֍ H M I  
  SKIPSARKIV ROGALAND - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
            H-85 "Haavind"  
     
     
  MENY     FORSIDE   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
  BILDE             "HAAEN"    
             
       
   
           
           
             
           
       
           
       
    Status: Forlist  
  "HAAVIND" Oppdatert: 09.03.2021  
     
     
1 Fortegnelsenr.:   H-85   1
2 Periode:   1974   2
     
3 Byggeår:   1974   [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1974 3
4 Byggenummer:   --   -- 4
5 Skrog:   Semskip a/s, Farsund   [K] Stavanger Aftenblad 5
6 Utrustning:   Semskip a/s, Farsund   [K] Stavanger Aftenblad 6
     
7 Type:   --   -- 7
8 Skrogutforming:   Konvensjonelt   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 8
9 Materiale:   Ferrosement   [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1974 9
     
     
     
10  Periode   Identifikasjon 10
11     Kallesignal   11
12     --   -- 12
13     IMO-nummer   13
14     --   -- 14
15     MMSI-nummer   15
16     --   -- 16
17     Navn   17
18     "Haavind"   [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1974 18
     
     
     
19  Periode   Rederi / eierforhold 19
20     Haaland & Sønn a/s, Stavanger   [K] Stavanger Aftenblad 20
     
     
     
21  Periode   Klasse 21
22     --   -- 22
     
     
     
23  Periode   Maskin 23
24     Fabrikant   24
25     --   -- 25
26     Produsert   26
27     --   -- 27
28     Maskin   28
29     --   -- 29
30     Effekt   30
31     --   -- 31
32     Fart   32
33     20.0 kn   [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1974 33
34     Forbruk   34
35     --   -- 35
     
     
     
36  Periode   Mål 36
37     Lengde   37
38     13.72 m   [K] Stavanger Aftenblad 38
39     Bredde   39
40     --   -- 40
41     Dybde   41
42     --   -- 42
43     Brutto tonnasje   43
44     --   -- 44
45     Netto tonnasje   45
46     --   -- 46
47     Dødvekttonn   47
48     --   -- 48
     
     
     
49  Periode   Kapasitet 49
50     Personbiler   50
51     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 51
52     Trailere   52
53     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 53
54     Passasjerer   54
55     49   [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1974 55
56     Passasjerlugarer   56
57     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 57
58     Mannskapslugarer   58
59     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 59
60     Mannskap   60
61     2   [A] Stavanger Aftenblad 17.12.1974 61
62     Dekkshøyde   62
63     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 63
64     Tillatt akseltrykk   64
65     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 65
     
     
     
66  Tilleggsinformasjon 66
67 --   -- 67
     
     
     
     
68 08.1974   Levert fra Semskip a/s, Farsund til Haaland & Sønn a/s, Stavanger som "Haavind". Byggekostnad: 800 000 NOK.   [K] Stavanger Aftenblad 68
69     Satt i tilbringertjenester, samt utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for trafikk Stavanger - Vikevåg.   [A] Stavanger Aftenblad 18.12.1974 | 29.03.1974 69
70 17.12.1974   Stjålet, Stavanger og kolliderte med  lastefartøyet "Gullfoss", Stavanger havn.   [A] Stavanger Aftenblad 17.12.1974 | 25.09.1975 70
71     Gikk på et skjær på overfarten til Tau, og forliste av skadene på ca. 60 meters dyp utenfor Tau havn.   [A] Stavanger Aftenblad 18.12.1974 | 17.12.1974 71
72     Fører tatt om bord av h/b "Haaland".   [A[ Stavanger Aftenblad 25.09.1975 72
     
     
     
     
     
 
  Avbildet som: "Haavind"  
        Rettighetshaver: Stavanger Aftenblad a/s  
        Lokalisering: Farsund  
        Tidspunkt: 23. mai 1974  
             
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau