A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter          
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  West. "FJORDSOL" 1986 - 1991    
  West. "RYFYLKE" 1991 - 2002    
       
  Fortegnelse nr.:   H37          
  Oppdatert:   27.04.2020          
  Periode:   1986 - 2002          
  Fotografi:            
  Status:   Ukjent          
       
       
1  Byggeår    1986   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    91   2  [P] "Skipet" 2/1991    
3  Skrog    Westamarin a/s, Mandal   3  [P] "Skipet" 2/1991    
4  Utrustning    Westamarin a/s, Mandal   4  [P] "Skipet" 2/1991    
             
5  Kjenningssignal    J X G I   5  1986 - 2008   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    8521282   6  -   6  [N] sdir.no    
                     
7  MMSI-nummer    257100400   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                     
8  Navn    "Fjordsol"   8  1986 - 1991   8  [P] "Fjordabåtene"    
9      "Ryfylke"   9  1991   9  [N] sdir.no    
10      "Farten I"   10  1991   10  [N] hsc-norway.stormkast.net    
11      "Ryfylke"   11  1991 - 2002   11  [N] sdir.no    
12      "Tjeldøy"   12  2002 - 2005   12  [N] sdir.no    
13      "Kyst Ekspress"   13  2008 - 2008   13  [N] sdir.no    
14      "Apomande Jet"   14  2008 -   14  [N] marinetraffic.com    
                     
15  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   15  1986 - 1991   15  [A] Stavanger Aftenblad 25.06.1986    
16      Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger   16  1991   16  [P] "Skipet" 2/1991    
17      Stavangerske Westamarin a/s, Stavanger   17  1991  - 2002   17  [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
18      Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik   18  2002 - 2005   18  [N] sdir.no    
19      Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Haus   19  2005 - 2008   19  [N] sdir.no    
20      Proteus Shipping Company Ltd, Thessaloniki, Hellas   20  2008 -   20  [N] hsc-norway.stormkast.net    
                     
21  Type    W3000   21  -   21  -    
                     
22  Skrogutforming    Westamaran   22  -   22  HMI    
                     
23  Klasse    DNV + 1A1, LightCraft Catamaran, R15, E0   23  -   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
24  Materiale    Aluminium [skrog]   24  -   24  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
25  Maskinfabrikant    Motoren- und Turbinen-Union, Friedrichshafen, Vest-Tyskland   25  -   25  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
26  Maskin produsert    1986   26  -   26  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
27  Maskin    2 x 4T DM 12V 396TE84 12 syl. diesel   27  -   27  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
28  Effekt    3120 bhk   28  -   28  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
29  Fart A  29.7 kn   29  1991 - 2008   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
30   B  32.0 kn   30  2008 -   30  -    
                     
31  Forbruk    -   31  -   31  -    
                     
32  Lengde    26.29 m   32  -   32  [N] sdir.no    
                     
33  Bredde    9.00 m   33  -   33  [N] sdir.no    
                     
34  Dyptgående    3.35 m   34  -   34  [N] sdir.no    
                     
35  Brutto registertonn    250 t   35  -   35  [N] sdir.no    
                     
36  Netto registertonn    86 t   36  -   36  [N] sdir.no    
                     
37  Dødvekttonn    50 t   37  -   37  [N] marinetraffic.com    
                     
38  Bilkapasitet    0   38  -   38  HMI    
                     
39  Trailerkapasitet    0   39  -   39  HMI    
                     
40  Passasjersertifikat    191   40  -   40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
41  Mannskap    Kaptein, styrmann, matros, maskinist, restauratør   41  1986 - 2002   41  [P] "Fjordabåtene"    
                     
42  Passasjerlugarer    1 [sykelugar]   42  -   42  [P] "Fjordabåtene"    
                     
43  Mannskapslugarer    Ja   43  -   43  [P] "Fjordabåtene"    
                     
44  Dekkshøyde    0   44  -   44  HMI    
                     
45  Tillatt akseltrykk    0   45  -   45  HMI    
                     
46  Tilleggsinformasjon    Forsterket baug og dobbel maskinkjøling for å tåle is   46  -   46  [A] Stavanger Aftenblad 15.12.2001    
       
       
47   26.06.1986   Målt. 47 [N] sdir.no    
48   28.06.1986   Levert fra Westamarin a/s, Mandal til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Fjordsol" [A]. Hjemmehavn: Stavanger. 48 [A] Stavanger Aftenblad 25.06.1986    
49       Ankom Stavanger samme dag. Døpt av Olaug Torgersen, Stavanger. 49 [A] Stavanger Aftenblad 30.06.1986    
50   30.06.1986   Innført i Stavanger Skipsregister. 50 [N] sdir.no    
51   01.07.1986   Satt i trafikk Stavanger - Sauda. 51 [A] Stavanger Aftenblad 30.06.1986    
52   22.12.1986   Satt i trafikk Stavanger - Ropeid p.g.a. is i Saudafjorden. 52 [A] Stavanger Aftenblad 23.12.1986    
53   02.1987   Satt i trafikk Stavanger - Sauda. 53 HMI    
54   01.01.1990   Drift overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 54 [P] "Skipet" 2/1991    
55   05.01.1990   Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Jørpeland. 55  [A] Stavanger Aftenblad 02.01.1990    
56   23.02.1990   Tatt ut av trafikk Stavanger - Jørpeland. 56 -    
57   31.12.1990   Eierskap overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 57 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990    
58   01.01.1991   Tatt ut av trafikk Stavanger - Sauda. 58 [P] DSD årsberetning og regnskap 1990    
59   12.03.1991   Omdøpt "Ryfylke". 59 [P] "Skipet" 2/1991    
60   05.1991   Oppgradert til internasjonal standard og dansk regelverk. 60 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
61   12.05.1991   Utleid til Bornholmer Farten a/s, Danmark. Satt i trafikk Bornholm, DK - Sverige. 61 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
62       Omdøpt "Farten I". Satt i trafikk Rønne, DK - Simrishamn, Sverige. 62 [N] hsc-norway.stormkast.net    
63   04.07.1991   Tilbakelevert. 63 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
64       Omdøpt "Ryfylke". 64 HMI    
65   29.09.1991   Redningsflåter utsatt for hærverk, Stavanger. 65 [A] Stavanger Aftenblad 01.10.1991    
66   31.12.1991   Eierskap overført til Stavangerske Westamarin a/s, Stavanger. 66 [P] DSD årsberetning og regnskap 1991    
67       Verdifastsettelse: 9 mill NOK. 67 [N] sdir.no    
68   06.1992   Utleid til Simon Møkster a/s, Stavanger. Satt i trafikk Oslo - Arendal. 68 [A] Stavanger Aftenblad 27.06.1992    
69   08.07.1992   Kjørte inn i syv fritidsbåter etter maskinstans, Lyngør. 69 [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1992    
70   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 70 [N] sdir.no    
71   10.08.1992   Tilbakelevert. 71 -    
72   17.01.1993   Satt i trafikk Stavanger - Foreneset. 72 [A] Stavanger Aftenblad 18.01.1993    
73   13.04.1993   Tatt ut av trafikk Stavanger - Foreneset. 73 HMI    
74   pr.09.1994   Utleid for trafikk Stavanger - Vats [arbeidsrute]. 74 [A] Stavanger Aftenblad 20.09.1994    
75   01.04.1995   Satt i trafikk Stavanger - Eik. 75 [A] Stavanger Aftenblad 28.01.1995    
76   29.03.1996   Tatt ut av trafikk Stavanger - Eik. 76 HMI    
77   01.05.1997   Satt i trafikk Stavanger - Eik. 77 HMI    
78   06.01.2000   Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Bergen - Ølen. 78 [A] Stavanger Aftenblad 07.01.2000    
79   ► 21.02.2000   Tilbakelevert. 79 [A] Stavanger Aftenblad 22.02.2000    
80   14.05.2000   I opplag, Stavanger. 80 [A] Stavanger Aftenblad 07.04.2000 / 25.04.2000    
81   01.06.2000   Satt i trafikk Stavanger - Jelsa / Stavanger - Jørpeland. 81 [P] Rogaland Trafikkselskap - "Rutehefte 1.7.00-30.9.00"    
82   01.01.2002   Utleid til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund. 82 [P] "Skipet" 1/2002    
83       Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sand / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland. 83 HMI    
84   21.03.2002   Tilbakelevert. 84 [P] "Skipet" 2/2002    
85   25.03.2002   Solgt til Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab a/s, Narvik. Omdøpt "Tjeldøy". Hjemmehavn: Narvik. 85 [N] sdir.no    
86   11.04.2002   Satt i trafikk Narvik - Svolvær. 86 [P] "Skipet" 2/2002    
87   02.01.2003   Tatt ut av trafikk Narvik - Svolvær. 87 [P] "Skipet" 1/2003    
88   02.06.2003   Satt i trafikk Narvik - Svolvær. 88 [P] "Skipet" 3/2003    
89   16.11.2003   Tatt ut av trafikk Narvik - Svolvær. 89 [P] "Skipet" 1/2004    
90   28.05.2004   Satt i trafikk Narvik - Svolvær. 90 [P] "Skipet" 2/2004    
91   24.06.2004   Satt i trafikk Bodø - Svolvær. 91 [P] "Skipet" 3/2004    
92   28.08.2004   Tatt ut av trafikk Bodø - Svolvær. 92 [P] "Skipet" 3/2004    
93   21.01.2005   I opplag, Bergen. 93 [P] "Skipet" 2/2005    
94   16.02.2005   Solgt til Bergen-Nordhordland Rutelag a/s, Haus. Omdøpt "Kyst Express". Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 6.5 mill NOK. 94 [N] sdir.no    
95   21.02.2005   Tatt ut av opplag for diverse vedlikeholdsarbeid. 95 [P] "Skipet" 2/2005    
96   01.04.2005   Satt i trafikk Kleppestø - Bergen. 96 [P] "Skipet" 1/2005    
97   01.07.2005   I opplag som reservefartøy, Kleppestø. 97 [P] "Skipet" 3/2005    
98   09.05.2008   Solgt til Proteus Shipping Company Ltd, Thessaloniki, Hellas. Omdøpt "Apomande Jet". 98 - / [N] hsc-norway.stormkast.net    
99   14.09.2008   Lastet om bord på m/s "Beluga Function", Antwerpen, Belgia. 99 -    
100   10.10.2008   Ankom Libreville, Gabon som dekkslast. 100 -    
101   23.10.2008   Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. Registrert i Belgia. 101 [N] sdir.no    
102   2008   Ombygget [B]. Satt i trafikk Port Gentil - Libreville, Gabon. 102 - / [N] hsc-norway.stormkast.net    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau