A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "BERGENSFJORD" 2019 -    
       
  Fortegnelse nr.:   B113          
  Oppdatert:   27.07.2020          
  Periode:   2019 -        
  Fotografi:          
  Status:   Reserve- / suppleringsfartøy        
       
       
 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
  Avbildet som:   "Bergensfjord"      
  Rettighetshaver:   HMI v/ Sølve Hatteland          
  Lokalisering:   Arsvågen      
  Tidspunkt:   11. juli 2019          
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau