H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
             
  "DRAUPNER" 1989  
   
                 
               
  Sist oppdatert: 14.05.2021 Periode i Rogaland: 1989 - 2002   Status på fartøyet: Ukjent Status på AIS:  
               
               
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy            
    Hurtigbåter                
    Bilferger              
              © HMI v/ Sølve Hatteland  
               
               
               
    "DRAUPNER"     "TYRVING"  
    Fortegnelse nr. H-30  
               
1   Byggeår     1989 1 [N] sdir.no  
2   Byggenummer     1590 2 [P] "Skipet" 2/1991  
3   Skrog     OMA BAATBYGGERI A/S, Stord [overbygg] - FJELLSTRAND A/S, Omastrand [skrog] 3 [P] "Skipet" 3/1989  
4   Utrustning     FJELLSTRAND A/S, Omastrand 4 [P] "Skipet" 2/1991  
5   Type     FJELLSTRAND 38.8 ASC 5 [N] skipsfarts-forum.net 13.07.2018  
6   Skrogutforming     KATAMARAN 6 HMI  
7   Materiale     ALUMINIUM 7 [N] sdir.no  
8         8    
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11   1989 - 1999     "DRAUPNER" 11 [N] sdir.no  
12   1999 - 2002     "TYRVING" 12 [N] sdir.no  
13   2002 -     "SUPERSTAR" 13 [P] "Fjordabåtene"  
14           Kallesignal 14    
15   1989 - 2002     LARO 15 [N] sdir.no  
16           IMO-nummer 16    
17         8816065 17 [N] marinetraffic.com  
18           MMSI-nummer 18    
19         -- 19    
20         20    
21   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 21    
22   Periode       Navn 22    
23   1989 - 1992     P/R FLAGGRUTEN ANS, Stavanger 23 [P] "Skipet" 3/1989  
24   1992 - 2001     HARDANGER SUNNHORDLANDSKE DAMPSKIBSSELSKAB A/S, Bergen 24 [N] sdir.no  
25   2001 - 2002     HSD SJØ A/S, Bergen 25 [N] sdir.no  
26   2002 -     EVERTRUST FAST FERRY CO. LTD., Kaohsiung, Taiwan 26 [P] "Fjordabåtene"  
27         27    
28   ▼ KLASSIFISERING 28    
29   Periode       Klasse 29    
30         DNV + 1A1, R45, LIGHT CRAFT, E0 30 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
31         31    
32   ▼ MASKINERI 32    
33   Periode       Fabrikant 33    
34         MOTOREN- UND TURBINEN-UNION, Friedrichshafen, Vest-Tyskland 34 [P] "Skipet" 2/1991  
35           Produsert 35    
36           1989 36 [P] "Skipet" 3/1989  
37           Maskin 37    
38           2 x MTU 396TB84 16 SYL. diesel 38 [P] "Skipet" 2/1991  
39           Effekt 39    
40           5548 brutto hestekrefter 40 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
41           Fart 41    
42           37.0 knop 42 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
43           Forbruk 43    
44       700 liter / time 44 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
45         45    
46   ▼ MÅL 46    
47   Periode       Lengde 47    
48           35.84 meter 48 [N] sdir.no  
49           Bredde 49    
50           9.44 meter 50 [N] sdir.no  
51           Dybde 51    
52           3.91 meter 52 [N] sdir.no  
53           Brutto tonnasje 53    
54           430 bruttotonn 54 [N] sdir.no  
55           Netto tonnasje 55    
56           138 nettotonn 56 [N] sdir.no  
57           Dødvekttonnasje 57    
58           50 dødvekttonn 58 [N] marinetraffic.com  
59         59    
60   ▼ KAPASITET 60    
61   Periode       Personbiler 61    
62           0 62 HMI  
63           Trailere 63    
64       0 64 HMI  
65           Passasjerer 65    
66   1989 - 1994   A   241 66 [A] Stavanger Aftenblad 03.12.1994  
67   1994 - 2002   C   269 67 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
68   2002 -   B   362 68 [A] Sunnhordland 18.12.2001  
69           Passasjerlugarer 69    
70       1 [sykelugar] 70 HMI  
71           Mannskapslugarer 71    
72         0 72 HMI  
73           Mannskap 73    
74   1989 - 2002     Kaptein, styrmann, maskinist, matros/motormann, 2 stewardesser 74 [P] "Fjordabåtene"  
75           Dekkshøyde 75    
76           0 76 HMI  
77           Tillatt akseltrykk 77    
78           0 78 HMI  
79         79    
80   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 80    
81   Sitteplasser: 195 [dekk 2] - 46 [dekk 3] [1989 - 1994]. 81 [A] Stavanger Aftenblad 08.11.1991  
82   Sitteplasser: 195 [dekk 2] - 74 [dekk 3] [1994 - 2002]. 82 [A] Stavanger Aftenblad 03.12.1994  
83     83    
84   ▼ HISTORIKK 84    
85 11.05.1989       Døpt "Draupner" av Dutty Drampdal, Omastrand. 85 [A] Stavanger Aftenblad 01.05.1989  
86 25.05.1989       Målt. 86 [N] sdir.no  
87 26.05.1989   A   Levert fra Fjellstrand a/s, Omastrand til P/r Flaggruten ANS, Stavanger. Drift: Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 87 -- | [P] "Fjordabåtene"  
88       Byggekostnad: 39 mill NOK. 88 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
89       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 89 [N] sdir.no  
90 29.05.1989       Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 90 [A] Stavanger Aftenblad 20.05.1989  
91 31.12.1991       Drift overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. 91 [A] Sunnhordland 25.10.1991  
92 07.1992       Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 92 [P] "Skipet" 3/1992  
93 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 93 [N] sdir.no  
94 20.08.1992     Solgt til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Salgssum: 28 386 083 NOK. 94 [N] sdir.no  
95       Samme trafikk. 95 HMI  
96 23.04.1993     Hjemmehavn: Haugesund. 96 [N] sdir.no  
97 12.1994   C   Øvre salong ombygget. Sertifikat endret. Kostnad: 150 000 NOK. 97 [A] Stavanger Aftenblad 03.12.1994     
98 21.05.1996     Tatt ut av trafikk Stavanger - Bergen. 98 [A] Bømlo-nytt 22.05.1996  
99 17.06.1996     Utleid til Dampskibsselskabet Øresund a/s, København, Danmark. Satt i trafikk Swinoujsci, Polen - Sassnitz, Tyskland. 99 [P] "Skipet" 3/1996 | [A] Sunnhordland 12.07.1996  
100 31.08.1996     Tatt ut av trafikk Swinemunde, PL - Mukran, G. 100 [P] "Skipet" 4/1996  
101 01.10.1996     Tilbakelevert. 101 [P] "Skipet" 4/1996  
102 21.10.1996     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 102 [P] "Skipet" 4/1996  
103 05.03.1999     Omdøpt "Tyrving". 103 [N] sdir.no  
104 08.09.1999     I opplag, Bergen. 104 HMI  
105 09.12.1999     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 105 [A] Sunnhordland 30.11.1999  
106 02.05.2000     Drift overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 106 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.2000  
107 02.05.2001     Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Stavanger - Jørpeland. 107 [A] Stavanger Aftenblad 02.05.2001  
108 22.05.2001     I opplag, Bergen. 108 HMI  
109 15.06.2001     Eierskap overført til HSD Sjø a/s, Bergen. 109 [N] sdir.no  
110 30.08.2001     Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Stavanger - Jørpeland. 110 HMI  
111 31.12.2001     Tatt ut av trafikk Stavanger - Jørpeland. 111 [A] Stavanger Aftenblad 27.08.2001  
112 14.01.2002     Tatt ut av trafikk Stavanger - Bergen. 112 [P] "Skipet" 1/2002    
113 15.01.2002     Solgt til Evertrust Fast Ferry Co. Ltd., Kaohsiung, Taiwan. 113 [A] Sunnhordland 18.12.2001 | [P] "Fjordabåtene"  
114 16.01.2002     Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 114 [N] sdir.no  
115       Omdøpt "Superstar". 115 [P] "Fjordabåtene"  
116       Hjemmehavn: Hualien, TW. 116 [N] marinetraffic.com  
117 01.02.2002     Tatt om bord som dekkslast på lastefartøyet "Wilma", Leirvik for transport til Kaohsiung, Taiwan. 117 [A] Sunnhordland 01.02.2002  
118 01.02.2002 ►   B   Ombygget og sertifikat endret. 118 [A] Sunnhordland 18.12.2001  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/2    
 
  Avbildet som: "Draupner"    
    I originalt utgave for       Lokalisering: Stavanger    
    og i Flaggruten.       Tidspunkt: 1990    
            Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
            Hentet fra: Privat    
                 
               
               
               
               
               
    Bilde 2/2    
  Avbildet som: "Tyrving"    
    Overtatt av Hardanger       Lokalisering: Stavanger    
    Sunnhordlandske       Tidspunkt: 1999    
    Dampskibsselskab og       Rettighetshaver: --    
    med nytt navn for å gi sitt       Hentet fra: shipsnostalgia.com    
    gamle til en ny generasjon            
    Flaggrute-båter.            
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/1     "Draupner" i Leirvik juli 1992   Rettighetshaver: Tor Resser  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x