EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "RISKAFJORD" 1914-1931     M/s "ASKØY I" 1931-1934     M/s "VIERVÅG I" 1934-1969   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
             
       
 
       
             
             
             
             
                 
             
                 
                 
             
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
      "Viervåg I"      
      © Helge Andersen      
      Lokalisering: ukjent      
      Dato: ukjent