N] sjofartsdir.no  
  19           Fjord 1 a/s, Florø 2017 - 19  [N] sjofartsdir.no  
 
  20  BYGGEÅR       1986   20  [N] sjofartsdir.no  
  21  BYGGENUMMER       57   21  [N] sjofartsdir.no  
  22  SKROG       Trønderverftet a/s, Hommelvik   22  [N] sjofartsdir.no  
  23  UTRUSTNING       Trønderverftet a/s, Hommelvik   23  [N] sjofartsdir.no  
  24  TYPE       PS2D140   24   [P] NOU 1984:43 "Store standardferjer"  
  25  SKROG       Pendel   25  Observasjon  
  26  KLASSE   Skipskontrollen 1986 - før 2000 26  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  27         NSC før 2000 - 27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  28  MATERIALE   Stål   28  [N] sjofartsdir.no  
  29  MASKINFABRIKANT       Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  30  MASKIN PRODUSERT       1985   30    
  31  MASKIN       1 x Normo KVMB-12 4TDM 12 syl. diesel   31    
  32  EFFEKT       2640 bhk   32  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  33  FART       14.0 kn   33  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  34  FORBRUK       380 l/t [tungolje v/ 15.0 kn]   34  [A] Sunnhordland 21.10.1987  
  35  LENGDE   ◄ 1 ► 80.10 m 1986 - 1995 35  [N] sjofartsdir.no  
  36     ◄ 3 ► 86.24 m 1995 - 36  [N] sjofartsdir.no  
  37  BREDDE       14.50 m   37  [N] sjofartsdir.no  
  38  DYBDE   ◄ 1 ► 04.50 m 1986 - 1995 38  [N] sjofartsdir.no  
  39           ◄ 3 ► 04.22 m 1995 - 39  [N] sjofartsdir.no  
  40  BRUTTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 2835 t 1986 - 2001 40  [N] sjofartsdir.no  
  41           ◄ 4 ► 3692 t 2001 - 41  [N] sjofartsdir.no  
  42  NETTO REGISTERTONNASJE   ◄ 1 ► 1231 t 1986 42  [N] sjofartsdir.no  
  43     ◄ 2 ► 1199 t 1986 - 2001 43  [P] Skipet 4/1986      
  44           ◄ 4 ► 1906 t 2001 - 44  [N] sjofartsdir.no  
  45  DØDVEKTTONNASJE   ◄ 4 ► 0785 t 2001 - 45  [N] marinetraffic.com  
  46  BILER       ◄ 1 ► 50 dekk 2, 90 dekk 3 1986 - 2004 46    
  47     ◄ 5 ► 36 dekk 2, 70 dekk 3 2004 - 47    
  48  TRAILERE       12   48  [A] Sunnhordland 25.03.1996  
  49  PASSASJERER   ◄ 1 ► 650 1986 - før 2000 49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  50     ◄ 6 ► 500 før 2000 - 2001 50  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  51     ◄ 4 ► 450 2001 - før 2015 51    
  52     ◄ 7 ► 399 før 2015 - 52  [N] j-gran.no  
  53  MANNSKAP           53    
  54  PASSASJERLUGARER       0   54  Observasjon  
  55  MANNSKAPSLUGARER       Ja   55  Observasjon  
  56  DEKKSHØYDE       2.25 m dekk 2, 4.50 m dekk 3   56  [A] Sunnhordland 13.03.1995 / [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  57  AKSELTRYKK       15 t dekk 3   57  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  58  TILLEGGSINFORMASJON   Bredde på fallemmer: 8 m.   58  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  59     Ror: 2 x Becker.   59  [A] Sunnhordland 13.03.1995  
  60           Sitteplasser: 279.   60  [A] Sunnhordland 13.03.1995  
  61  STATUS       I opplag 61    
 
  62 18.03.1986   : Levert fra Trønderverftet a/s. Hommelvik til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Bergen som "Austrheim" ◄ 1 ►. Hjemmehavn: Bergen. Byggesum: 41 mill NOK. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 62    
  63 01.04.1986   : Innført i Bergen Skipsregister. 63  [N] sjofartsdir.no  
  64 08.1996   : Ommålt ◄ 2 ►. 64  [N] sjofartsdir.no  
  65 26.05.1991   : Maskinhavari med personellskade. Senere reparert for ca. 2 mill NOK. 65    
  66 01.08.1992   : Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 66  [N] sjofartsdir.no  
  67 23.05.1993   : Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Tau. 67    
  68 27.08.1993   : Tilbakelevert. Satt i trafikk Steinestø - Knarvik. 68    
  69 22.09.1994   : I opplag, Steinestø. 69  [A] Stavanger Aftenblad 05.11.1994  
  70 28.02.1995   : Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Salgssum: 47,4 mill NOK. Omdøpt "Bjørnefjord". 70  [N] sjofartsdir.no  
  71 10.03.1995   : Ombygget ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen: Baug– og aktervisir montert ◄ 3 ►. Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 71  [A] Sunnhordland 07.03.1995  
  72 02.06.1996   : Utleid til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. Kostnad: 3 000 NOK/dag. 72  Observasjon / [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1996  
  73 15.08.1996   : Tilbakelevert. 73  [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1996  
  74    : Satt i trafikk Skjersholmane - Valevåg. 74  [A] Sunnhordland 11.06.1996  
  75 27.12.1996   : Vogntog trillet ned i gjennom fallem og ble stoppet av visiret, Valevåg. 75  [A] Sunnhordland 03.01.1997  
  76 ► 2000   : Sertifikat endret ◄ 6 ►. 76  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
  77 02.05.2000   : Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab Sjø a/s, Bergen. 77  [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
  78 27.12.2000   : I opplag, Skjersholmane. 78  [P] "Skipet" 1/2000  
  79 06.03.2001   : Solgt til Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. Salgssum: 43 mill NOK. Omdøpt "Boknafjord". Hjemmehavn: Stavanger. 79  [N] sjofartsdir.no  
  80 07.2001   : Sertifikat endret, samt ombygget ved Båtbygg a/s, Raudeberg: Bildekk overbygget og slingretank montert ◄ 4 ►. 80    
  81 13.07.2001   : Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 81    
  82 2002   : Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap Ferjer a/s, Stavanger. Drift: Boknafjorden Ferjeselskap a/s, Stavanger. 82    
  83 01.01.2003   : Eierskap overført til Stavangerske Ferjer a/s, Stavanger. 83    
  84 04.2004   : Kapasitet endret ◄ 5 ►. 84    
  85 01.01.2007   : Utleid til Fjord1 Fylkesbaatane a/s, Florø. Samme trafikk. 85  Observasjon  
  86 24.01.2007   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 86  [A] Stavanger Aftenblad 24.01.2007  
  87 02.04.2007   : Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. 87    
  88 15.04.2007   : Satt i trafikk Horten - Moss. 88    
  89 03.10.2007   : Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 89  [N] sjofartsdir.no  
  90 08.12.2007   : Tilbakelevert. 90    
  91 10.12.2007   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 91    
  92 02.02.2008   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Tau. 92    
  93 10.02.2008   : Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. Satt i trafikk Horten - Moss. 93    
  94 21.02.2008   : Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 94  [N] sjofartsdir.no  
  95 14.03.2008   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 95    
  96 30.04.2008   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 96    
  97 05.06.2008   : I opplag, Stavanger. 97    
  98 08.09.2008   : Satt i trafikk Stavanger - Tau. 98    
  99 18.03.2009   : I opplag, Stavanger. 99    
  100 04.03.2010   : Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. Satt i trafikk Horten - Moss. 100    
  101 25.04.2010   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 101    
  102 18.06.2010   : Utleid til Torghatten Nord a/s, Tromsø. 102    
  103 23.06.2010   : Satt i trafikk Jektvik - Kilboghamn. 103    
  104 08.08.2010   : Tilbakelevert. I opplag, Stavanger. 104    
  105 20.12.2010   : Solgt til Bastø-Fosen a/s, Horten. Drift: Bastø-Fosen a/s, Horten. Omdøpt "Bastø IV". Hjemmehavn: Horten. 105  [N] sjofartsdir.no  
  106 28.12.2010   : I opplag, Horten. 106    
  107 07.02.2011   : Til Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, Polen for vedlikehold. 107    
  108 08.03.2011   : Ferdig ved Gdansk Shiprepair Yard Remontova S.A., Gdansk, PL. 108    
  109 14.03.2011   : Satt i trafikk Horten - Moss. 109    
  110 04.03.2013   : Solgt til T-finans a/s, Sandvika. Drift: Bastø-Fosen a/s, Horten. 110  [N] sjofartsdir.no  
  111    : Samme trafikk. 111  Observasjon  
  112 16.05.2013   : Utleid til Bastø-Fosen a/s, Horten. Samme trafikk. 112      
  113 ► 2015   : Sertifikat endret ◄ 7 ►. 113  [N] j-gran.no  
  114 22.02.2016   : Omdøpt "Bastø VII". 114  [N] sjofartsdir.no  
  115 09.01.2017   : Tatt ut av trafikk Horten - Moss. 115  [N] aisnorge.aisonline.com  
  116 11.01.2017   : Solgt til Fjord 1 a/s, Florø. Omdøpt "Sulafjord". Hjemmehavn: Florø. 116  [N] sjofartsdir.no  
  117 15.01.2017   : Satt i trafikk Mortavika - Arsvågen. 117  [N] marinetraffic.com  
  118 24.03.2017   : Tatt ut av trafikk Mortavika - Arsvågen. 118  Observasjon  
  119 28.06.2017   : Satt i trafikk Flakk - Rørvik. 119  [P] "Skipet" 3/2017  
  120 01.08.2017   : I opplag, Ålesund. 120  [P] "Skipet" 3/2017  
  121 02.01.2018   : Satt i trafikk Krokeide - Hufthamar. 121  [P] "Skipet" 1/2018  
  122 01.08.2018   : I opplag, Torangsvåg. 122  [P] "Skipet" 3/2018