A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  Kat. "SEA CAT" 1988 - 1989    
       
  Fortegnelse nr.:   H57          
  Oppdatert:   06.04.2020          
  Periode:   1988 - 1989          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
  Avbildet som:   "Sea Cat"          
  Rettighetshaver:   Olav Moen          
  Lokalisering:   Stavanger          
  Tidspunkt:   1989          
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau