HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P80       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "SLETTEN" 1936 - 1961   FOTOGRAFI   OPPDATERT 17.10.2016  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1936 - 1961   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL R-2-SØ   2  [K] Knut Gunnar Vier  
  3  IMO-NUMMER -   3    
  4  MMSI-NUMMER -   4    
  5  NAVN "Fritjof" før 1936 - 1936 5  [K] Knut Gunnar Vier  
  6   "Sletten" 1936 - ca.1985 6    
             
  7  REDERI / EIERFORHOLD Anders Jørstad, Jørstadvågen ca.1930 - ca.1933 7  [K] Knut Gunnar Vier  
  8   Sverre Jørstad, Jørstadvågen ca.1933 - 1935 8  [A] Stavanger Aftenblad 14.01.1935  
  9   Imanuel Sletten og Olaus Sletten, Sletten 1935 - ca.1985 9  [K] Knut Gunnar Vier  
 
  10  BYGGEÅR 1908   10  [K] Ivar Thorstensen  
  11  BYGGENUMMER -   11    
  12  SKROG Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg   12  [K] Ivar Thorstensen  
  13  UTRUSTNING Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg   13  [K] Ivar Thorstensen  
  14  TYPE Kutter   14  [K] Knut Gunnar Vier  
  15  SKROG Konvensjonelt   15  Observasjon  
  16  KLASSE -   16    
  17  MATERIALE Tre   17  Observasjon  
  18  MASKINFABRIKANT [2]  M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset 1938 - 1961 18  [K] Ivar Thorstensen  
  19  MASKIN PRODUSERT -   19    
  20  MASKIN [1]  1 x Lysekil diesel 1908 - 1909 20  [K] Knut Gunnar Vier  
  21   [3]  1 x Verdandi diesel 1909 - 1938 21  [K] Knut Gunnar Vier  
  22   [4]  1 x Wichmann 1 syl. diesel 1938 - 1961 22  [K] Ivar Thorstensen  
  23  EFFEKT [1]  25 bhk 1908 - 1909 23  [K] Knut Gunnar Vier  
  24   [3]  30 bhk 1909 - 1938 24  [K] Knut Gunnar Vier  
  25   [4]  40 bhk 1938 - 1961 25  [K] Ivar Thorstensen  
  26  FART [4]  9.0 kn 1938 - 1961 26  [K] Ivar Thorstensen  
  27  FORBRUK -   27    
  28  LENGDE [2]  16.40 m 1936 - ca.1985 28  [K] Knut Gunnar Vier  
  29  BREDDE [2]  4.40 m 1936 - ca.1985 29  [K] Knut Gunnar Vier  
  30  DYBDE [2]  2.00 m 1936 - ca.1985 30  [K] Knut Gunnar Vier  
  31  BRUTTO REGISTERTONNASJE -   31    
  32  NETTO REGISTERTONNASJE -   32    
  33  DØDVEKTTONNASJE -   33    
  34  BILER 0   34  Observasjon  
  35  TRAILERE 0   35  Observasjon  
  36  PASSASJERER [1]  0 1908 - 1936 36  Observasjon  
  37   [2]  90 1936 - ca.1985 37  [P] "Fjordabåtene"  
  38  MANNSKAP - 1914 - 1969 38    
  39  PASSASJERLUGARER 0   39  Observasjon  
  40  MANNSKAPSLUGARER 0   40  Observasjon  
  41  DEKKSHØYDE 0   41  Observasjon  
  42  AKSELTRYKK 0   42    
  43  TILLEGGSINFORMASJON -   43    
  44  STATUS Senket ca.1985 44  [K] Knut Gunnar Vier  
       
  45 1908   : Levert fra Ottesen Skibsbyggeri a/s, Stord som fraktefartøy [1]. 45    
  46 1909   : Ombygget med ny maskin [3]. 46  [K] Knut Gunnar Vier  
  47 31.08.1920   : I registeret for Sjernarøy. Navn: "Fritjof". 47  [K] Knut Gunnar Vier  
  48 ca.1930   : Solgt til Anders Jørstad, Jørstadvågen. 48  [K] Knut Gunnar Vier  
  49 ca.1933   : Solgt til Sverre Jørstad, Jørstadvågen. Satt i melkerute Ombo - Stavanger. 49  [A] Stavanger Aftenblad 14.01.1935  
  50 08.08.1935   : Solgt til Imanuel Sletten og Olaus Sletten, Sletten. Omdøpt "Sletten". 50  [K] Knut Gunnar Vier  
  51 1936   : Ombygget til passasjerfartøy ved Sverre Sagens Båtbyggeri, Hommersåk [2]. Satt i trafikk Stavanger - Naustervik. 51  [K] Knut Gunnar Vier  
  52 ca.04.1938   : Opprustet samt ombygget med ny maskin ved M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset [4]. Kostnad: 9 000 NOK. Fratrekk på 1 000 NOK for en Skandia-maskin. 52  [K] Knut Gunnar Vier  
  53 1951   : Utleid til Knut Vier, Vier. Satt i trafikk Stavanger - Vier. Tilbakelevert samme år. 53  [K] Knut Gunnar Vier  
  54 1961   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Naustervik. 54  [K] Knut Gunnar Vier  
  55    : Tatt i bruk som dynamittlekter. Maskin flyttet over til en sandskøyte. 55  [K] Knut Gunnar Vier  
  56 ca.1985   : Senket, Nedstrandsfjorden. 56  [K] Knut Gunnar Vier  
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau