A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "SAND" 1973 - 1992    
  M/Fe "ROPEID" 1992 - 1993    
  M/Fe "HURUMFERJA" 1994    
       
  Fortegnelse nr.:   B98          
  Oppdatert:   17.03.2021          
  Periode:   1973 - 1994        
  Fotografi:              
  Status:   I opplag        
       
       
 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
             
         
             
         
             
         
         
         
       
       
  Avbildet som:   "Sand"          
  Rettighetshaver:   HMI v/ Sølve Hatteland          
  Lokalisering:   Ropeid          
  Tidspunkt:   1989          
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau