EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND          
     
 
  HJEM   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
   
    D/s "GULOS" 1930-1936     D/s "ERFJORD" 1936-1940     M/s "ERFJORD" 1940-1970   FOTOGRAFI      
 
 
           
                                           
             
       
 
       
             
             
             
             
                 
             
                 
                 
             
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
      "Erfjord"      
      © Finn Løvås      
      Lokalisering: ukjent      
      Dato: ukjent