A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "EXCELLENSEN" 1885 - 1904 / 1907 - 1911    
       
  Fortegnelse nr.:   P122          
  Oppdatert:   31.08.2020          
  Periode:   1885 - 1904 / 1907 - 1911          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1859   1  [P] "Skipet" 3/1977    
2  Byggenummer    81   2  [N] sjohistorie.no    
3  Skrog    Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige   3  [P] "Skipet" 3/1977    
4  Utrustning    Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige   4  [P] "Skipet" 3/1977    
             
5  Kjenningssignal    J C P G   5  1865 - 1934   5  [P] "Skipet" 1/2000    
6      L D U P   6  1934 - 1935   6  [N] sjohistorie.no    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Ystad"   9  1859 - ca.1865   9  [P] "Skipet" 1/2000    
10      "Excellencen Toll"   10  ca.1865 - 1873   10  [P] "Skipet" 1/2000    
11      "Excellencen"   11  1873 - 1935   11  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
12  Rederi / eierforhold    Malmö Ångbåtsbolag, Malmö, Sverige   12  1859 - 1873   12  [P] "Skipet" 1/2000    
13      Dampskibsselskabet Excellensens Rederi a/s, Christiansand   13  1873 - 1875   13  [P] "Skipet" 1/2000    
14      J.W. Prebensen, Christiansand   14  1875   14  [P] "Skipet" 1/2000    
15      Nils Christensen   15  1875 - 1879   15  [P] "Skipet" 1/2000    
16      J.W. Prebensen, Christiansand   16  1879 - 1899   16  [P] "Skipet" 3/1977    
17      Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal   17  1899 - 1935   17  [P] "Skipet" 1/2000    
18      Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger   18  1935   18  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
19  Type    -   19  -   19  -    
                     
20  Skrogutforming    Konvensjonelt   20  -   20  HMI    
                     
21  Klasse    -   21  -   21  -    
                     
22  Materiale    Jern   22  -   22  [P] "Skipet" 1/1979    
                     
23  Maskinfabrikant A  Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige   23  1859 - 1876   23  -    
24   B  Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige   24  1876 - 1935   24  [P] "Skipet" 1/2000    
                     
25  Maskin produsert A  1859   25  -   25  [P] "Skipet" 3/1977    
26   B  1876   26  -   26  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
27  Maskin A  1 x Compound 2 syl. damp   27  1859 - 1876   27  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
28   B  1 x Compound 33.1" - 57.7" x 23.3" 2 syl. damp   28  1876 - 1935   28  [P] "Skipet" 3/1977    
                     
29  Effekt B  365 ihk   29  1876 - 1935   29  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
30  Fart B  14.0 kn   30  1876 - 1935   30  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
31  Forbruk    -   31  -   31  -    
                     
32  Lengde    48.52 m   32  -   32  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
33  Bredde    7.04 m   33  -   33  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
34  Dyptgående    5.03 m   34  -   34  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
35  Brutto registertonn A  393 t   35  1859 - 1901   35  [P] "Skipet" 1/1979    
36   C  421 t   36  1901 - 1935   36  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
37  Netto registertonn    241 t   37  -   37  [P] "Skipet" 1/2000    
                     
38  Dødvekttonn    -   38  -   38  -    
                     
39  Bilkapasitet    0   39  -   39  HMI    
                     
40  Trailerkapasitet    0   40  -   40  HMI    
                     
41  Passasjersertifikat    200 [kystfart]   41  -   41  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
42  Mannskap    Ja   42  -   42  HMI    
                     
43  Passasjerlugarer    Ja   43  -   43  HMI    
                     
44  Mannskapslugarer    Ja   44  -   44  HMI    
                     
45  Dekkshøyde    0   45  -   45  HMI    
                     
46  Tillatt akseltrykk    0   46  -   46  HMI    
                     
47  Tilleggsinformasjon    -   47  -   47  -    
       
       
48   1859   Levert fra Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige til Malmö Ångbåtsbolag, Malmö, S som hjuldamper "Ystad" [A]. Hjemmehavn: Malmö. S. Satt i trafikk Stettin, Polen - Christiania. 48 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
49   ca.1865   Ombygget til propelldamper og omdøpt "Excellencen Toll". 49 [P] "Skipet" 1/2000    
50       Satt i trafikk Malmö, Sverige - Christiania. 50 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
51   11.1873   Solgt til Dampskibsselskabet Excellensens Rederi a/s, Christiansand. Omdøpt "Excellencen". Salgssum: 32 500 spd. Hjemmehavn: Christiansand. Satt i trafikk Christiania - Kristiansand. 51 [P] "Skipet" 1/2000    
52   1875   Drift og eierskap overført J.W. Prebensen, Christiansand. Videre overført til Nils Christensen samme år. 52 [P] "Skipet" 1/2000    
53   1876   Ombygget med ny maskin ved Motala Varv a/b, Norrköping, S [B]. 53 [P] "Skipet" 3/1977    
54   01.1879   Solgt på tvangsauksjon til J.W. Prebensen, Kristiansand. Salgssum: 25 000 NOK. 54 [P] "Skipet" 3/1977    
55   1882   Hjemmehavn: Kristiania. 55 [P] "Skipet" 3/1977    
56   1882   Overført til Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Risør. 56 [P] "Skipet" 3/1977    
57   1884   Ombygget med ny kjele ved Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania. 57 [P] "Skipet" 1/2000    
58   1885   Satt i trafikk Christiania - Bergen. 58 [P] "Skipet" 1/2000    
59   11.1899   Solgt til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal. Samme trafikk. 59 [P] "Skipet" 1/2000    
60   1901   Opprustet [C]. 60 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
61   15.06.1904   Tatt ut av trafikk Kristiania - Bergen. 61 [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1904    
62   1904   Satt i trafikk Arendal - Kristiania. 62 [P] "Skipet" 3/1977    
63   01.1907   Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 63 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
64   pr.1910   Reservefartøy for Kristiania - Bergen. 64 [P] "Skipet" 1/2000    
65   høst 1911   Satt i trafikk Kristiansand - Brevik. 65 [P] "Skipet" 1/2000    
66   vår 1912   Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 66 [P] "Skipet" 1/2000    
67   høst 1912   Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 67 [P] "Skipet" 1/2000    
68   sommer 1913   Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 68 [P] "Skipet" 1/2000    
69   høst 1913   Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 69 [P] "Skipet" 1/2000    
70   02.1914   Grunnstøtte, Høievarde. Til reparasjon. 70 [P] "Skipet" 1/2000    
71   sommer 1914   Ferdig reparert. Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 71 [P] "Skipet" 1/2000    
72   høst 1914   Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 72 [P] "Skipet" 1/2000    
73   vår 1915   Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 73 [P] "Skipet" 1/2000    
74   høst 1915   Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 74 [P] "Skipet" 1/2000    
75   vår 1916   Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 75 [P] "Skipet" 1/2000    
76   høst 1916   Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 76 [P] "Skipet" 1/2000    
77   vår 1917   Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 77 [P] "Skipet" 1/2000    
78   høst 1917   Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 78 [P] "Skipet" 1/2000    
79   vår 1918   Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 79 [P] "Skipet" 1/2000    
80   høst 1918   Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 80 [P] "Skipet" 1/2000    
81   vår 1919   Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 81 [P] "Skipet" 1/2000    
82   høst 1919   Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 82 [P] "Skipet" 1/2000    
83   vår 1920   Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 83 [P] "Skipet" 1/2000    
84   høst 1920   Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 84 [P] "Skipet" 1/2000    
85   vår 1921   Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 85 [P] "Skipet" 1/2000    
86   høst 1921   Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 86 [P] "Skipet" 1/2000    
87   vår 1922   Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 87 [P] "Skipet" 1/2000    
88   høst 1922   Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 88 [P] "Skipet" 1/2000    
89   vår 1923   Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 89 [P] "Skipet" 1/2000    
90   1927   Satt i trafikk Kristiansand - Brevik. 90 [P] "Skipet" 1/2000    
91   1928   Også reservefartøy for Kristiania - Bergen. 91 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
92   01.05.1934   Satt i trafikk Kristiansand - Kragerø. 92 [P] "Skipet" 1/2000    
93   07.1935   Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger for opphogging. 93 [P] "Skipet" 3/1977    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau