A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "ULLENSVANG" 1952 - 1969    
       
  Fortegnelse nr.:   P95          
  Oppdatert:   27.08.2019          
  Periode:   1952 - 1969          
  Fotografi:            
  Status:   Vrak          
       
       
 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
  Avbildet som:   "Ullensvang"          
  Rettighetshaver:   Ulf Berntsen          
  Lokalisering:   Boknafjorden          
  Tidspunkt:   15. april 1968          
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau