A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "ROPEID" 1946 - 1965    
  M/Fe "BRU" 1965 - 1975    
       
  Fortegnelse nr.:   B108          
  Oppdatert:   13.12.2020          
  Periode:   1946 - 1975        
  Fotografi:          
  Status:   Opphogget        
       
       
 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
             
         
             
         
       
       
  Avbildet som:   "Ropeid"          
  Rettighetshaver:   Norsk Skipsfartshistorisk Selskap          
  Lokalisering:   Ropeid          
  Tidspunkt:   -          
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau