A
  H    
 
 
  M     SKIPSARKIV ROGALAND  
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland  
                 
                 
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
     
     
     
     
     
     
     
  H/b "HAAEN" 1975 - 1999  
  H/b "RYGERHOLM" 1999 - 2003  
     
  Fortegnelse nr.:   H83        
  Oppdatert:   05.04.2021        
  Periode:   1975 - 2003        
  Fotografi:   Nei        
  Status:   Utleiefartøy        
     
     
1  Byggeår    1975   1  [N] sdir.no  
2  Byggenummer    136   2  [N] faergelejet.dk  
3  Skrog    Brødrene Aa a/s, Hyen   3  [N] sdir.no  
4  Utrustning    Brødrene Aa a/s, Hyen   4  [N] sdir.no  
       
5  Kjenningssignal    L A T W   5  -   5  [N] sdir.no  
               
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -  
               
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -  
               
8  Navn    "Haaen"   8  1975 - 1999   8  [N] sdir.no  
9      "Rygerholm"   9  1999 - 2003   9  [N] sdir.no  
10      "Pællern"   10  2003 -   10  [N] sdir.no  
               
11  Rederi / eierforhold    Bukser og Berging a/s, Oslo   11  1978 - 1999   11  [N] sdir.no  
12      L. Rødne og Sønner a/s, Sjernarøy   12  1999 - 2003   12  [N] sdir.no  
13      Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy   13  2003   13  [N] sdir.no  
14      Hollungen a/s, Skjærhalden   14  2003 - 2004   14  [N] sdir.no  
15      Olaf Knudsen & Co Tromøy Farvehandel, Færvik   15  2004 -   15  [N] sdir.no  
               
16  Type    -   16  -   16  -  
               
17  Skrogutforming    Konvensjonelt   17  -   17  HMI  
               
18  Klasse    -   18  -   18  -  
               
19  Materiale    Plast   19  -   19  [N] sdir.no  
               
20  Maskinfabrikant    -   20  -   20  -  
               
21  Maskin produsert    -   21  -   21  -  
               
22  Maskin    2 x diesel   22  -   22  [A] Stavanger Aftenblad 17.02.1978  
               
23  Effekt    480 bhk   23  -   23  [A] Stavanger Aftenblad 17.02.1978  
               
24  Fart    30.0 kn   24  -   24  [A] Stavanger Aftenblad 17.02.1978  
               
25  Forbruk    -   25  -   25  -  
               
26  Lengde    14.63 m   26  -   26  [N] sdir.no  
               
27  Bredde    3.87 m   27  -   27  [N] sdir.no  
               
28  Dyptgående    2.01 m   28  -   28  [N] sdir.no  
               
29  Brutto registertonn    32.07 t   29  -   29  [N] sdir.no  
               
30  Netto registertonn    13.97 t   30  -   30  [N] sdir.no  
               
31  Dødvekttonn    -   31  -   31  -  
               
32  Bilkapasitet    0   32  -   32  HMI  
               
33  Trailerkapasitet    0   33  -   33  HMI  
               
34  Passasjersertifikat    40   34  -   34  [A] Stavanger Aftenblad 17.11.1975  
               
35  Mannskap    2   35  pr.1978   35  [A] Stavanger Aftenblad 17.02.1978  
               
36  Passasjerlugarer    0   36  -   36  HMI  
               
37  Mannskapslugarer    0   37  -   37  HMI  
               
38  Dekkshøyde    0   38  -   38  HMI  
               
39  Tillatt akseltrykk    0   39  -   39  HMI  
               
40  Tilleggsinformasjon    Vekt: 19 t   40  -   40  [N] faergelejet.dk  
41      Fartsområde: 3   41  -   41  [N] olafknudsen.no  
     
     
42   30.10.1975   Målt. 42 [N] sdir.no  
43   11.11.1975   Levert fra Brødrene Aa a/s, Hyen som "Haaen". 43 [A] Stavanger Aftenblad 17.11.1975  
44   07.11.1975   Ankom Stavanger. Bl.a. utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg [supplering]. 44 [A] Stavanger Aftenblad 17.11.1975  
45   16.12.1975   Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 45 [N] faergelejet.dk  
46   17.02.1978   Grunnstøtte og sank ved Jørpeland i arbeidsrute "Brent C"-plattformen, Gandsfjorden - Jørpeland. 46 [A] Stavanger Aftenblad 17.02.1978  
47       Hevet av slepefartøyet "Mashow 2" og ført i krane til Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger. 47 [A] Stavanger Aftenblad 18.02.1978  
48   09.08.1978   Solgt til Haaland & Sønn a/s, Stavanger. Salgssum: 9 95 mill NOK. 48 [N] sdir.no / [P] "Skipet" 3/1998  
49   30.04.1982   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 49 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"  
50   01.06.1982   Satt i trafikk Stavanger - Kjeksevåg / Stavanger - Vikevåg. 50 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"  
51   30.06.1982   Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg. 51 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"  
52   26.09.1982   Tilbakelevert. 52 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"  
53  
01.08.1992
  Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 53 [N] sdir.no  
54   18.02.1998   Drift og eierskap overført til Bukser og Bjergning a/s, Høyvik. 54 [N] sdir.no / [P] "Skipet" 3/1998  
55  
11.01.1999
  Solgt til L. Rødne og Sønner a/s, Sjernarøy. 55 [N] sdir.no  
56   11.08.1999   Omdøpt "Rygerholm". 56 [N] sdir.no  
57   10.03.2003   Drift og eierskap overført til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 275 000 NOK. 57 [N] sdir.no  
58  
23.09.2003
  Solgt til Hollungen a/s, Skjærhalden. Omdøpt "Pællern". Hjemmehavn: Fredrikstad. 58 [N] sdir.no  
59   08.06.2004   Solgt til Olaf Knudsen & Co Tromøy Farvehandel, Færvik. Salgssum: 465 000 NOK. Hjemmehavn: Arendal. 59 [N] sdir.no  
60   2004   Satt i trafikk Arendal - Merdø [supplering]. 60 [N] faergelejet.dk  
61  
01.12.2015
  Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 61 [N] sdir.no  
62   01.07.2020   Satt i trafikk Arendal - Merdø [supplering]. 62 [N] olafknudsen.no  
63   31.07.2020   Tatt ut av trafikk Arendal - Merdø. 63 [N] olafknudsen.no  
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau