A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "KONG HAAKON" 1904 - 1917 / 1919 - 1940 / 1950 - 1953    
  D/s "KONG SVERRE" 1944 - 1945    
       
  Fortegnelse nr.:   P19          
  Oppdatert:   21.01.2021          
  Periode:   1904 - 1917 / 1919 - 1940 / 1944 - 1945 / 1950 - 1953          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
  Avbildet som:   "Kong Haakon"          
  Rettighetshaver:   -          
  Lokalisering:   -          
  Tidspunkt:   -          
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau