EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "STAVANGER" 1950-1972     M/s "KONG SVERRE" 1972-1973   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
             
       
 
       
             
             
             
             
                 
             
                 
                 
             
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
      "Stavanger"      
      © NSS Jenssen-samlingen      
      Lokalisering: Salhus      
      Dato: ukjent