EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "TURIST I" 1937-1946     M/s "TURIST I" 1946-1976   FOTOGRAFI   OPPDATERT 17.07.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1937 - 1976     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       MVNL 1920 - etter 1920 2  [P] "Skipet" 3/1990  
  3           LFCV etter 1920 - 1976 3  [P] "Skipet" 3/1990  
  4  IMO-NUMMER           4    
  5  MMSI-NUMMER           5    
  6  NAVN   "Elsa" 1898 - 1920 6  [P] "Skipet" 3/1990  
  7     "Odden II" 1920 - 1922 7  [P] "Skipet" 3/1990  
  8     "Tourist I" 1922 - 1937 8  [P] "Skipet" 3/1990  
  9       "Turist I" 1937 - 1980 9    
             
  10  REDERI / EIERFORHOLD       A. Zedler, Elbing, Tyskland 1898 - 1920 10  [P] "Skipet" 3/1991  
  11       H. Rich Aas, Kristiania 1920 11  [P] "Skipet" 3/1991  
  12       Nordøstre Nesodden Skibsaktieselskab, Follo 1920 - 1922 12  [P] "Skipet" 3/1991  
  13       Ole J. Raanaas, Bærum 1922 13    
  14       Bundefjord-Helvig Dampskibsselskab a/s, Nesodden 1922 - 1925 14  [P] "Skipet" 3/1991  
  15       Bundefjord Dampskibsselskab a/s, Nesodden 1925 15  [P] "Skipet" 3/1991  
  16       Nesodden Dampskibsselskab a/s, Nesodden 1925 - 1936 16  [P] "Skipet" 3/1991  
  17       Lovind Bratlid, Oslo 1936 - 1937 17  [P] "Skipet" 3/1991  
  18       A/s Riskafjord, Hommersåk 1937 - 1976 18  [P] "Skipet" 3/1991  
  19           Sigurd Hillestad, Høylandsbygd 1976 - 1980 19  [P] "Skipet" 3/1991  
 
  20  BYGGEÅR       1898   20  [P] "Skipet" 3/1990  
  21  BYGGENUMMER       613   21  [P] "Skipet" 3/1991  
  22  SKROG       F. Schichau, Elbing, Tyskland   22  [P] "Skipet" 3/1990  
  23  UTRUSTNING       F. Schichau, Elbing, Tyskland   23  [P] "Skipet" 3/1990  
  24  TYPE           24    
  25  SKROG       Konvensjonelt   25  Observasjon  
  26  KLASSE           26    
  27  MATERIALE           27    
  28  MASKINFABRIKANT       [1] F. Schichau, Elbing, Tyskland 1898 - 1946 28  [P] "Skipet" 3/1991  
  29  MASKIN PRODUSERT   [1] 1898   29  [P] "Skipet" 3/1991  
  30           [4] 1940   30  [P] "Skipet" 3/1991  
  31  MASKIN   [1] 1 x Tripple 3 syl. damp 1898 - 1946 31  [P] "Skipet" 3/1990  
  32     [4] 1 x  2T Union DM 4 syl. diesel 1946, bygget 1940 - 1950 32  [P] "Skipet" 3/1991  
  33     [5] 1 x  2T Union 4 syl. diesel 1950 - 1968 33  [P] "Skipet" 3/1990  
  34           [6] 1 x Callesen diesel 1968 - 1980 34  [P] "Skipet" 3/1990  
  35  EFFEKT   [1] 126 ihk 1898 - 1946 35  [P] "Skipet" 3/1990  
  36     [4] 200 bhk 1946, bygget 1940 - 1950 36  [P] "Skipet" 3/1991  
  37     [5] 150 bhk 1950 - 1968 37  [P] "Skipet" 3/1990  
  38           [6] 240 bhk 1968 - 1980 38  [P] "Skipet" 3/1990  
  39  FART   [4] 10.0 kn 1946 - 1950 39  [P] "Fjordabåtene"  
  40           [6] 11.0 kn 1968 - 1976 40  [P] "Fjordabåtene"  
  41  FORBRUK           41    
  42  LENGDE   26.30 m   42  [P] "Skipet" 3/1991  
  43  BREDDE       04.82 m   43  [P] "Skipet" 3/1991  
  44  DYBDE       02.13 m   44  [P] "Skipet" 3/1991  
  45  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 067.90 t 1898 - 1922 45    
  46     [2] 071.06 t 1922 - 1937 46    
  47     [3] 091.92 t 1937 - 1950 47    
  48           [5] 114.94 t 1950 - 1976 48    
  49  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 025.69 t 1898 - 1922 49    
  50     [2] 026.63 t 1922 - 1937 50    
  51     [3] 049.12 t 1937 - 1950 51    
  52           [5] 064.13 t 1950 - 1976 52    
  53  DØDVEKTTONNASJE           53    
  54  BILER   0   54  Observasjon  
  55  TRAILERE       0   55  Observasjon  
  56  PASSASJERER   [5] 177 1950 - 1976 56  [P] "Fjordabåtene"  
  57           [7] 0 1976 - 1980 57  Observasjon  
  58  MANNSKAP   [3] Kaptein, billettør, matros, maskinist 1937 - 1968 58  [P] "Fjordabåtene"  
  59     [6] Kaptein, billettør, matros 1968 - 1976 59  [P] "Fjordabåtene"  
  60  PASSASJERLUGARER       0   60  Observasjon  
  61  MANNSKAPSLUGARER           61    
  62  DEKKSHØYDE       0   62  Observasjon  
  63  AKSELTRYKK       0   63  Observasjon  
  64  TILLEGGSINFORMASJON           64    
  65  STATUS       Senket 1980 65  [P] "Skipet" 3/1990  
 
  66 1898   : Levert fra F. Schichau, Elbing, Tyskland til A. Zedler, Elbing, D som "Elsa" [1]. 66  [P] "Skipet" 3/1991  
  67    : Hjemmehavn: Hadersleben, D. 67    
  68 15.06.1920   : Solgt til H. Rich Aas, Kristiania. Omdøpt "Odden II". Innført i Kristiania Skipsregister. Hjemmehavn: Kristiania. 68  [P] "Skipet" 3/1991  
  69 29.10.1920   : Solgt til Nordøstre Nesodden Skibsaktieselskab, Follo. Salgssum: 50 000 NOK. 69  [P] "Skipet" 3/1991  
  70    : Satt i trafikk Kristiania - Næsset. 70    
  71 12.1921  : I opplag. 71  [P] "Skipet" 3/1990  
  72 27.02.1922   : Solgt på auksjon til Ole J. Raanaas, Bærum. Salgssum: 5 000 NOK. 72    
  73 24.05.1922   : Solgt til Bundefjord-Helvig Dampskibsselskab a/s, Nesodden. Salgssum: 70 000 NOK. 73  [P] "Skipet" 3/1991  
  74 09.06.1922   : Omdøpt "Tourist I". 74  [P] "Skipet" 3/1991  
  75    : Satt i turisttrafikk for Bennett Reisebureau, Kristianiafjorden vest. 75    
  76 ca.08.1922   : Tatt ut av turisttrafikk. 76    
  77 05.12.1922   : Ommålt [2]. 77    
  78 ca.06.1923   : Satt i turisttrafikk for Bennett Reisebureau, Kristianiafjorden vest. 78    
  79 ca.08.1923   : Tatt ut av turisttrafikk. 79    
  80 ca.06.1924   : Satt i turisttrafikk for Bennett Reisebureau, Kristianiafjorden vest. 80    
  81 ca.08.1924   : Tatt ut av turisttrafikk. 81    
  82 19.02.1925   : Drift og eierskap overført til Bundefjord Dampskibsselskab a/s, Nesodden. 82  [P] "Skipet" 3/1991  
  83 20.06.1925   : Solgt til Nesodden Dampskibsselskab a/s, Nesodden. Salgssum: 37 500 NOK. 83  [P] "Skipet" 3/1991  
  84    : Satt i trafikk Oslo - Nesodden (vestre siden). 84    
  85 02.05.1936   : Solgt til Lovind Bratlid, Oslo. Salgssum: 15 000 NOK. 85  [P] "Skipet" 3/1991  
  86    : Satt i trafikk sentrum - Ingierstrand Bad, Oslo. 86    
  87 22.05.1937   : Solgt til A/s Riskafjord, Hommersåk. Salgssum: 20 000 NOK. 87  [P] "Skipet" 3/1991  
  88 19.07.1937   : Omdøpt "Turist I". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 88    
  89 10.1937   : Ombygget: overbygg innebygget [3]. 89    
  90    : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 90  [P] "Fjordabåtene"  
  91 1940   : Ny maskin innkjøpt, men ikke montert. Kostnad: 35 700 NOK. 91  [P] "Skipet" 3/1991  
  92 1946   : Ombygget med ny maskin ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger [4]. 92  [P] "Skipet" 3/1991 / -  
  93 09.1950   : Ombygget med ny maskin. Sertifikat endret [5]. 93    
  94 05.06.1952   : Satt i trafikk Stavanger - Usken. 94    
  95 1968   : Ombygget med ny maskin ved Sigurd Sagens Båtbyggeri a/s, Stavanger [6]. 95  [P] "Skipet" 3/1990 / -  
  96 02.1972   : Utleid til Norwegian Contractors a/s, Stavanger. I bruk til personelltransport på Gandsfjorden under byggingen av Ekofisk-tanken. 96    
  97 07.1973   : Tilbakelevert. 97    
  98 17.07.1976   : I opplag. 98    
  99 23.11.1976   : Solgt til Sigurd Hillestad, Høylandsbygd. I opplag for nedrigging, Høylandsbygd [7]. 99  [P] "Skipet" 3/1991  
  100 08.12.1976   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 100    
  101 04.1980   : Senket, Bjørnefjorden på 62 meters dyp. 101  [P] "Skipet" 3/1990 / -