A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "VARDENES" 1977 - 1988    
       
  Fortegnelse nr.:   B59          
  Oppdatert:   07.06.2021          
  Periode:   1977 - 1988        
  Fotografi:          
  Status:   I trafikk        
       
       
 
     
         
             
         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
         
             
             
             
         
             
       
       
  Avbildet som:   "Vardenes"          
  Rettighetshaver:   Kåre Haga          
  Lokalisering:   Mekjarvik          
  Tidspunkt:   -          
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau