A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  H/b "FJORDBUEN" 2005 - 2011    
       
  Fortegnelse nr.:   H44          
  Oppdatert:   30.03.2020          
  Periode:   2005 - 2011          
  Fotografi:            
  Status:   Utleiefartøy          
       
       
1  Byggeår    2005   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    20   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    GS Marine a/s, Gursken   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    GS Marine a/s, Gursken   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L K 8 7 8 6   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    258020500   7  -   7  [N] marinetraffic.com    
                     
8  Navn    "Fjordbuen"   8  2005 - 2017   8  [N] sdir.no    
9      "West Scandic"   9  2017 -   9  [N] sdir.no    
                     
10  Rederi / eierforhold    Fjordservice a/s, Stavanger   10  2005 - 2008   10  -    
11      Tide Sjø a/s, Bergen   11  2008 - 2012   11  [N] sdir.no    
12      Norled a/s, Stavanger   12  2012 - 2017   12  [N] sdir.no    
13      West Boat Charter a/s, Bergen   13  2017 -   13  [N] sdir.no    
                     
14  Type    Scirocco 50 Shuttle   14  -   14  [N] j-gran.no    
                     
15  Skrogutforming    Konvensjonelt   15  -   15  HMI    
                     
16  Klasse   NMD   16  -   16  [N] j-gran.no    
                     
17  Materiale    Plast   17  -   17  [N] sdir.no    
                     
18  Maskinfabrikant    Volvo Penta a/b, Göteborg, Sverige   18  -   18  [P] "Skipsrevyen" 3/2005    
                     
19  Maskin produsert    2005   19  -   19  [P] "Skipsrevyen" 3/2005    
                     
20  Maskin    2 x Volvo D12 diesel, 2100 opm   20  -   20  [N] j-gran.no    
                     
21  Effekt    1018 bhk   21  -   21  [N] j-gran.no    
                     
22  Fart    29.0 kn   22  -   22  [N] j-gran.no    
                     
23  Forbruk    65 l/t v/ 23.0 kn   23  -   23  [N] j-gran.no    
                     
24  Lengde    14.54 m   24  -   24  [N] sdir.no    
                         
25  Bredde    4.65 m   25  -   25  [N] sdir.no    
                     
26  Dyptgående    1.38 m   26  -   26  [N] sdir.no    
                         
27  Brutto registertonn    22 t   27  -   27  [N] sdir.no    
                     
28  Netto registertonn    -   28  -   28  -    
                         
29  Dødvekttonn    17 t   29  -   29  [P] "Skipsrevyen" 3/2005    
                         
30  Bilkapasitet    0   30  -   30  HMI    
                     
31  Trailerkapasitet    0   31  -   31  HMI    
                     
32  Passasjersertifikat    50   32  -   32  [N] j-gran.no    
                     
33  Mannskap    2   33  -   33  [P] "Skipsrevyen" 3/2005    
                     
34  Passasjerlugarer    0   34  -   34  HMI    
                     
35  Mannskapslugarer    0   35  -   35  HMI    
                     
36  Dekkshøyde    0   36  -   36  HMI    
                         
37  Tillatt akseltrykk    0   37  -   37  HMI    
                         
38  Tilleggsinformasjon    Ferskvannskap.: 600 l. Drivstoffkap.: 2000 l. Gir: ZF 325   38  -   38  [N] j-gran.no    
39      Hjelpemaskin: 1 x Koohler à 6.5 kW. Fartsområde: 3   39  -   39  [N] j-gran.no    
40      Hydraulisk baugport med landgang   40  -   40  [P] "Skipsrevyen" 3/2005    
       
       
41   20.04.2005   Levert fra GS Marine a/s, Gursken til Fjordservice a/s, Stavanger som "Fjordbuen". Hjemmehavn: Stavanger. 41 -    
42   23.04.2005   Ankom Stavanger. 42 [P] "Skipet" 2/2005    
43   26.04.2005   Satt i trafikk Stavanger - Vassøy / Stavanger - Kalvøy. 43 HMI    
44   24.06.2005   Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 44 [A] Stavanger Aftenblad 23.06.2005 / HMI    
45   25.08.2005   Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. 45 [N] sdir.no    
46   04.11.2005   Døpt av Sara Utvaag, Stavanger. 46 [A] Stavanger Aftenblad 05.11.2005    
47   01.01.2007   Drift overført til Stavangerske Lokal a/s, Stavanger. 47 [A] Stavanger Aftenblad 06.02.2007    
48   03.10.2007   Drift overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 48 -    
49   21.02.2008   Eierskap overført til Tide Sjø a/s, Bergen. 49 [N] sdir.no    
50   14.08.2019   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Judaberg. 50 [P] "Skipet" 3/2009    
51   28.09.2009   Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 51 HMI    
52   12.2009   I opplag, Stavanger. 52 -    
53   27.10.2010   Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 53 -    
54   09.2011   I opplag, Ålesund. 54 -    
55   01.01.2012   Drift overført til Norled a/s, Stavanger. 55 [P] "Skipet" 1/2012    
56   13.02.2012   Eierskap overført til Norled a/s, Stavanger. 56 [N] sdir.no    
57   01.05.2013   Satt i trafikk Ålesund - Langevåg. 57 -    
58   06.11.2013   Tatt ut av trafikk Ålesund - Langevåg. 58 -    
59   10.2014   Maskiner overhalt. 59 [N] j-gran.no    
60   ► 2015   Satt i trafikk Ålesund - Langevåg. 60 [N] norled.no    
61   31.12.2016   Tatt ut av trafikk Ålesund - Langevåg. 61 [P] "Skipet" 4/2016    
62   04.01.2017   I opplag, Florvåg. 62 [N] marinetraffic.com    
63   08.03.2017   Solgt til West Boat Charter a/s, Bergen. Omdøpt "West Scandic". 63 [N] sdir.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau