H      
  M SKIPSARKIV ROGALAND    
  I - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
     
     
   
 
   
  HJEM      
  KONTAKT      
  KILDER      
  FORKLARING      
  PASSASJERFARTØY      
  HURTIGBÅTER      
  BILFERGER      
       
       
     
    M/s "FISTERFJORD" 1921 - 1970  
    Fortegnelse nr. P43  
     
    FOTOGRAFI:        
    OPPDATERT:     07.05.2020    
    PERIODE:     1921 - 1970    
     
     
     
   
 
  Avbildet som:  
      "FISTERFJORD"  
         
      Rettighetshaver:  
      -  
         
          Lokalisering:  
      Årdalsfjorden  
         
      Tidspunkt:  
      1969  
         
         
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau