A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  H/b "PIONER" 1972 - 1976    
       
  Fortegnelse nr.:   H87          
  Oppdatert:   09.03.2021          
  Periode:   1972 - 1976          
  Fotografi:            
  Status:   Ukjent          
       
       
1  Byggeår    1972   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    West Products a/s, Selje   3  [A] Stavanger Aftenblad 20.08.1976    
4  Utrustning    West Products a/s, Selje   4  [A] Stavanger Aftenblad 20.08.1976    
             
<  Kjenningssignal    -   5  -   5  -    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Pioner"   8  1972 - 1976   8  [A] Stavanger Aftenblad 20.08.1976    
                     
9  Rederi / eierforhold    Karl Dalaker og Leif Ørke   9  1972 - 1976   9  [A] Stavanger Aftenblad 07.11.1972    
                     
10  Type    Westcruiser   10  -   10  [A] Stavanger Aftenblad 07.11.1972    
                     
11  Skrogutforming    Konvensjonelt   11  -   11  HMI    
                     
12  Klasse    Skipskontrollen   12  -   12  [A] Stavanger Aftenblad 01.02.1973    
                     
13  Materiale    Plast   13  -   13  [A] Stavanger Aftenblad 07.11.1972    
                     
14  Maskinfabrikant    -   14  -   14  -    
                     
15  Maskin produsert    1972   15  -   15  [A] Stavanger Aftenblad 07.11.1972    
                     
16  Maskin    2 x   16  -   16  [A] Stavanger Aftenblad 07.11.1972    
                     
17  Effekt    300 bhk   17  -   17  [A] Stavanger Aftenblad 07.11.1972    
                     
18  Fart    24.0 kn   18  -   18  [A] Stavanger Aftenblad 07.11.1972    
                     
19  Forbruk    -   19  -   19  -    
                     
20  Lengde    9.75 m   20  -   20  [A] Stavanger Aftenblad 07.11.1972    
                         
21  Bredde    -   21  -   21  -    
                         
22  Dyptgående    -   22  -   22  -    
                         
23  Brutto registertonn    -   23  -   23  -    
                         
24  Netto registertonn    -   24  -   24  -    
                         
25  Dødvekttonn    -   25  -   25  -    
                         
26  Bilkapasitet    0   26  -   26  HMI    
                         
27  Trailerkapasitet    0   27  -   27  HMI    
                         
28  Passasjersertifikat    16   28  -   28  [A] Stavanger Aftenblad 08.05.1973    
                         
29  Mannskap    Ja   29  -   29  HMI    
                         
30  Passasjerlugarer    0   30  -   30  HMI    
                         
31  Mannskapslugarer    0   31  -   31  HMI    
                         
32  Dekkshøyde    0   32  -   32  HMI    
                         
33  Tillatt akseltrykk    0   33  -   33  HMI    
                         
34  Tilleggsinformasjon    -   34  -   34  -    
       
       
35   primo 11.1972   Levert fra West Products a/s, Selje til Karl Dalaker og Leif Ørke som "Pioner". Byggesum: 270 000 NOK. 35 [A] Stavanger Aftenblad 20.08.1976 / 07.11.1972    
36        I bruk som ambulanse- og skyssbåt. 36 [A] Stavanger Aftenblad 20.08.1976    
37   1973   Satt i trafikk Vikevåg - Stavanger. 37 [A] Stavanger Aftenblad 01.02.1973    
38   1973   Tatt ut av trafikk Vikevåg - Stavanger. 38 HMI    
39   1976   Solgt. 39 [A] Stavanger Aftenblad 20.08.1976    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau