EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "RAGNAR" 1885-1892 / 1932-1947     M/s "RAGNAR" 1947-1975   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
             
       
 
       
             
             
             
             
                 
             
                 
                 
             
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
      "Ragnar"      
      © Terje Nilsen      
      Lokalisering: Stavanger      
      Dato: ukjent