A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "STAVANGER" 1990 - 2001    
  M/Fe "BJØRNEFJORD" 2009 - 2014 / 2016 / 2019 - 2020    
  M/Fe "PREIKESTOLEN" 2020    
       
  Fortegnelse nr.:   B30              
  Oppdatert:   23.03.2021              
  Periode:   1990 - 2001 / 2009 - 2014 / 2016 / 2019 - 2020        
  Fotografi:          
  Status:   I trafikk        
       
       
 
     
         
             
         
         
             
             
             
             
             
             
             
             
         
             
             
             
         
         
             
             
         
             
       
       
  Avbildet som:   "Stavanger"          
  Rettighetshaver:   HMI v/ Sølve Hatteland          
  Lokalisering:   Tau          
  Tidspunkt:   15. mai 1992          
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau