A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "HJELMELAND" 1992 -    
       
  Fortegnelse nr.:   B35          
  Oppdatert:   11.04.2021          
  Periode:   1992 -        
  Fotografi:              
  Status:   I trafikk            
       
       
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
  Avbildet som:   "Hjelmeland"          
  Rettighetshaver:   HMI v/ Sølve Hatteland      
  Lokalisering:   Skipavik          
  Tidspunkt:   04. august 2012      
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau