EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "SANDNÆS" 1892-1903     D/s "SANDEID" 1903-1951   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
             
       
 
       
             
             
             
             
                 
             
                 
                 
             
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
      "Sandnæs"      
      © Helge Andersen      
      Lokalisering: ukjent      
      Dato: ukjent