H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
       
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/s "HAAEN" 1975 - 2003  
    Fortegnelse nr. P180  
     
    FOTOGRAFI:     Nei    
    OPPDATERT:     02.09.2020    
    PERIODE:     1975 - 2003 Status for fartøyet: UTLEIETURER  
     
     
     
     
  Linje   IDENTIFIKASJON Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  1 Kjenningssignal   L A T W 1 -   1 [N] sdir.no  
  2 IMO-nummer   - 2 -   2 -  
  3 MMSI-nummer   - 3 -   3 -  
  4 Navn   "Haaen" 4 1975 - 1999   4 [N] sdir.no  
  5     "Rygerholm" 5 1999 - 2003   5 [N] sdir.no  
  6     "Pællern" 6 2003 -   6 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   REDERI / EIERFORHOLD Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  7 Bukser og Berging a/s, Oslo 7 1978 - 1999   7 [N] sdir.no  
  8 L. Rødne og Sønner a/s, Sjernarøy 8 1999 - 2003   8 [N] sdir.no  
  9 Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy 9 2003   9 [N] sdir.no  
  10 Hollungen a/s, Skjærhalden 10 2003 - 2004   10 [N] sdir.no  
  11 Olaf Knudsen & Co Tromøy Farvehandel, Færvik 11 2004 -   11 [N] sdir.no  
     
     
     
  Linje   SPESIFIKASJONER Linje   PERIODE   Linje   KILDER  
  12 Byggeår   1975 12 -   12 [N] sdir.no  
  13 Byggenummer   136 13 -   13 [N] faergelejet.dk  
  14 Skrog   Brødrene Aa a/s, Hyen 14 -   14 [N] sdir.no  
  15 Utrustning   Brødrene Aa a/s, Hyen 15 -   15 [N] sdir.no  
  16 Type   - 16 -   16 -  
  17 Skrogutforming   Konvensjonelt 17 -   17 HMI  
  18 Klasse   - 18 -   18 -  
  19 Materiale   Plast 19 -   19 [N] sdir.no  
  20 Maskinfabrikant   - 20 -   20 -  
  21 Maskin produsert   - 21 -   21 -  
  22 Maskin   - 22 -   22 -  
  23 Effekt   - 23 -   23 -  
  24 Fart   18.0 kn 24 -   24 [N] faergelejet.dk  
  25 Forbruk   - 25 -   25 -  
  26 Lengde   14.63 m 26 -   26 [N] sdir.no  
  27 Bredde   3.87 m 27 -   27 [N] sdir.no  
  28 Dybde   2.01 m 28 -   28 [N] sdir.no  
  29 Brutto registertonnasje   32.07 t 29 -   29 [N] sdir.no  
  30 Netto registertonnasje   13.97 t 30 -   30 [N] sdir.no  
  31 Dødvekttonnasje   - 31 -   31 -  
  32 Bilkapasitet   0 32 -   32 HMI  
  33 Trailerkapasitet   0 33 -   33 HMI  
  34 Passasjersertifikat   38 34 -   34 [N] faergelejet.dk  
  35 Mannskap   2 35 pr.1978   35 [A] Stavanger Aftenblad 17.12.1978  
  36 Passasjerlugarer   0 36 -   36 HMI  
  37 Mannskapslugarer   0 37 -   37 HMI  
  38 Dekkshøyde   0 38 -   38 HMI  
  39 Akseltrykk   0 39 -   39 HMI  
  40 Tilleggsinformasjon   Vekt: 19 t. 40 -   40 [N] faergelejet.dk  
  41     Fartsområde: 3. 41 -   41 [N] olafknudsen.no  
     
     
     
  Linje     HISTORIKK   Linje   KILDER  
  42 30.10.1975   Målt. 42 [N] sdir.no  
  43 16.12.1975     Levert fra Brødrene Aa a/s, Hyen som "Haaen". Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 43 [N] faergelejet.dk  
  44 09.08.1978     Solgt til Haaland & Sønn a/s, Stavanger. Salgssum: 9 95 mill NOK. 44 [N] sdir.no / [P] "Skipet" 3/1998  
  45 17.12.1978     Grunnstøtte og sank ved Jørpeland. Senere hevet. 45 [A] Stavanger Aftenblad 17.12.1978 / HMI  
  46 30.04.1982     Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 46 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"  
  47 01.06.1982     Satt i trafikk Stavanger - Kjeksevåg / Stavanger - Vikevåg. 47 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"  
  48 30.06.1982     Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg. 48 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"  
  49 26.09.1982     Tilbakelevert. 49 [P] Det Stavangerske Dampskibsselskab - "Ruteplan 1982-83"  
  50 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 50 [N] sdir.no  
  51 18.02.1998     Drift og eierskap overført til Bukser og Bjergning a/s, Høyvik. 51 [N] sdir.no / [P] "Skipet" 3/1998  
  52
11.01.1999
    Solgt til L. Rødne og Sønner a/s, Sjernarøy. 52 [N] sdir.no  
  53 11.08.1999     Omdøpt "Rygerholm". 53 [N] sdir.no  
  54 10.03.2003     Drift og eierskap overført til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 275 000 NOK. 54 [N] sdir.no  
  55 23.09.2003     Solgt til Hollungen a/s, Skjærhalden. Omdøpt "Pællern". Hjemmehavn: Fredrikstad. 55 [N] sdir.no  
  56 08.06.2004     Solgt til Olaf Knudsen & Co Tromøy Farvehandel, Færvik. Salgssum: 465 000 NOK. Hjemmehavn: Arendal. 56 [N] sdir.no  
  57 2004     Satt i trafikk Arendal - Merdø [supplering]. 57 [N] faergelejet.dk  
  58
01.12.2015
    Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 58 [N] sdir.no  
  59 01.07.2020     Satt i trafikk Arendal - Merdø [supplering]. 59 [N] olafknudsen.no  
  60 31.07.2020     Tatt ut av trafikk Arendal - Merdø. 60 [N] olafknudsen.no  
 
 
 
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau