A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "SOLBAKK" 1978 - 2000    
  M/Fe "STALLOVARRE" 2015 - 2019    
       
  Fortegnelse nr.:   B33          
  Oppdatert:   10.05.2021          
  Periode:   1978 - 2000 / 2015 - 2019        
  Fotografi:          
  Status:   I opplag        
       
       
 
     
         
             
             
         
             
         
             
         
             
         
             
         
         
             
             
             
             
             
             
             
         
             
       
       
  Avbildet som:   "Solbakk"          
  Rettighetshaver:   HMI v/ Sølve Hatteland          
  Lokalisering:   Nedstrand          
  Tidspunkt:   18. juli 1990          
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau