SKIPSARKIV ROGALAND
 
       
 
   KILDEHENVISNINGER    
               [A] = AVIS    
           [K] = KORRESPONDANSE    
    EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND      [N] = NETTSIDE    
    © HMI / org.nr. 995 113 503 / e-post: hmi[a]online.no / tlf.: 93 20 49 06      [O] = OBSERVASJON    
                 [P] = PUBLIKASJONER    
 
     
    D/s "KONG SVERRE" 1876-1939                          
         
 
1 -   PERIODE   : 1876-1939         1 -   [O]    
  2 -   KJENNINGSSIGNAL : -         2 -       
  3 -   IMO-NUMMER   : -     3 -       
  4 -   MMSI-NUMMER   : -         4 -       
  5 -   NAVN   : [1867] "Kong Sverre"     5 -   [P] Skipet 2/1990    
  6 -                6 -       
 
7 -                7 -       
  8 -                8 -       
OPPDATERT 9 -                9 -       
23.12.2016 10 -                10 -       
  11 -                11 -       
  12 -                12 -       
  © Fotografi: Ikke tilgjengelig 13 -                13 -       
  14 -                14 -       
         
  15  BYGGET    : 1867                     15 -   [N] wikipedia.no    
  16  BYGGNUMMER   : 9     16 -   [N] wikipedia.no    
  17  SKROG   : Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania     17 -   [N] wikipedia.no    
  18  UTRUSTNING   : Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania     18 -   [N] wikipedia.no    
  19  TYPE   : -                     19 -       
  20  SKROG   : Konvensjonelt     20 -   [O]    
  21  KLASSE   : -                     21 -       
  22  MATERIALE   : -     22 -       
  23  MASKINFABRIKANT : [1] Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania [1867] [2] Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen [1876] [5] Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania [1898]     23 -   [P] Skipet 2/1990    
  24  MASKIN PRODUSERT : [2] 1876 [5] 1898     24 -   [P] Skipet 2/1990    
  25  MASKIN   : [1] 1 x lavtrykk 2 syl. damp [1867] [2] [3] 1 x Compound damp [1876] [1885] [5] 1 x Tripple Expension damp [1898]     25 -   [1] [2] [5] [P] Skipet 2/1990 [3] [P] Skipet 1/1991    
  26  EFFEKT   : [1] 80 nhk [1867] [2] 85 nhk [1876] [3] 100 nhk [1885] [5] 117 nhk [1898]     26 -   [1] [2] [5] [P] Skipet 2/1990 [3] [P] Skipet 1/1991    
  27  FART   : [5] 12.0 kn [1898]     27 -   [P] Skipet 2/1990    
  28  FORBRUK   : -                     28 -       
  29  LENGDE   : 53.58 m     29 -   [P] Skipet 2/1990    
  30  BREDDE   : 07.29 m     30 -   [P] Skipet 2/1990    
  31  DYBDE   : 03.87 m     31 -   [P] Skipet 2/1990    
  32  BRUTTO REG. TONN : [1] 439 t [1867] [3] 602 t [1885] [4] 593 t [1894]     32 -   [P] Skipet 2/1990    
  33  NETTO REG. TONN : [1] 332 t [1867] [3] 479 t [1885] [4] 355 t [1894]     33 -   [P] Skipet 2/1990    
  34  DØDVEKTTONN : -     34 -       
  35  BILER   : 0                     35 -   [O]    
  36  TRAILERE   : 0     36 -   [O]    
  37  PASSASJERER   : Ja     37 -   [O]    
  38  PASSASJERLUGARER  : Ja     38 -   [O]    
  39  MANNSKAPSLUGARER : Ja     39 -   [O]    
  40  DEKKSHØYDE   : 0     40 -   [O]    
  41  AKSELTRYKK   : 0                     41 -   [O]    
  42  STATUS   Ukjent                     42 -       
         
  43  TILLEGGSINFORMASJON : -                     43 -       
     
                                   
     
     
                                   
04.1867  44 : Levert fra Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania til Det Søndenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Christiania som "Kong Sverre" [1]. Hjemmehavn: Christiania. Satt i trafikk Kiel, Tyskland - Christiansand.   44 -   [P] Skipet 2/1990 | [P] Skipet 1/1991    
1870  45 : Satt i trafikk Christiania - Trondheim.     45 -   [P] Skipet 1/1991    
1874  46 : I opplag.     46 -   [P] Skipet 1/1991    
01.1875  47 : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Salgssum: 40 000 spd.         47 -   [P] Skipet 2/1990 | [P] Skipet 1/1991    
03.1876  48 : Ombygget ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen [2]. Satt i trafikk Christiania - Bergen.     48 -   - | [P] Skipet 1/1991    
1884  49 : Til ombygging ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger.     49 -   [P] Skipet 1/1991    
1885  50 : Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger: Brønnene bygget igjen og ny overbygning, samt ny maskin [3].     50 -   [P] Skipet 1/1991    
1891  51 : Tatt ut av trafikk Kristiania - Bergen.     51 -       
1894  52 : Ombygget [4].     52 -   [P] Skipet 2/1990    
1898  53 : Ombygget ved Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania: Ny maskin [5].     53 -   [P] Skipet 2/1990    
vår 1930  54 : I opplag [reservefartøy].                       54 -   [P] Skipet 1/1991    
05.1939  55 : Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. Nedrigget til lekter.       55 -   [P] Skipet 2/1990 | [N] wikipedia.no