EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "ROALDSØY" 1975-1997   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
             
       
 
       
             
             
             
             
                 
             
                 
                 
             
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
      "Roaldsøy"      
      © Terje Nilsen      
      Lokalisering: Stavanger      
      Dato: 1991