H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "EXCELLENCEN" 1885  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Anders Beer Wilse  
               
               
    Oppdatert:   17.02.2023        
    Status:   Opphogget       Posisjon på AIS:     
               
    "EXCELLENCEN"  [1885 - 1904 / 1907 - 1911]  
    Fortegnelse nr. P-133  
               
1   Periode     1885 - 1904 / 1907 - 1911 1 HMI  
2   Byggeår     1859 2 [P] "Skipet" 3/1977  
3   Byggenummer     81 3 [N] sjohistorie.no  
4   Skrog     Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige 4 [P] "Skipet" 3/1977  
5   Utrustning     Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige 5 [P] "Skipet" 3/1977  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Jern 8 [P] "Skipet" 1/1979  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1859     "Ystad" 12 [P] "Skipet" 1/2000  
13   1859 - 1873     "Excellencen Toll" 13 HMI | [P] "Rutebåter til kontinentet"  
14   1873 - 1935     "Excellencen" 14 [P] "Skipet" 3/1977  
15           Kallesignal 15    
16   1865 - 1934     JCPG 16 [P] "Skipet" 1/2000  
17   1934 - 1935     LDUP 17 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sjohistorie.no  
18           IMO-nummer 18    
19         -- 19    
20           MMSI-nummer 20    
21         -- 21    
22         22    
23   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 23    
24   Periode       Navn 24    
25   1859 - 1873     Malmö Ångbåtsbolag, Malmö, Sverige 25 [P] "Skipet" 1/2000  
26   1873 - 1875     Dampskibsselskabet Excellensens Rederi a/s, Christiansand 26 [P] "Skipet" 1/2000  
27   1875     J.W. Prebensen, Christiansand 27 [P] "Skipet" 1/2000  
28   1875 - 1879     Nils Christensen 28 [P] "Skipet" 1/2000  
29   1879 - 1899     J.W. Prebensen, Christiansand 29 [P] "Skipet" 3/1977  
30   1899 - 1936     Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal 30 [P] "Skipet" 1/2000  
31   1935     Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger 31 [P] "Skipet" 3/1977  
32         32    
33   ▼ KLASSIFISERING 33    
34   Periode       Klasse 34    
35         -- 35    
36         36    
37   ▼ MASKINERI 37    
38   Periode       Fabrikant 38    
39   1859 - 1876   A   Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige 39    
40   1876 - 1935   B   Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige 40 [P] "Skipet" 1/2000  
41           Produsert 41    
42       A   1859 42 [P] "Skipet" 3/1977  
43       B   1876 43 [P] "Skipet" 3/1977  
44           Maskin 44    
45   1859 - 1876   A   1 x Compound 2 syl. damp 45 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
46   1876 - 1935   B   1 x Compound 33.1" - 57.7" x 23.3" 2 syl. damp 46 [P] "Skipet" 3/1977  
47           Effekt 47    
48   1876 - 1935   B   365 ihk 48 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
49           Fart 49    
50   1876 - 1935   B   14.0 kn 50 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
51           Forbruk 51    
52       -- 52    
53         53    
54   ▼ MÅL 54    
55   Periode       Lengde 55    
56           48.52 m 56 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
57           Bredde 57    
58           7.04 m 58 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
59           Dybde 59    
60           5.03 m 60 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
61           Brutto tonnasje 61    
62   1859 - 1901   A   393 brt 62 [P] "Skipet" 1/1979  
63   1901 - 1935   C   421 brt 63 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
64           Netto tonnasje 64    
65           241 nrt 65 [P] "Skipet" 1/2000  
66           Dødvekttonn 66    
67           -- 67    
68         68    
69   ▼ KAPASITET 69    
70   Periode       Personbiler 70    
71           0 71 HMI  
72           Trailere 72    
73       0 73 HMI  
74           Passasjerer 74    
75           200 [kysttrafikk] 75 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
76           Passasjerlugarer 76    
77       Ja 77 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
78           Mannskapslugarer 78    
79           Ja 79 HMI  
80           Mannskap 80    
81         Ja 81 HMI  
82           Dekkshøyde 82    
83           0 83 HMI  
84           Tillatt akseltrykk 84    
85           0 85 HMI  
86         86    
87   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 87    
88   -- 88    
89     89    
90   ▼ HISTORIKK 90    
91 1859   A   Levert fra Motala Varv a/b, Norrköping, Sverige til Malmö Ångbåtsbolag, Malmö, S som hjuldamper "Ystad". Hjemmehavn: Malmö. S. 91 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
92         Satt i trafikk Stettin, Polen - Christiania. 92 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
93 1859       Omdøpt "Excellencen Toll". Satt i trafikk Malmö, Sverige - Christiania. 93 [P] "Rutebåter til kontinentet" | HMI | [P] "Rutebåter til kontinentet"  
94 ca.1865       Ombygget til propelldamper. 94 [P] "Skipet" 1/2000  
95 11.1873       Solgt til Dampskibsselskabet Excellensens Rederi a/s, Christiansand. Omdøpt "Excellencen". Salgssum: 32 500 spd. 95 [P] "Skipet" 1/2000  
96         Hjemmehavn: Christiansand. Nytt kallesigal: JCPG. 96 [P] "Skipet" 1/2000  
97         Satt i trafikk Christiania - Kristiansand. 97 [P] "Skipet" 1/2000  
98 1875       Drift og eierskap overført J.W. Prebensen, Christiansand. Videre overført til Nils Christensen samme år. 98 [P] "Skipet" 1/2000  
99 1876   B   Ombygget med ny maskin ved Motala Varv a/b, Norrköping, S. 99 [P] "Skipet" 3/1977  
100 01.1879       Solgt på tvangsauksjon til J.W. Prebensen, Kristiansand. Salgssum: 25 000 NOK. 100 [P] "Skipet" 3/1977  
101 1882       Hjemmehavn: Kristiania. 101 [P] "Skipet" 3/1977  
102 1882       Overført til Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Risør. 102 [P] "Skipet" 3/1977  
103 1884       Ombygget med ny kjele ved Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania. 103 [P] "Skipet" 1/2000  
104 1885       Satt i trafikk Christiania - Bergen. 104 [P] "Skipet" 1/2000  
105 11.1899       Solgt til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal. Samme trafikk. 105 [P] "Skipet" 1/2000  
106 1901   C   Opprustet. 106 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
107 15.06.1904       Tatt ut av trafikk Kristiania - Bergen. 107 [A] Stavanger Aftenblad 14.06.1904  
108 1904       Satt i trafikk Arendal - Kristiania. 108 [P] "Skipet" 3/1977  
109 01.1907       Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 109 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
110 pr.1910       Reservefartøy for Kristiania - Bergen. 110 [P] "Skipet" 1/2000  
111 høst 1911       Satt i trafikk Kristiansand - Brevik. 111 [P] "Skipet" 1/2000  
112 vår 1912       Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 112 [P] "Skipet" 1/2000  
113 høst 1912       Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 113 [P] "Skipet" 1/2000  
114 sommer 1913       Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 114 [P] "Skipet" 1/2000  
115 høst 1913       Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 115 [P] "Skipet" 1/2000  
### 02.1914       Grunnstøtte, Høievarde. Til reparasjon. ### [P] "Skipet" 1/2000  
117 sommer 1914       Ferdig reparert. Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 117 [P] "Skipet" 1/2000  
118 høst 1914       Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 118 [P] "Skipet" 1/2000  
119 vår 1915       Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 119 [P] "Skipet" 1/2000  
120 høst 1915       Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 120 [P] "Skipet" 1/2000  
121 vår 1916       Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 121 [P] "Skipet" 1/2000  
122 høst 1916       Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 122 [P] "Skipet" 1/2000  
123 vår 1917       Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 123 [P] "Skipet" 1/2000  
124 høst 1917       Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 124 [P] "Skipet" 1/2000  
125 vår 1918       Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 125 [P] "Skipet" 1/2000  
126 høst 1918       Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 126 [P] "Skipet" 1/2000  
127 vår 1919       Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 127 [P] "Skipet" 1/2000  
128 høst 1919       Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 128 [P] "Skipet" 1/2000  
129 vår 1920       Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 129 [P] "Skipet" 1/2000  
130 høst 1920       Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 130 [P] "Skipet" 1/2000  
131 vår 1921       Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 131 [P] "Skipet" 1/2000  
132 høst 1921       Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 132 [P] "Skipet" 1/2000  
133 vår 1922       Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 133 [P] "Skipet" 1/2000  
134 høst 1922       Tatt ut av trafikk Kristiansand - Kristiania. 134 [P] "Skipet" 1/2000  
135 vår 1923       Satt i trafikk Kristiansand - Kristiania. 135 [P] "Skipet" 1/2000  
136 1927       Satt i trafikk Kristiansand - Brevik. 136 [P] "Skipet" 1/2000  
137 1928       Også reservefartøy for Kristiania - Bergen. 137 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
138 01.01.1934       Nytt kallesigal: LDUP. 138 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sjohistorie.no  
139 01.05.1934       Satt i trafikk Kristiansand - Kragerø. 139 [P] "Skipet" 1/2000  
140 07.1935       Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger for opphogging. 140 [P] "Skipet" 3/1977  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/1    
 
  Avbildet som: "Excellencen"    
    I trafikk langs norskekysten.       Lokalisering: --    
            Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Anders Beer Wilse    
            Hentet fra: wikipedia.org    
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x