EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "SLETTEN" 1936-1961   FOTOGRAFI   OPPDATERT 17.10.2016  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1936 - 1961     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       R-2-SØ   2  [K] Knut Gunnar Vier  
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Fritjof" før 1936 - 1936 5  [K] Knut Gunnar Vier  
  6       "Sletten" 1936 - ca.1985 6    
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD       Anders Jørstad, Jørstadvågen ca.1930 - ca.1933 7  [K] Knut Gunnar Vier  
  8     Sverre Jørstad, Jørstadvågen ca.1933 - 1935 8  [A] Stavanger Aftenblad 14.01.1935  
  9           Imanuel Sletten og Olaus Sletten, Sletten 1935 - ca.1985 9  [K] Knut Gunnar Vier  
 
  10  BYGGEÅR       1908   10  [K] Ivar Thorstensen  
  11  BYGGENUMMER           11    
  12  SKROG       Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg   12  [K] Ivar Thorstensen  
  13  UTRUSTNING       Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg   13  [K] Ivar Thorstensen  
  14  TYPE       Kutter   14  [K] Knut Gunnar Vier  
  15  SKROG       Konvensjonelt   15  Observasjon  
  16  KLASSE           16    
  17  MATERIALE       Tre   17  Observasjon  
  18  MASKINFABRIKANT   [2] M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset 1938 - 1961 18  [K] Ivar Thorstensen  
  19  MASKIN PRODUSERT           19    
  20  MASKIN   [1] 1 x Lysekil diesel 1908 - 1909 20  [K] Knut Gunnar Vier  
  21     [3] 1 x Verdandi diesel 1909 - 1938 21  [K] Knut Gunnar Vier  
  22           [4] 1 x Wichmann 1 syl. diesel 1938 - 1961 22  [K] Ivar Thorstensen  
  23  EFFEKT   [1] 25 bhk 1908 - 1909 23  [K] Knut Gunnar Vier  
  24     [3] 30 bhk 1909 - 1938 24  [K] Knut Gunnar Vier  
  25     [4] 40 bhk 1938 - 1961 25  [K] Ivar Thorstensen  
  26  FART       [4] 9.0 kn 1938 - 1961 26  [K] Ivar Thorstensen  
  27  FORBRUK           27    
  28  LENGDE   [2] 16.40 m 1936 - ca.1985 28  [K] Knut Gunnar Vier  
  29  BREDDE       [2] 04.40 m 1936 - ca.1985 29  [K] Knut Gunnar Vier  
  30  DYBDE       [2] 02.00 m 1936 - ca.1985 30  [K] Knut Gunnar Vier  
  31  BRUTTO REGISTERTONNASJE           31    
  32  NETTO REGISTERTONNASJE           32    
  33  DØDVEKTTONNASJE           33    
  34  BILER   0   34  Observasjon  
  35  TRAILERE       0   35  Observasjon  
  36  PASSASJERER   [1] 0 1908 - 1936 36  Observasjon  
  37     [2] 90 1936 - ca.1985 37  [P] "Fjordabåtene"  
  38  MANNSKAP         1914 - 1969 38    
  39  PASSASJERLUGARER       0   39  Observasjon  
  40  MANNSKAPSLUGARER       0   40  Observasjon  
  41  DEKKSHØYDE       0   41  Observasjon  
  42  AKSELTRYKK       0   42    
  43  TILLEGGSINFORMASJON           43    
  44  STATUS       Senket ca.1985 44  [K] Knut Gunnar Vier  
         
  45 1908   : Levert fra Ottesen Skibsbyggeri a/s, Stord som fraktefartøy [1]. 45    
  46 1909   : Ombygget med ny maskin [3]. 46  [K] Knut Gunnar Vier  
  47 31.08.1920   : I registeret for Sjernarøy. Navn: "Fritjof". 47  [K] Knut Gunnar Vier  
  48 ca.1930   : Solgt til Anders Jørstad, Jørstadvågen. 48  [K] Knut Gunnar Vier  
  49 ca.1933   : Solgt til Sverre Jørstad, Jørstadvågen. Satt i melkerute Ombo - Stavanger. 49  [A] Stavanger Aftenblad 14.01.1935  
  50 08.08.1935   : Solgt til Imanuel Sletten og Olaus Sletten, Sletten. Omdøpt "Sletten". 50  [K] Knut Gunnar Vier  
  51 1936   : Ombygget til passasjerfartøy ved Sverre Sagens Båtbyggeri, Hommersåk [2]. Satt i trafikk Stavanger - Naustervik. 51  [K] Knut Gunnar Vier  
  52 ca.04.1938   : Opprustet samt ombygget med ny maskin ved M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset [4]. Kostnad: 9 000 NOK. Fratrekk på 1 000 NOK for en Skandia-maskin. 52  [K] Knut Gunnar Vier  
  53 1951   : Utleid til Knut Vier, Vier. Satt i trafikk Stavanger - Vier. Tilbakelevert samme år. 53  [K] Knut Gunnar Vier  
  54 1961   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Naustervik. 54  [K] Knut Gunnar Vier  
  55    : Tatt i bruk som dynamittlekter. Maskin flyttet over til en sandskøyte. 55  [K] Knut Gunnar Vier  
  56 ca.1985   : Senket, Nedstrandsfjorden. 56  [K] Knut Gunnar Vier