H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "VESLESTRIL" 1981  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter                
    Bilferger              
              © Simon Møkster Shipping a/s  
               
               
    Oppdatert:   25.02.2022        
    Status:   I trafikk       Posisjon på AIS:     
               
    "VESLESTRIL"  [1981 - 2000]  
    Fortegnelse nr. H-32  
       
1   Periode     1981 - 2000 1 HMI  
2   Byggeår     1981 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer     1533 3 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
4   Skrog     Fjellstrand Aluminium Yachts a/s, Omastrand 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning     Fjellstrand Aluminium Yachts a/s, Omastrand 5 [N] sdir.no  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Aluminium 8 [N] sdir.no  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1981 - 2000     "Veslestril" 12 [N] sdir.no  
13   2000 -     "Gotska Sandön" 13 [N] marinetraffic.com  
14           Kallesignal 14    
15   1981 - 2000     LJMP 15 [N] sdir.no  
16   2000 -     SMXK 16 [N] marinetraffic.com  
17           IMO-nummer 17    
18   1987 -     9294903 18 [N] marinetraffic.com  
19           MMSI-nummer 19    
20         265518280 20 [N] marinetraffic.com  
21         21    
22   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 22    
23   Periode       Navn 23    
24   1981 - 1993     Simon Møkster a/s, Stavanger 24 [A] Stavanger Aftenblad 20.02.1981  
25   1993 - 1997     Simon Møkster Rederi a/s, Stavanger 25 [N] sdir.no  
26   1997 - 2000     Simon Møkster Shipping a/s, Stavanger 26 [N] sdir.no  
27   2000 - 2011     Sea You Rederi a/b, Slite, Sverige 27 [N] faktaomfartyg.se  
28   2011 - 2014     Sea You Rederi a/b, Saltsjø-baden, Sverige 28 [N] faktaomfartyg.se  
29   2014 -     Utö Rederi a/b, Utö, Sverige 29 [N] faktaomfartyg.se  
30         30    
31   ▼ KLASSIFISERING 31    
32   Periode       Klasse 32    
33   1981 - 2000     DNV + 1A2 R 15, passenger ship, light craft 33 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
34   2000 -     Sjöfartsverket SE-B-A1 34 [N] sandoresor.se  
35         35    
36   ▼ MASKINERI 36    
37   Periode       Fabrikant 37    
38   1981 - 2016   A   Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Tyskland 38    
39           Produsert 39    
40       A   2002 40 [N] skipet.no  
41           Maskin 41    
42   1981 - 2016   A   2 x MTU 8V396TC62 diesel 42 [N] skipet.no  
43   2016 -   C   2 x Scania DSI13 diesel 43 [N] skargardsredarna.se  
44           Effekt 44    
45   1981 - 2016   A   1600 bhk 45 [N] faktaomfartyg.se  
46   2016 -   C   1100 bhk 46 [N] skargardsredarna.se  
47           Fart 47    
48   1981 - 2016   A   26.0 kn 48 [N] faktaomfartyg.se  
49   2016 -   C   20.0 kn 49 [N] skargardsredarna.se  
50           Forbruk 50    
51       -- 51    
52         52    
53   ▼ MÅL 53    
54   Periode       Lengde 54    
55   1981 - etter 2000   A   25.91 m 55 [N] sdir.no  
56   etter 2000 -   B   29.55 m 56 [N] faktaomfartyg.se  
57           Bredde 57    
58   1981 - etter 2000   A   5.82 m 58 [N] sdir.no  
59   etter 2000 -   B   6.22 m 59 [N] faktaomfartyg.se  
60           Dybde 60    
61   1981 - etter 2000   A   2.41 m 61 [N] sdir.no  
62   etter 2000 -   B   2.62 m 62 [N] faktaomfartyg.se  
63           Brutto tonnasje 63    
64   1981 - etter 2000   A   100.57 brt 64 [N] sdir.no  
65           Netto tonnasje 65    
66   1981 - etter 2000   A   58.16 nrt 66 [N] sdir.no  
67           Dødvekttonn 67    
68   1981 - etter 2000   A   25 dvt 68 [N] marinetraffic.com  
69         69    
70   ▼ KAPASITET 70    
71   Periode       Personbiler 71    
72           0 72 HMI  
73           Trailere 73    
74       0 74 HMI  
75           Passasjerer 75    
76           94 76 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
77           Passasjerlugarer 77    
78       0 78 HMI  
79           Mannskapslugarer 79    
80         0 80 HMI  
81           Mannskap 81    
82         Ja 82 HMI  
83           Dekkshøyde 83    
84           0 84 HMI  
85           Tillatt akseltrykk 85    
86           0 86 HMI  
87         87    
88   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 88    
89   Fartsområde: B [etter 2000 - ]. 89 [N] skargardsredarna.se  
90     90    
91   ▼ HISTORIKK 91    
92 12.01.1981   A   Målt. 92 [N] sdir.no  
93 14.02.1981   A   Levert fra Fjellstrand Aluminium Yachts a/s, Omastrand til Simon Møkster a/s, Stavanger som "Veslestril". 93 [A] Stavanger Aftenblad 20.02.1981  
94         Døpt av Astrid Simone Møkster, Bergen. 94 [A] Stavanger Aftenblad 20.02.1981  
95       Kallesignal: LJMP. Hjemmehavn: Stavanger. 95 [N] sdir.no  
96 23.02.1981     Gikk presentasjonstur, Byfjorden - Gandsfjorden. 96 [A] Stavanger Aftenblad 23.02.1981  
97 05.03.1981     Innført i Stavanger Skipsregister. 97 [N] sdir.no  
98 05.1981       Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 98 [A] Stavanger Aftenblad 20.02.1981  
99 14.05.1981       Satt i trafikk Odda - Norheimsund. 99 [P] "I rute"  
100 18.09.1981       Tilbakelevert. I bruk som utleiefartøy, Stavanger. 100 HMI  
101 05.1982       Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Odda - Norheimsund. 101 [A] Stavanger Aftenblad 20.02.1981  
102 27.10.1982       Tilbakelevert. I bruk som utleiefartøy, Stavanger. 102 HMI  
103 ca.06.1985       Satt i trafikk København, Danmark - Malmø, Sverige. 103 [A] Stavanger Aftenblad 26.05.1986  
104 ca.08.1985       Tatt ut av trafikk København, DK - Malmø, S. I bruk som utleiefartøy, Stavanger. 104 [A] Stavanger Aftenblad 26.05.1986  
105 27.06.1986       Satt i trafikk Oslo - Arendal. 105 [A] Stavanger Aftenblad 01.08.1986  
106 03.08.1986       Tatt ut av trafikk Oslo - Arendal. I bruk som utleiefartøy, Stavanger. 106 [A] Stavanger Aftenblad 01.08.1986  
107 01.05.1987       Satt i trafikk Oslo - Arendal. 107 [A] Stavanger Aftenblad 01.05.1987  
108 08.08.1987       Tatt ut av trafikk Oslo - Arendal. I bruk som utleiefartøy, Stavanger. 108 [A] Stavanger Aftenblad 14.07.1987  
109 27.06.1988 ►       Satt i trafikk Oslo - Arendal. 109 [A] Stavanger Aftenblad 02.11.1988  
110 03.08.1988       Tatt ut av trafikk Oslo - Arendal. I bruk som utleiefartøy, Stavanger. 110 HMI  
111 ultimo 06.1990       Satt i trafikk Oslo - Arendal. 111 [P] "Skipet" 3/1990  
112 08.1990       Tatt ut av trafikk Oslo - Arendal. I bruk som utleiefartøy, Stavanger. 112 HMI  
113 08.08.1990       Utleid til Flaggruten ANS, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 113 [P] "Skipet" 3/1990  
114 09.1990       Tilbakelevert. I bruk som utleiefartøy, Stavanger. 114 HMI  
115 1991       Satt i trafikk Kristiansand - Lyngør. Tatt ut av trafikken samme år. 115 [N] faktaomfartyg.se  
116 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 116 [N] sdir.no  
117 17.09.1993       Drift og eierskap overført til Simon Møkster Rederi a/s, Stavanger. 117 [N] sdir.no  
118 10.04.1997       Drift og eierskap overført til Simon Møkster Shipping a/s, Stavanger. 118 [N] sdir.no  
119 04.10.2000       Solgt til Sea You Rederi a/b, Slite, Sverige. 119 [P] "Skipet" 1/2001 | [N] faktaomfartyg.se  
120         Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 120 [N] sdir.no  
121         Innført i Fartygsregistret. 121 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
122         Omdøpt "Gotska Sandön". Nytt kallesignal: SMXK. 122 [N] marinetraffic.com  
123 2000 ►   B   Ombygget: Forlenget. Satt i trafikk Nynäshamn - Fårösund, S. 123 [N] sandoresor.se  
124 2016   C   Ombygget med nye maskiner. 124 [N] sandoresor.se  
125 06.10.2007       Grunnstøtte, Nåtterö, S. 125 [N] skargardsredarna.se  
126 06.12.2011       Adresseendring: Sea You Rederi a/b, Saltsjø-baden, S. 126 [N] faktaomfartyg.se  
127 16.04.2014       Solgt til Utö Rederi a/b, Utö, S. Samme trafikk. 127 [N] faktaomfartyg.se  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/2    
 
  Avbildet som: "Veslestril"    
    I original utgave for       Lokalisering: --    
    Simon Møkster.       Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Simon Møkster Shipping a/s    
            Hentet fra: Privat    
                 
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/2    
  Avbildet som: "Gotska Sandön"    
    Ombygget for trafikk       Lokalisering: Gotska Sandön, Sverige    
    i den svenske skjærgården,       Tidspunkt: 09. august 2009    
    blant annet ny baug for       Rettighetshaver: Reine Sköldberg    
    strandsetting av       Hentet fra: marinetraffic.com    
    passasjerer.            
               
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/1         "Gotska Sandön" på Gotska Sandön, Sverige august 2019   Rettighetshaver: --  
          00:00 - 00:27   Hentet fra: youtube.com  
                 
                 
                 
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x