EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "RØVÆRFJORD" 1978-2000     M/s "RØVÆRFJORD II" 2000-2001   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
             
       
 
       
             
             
             
             
                 
             
                 
                 
             
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
      "Røværfjord"      
      © ukjent      
      Lokalisering: ukjent      
      Dato: ukjent