A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  H/b "HAAVIND" 1974    
       
  Fortegnelse nr.:   H85          
  Oppdatert:   09.03.2021          
  Periode:   1974        
  Fotografi:          
  Status:   Forlist        
       
       
1  Byggeår    1974   1  [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1974    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    Semskip a/s, Farsund   3  [K] Stavanger Aftenblad a/s    
4  Utrustning    Semskip a/s, Farsund   4  [K] Stavanger Aftenblad a/s    
             
5  Kjenningssignal    -   5  -   5  -    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Haavind"   8  -   8  [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1974    
                     
9  Rederi / eierforhold    Haaland & Sønn a/s, Stavanger   9  -   9  [K] Stavanger Aftenblad a/s    
                     
10  Type    -   10  -   10  -    
                     
11  Skrogutforming    Konvensjonelt   11  -   11  HMI    
                     
12  Klasse    -   12  -   12  -    
                     
13  Materiale    Ferrosement   13  -   13  [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1974    
                     
14  Maskinfabrikant    -   14  -   14  -    
                     
15  Maskin produsert    -   15  -   15  -    
                     
16  Maskin    -   16  -   16  -    
                     
17  Effekt    -   17  -   17  -    
                     
18  Fart    20.0 kn   18  -   18  [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1974    
                     
19  Forbruk    -   19  -   19  -    
                     
20  Lengde    13.72 m   20  -   20  [K] Stavanger Aftenblad a/s    
                     
21  Bredde    -   21  -   21  -    
                     
22  Dyptgående    -   22  -   22  -    
                     
23  Brutto registertonn    -   23  -   23  -    
                     
24  Netto registertonn    -   24  -   24  -    
                     
25  Dødvekttonn    -   25  -   25  -    
                     
26  Bilkapasitet    0   26  -   26  HMI    
                     
27  Trailerkapasitet    0   27  -   27  HMI    
                     
28  Passasjersertifikat    49   28  -   28  [A] Stavanger Aftenblad 29.03.1974    
                     
29  Mannskap    2   29  -   29  [A] Stavanger Aftenblad 17.12.1974    
                     
30  Passasjerlugarer    0   30  -   30  HMI    
                     
31  Mannskapslugarer    0   31  -   31  HMI    
                     
32  Dekkshøyde    0   32  -   32  HMI    
                     
33  Tillatt akseltrykk    0   33  -   33  HMI    
                     
34  Tilleggsinformasjon    -   34  -   34  -    
       
       
35   08.1974   Levert fra Semskip a/s, Farsund til Haaland & Sønn a/s, Stavanger som "Haavind". 35 [A] Stavanger Aftenblad 17.12.1974    
36       Byggekostnad:  800 000 NOK. 36 [A] Stavanger Aftenblad 17.12.1974    
37       Satt i tilbringertjenester, samt utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for trafikk Stavanger - Vikevåg. 37 [A] Stavanger Aftenblad 18.12.1974 / 29.03.1974    
38   17.12.1974   Stjålet, Stavanger og kolliderte med  lastefartøyet "Gullfoss", Stavanger havn. 38 [A] Stavanger Aftenblad 17.12.1974 / 25.09.1975    
39       Gikk på et skjær på overfarten til Tau, og forliste av skadene på ca. 60 meters dyp utenfor Tau havn. 39 [A] Stavanger Aftenblad 18.12.1974 / 17.12.1974    
40       Fører tatt om bord av h/b "Haaland". 40 [A] Stavanger Aftenblad 25.09.1975    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau