A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  H/b "STORESJEFEN" 2015 - 2016    
       
  Fortegnelse nr.:   H76          
  Oppdatert:   08.04.2020          
  Periode:   2015 - 2016          
  Fotografi:            
  Status:   Arbeidsfartøy          
       
       
 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
  Avbildet som:   "Storesjefen"          
  Rettighetshaver:   HMI v/ Sølve Hatteland          
  Lokalisering:   Ognøyhabn          
  Tidspunkt:   08. juli 2019          
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau