EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "SAND" 1899-1952     D/s "HAUKELID" 1952-1953   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
             
       
 
       
             
             
             
             
                 
             
                 
                 
             
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
      "Sand"      
      © Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s      
      Lokalisering: ukjent      
      Dato: ukjent