HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P26       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       D/s "TURIST I" 1937 - 1946     M/s "TURIST I" 1946 - 1976   FOTOGRAFI   OPPDATERT 21.08.2019  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1937 - 1976   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL MVNL 1920 - etter 1920 2  [P] "Skipet" 3/1990  
  3   LFCV etter 1920 - 1976 3  [P] "Skipet" 3/1990  
  4  IMO-NUMMER -   4    
  5  MMSI-NUMMER -   5    
  6  NAVN "Elsa" 1898 - 1920 6  [P] "Skipet" 3/1990  
  7   "Odden II" 1920 - 1922 7  [P] "Skipet" 3/1990  
  8   "Tourist I" 1922 - 1937 8  [P] "Skipet" 3/1990  
  9   "Turist I" 1937 - 1980 9    
             
  10  REDERI / EIERFORHOLD A. Zedler, Elbing, Tyskland 1898 - 1920 10  [P] "Skipet" 3/1991  
  11   H. Rich Aas, Kristiania 1920 11  [P] "Skipet" 3/1991  
  12   Nordøstre Nesodden Skibsaktieselskab, Follo 1920 - 1922 12  [P] "Skipet" 3/1991  
  13   Ole J. Raanaas, Bærum 1922 13  [P] "A.s. Riskafjord"  
  14   Bundefjord-Helvig Dampskibsselskab a/s, Nesodden 1922 - 1925 14  [P] "Skipet" 3/1991  
  15   Bundefjord Dampskibsselskab a/s, Nesodden 1925 15  [P] "Skipet" 3/1991  
  16   Nesodden Dampskibsselskab a/s, Nesodden 1925 - 1936 16  [P] "Skipet" 3/1991  
  17   Lovind Bratlid, Oslo 1936 - 1937 17  [P] "Skipet" 3/1991  
  18   A/s Riskafjord, Hommersåk 1937 - 1976 18  [P] "Skipet" 3/1991  
  19   Sigurd Hillestad, Høylandsbygd 1976 - 1980 19  [P] "Skipet" 3/1991  
 
  20  BYGGEÅR 1898   20  [P] "Skipet" 3/1990  
  21  BYGGENUMMER 613   21  [P] "Skipet" 3/1991  
  22  SKROG F. Schichau, Elbing, Tyskland   22  [P] "Skipet" 3/1990  
  23  UTRUSTNING F. Schichau, Elbing, Tyskland   23  [P] "Skipet" 3/1990  
  24  TYPE -   24    
  25  SKROG Konvensjonelt   25  Observasjon  
  26  KLASSE -   26    
  27  MATERIALE -   27    
  28  MASKINFABRIKANT [1]  F. Schichau, Elbing, Tyskland 1898 - 1946 28  [P] "Skipet" 3/1991  
  29  MASKIN PRODUSERT [1]  1898   29  [P] "Skipet" 3/1991  
  30   [4]  1940   30  [P] "Skipet" 3/1991  
  31  MASKIN [1]  1 x Tripple 3 syl. damp 1898 - 1946 31  [P] "Skipet" 3/1990  
  32   [4]  1 x  2T Union DM 4 syl. diesel 1946, bygget 1940 - 1950 32  [P] "Skipet" 3/1991  
  33   [5]  1 x  2T Union 4 syl. diesel 1950 - 1968 33  [P] "Skipet" 3/1990  
  34   [6]  1 x Callesen diesel 1968 - 1980 34  [P] "Skipet" 3/1990  
  35  EFFEKT [1]  126 ihk 1898 - 1946 35  [P] "Skipet" 3/1990  
  36   [4]  200 bhk 1946, bygget 1940 - 1950 36  [P] "Skipet" 3/1991  
  37   [5]  150 bhk 1950 - 1968 37  [P] "Skipet" 3/1990  
  38   [6]  240 bhk 1968 - 1980 38  [P] "Skipet" 3/1990  
  39  FART [4]  10.0 kn 1946 - 1950 39  [P] "Fjordabåtene"  
  40   [6]  11.0 kn 1968 - 1976 40  [P] "Fjordabåtene"  
  41  FORBRUK -   41    
  42  LENGDE 26.30 m   42  [P] "Skipet" 3/1991  
  43  BREDDE 4.82 m   43  [P] "Skipet" 3/1991  
  44  DYBDE 2.13 m   44  [P] "Skipet" 3/1991  
  45  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  67.90 t 1898 - 1922 45    
  46   [2]  71.06 t 1922 - 1937 46    
  47   [3]  91.92 t 1937 - 1950 47    
  48   [5]  114.94 t 1950 - 1976 48    
  49  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  25.69 t 1898 - 1922 49    
  50   [2]  26.63 t 1922 - 1937 50    
  51   [3]  49.12 t 1937 - 1950 51    
  52   [5]  64.13 t 1950 - 1976 52    
  53  DØDVEKTTONNASJE -   53    
  54  BILER 0   54  Observasjon  
  55  TRAILERE 0   55  Observasjon  
  56  PASSASJERER [5]  177 1950 - 1976 56  [P] "Fjordabåtene"  
  57   [7]  0 1976 - 1980 57  Observasjon  
  58  MANNSKAP [3]  Kaptein, billettør, matros, maskinist 1937 - 1968 58  [P] "Fjordabåtene"  
  59   [6]  Kaptein, billettør, matros 1968 - 1976 59  [P] "Fjordabåtene"  
  60  PASSASJERLUGARER 0   60  Observasjon  
  61  MANNSKAPSLUGARER -   61    
  62  DEKKSHØYDE 0   62  Observasjon  
  63  AKSELTRYKK 0   63  Observasjon  
  64  TILLEGGSINFORMASJON -   64    
  65  STATUS Senket 1980 65  [P] "Skipet" 3/1990  
 
  66 1898   : Levert fra F. Schichau, Elbing, Tyskland til A. Zedler, Elbing, D som "Elsa" [1]. 66  [P] "Skipet" 3/1991  
  67    : Hjemmehavn: Hadersleben, D. 67    
  68 15.06.1920   : Solgt til H. Rich Aas, Kristiania. Omdøpt "Odden II". Innført i Kristiania Skipsregister. Hjemmehavn: Kristiania. 68  [P] "Skipet" 3/1991  
  69 29.10.1920   : Solgt til Nordøstre Nesodden Skibsaktieselskab, Follo. Salgssum: 50 000 NOK. 69  [P] "Skipet" 3/1991  
  70    : Satt i trafikk Kristiania - Næsset. 70    
  71 12.1921  : I opplag. 71  [P] "Skipet" 3/1990  
  72 27.02.1922   : Solgt på auksjon til Ole J. Raanaas, Bærum. Salgssum: 5 000 NOK. 72    
  73 24.05.1922   : Solgt til Bundefjord-Helvig Dampskibsselskab a/s, Nesodden. Salgssum: 70 000 NOK. 73  [P] "Skipet" 3/1991  
  74 09.06.1922   : Omdøpt "Tourist I". 74  [P] "Skipet" 3/1991  
  75    : Satt i turisttrafikk for Bennett Reisebureau, Kristianiafjorden vest. 75    
  76 ca.08.1922   : Tatt ut av turisttrafikk. 76    
  77 05.12.1922   : Ommålt [2]. 77    
  78 ca.06.1923   : Satt i turisttrafikk for Bennett Reisebureau, Kristianiafjorden vest. 78    
  79 ca.08.1923   : Tatt ut av turisttrafikk. 79    
  80 ca.06.1924   : Satt i turisttrafikk for Bennett Reisebureau, Kristianiafjorden vest. 80    
  81 ca.08.1924   : Tatt ut av turisttrafikk. 81    
  82 19.02.1925   : Drift og eierskap overført til Bundefjord Dampskibsselskab a/s, Nesodden. 82  [P] "Skipet" 3/1991  
  83 20.06.1925   : Solgt til Nesodden Dampskibsselskab a/s, Nesodden. Salgssum: 37 500 NOK. 83  [P] "Skipet" 3/1991  
  84    : Satt i trafikk Oslo - Nesodden (vestre siden). 84    
  85 02.05.1936   : Solgt til Lovind Bratlid, Oslo. Salgssum: 15 000 NOK. 85  [P] "Skipet" 3/1991  
  86    : Satt i trafikk sentrum - Ingierstrand Bad, Oslo. 86    
  87 22.05.1937   : Solgt til A/s Riskafjord, Hommersåk. Salgssum: 20 000 NOK. 87  [P] "Skipet" 3/1991  
  88 19.07.1937   : Omdøpt "Turist I". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 88    
  89 10.1937   : Ombygget: overbygg innebygget [3]. 89  - / [P] "A.s. Riskafjord"  
  90    : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 90  [P] "Fjordabåtene"  
  91 1940   : Ny maskin innkjøpt, men ikke montert. Kostnad: 35 700 NOK. 91  [P] "Skipet" 3/1991  
  92 1946   : Ombygget med ny maskin ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger [4]. 92  [P] "Skipet" 3/1991 / -  
  93 09.1950   : Ombygget med ny maskin. Sertifikat endret [5]. 93    
  94 05.06.1952   : Satt i trafikk Stavanger - Usken. 94  - / [P] "A.s. Riskafjord"  
  95 1968   : Ombygget med ny maskin ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger [6]. 95  [P] "A.s. Riskafjord"  
  96 02.1972   : Utleid til Norwegian Contractors a/s, Stavanger. I bruk til personelltransport på Gandsfjorden under byggingen av Ekofisk-tanken. 96    
  97 07.1973   : Tilbakelevert. 97    
  98 17.07.1976   : I opplag. 98  [P] "A.s. Riskafjord"  
  99 23.11.1976   : Solgt til Sigurd Hillestad, Høylandsbygd. I opplag for nedrigging, Høylandsbygd [7]. 99  [P] "Skipet" 3/1991  
  100 08.12.1976   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 100    
  101 04.1980   : Senket, Bjørnefjorden på 62 meters dyp. 101  [P] "Skipet" 3/1990 / -  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau