֍ H M I  
  SKIPSARKIV ROGALAND - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
            H-83 "Haaen"  
     
     
  MENY     FORSIDE   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
  BILDE             "HAAEN"    
             
       
   
           
           
             
           
       
           
       
    Status: I trafikk  
  "HAAEN"  |  "RYGERHOLM" Oppdatert: 01.07.2021  
     
     
1 Fortegnelsenr.:   H-83   1
2 Periode:   1975 - 2003   2
     
3 Byggeår:   1975   [N] sdir.no 3
4 Byggenummer:   136   [N] faergelejet.dk 4
5 Skrog:   Brødrene Aa a/s, Hyen   [N] sdir.no 5
6 Utrustning:   Brødrene Aa a/s, Hyen   [N] sdir.no 6
     
7 Type:   --   -- 7
8 Skrogutforming:   Konvensjonelt   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 8
9 Materiale:   Plast   [N] sdir.no 9
     
     
     
10  Periode   Identifikasjon 10
11     Kallesignal   11
12     L A T W   [N] sdir.no 12
13     IMO-nummer   13
14     --   -- 14
15     MMSI-nummer   15
16     --   -- 16
17     Navn   17
18 1975 - 1999   "Haaen"   [N] sdir.no 18
19 1999 - 2003   "Rygerholm"   [N] sdir.no 19
20 2003 -   "Pællern"   [N] sdir.no 20
     
     
     
21  Periode   Rederi / eierforhold 21
22 1975 - 1978   Haaland og Sønn a/s, Stavanger   [A] Stavanger Aftenblad 17.11.1975 22
23 1978 - 1998   Bukser og Bjergning a/s, Oslo   [N] sdir.no 23
24 1998 - 1999   Bukser og Bjergning a/s, Høyvik   [N] sdir.no 24
25 1999 - 2003   L. Rødne og Sønner a/s, Sjernarøy   [N] sdir.no 25
26 2003   Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy   [N] sdir.no 26
27 2003 - 2004   Hollungen a/s, Skjærhalden   [N] sdir.no 27
28 2004 -   Olaf Knudsen & Co Tromøy Farvehandel, Færvik   [N] sdir.no 28
     
     
     
29  Periode   Klasse 29
30     --   -- 30
     
     
     
31  Periode   Maskin 31
32     Fabrikant   32
33     --   -- 33
34     Produsert   34
35     --   -- 35
36     Maskin   36
37     2 x diesel   [A] Stavanger Aftenblad 17.02.1978 37
38     Effekt   38
39     480 bhk   [A] Stavanger Aftenblad 17.02.1978 39
40     Fart   40
41 1975 - etter 2003 A 20.0 kn   [N] merdofergen.no 41
42 etter 2003 - B 18.0 kn   [A] Stavanger Aftenblad 17.11.1975 42
43     Forbruk   43
44     --   -- 44
     
     
     
45  Periode   Mål 45
46     Lengde   46
47     14.63 m   [N] sdir.no 47
48     Bredde   48
49     3.87 m   [N] sdir.no 49
50     Dybde   50
51     2.01 m   [N] sdir.no 51
52     Brutto tonnasje   52
53     32.07 brt   [N] sdir.no 53
54     Netto tonnasje   54
55     13.97 nrt   [N] sdir.no 55
56     Dødvekttonn   56
57     -- -- 57
     
     
     
58  Periode   Kapasitet 58
59     Personbiler   59
60     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 60
61     Trailere   61
62     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 62
63     Passasjerer   63
64 1975 - etter 2003 A 40   [A] Stavanger Aftenblad 17.11.1975 64
65 etter 2003 - B 38   [N] merdofergen.no 65
66     Passasjerlugarer   66
67     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 67
68     Mannskapslugarer   68
69     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 69
70     Mannskap   70
71 pr.1978   2   [A] Stavanger Aftenblad 17.02.1978 71
72     Dekkshøyde   72
73     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 73
74     Tillatt akseltrykk   74
75     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 75
     
     
     
76  Tilleggsinformasjon 76
77 Vekt: 18 t. Fartsområde: 3.   [N] merdofergen.no 77
     
     
     
     
78 30.10.1975   Målt.   [N] sdir.no 78
79 11.11.1975 A Levert fra Brødrene Aa a/s, Hyen til Haaland og Sønn a/s, Stavanger som "Haaen".   [A] Stavanger Aftenblad 17.11.1975 79
80 14.11.1975   Ankom Stavanger. Bl.a. utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg [supplering].   [A] Stavanger Aftenblad 17.11.1975 80
81 16.12.1975   Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger.   [N] sdir.no 81
82 17.02.1978   Grunnstøtte og sank ved Jørpeland i arbeidsrute "Brent C"-plattformen, Gandsfjorden - Jørpeland.   [A] Stavanger Aftenblad 17.02.1978 82
83     Hevet av slepefartøyet "Mashow 2" og ført i krane til Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 18.02.1978 83
84 09.08.1978   Bukser og Bjergning a/s, Oslo. Salgssum: 9.95 mill NOK.   [N] sdir.no | [P] "Skipet" 3/1998 84
85 30.04.1982   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Kjeksevåg.   [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83" 85
87 01.06.1982   Satt i trafikk Stavanger - Kjeksevåg / Stavanger - Vikevåg.   [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83" 87
88 30.06.1982   Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg.   [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83" 88
89 26.09.1982   Tilbakelevert.   [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83" 89
90 01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 90
91 18.02.1998   Drift og eierskap overført til Bukser og Bjergning a/s, Høyvik.   [N] sdir.no | [P] "Skipet" 3/1998 91
92 11.01.1999   Solgt til L. Rødne og Sønner a/s, Sjernarøy.   [N] sdir.no 92
93 11.08.1999   Omdøpt "Rygerholm".   [N] sdir.no 93
94 10.03.2003   Drift og eierskap overført til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 275 000 NOK.   [N] sdir.no 94
95 23.09.2003   Solgt til Hollungen a/s, Skjærhalden. Omdøpt "Pællern". Hjemmehavn: Fredrikstad.   [N] sdir.no 95
96 2003 B Maskin justert og sertifikat endret.   [N] merdofergen.no 96
97 08.06.2004   Solgt til Olaf Knudsen & Co Tromøy Farvehandel, Færvik. Salgssum: 465 000 NOK. Hjemmehavn: Arendal.   [N] sdir.no 97
98 2004   Satt i trafikk Arendal - Merdø [supplering].   [N] faergelejet.dk 98
99 01.12.2015   Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 99
100 01.07.2020   Satt i trafikk Arendal - Merdø [supplering].   [N] olafknudsen.no 100
101 31.07.2020   Tatt ut av trafikk Arendal - Merdø. Utleiefartøy.   [N] olafknudsen.no 101
102 22.05.2021   Satt i trafikk Arendal - Merdø.   [N] merdofergen.no 102
     
     
     
     
     
 
  Avbildet som: "Haaen"  
        Rettighetshaver: --  
        Lokalisering: Stavanger  
        Tidspunkt: 12. august 1987  
             
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
         
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau