EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "OMBOFJORD" 1924-1943 / 1946-1951   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
       
 
       
                 
             
             
             
             
                 
             
                 
                 
             
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
      "Ombofjord"      
      © Greve a/s      
      Lokalisering: Hidlefjorden      
      Dato: 1955