EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "HORDALAND" 1970     M/s "OMBOFJORD" 1970-1976   FOTOGRAFI   OPPDATERT 21.01.2017  
 
 
           
  Linje  Historikk Årsangivelse Linje  Kilde  
  1  PERIODE       1970 - 1976     1    
  2  KJENNINGSSIGNAL       LJMO før 1977 - 1977 2  [P] "Skipet" 2/1991  
  3  IMO-NUMMER           3    
  4  MMSI-NUMMER           4    
  5  NAVN   "Hordaland" 1937 - 1970 5  [P] "Skipet" 1/1982  
  6     "Ombofjord" 1970 - 1976 6  [P] "Skipet" 1/1982  
  7     "Edelweiss" 1976 - 1977 7  [P] "Skipet" 1/1982  
  8       "Roumieh" 1977 - 1978 8  [P] "Skipet" 1/1982  
             
  9  REDERI / EIERFORHOLD       Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 1937 - 1970 9  [P] "Skipet" 1/1982  
  10     Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 1970 - 1975 10  [P] "Over fjord og fjell"  
  11       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 1975 - 1976 11    
  12       Simon Møkster a/s, Stavanger 1976 - 1977 12  [P] "Skipet" 1/1982  
  13           Caravan Shipping & Co. Ltd., Limassol, Kypros 1977 - 1978 13  [P] "Skipet" 2/1991  
 
  14  BYGGEÅR       1937   14  [P] "Skipet" 1/1982  
  15  BYGGENUMMER       66   15  [P] "Skipet" 1/1982  
  16  SKROG       Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   16  [P] "Skipet" 1/1982  
  17  UTRUSTNING       Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   17  [P] "Skipet" 1/1982  
  18  TYPE           18    
  19  SKROG       Konvensjonelt, rigget som jakt   19  Observasjon / -  
  20  KLASSE           20    
  21  MATERIALE       Stål   21    
  22  MASKINFABRIKANT   [1] Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 1937 - 1953 22  [P] "Skipet" 1/1982  
  23           [3] Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G., München, Vest-Tyskland 1971, bygget 1961 - 1978 23  [P] "Skipet" 2/1991 / 1/1982  
  24  MASKIN PRODUSERT   [1] 1937   24    
  25           [3] 1961   25  [P] "Skipet" 1/1982  
  26  MASKIN   [1] 1 x 2TEV RM 4 syl. diesel 1937 - 1953 26  [P] "Skipet" 1/1982  
  27           [3] 1 x 4TEV MAN DM 7 syl. diesel 1971, bygget 1961 - 1978 27  [P] "Skipet" 2/1991 / 1/1982  
  28  EFFEKT   [1] 300 bhk 1937 - 1953 28  [P] "Skipet" 1/1982  
  29           [3] 700 bhk 1971 - 1978 29  [P] "Skipet" 1/1982  
  30  FART   [1] 10.0 kn 1937 - 1953 30    
  31           [3] 12.0 kn 1971 - 1978 31  [P] "Fjordabåtene"  
  32  FORBRUK           32    
  33  LENGDE   [1] 35.23 m 1937 - 1957 33  [P] "Skipet" 2/1991  
  34     [2] 41.00 m 1957 - 1978 34  [P] "Skipet" 2/1991  
  35  BREDDE       06.52 m   35  [P] "Skipet" 1/1982  
  36  DYBDE   [1] 03.05 m 1937 - 1957 36  [P] "Skipet" 2/1991  
  37           [2] 03.02 m 1957 - 1978 37  [P] "Skipet" 2/1991  
  38  BRUTTO REGISTERTONNASJE   [1] 235.17 t 1937 - 1957 38    
  39     [2] 273.64 t 1957 - 1971 39    
  40           [3] 244.45 t 1971 - 1978 40    
  41  NETTO REGISTERTONNASJE   [1] 122.11 t 1937 - 1957 41    
  42     [2] 161.73 t 1957 - 1971 42    
  43           [3] 132.01 t 1971 - 1978 43    
  44  DØDVEKTTONNASJE           44    
  45  BILER   [1] 0 1937 - 1957 45  Observasjon  
  46     [2] 6 1957 - 1978 46  [P] "Fjordabåtene"  
  47  TRAILERE       0   47  Observasjon  
  48  PASSASJERER       [2] 250 1957 - etter 1976 48  [P] "Skipet" 2/1991  
  49  MANNSKAP           49    
  50  PASSASJERLUGARER       0   50    
  51  MANNSKAPSLUGARER       Ja   51  Observasjon  
  52  DEKKSHØYDE       [2] Fri 1957 - 1978 52  Observasjon  
  53  AKSELTRYKK           53    
  54  TILLEGGSINFORMASJON   [1] Lastekapasitet: 86 m³. 1937 - 1957 54  [P] "Over fjord og fjell"  
  55           [2] Lastekapasitet: 124 m³. 1957 - 1978 55  [P] "Over fjord og fjell"  
  56  STATUS       Forlist 1978 56  [P] "Skipet" 2/1991  
 
  57 05.1937   : Levert fra Mjellem & Karlsen a/s, Bergen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Hordaland" [1]. Hjemmehavn: Bergen. 57  [P] "Skipet" 1/1982  
  58    : Byggekostnad: 280 000 NOK. 58  [P] "Skipet" 2/1981  
  59 28.01.1938   : Innført i Bergen Skipsregister. 59    
  60 1938   : Satt i trafikk Odda - Granvin. 60    
  61 09.04.1940   : Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine i Kinsarvik for troppetransport. 61    
  62 25.04.1940   : Truffet av en tysk "kald" torpedo, Kinsarvik. 62  [P] "Over fjord og fjell"  
  63 10.1940   : Tilbakelevert og lagt i opplag, Flakkavåg. 63    
  64 10.1940 ►   : I opplag, Matre. 64    
  65 høst 1941   : Satt i trafikk Odda - Granvin. 65    
  66 1946   : Ombygget: broparti hevet. 66  [P] "Over fjord og fjell"  
  67 1953   : Ombygget med ny maskin. 67  [P] "Over fjord og fjell"  
  68 1957   : Ombygget ved Brødrene Lothe a/s Flytedokken, Haugesund. forlenget, samt sertifikat og kapasitet endret [2]. 68  - / [P] "Skipet" 2/1991  
  69 01.06.1957   : Satt i trafikk Bergen - Odda. 69  [P] "Over fjord og fjell"  
  70 ► 1968   : I opplag, Bergen [reservefartøy]. 70  [P] "Over fjord og fjell"  
  71 03.04.1970   : Solgt til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 71  [P] "Over fjord og fjell"  
  72    : Salgssum: 125 000 NOK. 72    
  73 20.04.1970   : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 73    
  74 01.06.1970   : Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 74    
  75 02.06.1970   : Omdøpt "Ombofjord". 75    
  76 15.09.1970   : Tatt ut av trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 76    
  77 18.03.1971   : Ombygget ved Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger: ny maskin samt ny salong akter på dekk 2 [3]. 77  - / [P] "Fjordabåtene"  
  78 15.06.1971   : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 78    
  79 15.09.1971   : I opplag, Stavanger. 79    
  80 15.06.1972   : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 80    
  81 15.09.1972   : I opplag, Stavanger. 81    
  82 15.06.1973   : Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 82    
  83 15.09.1973   : I opplag, Stavanger. 83    
  84 30.12.1975   : Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Fortsatt i opplag, Stavanger. 84    
  85 18.03.1976   : Solgt til Simon Møkster a/s, Stavanger. Omdøpt "Edelweiss". 85  [P] "Skipet" 1/1982  
  86    : I bruk som oppholdsfartøy, Gandsfjorden / Leirvik. 86  [P] "Fjordabåtene"  
  87 01.1977   : Solgt til Caravan Shipping & Co. Ltd., Limassol, Kypros. Slettet fra Stavanger Skipsregister. Registrert i Limassol, Kypros og omdøpt "Roumieh". 87  [P] "Skipet" 2/1991  
  88 13.01.1977   : Forlot Stavanger. 88    
  89 1978   : Satt i trafikk Beirut, Libanon - Famagusta, Kypros. 89    
  90 1978   : Slet seg fra ankerfortøyninger og drev på land ved Jounieh, Libanon. 90    
  91 11.1978   : Slettet fra Lloyds som forlist. 91  [P] "Skipet" 2/1991