A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "VOLLSØY" 1982 - 1996    
       
  Fortegnelse nr.:   B60          
  Oppdatert:   07.01.2021          
  Periode:   1982 - 1996        
  Fotografi:          
  Status:   Forlist        
       
       
 
     
         
             
         
             
             
             
             
             
             
             
             
         
             
             
             
             
         
             
         
             
         
             
       
       
  Avbildet som:   "Vollsøy"          
  Rettighetshaver:   HMI v/ Sølve Hatteland          
  Lokalisering:   Mekjarvk          
  Tidspunkt:   Mars 1991          
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau