H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "ULSTEIN TURBINER" 1999  
                 
    Forside          
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter                
    Bilferger              
              © Olav Moen  
               
               
    Oppdatert:   05.03.2022        
    Status:   I trafikk       Posisjon på AIS:     
               
    "ULSTEIN TURBINER"  [1999]  
    Fortegnelse nr. H-41  
       
1   Periode     1999 1 HMI  
2   Byggeår     1997 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer     925 3 [N] sdir.no  
4   Skrog     Ulstein Mekaniske Verksted, Ulsteinvik 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning     Ulstein Mekaniske Verksted, Ulsteinvik 5 [N] sdir.no  
6   Type     UT 905 6 [P] "Classic Fast Ferries" 5/2004  
7   Skrogutforming     Katamaran 7 HMI  
8   Materiale     Aluminium 8 [N] sdir.no  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1997 - 2002     "Ulstein Turbiner" 12 [N] sdir.no  
13   2002 - 2008     "Eurofast 1" 13 [N] marinetraffic.com  
14   2008 -     "Eurofast" 14 [N] marinetraffic.com  
15           Kallesignal 15    
16   1997 - 2001     LHKW 16 [N] sdir.no  
17   2008 -     IIMX2 17 [N] marinetraffic.com  
18           IMO-nummer 18    
19           9112026 19 [N] sdir.no  
20           MMSI-nummer 20    
21         247232100 21 [N] marinetraffic.com  
22         22    
23   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 23    
24   Periode       Navn 24    
25   1997 - 1998     Ulstein Testskip a/s, Ulsteinvik 25 [N] sdir.no  
26   1998 - 2001     Ulstein Shipping II a/s, Ulsteinvik 26 [N] sdir.no  
27   2001 - 2002     Euro Seas Shipping Co., Virgin Islands, Storbritannia 27 [P] "Skipet" 1/2005  
28   2002 - 2008     Euro Seas Shipping Co., Pireus, Hellas 28 [N] sjohistorie.no  
29   2008 - 2015     Emilia Romagna Lines Srl, Ravenna, Italia 29 [N] sjohistorie.no  
30   2015 -     Righetti Navi Srl., Ravenna, Italia 30 [N] sjohistorie.no  
31         31    
32   ▼ KLASSIFISERING 32    
33   Periode       Klasse 33    
34         DNV 34 [N] sdir.no  
35         35    
36   ▼ MASKINERI 36    
37   Periode       Fabrikant 37    
38           -- 38    
39           Produsert 39    
40           -- 40    
41           Maskin 41    
42   1997 - 2000   A   2 x Eurodyn gassturbiner 42 [A] Bømlo-nytt 15.02.1999 | [P] "Classic Fast Ferries" 5/2004  
43   2003 -   C   2 x Caterpillar diesel 43 [P] "Skipet" 1/2005  
44           Effekt 44    
45           -- 45    
46           Fart 46    
47   1997 - 2000   A   45.0 kn 47 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
48   2003 -   C   26.8 kn 48    
49           Forbruk 49    
50       -- 50    
51         51    
52   ▼ MÅL 52    
53   Periode       Lengde 53    
54   1997 - 2003   A   36.70 m 54 [N] sdir.no  
55   2003 -   C   38.70 m 55 [P] "Skipet" 1/2005  
56           Bredde 56    
57           9.40 m 57 [N] sdir.no  
58           Dybde 58    
59   1997 - 1998   A   3.35 m 59 [N] sdir.no  
60   2003 -   C   1.20 m 60    
61           Brutto tonnasje 61    
62   1997 - 1998   A   366 bt 62 [N] sdir.no  
63   2003 -   C   90 bt 63    
64           Netto tonnasje 64    
65   1997 - 1998   A   109 nt 65 [N] sdir.no  
66           Dødvekttonn 66    
67   2003 -   C   38 dvt 67 [N] marinetraffic.com  
68         68    
69   ▼ KAPASITET 69    
70   Periode       Personbiler 70    
71           0 71 HMI  
72           Trailere 72    
73       0 73 HMI  
74           Passasjerer 74    
75   1997 - 1998   A   0 75 HMI  
76   1998 - 2003   B   206 76 [A] Stavanger Aftenblad 12.02.1999  
77   2003 -   C   267 77 [P] "Skipet" 1/2005  
78           Passasjerlugarer 78    
79       0 79 HMI  
80           Mannskapslugarer 80    
81         0 81 HMI  
82           Mannskap 82    
83         Ja 83 HMI  
84           Dekkshøyde 84    
85           0 85 HMI  
86           Tillatt akseltrykk 86    
87           0 87 HMI  
88         88    
89   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 89    
90   Fremdrift: Ulstein WJ 630 vannjet. 90 [P] "Classic Fast Ferries" 5/2004  
91   Sitteplasser: 168 [dekk 2] - 38 [dekk 3]. 91 [A] Sunnhordland 12.03.1998  
92     92    
93   ▼ HISTORIKK 93    
94 09.07.1997   A   Målt. 94 [N] sdir.no  
95 10.07.1997   A   Levert fra Ulstein Mekaniske Verksted, Ulsteinvik til Ulstein Testskip a/s, Ulsteinvik som "Ulstein Turbiner". Kallesignal: LHKW. 95 [N] sdir.no  
96       Hjemmehavn: Ålesund. Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. 96 [N] sdir.no  
97 primo uke 11 1998     Til Oma Slipp & Mekaniske Verksted a/s, Stord. 97 [A] Sunnhordland 12.03.1998  
98 03.1998   B   Utrustet med passasjerinnredning ved Oma Slipp & Mekaniske Verksted a/s, Stord. 98 [A] Bømlo-nytt 15.02.1999  
99         Kostnad: 5 mill NOK. 99 [A] Sunnhordland 12.03.1998  
100 27.04.1998       Drift og eierskap overført til Ulstein Shipping II a/s, Ulsteinvik. Verdifastsettelse: 4 mill NOK. 100 [N] sdir.no  
101 04.1998       Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskap a/s, Bergen. 101 [P] "Skipet" 1/1999  
102 medio 06.1998       Maskinhavari etter prøvekjøring. 102 [A] Sunnhordland 19.06.1998  
103 11.02.1999     Satt i trafikk Stavanger - Leirvik. 103 [A] Sunnhordland 08.02.1998  
104 30.03.1999     Kjørte inn i kat. "Fjordsol" ved kai, Stavanger. 104 [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1999  
105 27.08.1999     I opplag, Bergen. 105 [P] "Skipet" 1/1999  
106 2000     Maskiner tatt ut. Fortsatt i opplag, Bergen. 106 [A] Sunnhordland 07.02.2001  
107 uke 05 2001     Satt på land ved Oma Slipp & Mekaniske Verksted a/s, Stord. 107 [A] Sunnhordland 07.02.2001  
108 16.07.2001     Solgt til Euro Seas Shipping Co., Virgin Islands, Storbritannia. 108 [N] hsc-norway.stormkast.net  
109       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 109 [N] sdir.no  
110 01.05.2002     Drift og eierskap overført til Euro Seas Shipping Co. Pireus, Hellas. Omdøpt "Eurofast 1". 110 [N] sjohistorie.no | [N] marinetraffic.com  
111 12.2003     Ombygget ved Oma Slipp & Mekaniske Verksted a/s, Stord: Dieselmaskiner satt inn. 111 [A] Sunnhordland 09.12.2003  
112     C   Skrog forlenget og sertifikat endret. 112 [P] "Skipet" 1/2005  
113 08.12.2003     Sendt fra Leirvik som dekkslast. 113 [A] Sunnhordland 09.12.2003  
114 2004     Satt i trafikk Pireus - Spetses, Hellas. 114 -- | [P] "Skipet" 1/2005  
115 18.06.2008     Solgt til Emilia Romagna Lines Srl, Ravenna, Italia. 115 [N] sjohistorie.no  
116       Omdøpt "Eurofast". Nytt kallesignal: IIMX2. 116 [N] marinetraffic.com  
117 04.09.2011     Hjemmehavn: Ravenna, I. 117 [N] hsc-norway.stormkast.net | [N] marinetraffic.com  
118 11.2015     Drift og eierskap overført til Righetti Navi Srl., Ravenna, I. 118 [N] sjohistorie.no  
119 pr.03.2022     I trafikk Messina - Reggio de Calabria, I. 119 HMI  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/5    
  Avbildet som: "Ulstein Turbiner"    
    Som testprosjekt med       Lokalisering: --    
    gassturbiner, før den var       Tidspunkt: 01. mars 1997    
    satt i kommersiell drift.       Rettighetshaver: --    
            Hentet fra: youtube.com    
                 
                 
                 
                 
               
    Bilde 2/5    
 
  Avbildet som: "Ulstein Turbiner"    
    Utleid til HSD for trafikk       Lokalisering: Stavanger    
    mellom Stavanger og       Tidspunkt: 1999    
    Sunnhordland.       Rettighetshaver: Olav Moen    
            Hentet fra: termaloma.com    
                 
               
               
               
               
    Bilde 3/5    
  Avbildet som: "Eurofast I"    
    Overtatt av gresk rederi       Lokalisering: Pireus, Hellas    
    og forlenget noen år       Tidspunkt: 01. mai 2008    
    tidligere.       Rettighetshaver: Nick Karampakakis    
          Hentet fra: shipspotting.com    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/5    
  Avbildet som: "Eurofast"    
    Solgt til Italia med et       Lokalisering: Ravenna, Italia    
    enkelt navnebytte.       Tidspunkt: 02. august 2014    
          Rettighetshaver: Michael Purer    
          Hentet fra: marinetraffic.com    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 5/5    
  Avbildet som: "Eurofast"    
    Overført til selskap lenger       Lokalisering: Messina, Italia    
    sør i Italia og er i dag i       Tidspunkt: 01. oktober 2021    
    trafikk fra Sicilia til       Rettighetshaver: Py Max    
    fastlandet.       Hentet fra: marinetraffic.com    
                 
               
               
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/1       "Ulstein Turbiner" 01. mars 1997   Rettighetshaver: --  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
                 
                 
                 
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x