A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/Fe "AUSTRHEIM" 1993    
  M/Fe "BJØRNEFJORD" 1996    
  M/Fe "BOKNAFJORD" 2001 - 2010    
  M/Fe "SULAFJORD" 2017    
       
  Fortegnelse nr.:   B37          
  Oppdatert:   26.04.2020          
  Periode:   1993 / 1996 / 2001 - 2010 / 2017        
  Fotografi:              
  Status:   I opplag            
       
       
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
  Avbildet som:   "Boknafjord"          
  Rettighetshaver:   HMI v/ Sølve Hatteland      
  Lokalisering:   Tau          
  Tidspunkt:   02. februar 2008      
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau