A
  H    
 
 
  M     SKIPSARKIV ROGALAND  
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland  
                 
               
 
  Hjem      
  Kontakt      
  Kilder      
  Forklaring      
  Passasjerfartøy    
  Hurtigbåter      
  Bilferger        
     
     
     
     
     
     
     
  H/b "ØYAKONGEN" 2009 -  
     
  Fortegnelse nr.:   H35        
  Oppdatert:   20.10.2019        
  Periode:   2009 -        
  Fotografi:          
  Status:   Utleieturer / reservefartøy        
     
     
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
     
  Avbildet som:   "Øyakongen"        
  Rettighetshaver:   HMI v/ Sølve Hatteland        
  Lokalisering:   Haugesund        
  Tidspunkt:   08. august 2017        
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau