HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau     Tlf.: 93204906     E-post: post.hmi[a]online.no Fortegnelse nr. P137       
 
 
         EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
   
   
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
       M/s "SAGVAAG" 1915 - 1924     M/s "RISKAFJORD I" 1924 - 1952   FOTOGRAFI   OPPDATERT 09.03.2017  
 
 
   
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
             
  1  PERIODE 1915 - 1952   1  HMI  
  2  KJENNINGSSIGNAL MLST 1905 - etter 1905 2  [P] "Skipet" 3/1991  
  3   LHCS etter 1905 - 1952 3  [P] "Skipet" 3/1991  
  4  IMO-NUMMER -   4    
  5  MMSI-NUMMER -   5    
  6  NAVN "Sagvaag" 1905 - 1924 6  [P] "Skipet" 3/1991  
  7   "Riskafjord I" 1924 - 1952 7  [P] "Skipet" 3/1991  
             
  8  REDERI / EIERFORHOLD O.K. Rydland, Magnus K. Foldrøy og Lars M. Stokka, Finnås 1905 - 1916 8  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  9   Haugesund Motorskibsselskab a/s, Haugesund 1916 - 1923 9  [P] "Skipet" 3/1998  
  10   A/s Riskafjord, Hommersåk 1923 - 1952 10  [P] "Skipet" 3/1998  
  11   Simon Innvær, Bremnes 1952 - ca.1965 11  [P] "Skipet" 3/1991  
 
  12  BYGGEÅR 1905   12  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  13  BYGGENUMMER -   13    
  14  SKROG Ottesens Skibsbyggeri, Sagvaag   14  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  15  UTRUSTNING Ottesens Skibsbyggeri, Sagvaag   15  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  16  TYPE -   16    
  17  SKROG Konvensjonelt, rigget som kutter   17  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  18  KLASSE -   18    
  19  MATERIALE Tre   19    
  20  MASKINFABRIKANT [2]  M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 1915 - 1952 20  [P] "Skipet" 3/1998  
  21  MASKIN PRODUSERT [2]  1915   21  [P] "Skipet" 3/1998  
  22  MASKIN [2]  1 x Rubb 1 syl. semidiesel 1915 - 1952 22  [P] "Skipet" 3/1998  
  23  EFFEKT [2]  30 bhk 1915 - 1952 23  [P] "Skipet" 3/1998  
  24  FART -   24    
  25  FORBRUK -   25    
  26  LENGDE [6]  18.35 m 1910 - 1939 26  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  27   [5]  18.71 m 1939 - ca.1965 27    
  28  BREDDE 5.12 m   28  [P] "Skipet" 3/1998  
  29  DYBDE [1]  1.89 m 1905 - 1910 29  [P] "Skipet" 3/1998  
  30   [6]  2.13 m 1910 - 1939 30  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  31   [5]  2.41 m 1939 - ca.1965 31    
  32  BRUTTO REGISTERTONNASJE [1]  36.89 t 1905 - 1910 32    
  33   [5]  49.60 t 1939 - ca.1965 33    
  34  NETTO REGISTERTONNASJE [1]  19.45 t 1905 - 1910 34    
  35   [5]  26.84 t 1939 - ca.1965 35    
  36  DØDVEKTTONNASJE -   36    
  37  BILER 0   37  Observasjon  
  38  TRAILERE 0   38  Observasjon  
  39  PASSASJERER [1]  0 1905 - 1916 39    
  40   [4]  Ja 1916 - 1924 40    
  41   [3]  144 1924 - 1952 41    
  42  MANNSKAP - 1927 - 42  [P] "Fjordabåtene"  
  43  PASSASJERLUGARER 0   43  Observasjon  
  44  MANNSKAPSLUGARER -   44    
  45  DEKKSHØYDE 0   45  Observasjon  
  46  AKSELTRYKK 0   46  Observasjon  
  47  TILLEGGSINFORMASJON -   47    
  48  STATUS Utrangert ca.1965 48    
       
  49 1905   : Levert fra Ottesens Skibsbyggeri, Sagvaag til O.K. Rydland, Magnus K. Foldrøy og Lars M. Stokka, Finnås som seilfartøyet "Sagvaag" [1]. 49  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  50    : Innført i Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 50  [P] "Skipet" 3/1991  
  51    : I bruk på makrellfisket. 51    
  52 1910   : Ombygget: Forlenget [6]. 52  [N] sagvaagen-kystlag.no  
  53 10.1915   : Maskin installert [2]. Utleid til Haugesund Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Satt i trafikk Haugesund - Utsira [postrute]. 53  [P] "Skipet" 3/1998  
  54 07.1916   : Solgt til Haugesund Motorskibsselskab a/s, Haugesund. 54  [P] "Skipet" 3/1998  
  55    : Opprustet til passasjerfartøy [4]. 55    
  56    : Satt i trafikk Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjoldavik. 56  [P] "Skipet" 3/1998  
  57 1918   : Satt i trafikk Haugesund - Utsira / Haugesund - Skjoldavik / Haugesund - Sunnhordland. 57  [P] "Skipet" 3/1998  
  58 1920   : Tatt ut av trafikk Haugesund - Utsira. 58  [P] "Skipet" 3/1998  
  59 27.11.1923   : Solgt til A/s Riskafjord, Hommersåk. 59  [P] "Skipet" 3/1998  
  60    : Salgssum: 8 000 NOK. 60  [P] "Skipet" 3/1991  
  61 15.03.1924   : Ombygget, Haugesund. Sertifikat endret [3]. Omdøpt "Riskafjord I". 61    
  62    : Kostnad: 11 000 NOK. 62  [P] "Skipet" 3/1991  
  63 20.03.1924   : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 63    
  64 03.1924   : Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 64    
  65 21.11.1924   : Kolliderte med d/s "Oscar II" og sank ved Lervig, Stavanger øst. 65  [P] "Skipet" 3/1991  
  66 02.12.1924   : Redningsarbeid påbegynt. 66    
  67 17.12.1924   : Hevet av - og til reparasjon hos Sandnes Mekaniske Verksted a/s, Sandnes. 67  [P] "Skipet" 3/1991  
  68 1925   : Reparert ved Sandnes Mekaniske Verksted a/s, Sandnes. Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 68  - / [P] "Skipet" 3/1991 / -  
  69    : Kostnad: 10 193 NOK. 69  [P] "Skipet" 3/1991  
  70 1935   : Maskin overhalt. Kostnad: 2 000 NOK. Fikk også installert elektrisk lys samt montert glassvegger. 70    
  71 1939   : Ombygget: Hekk innebygget [5]. 71    
  72 ca.1939   : Også utleid til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger for personelltransport sentrum - Buøy, Stavanger havn. 72  [P] "Skipet" 3/1991  
  73 ca.1945   : Tilbakelevert. 73  [P] "Skipet" 3/1991  
  74 30.08.1952   : Solgt til Simon Innvær, Bremnes. Salgssum: 10 000 NOK. I opplag, Urangsvågen etter at maskinen ble tatt ut. 74  [P] "Skipet" 3/1991  
  75 04.09.1952   : Slettet fra Stavanger Skipsregister. 75    
  76 ca.1965   : De siste restene forsvant etter flere års opplag. 76    
   
       © HMI, c/o Sølve Hatteland, Monaneveien 168, 4120 Tau