EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    M/s "LANDANES" 1946-1968   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
               
         
 
       
               
               
               
               
                   
               
                   
                   
               
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
               
      "Landanes"      
      © Norsk Skipsfartshistorisk Selskap      
      Lokalisering: ukjent      
      Dato: ukjent